Kosmos
Download
1 / 21

KOSMOS - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

KOSMOS. Grootschalig achterstallig onderhoud wegwerken in korte tijd met minimale verkeershinder. Hoe doe je dat?. Lunchlezing PIM en KOSMOS Spreker: Jaap Bakker Rijkswaterstaat - Bouwdienst 2 april 2007. K unstwerk O nderhoud S amen met M arkt O nder S ysteemgerichte contractbeheersing.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KOSMOS' - penney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kosmos

KOSMOS

Grootschalig achterstallig onderhoud wegwerken in korte tijd met minimale verkeershinder. Hoe doe je dat?

Lunchlezing PIM en KOSMOS Spreker: Jaap Bakker

Rijkswaterstaat - Bouwdienst

2 april 2007


Kunstwerk

Onderhoud

Samen met

Markt

Onder

Systeemgerichtecontractbeheersing


Kosmos waar gaat dat over

KOSMOS

KOSMOS, waar gaat dat over?

 • Aanleiding: Grootschalig onderhoud blijkt noodzakelijk om het kunstwerkenareaal naar een maatschappelijk gewenst Basis Onderhoud Niveau te krijgen

 • Onderhoudsimpuls om kunstwerken in het rijks(vaar)wegennet te verbeteren

 • Uitvoering 2006 – 2007 (2008)

 • Doelstelling:

  • Maximale inzet markt, minimaal RWS

  • Minimale verkeershinder

  • Optimale inkoop


Werkpakketten

KOSMOS

Werkpakketten

 • Verkeerskundige indeling

 • Nat

 • Droog

 • Stalen bruggen (HSB)


Grote werkpakketten

KOSMOS

Grote werkpakketten

 • 10 regio contracten

 • Contract bedragen 15 – 75 M€

 • 60 – 160 kunstwerken per contract

 • 3 HSB contracten (5 bruggen)

 • Inspectiecontracten

 • Toetsingscontracten

  Totaal +/- 400 M€


Zoveel werk in zo korte tijd hoe doe je dat

KOSMOS

Zoveel werk in zo korte tijd, hoe doe je dat?

SAMEN MET DE MARKT!!

Publiek Private Discussie


Publiek private dialoog met de markt ppd

KOSMOS

Publiek Private Dialoog met de markt (PPD)

 • Zoveel mogelijk betrekken van de markt in vroeg stadium

  • PPD sessies

  • Toepassen concurrentie gerichte dialoog

 • Kansen ook voor MKB

  • Rekening mee gehouden in selectie eisen; optie combinatievorming mits één gemeenschappelijk gemandateerd aanspreekpunt

 • Mogelijkheden voor toepassen innovaties

  • E&C contract; markt vragen om oplossingen voor “problemen” in plaats van voorschrijven oplossingen

 • Kwaliteit meewegen in de gunning

  • Lifecycle cost meenemen in gunningscriteria

  • Beperken verkeershinder meewegen in gunningscriteria


Inkoopstrategie n

Model 1

Model 2

Werkpakket

Werkpakket

TIS

T

I

S

Contractopname/

Probleemdefinitie

Scope definitie

Contractopname/ probleemdefinitie

SCB

SCB

Scope-definitie

Oplossing/realisatie

Oplossing/realisatie

KOSMOS

Inkoopstrategieën

TIS: Technical Inspection Service – stelt de kwaliteit van het werk vast en toetst deze aan de eisen in de overeenkomst


Processtappen

Objecten scope

Vaststellen van problemen aan objecten

Oplossingen op geconstateerde problemen

Engineeren

KOSMOS

Processtappen

Gewenste situatie:Basisspecificatie Kunstwerken

Uitvoeren


Onderhoudscontract model 1 en 2

KOSMOS

Onderhoudscontract model 1 en 2

 • Engineering en Construct (UAV-gc 2005)

 • Functionele Specificaties gebaseerd op SE-principes

 • Economisch Meest Voordelige Inschrijving

 • Duidelijke risicoverdeling

 • Garanties

 • Systeemgerichte Contract Beheersing


Contractvorm model 2

KOSMOS

Contractvorm model 2

 • Contractopname geïntegreerd

 • Risico’s

  • Kwantificeerbaar allocatie in contract

  • Niet-kwantificeerbaar procedure afspraak

 • Meer expliciete verantwoordelijkheden naar de opdrachtnemer


KOSMOS

EMVI

 • Verkeershinder

 • LCC = Kosten over de Levenscyclus

 • Risico’s

  Afwegen tegen de prijs


Beperken verkeershinder

KOSMOS

Beperken verkeershinder

 • Werkbare uren (= wanneer de opdrachtnemer op de weg mag) als kader voor het contract

 • Bij de inschrijving wordt het aantal uren verkeershinder buiten werkbare uren als EMVI criterium gekapitaliseerd meegewogen

 • Centrale rol van verkeersmanager van RWS bij vergunningverlening

 • Overschrijding en onderschrijding van het gekapitaliseerde bedrag aan verkeershinder uit de inschrijving wordt in rekening gebracht


Emvi verkeershinder

KOSMOS

EMVI verkeershinder


Lcc criterium voor emvi

KOSMOS

LCC criterium voor EMVI

De “LCC-meerwaarde” wordt bepaald door aangeboden prijzen en garanties te vergelijken met een “referentiescenario” met een levensduur van 10 jaar.


Lcc criterium voor emvi1

KOSMOS

LCC criterium voor EMVI


Uitwerking probleem

KOSMOS

Uitwerking probleem


Y categorie problemen

KOSMOS

Y-categorie problemen


Dialoog handel in risico s

KOSMOS

Dialoog: Handel in risico’s


Rollen in de systeemgerichte contractbeheersing

KOSMOS

Rollen in de systeemgerichte contractbeheersing

ON

TIS

RWS

Opdrachtnemer: Eigen kwaliteitsborging op het te realiseren werk

TIS: Onafhankelijke kwaliteitscontrole op het werk van de opdrachtnemer

RWS: Beperkte risicogestuurde toetsing op het werk van de opdrachtnemer en de TIS


Conclusie

KOSMOS

Conclusie

Grootschalig achterstallig onderhoud wegwerken in korte tijd met minimale verkeershinder. Hoe denkt KOSMOS dit te bereiken?

 • Optimaal samenwerken met de markt

 • Optimale uitbesteding van werkzaamheden

 • Optimaal faciliteren van oplossingsvrijheid voor opdrachtnemers

 • Hanteren principes van system engineering

 • Hanteren van selectie- en gunningscriteria voor kwaliteit en verkeershinder

 • Financieel waarderen van het beperken of vergroten van verkeershinder door de opdrachtnemer

 • Gericht verkeersmanagement

 • Systeemgerichte contractbeheersing