Sole
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 71

Sole wokół nas PowerPoint PPT Presentation


 • 512 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sole wokół nas. Sole to związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach, kationów wodoru, kationami metali lub kationem amonu NH 4 +. Nazewnictwo soli. Nazwę soli tworzy się od nazwy kwasu dodając do niej nazwę metalu, uwzględniając jego wartościowość. .

Download Presentation

Sole wokół nas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sole wok nas

Sole wokół nas


Sole wok nas

Sole to związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach, kationów wodoru, kationami metali lub kationem amonu NH4+


Sole wok nas

Nazewnictwo soli

Nazwę soli tworzy się od nazwy kwasu dodając do niej nazwę metalu, uwzględniając jego wartościowość.


Sole wok nas

Sole mineralne i ich rola

w przyrodzie i rolnictwie.


Sole mineralne

Sole mineralne

 • to związki nieorganiczne, pochodne kwasów lub zasad, niezbędne do funkcjonowania organizmów żywych.

 • można je podzielić na dwie grupy: makroelementy (potrzebne w dużych ilościach) i mikroelementy (potrzebne w małych ilościach).


Sole wok nas

Skorupa ziemska składa się z soli i tlenków. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z Ziemi metodami górniczymi.

Zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej składa się prawie w połowie z tlenu oraz w jednej czwartej z krzemu. Oba te pierwiastki łączą się w tlenek SiO2 , tak zwaną krzemionkę


Sole wok nas

Odmiany krzemionki

KWARC

AGAT

CYTRYN


Zastosowanie soli w rolnictwie

Zastosowanie soli w rolnictwie :

Sole są stosowane:

 • jako nawozy sztuczne,

 • jako składnik pasz,

 • jako środek ochronny roślin.


Sole wok nas

Podział nawozów mineralnych

Nawozy azotowe- możemy podzielić na:a)   nawozyamonowe  - Siarczan amonu jest nawozem fizjologicznie kwaśnym, dlatego też wpływa na obniżenie poziomu pH. Może być stosowany przy nawożeniu wszystkich roślin.


Sole wok nas

 • b)   nawozy saletrzane

 • Saletry wapniowa, potasowa, sodowa posiadają

 • właściwości odkwaszające glebę, bardzo dobrze

 • rozpuszczają się w wodzie i mogą być stosowane

 • przy nawożeniu dolistnym.


Sole wok nas

c)    nawozysaletrzano- amonowe

    - Saletra amonowa jest jednym z  najbardziej

popularnych nawozów mineralnych, stanowi

doskonały nawóz azotowy.    - Saletrzak to nawóz uniwersalny, dodatkowo

zawiera kilka procent magnezu.


Sole wok nas

d)    nawozyamidowe Mocznik jest uniwersalnym nawozem azotowym,

zawierającym 46% azotu. Dobrze rozpuszcza się

w wodzie, a więc może być stosowany do nawożenia

dolistnego.


Sole wok nas

2. Nawozy fosforowe

Superfosfat pylisty– jest łatwo przyswajalny przez rośliny, zawiera mangan, bor, cynk, miedź.

Superfosfat granulowany prosty – zawiera około 20% P2O5 i jest lepiej przyswajalny przez rośliny.


Sole wok nas

c. Superfosfat granulowany potrójny- jest dobrze

rozpuszczalny w wodzie i sprawdza się zarówno na

glebach zasadowych jak i kwaśnych. d. Superfosfat granulowany potrójny z borem – może

być stosowany na glebach o zróżnicowanym pH.

Zalecany jest przy niedoborze boru.


Sole wok nas

e. Superfosfat magnezowy pylisty – w jego skład wchodzi

P2O5 - 15% oraz MgO - 5%.

f. Mączka fosforytowa- nadająca się na gleby o odczynie

kwaśnym, ze względu na fakt, że zawarte w niej związki

fosforowe są rozpuszczalne w kwasach.


Zastosowanie soli w przyrodzie

Zastosowanie soli w przyrodzie:

Sole w przyrodzie występują jako minerały, składniki skał

a także jako zwyczajna sól kuchenna.


Wyst powanie soli

Występowanie soli :


Sole wok nas

Chlorek sodu: NaCl

Jest najbardziej znana solą . Potocznie nazywany jest solą kuchenną . Jest substancją bezbarwną, stałą , o słonym smaku, dobrze rozpuszczalną w wodzie.


Sole wok nas

Występuje w różnych odmianach.

Halit - bezbarwny i przezroczysty lub biały, niebieski, żółtawy, czerwonawy, bardzo kruchy, odznacza się doskonałą łupliwością kostkową. W Polsce są duże złoża permskie ( Inowrocław, Wapno, Kłodawa ).


Sole wok nas

Sylwin

- minerał z gromady halogenków

Bezbarwny, białawy, żółtawy, czerwonawy, o słonawogorzkim smaku. Powstaje wskutek odparowywania mórz i słonych jezior.

W Polsce występuje w okolicach Kłodawy i Inowrocławia. Stosowany jako nawóz potasowy lub jako surowiec do wytwarzania związków potasu.


Sole wok nas

Chlorek wapnia - Ca Cl2

Stosowany jest jako środek osuszający oraz jako dodatek do cementów podczas robót zimowych.


Sole wok nas

Karnalit

– uwodniony chlorek potasu i magnezu

Jest bezbarwny, biały, żółty lub czerwony. Występuje w złożach soli, głównie w Niemczech, Rosji, Hiszpanii , U.S.A.

W Polsce występuje głównie w Kłodawie i Inowrocławiu. Stosowany do otrzymywania magnezu, soli potasowych, w lecznictwie, spektroskopii.


Sole wok nas

Chlorek cynku - ZnCl2

Stosowany do oczyszczania metali przed lutowaniem,

do odwadniania w syntezie organicznej, drukowania tkanin, cynkowania, oraz jako mikronawóz.


Sole wok nas

Chlorek amonu NH4Cl

 • Chlorek amonu jest używany głównie jako elektrolit w suchych ogniwach galwanicznych, ma zastosowanie w elektrolitach oraz w lekach na grypę.


Sole wok nas

Siarczan (VI) magnezu

Mg(SO4)

Powszechnie stosowany w laboratoriach oraz w przemyśle jako środek suszący.


Sole wok nas

Azotan (V) sodu NaNO3

Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, występuje w Boliwii, a także w Peru. Jest stosowany jako nawóz sztuczny, w przemyśle spożywczym do konserwowania mięsa  oraz w przemyśle szklarskim.


Sole wok nas

Węglany

Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie jako minerały skałotwórcze, stanowią surowce do otrzymywania metali.


Sole wok nas

Niektóre węglany znalazły zastosowanie w przemyśle optycznym, do wyrobu farb, oraz do wyrobu materiałów ogniotrwałych.


Sole wok nas

Węglan magnezu - MgCO3

Bezbarwna substancja krystaliczna, może być szara, brunatna lub żółtawa; zwykle tworzy skupienia gruboziarniste. Węglan magnezu rozpowszechniony jest w przyrodzie jako minerał magnezyt.


Sole wok nas

Węglan wapnia - CaCO3

Biała substancja krystaliczna, prawie nierozpuszczalna w wodzie. Ogrzany rozkłada się na tlenek wapniowy CaO ( wapno palone ) i CO2 tlenek węgla (IV). Występuje w przyrodzie w postaci minerałów : kalcytu i aragonitu.


Sole wok nas

Węglan wapnia i magnezu CaMg[CO3]2 -Dolomit

Dolomit może występować w formie zbitej, ziarnistej lub porowatej.

W Polsce występuje na Górnym i Dolnym Śląsku, w Górach Świętokrzyskich, Tatrach, w okolicach Krakowa.


Sole wok nas

Węglan miedzi

- Cu(CO3)2 (OH)2 - azuryt.

Zasadowy węglan miedzi występuje jako minerał azuryt. Jest niebieski, powstaje w strefie utleniania złóż rud miedzi. W Polsce występuje m.in. w Górach Świętokrzyskich, i w Tatrach. Stosowany jest jako materiał dekoracyjny oraz do wyrobu farb.


Sole wok nas

Węglan miedzi –

Cu2[CO3][OH]2– malachit

Węglan miedzi występujący jako minerał malachit. Jest zielony, daje się polerować.

W największych ilościach występuje na Uralu.

W Polsce wydobywany jest w Górach Świętokrzyskich

(Miedziana Góra, Miedzianka).

Używany jako kamień dekoracyjny oraz do produkcji farb.


Sole wok nas

Marmur

Skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, oraz dolomitów. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu i dolomitu.

W Polsce marmur wydobywany jest wyłącznie w Sudetach, przede wszystkim w Masywie Śnieżnika, gdzie występuje w dwóch odmianach kolorystycznych, jako "Biała Marianna" i "Zielona Marianna".


Sole wok nas

Siarczek żelaza(II) FeS2 - Piryt 

Piryt jest mosiężnożółty, o silnym połysku metalicznym. Najpospolitszy siarczek w skorupie ziemskiej. Główne złoża pirytu znajdują się w Hiszpanii, Portugalii, Norwegii, Japonii, na Uralu, Kaukazie, w Niemczech, we Włoszech oraz w niewielkich ilościach w Polsce.

Jest on podstawowym surowcem do produkcji kwasu siarkowego.


Sole wok nas

Granit

Jest to kwaśna skała magmowa – zbudowana z kwarcu, skalenia oraz biotytu.

W Polsce granity występują na Dolnym Śląsku, Ziemi Kłodzkiej oraz w Tatrach. W głębokim podłożu występuje w pasie od Zawiercia do Krakowa. Granit eksploatowany jest z masywów: karkonoskiego, strzelińskiego i strzegomskiego.


Sole wok nas

Sole

w kuchni i w łazience.


Sole wok nas

Zastosowanie soli

w kuchni:

Sole które wykorzystujemy w kuchni to między innymi:

 • wodorowęglan amonu

 • fosforan (V) wapnia

 • azotan (V) potasu

 • chlorek sodu


Sole wok nas

Wodorowęglan amonu,

NH4HCO3

Jest to nieorganiczny związek chemiczny. Tworzy bezbarwnekryształy posiadające zapach amoniaku. Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Stosowany jako składnik proszków do pieczenia ciast.


Sole wok nas

Fosforan(V) wapnia Ca3(PO4)2

Jest stosowany w przemyśle spożywczym. Dodawany jest jako środek konserwujący do chleba, produktów mlecznych, przetworów owocowych oraz napojów energetyzujących.


Sole wok nas

Azotan(V) potasu KNO3

Azotan (V) potasu - występuje w przyrodzie w niewielkich ilościach w postaci minerału w krajach o suchym, gorącym klimacie w Chinach i Indiach.

Z tych państw był sprowadzany do Europy, czemu zawdzięcza nazwę "saletra indyjska". Stosowany do konserwowania mięs.


Sole wok nas

Chlorek sodu  NaCl

(sól kuchenna)

Stanowi podstawowy składnik soli kuchennej, soli warzonej oraz soli drogowej.

W przyrodzie chlorek sodu występuje pod postacią minerału –halitu, tworząc pokłady soli kamiennej. Występuje również w wodzie morskiej oraz w wodach mineralnych (najwięcej w tzw. solankach).


Sole wok nas

Wydobycie soli

Największe złoża soli występują w Rosji, Francji, USA, Niemczech i Chinach. W Polsce najpopularniejszymi kopalniami są: Kłodawa, Wieliczka, Bochnia i Inowrocław

Sól znajduje się kilkadziesiąt, a nawet kilkaset metrów pod ziemią. Na początku jest ona w postaci materiału skalnego osadzającego się na ścianach. Do rozbicia jej potrzebne są różnorodne maszyny, kilofy, czy nawet materiały wybuchowe.

Zanim sól ta trafi do sprzedaży musi zostać przesiana, oczyszczona, a na końcu zmielona.


Sole wok nas

Największym producentem soli w Polsce

jest Kopalnia Soli w Kłodawie.


Sole wok nas

Chlorek sodu stosowany jest jako środek spożywczy, nadający jedzeniu słony smak

Nadmierne spożycie soli prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak: choroby układu krążenia, dolegliwości żołądkowe, zatrzymanie wody

w organizmie.


Sole wok nas

Zastosowanie soli

w łazience:

 • Sole te stosowane są do produkcji:

 • mydła

 • płynów do kąpieli

 • środków dezynfekcji

 • proszków do prania

 • kosmetyków


Sole wok nas

Mydła- są solami sodowymi lub potasowymi wyższych kwasów tłuszczowych. Odczyn wodnych roztworów mydeł jest zasadowy

Mydła

 • Produkcja mydłaProces wytwarzania mydła można podzielić na dwa etapy:

 • warzenie lub gotowanie mydła, którego celem jest

 • zmydlenie surowców tłuszczowych i wytworzenie

 • masy mydlanej, 

 • konfekcjonowanie, które prowadzi do nadania

 • mydłu postaci i właściwości, jakich wymaga

 • konsument. 


Sole wok nas

Mydła dzielą się na:-mydła stałe

-mydła ciekłe


Sole wok nas

-mydła toaletowe


Sole wok nas

Płyny do kąpieli

 • Płyny do kąpieli i żele pod prysznic oraz sole do kąpieli wzbogacone są solami mineralnymi, które nawilżają skórę, czyniąc ją odświeżoną i gładką.

 • płyny do kąpieli


Sole wok nas

 • żele pod prysznic


Sole wok nas

 • sole do kąpieli


Sole wok nas

Sole

w aptece.


Sole wok nas

Sole glinu

Chlorek glinu:

10-20% roztwory stosowane są w leczeniu i profilaktyce nadpotliwości.

Przykładowy preparat – ANTIDRAL.


Sole wok nas

Fosforan glinu:

Stosowany jest w leczeniu nieżytów żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Przykładowy preparat – GELATUM ALUMINI PHOSPHORICI.


Sole wok nas

Octan glinu:

Roztwory octanu glinu stosowane zewnętrznie w stanach zapalnych ucha, stłuczeniach i obrzękach skóry

Przykładowy preparat – ALTACET.


Sole wok nas

Węglan glinu:

Stosowany jako lek zobojętniający nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym, czyli w nadkwaśności soku żołądkowego, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.


Sole wok nas

Sole wapnia

Sole wapnia stosowane są w okresie intensywnego wzrostu dzieci i młodzieży, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco w chorobach alergicznych.


Sole wok nas

Sole jodu

Jodek potasu:

Jako wodny roztwór hamuje czynność tarczycy np.

Płyn LUGOLA.

Jako etanolowy roztwór działa silnie przeciwbakteryjnie, grzybobójczo i przeciwwirusowo, stosowany zewnętrznie do odkażania skóry, płukania gardła np. JODYNA


Sole wok nas

Sole potasu

Chlorek potasu:

Bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, mięśniowego i w metabolizmie węglowodanów. Stosowany w tabletkach, tabletkach musujących, syropach i 15% roztwory do wstrzyknięć. Preparat – KALIPOZ PROLONGATUM.


Sole wok nas

Jodek potasu:

Jest składnikiem leków wykrztuśnych (syrop KALIUM) oraz w okulistyce w leczeniu zmętnienia ciała szklistego i soczewki.


Sole wok nas

Nadmanganian potasu:

Roztwór wodny 0.05% stosowane jako środek odkażający skórę, a roztwór 0,025% odkażająco na gardło i jamę ustną.


Sole wok nas

Sole magnezu

Chlorek magnezu:

Stosowany leczniczo w chorobach serca

i układu krążenia, skurczach mięśni, drętwieniu kończyn, zaburzeniach elektrolitowych

i depresji.


Sole wok nas

Siarczan magnezu:

Stosowany doustnie jako środek przeczyszczający w zaparciach.

Przykładowy preparat - Sól gorzka.


Sole wok nas

Sole sodu

Chlorek sodu (NaCl):

Stosowany przy dużej utracie jonów sodu (hiponatremia) w wyniku biegunki i wymiotów. Roztwory 0.9% podawane są we wlewie w kroplach ocznych i kroplach do nosa.


Sole wok nas

Cytrynian sodu:

Zapobiega krzepnięciu krwi stąd stosowany w krwiodawstwie do konserwowania krwi, do oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych tzw. OB


Sole manganu

Sole manganu

Siarczan manganu

Stosowany jako składnik preparatów witaminowo mineralnych, niezbędny są do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Przykładowy preparat Vita miner.


Azotan bizmutu

Sole bizmutu

Azotan bizmutu

Jest składnikiem wielu preparatów złożonych. Działa ściągająco i zobojętniająco. Stosowany w nieżycie żołądka na tle nadkwaśności, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy (Gastrin i Gastro).


Siarczan cynku

Sole cynku

Siarczan cynku

Stosowane są w stanach niedoboru cynku tj. w łysieniu plackowatym, łamliwości włosów, trądziku młodzieńczym, przy złym gojeniu się ran oraz zaburzeniu wzrostu i widzenia u dzieci (Zincas– tabletki i Cincol, Oculosan – krople oczne)


Sole wok nas

Sole

mają zastosowanie nie tylko jako leki gotowe, ale również w recepturze aptecznej do wykonywania mikstury NERVINA i ERLENMAYERA.

Mikstury są mieszaniną bromków amonu, sodu i potasu, wykazują działanie uspokajające.


 • Login