EiT-modul 29. november 2006 - PowerPoint PPT Presentation

Eit modul 29 november 2006
Download
1 / 19

 • 215 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EiT-modul 29. november 2006. Fasilitering på smågruppenivå Kristin Skotnes Vikjord og Hanne Charlotte Helgesen. Hvem er vi ?. Kristin Master i psykologi, NTNU Koordinator for UA gruppa 4 års erfaring fra EiT Hanne Cand.polit i samfunnsgeografi, NTNU

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

EiT-modul 29. november 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eit modul 29 november 2006

EiT-modul 29. november 2006

Fasilitering på smågruppenivå

Kristin Skotnes Vikjord og Hanne Charlotte Helgesen


Hvem er vi

Hvem er vi ?

Kristin

Master i psykologi, NTNU

Koordinator for UA gruppa

4 års erfaring fra EiT

Hanne

Cand.polit i samfunnsgeografi, NTNU

Gruppelederutdannelse fra Norsk Psykodrama Institutt

2 års erfaring fra EiT


Inspirasjon

Inspirasjon

Inspirert av 4 dagerskurs med Egil Hjertaker

”Kommunikasjon og konflikthåndtering”

Gratis for alle universitetsansatte

Anbefales !

Susann Gjerde (2005): Coaching. hva – hvordan - hvorfor.

Ragnvald Kvalsund (2006): Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner. Viktige ferdigheter for coacher, rådgivere, veiledere og terapeuter.

Thomas Severin (1996): En plass i stolen. En arbeidsbok for grupper om grupper


Innsjekk

Innsjekk

Sum sammen tre og tre:

Hva forventer du av denne modulen?

Hva trenger du å trene på?

(2- 3 min pr. person)


Rytme for modulen

RYTME for modulen

Øvelser – fasilitetorferdigheter

Lytting

Spørsmålstyper

Rollespill – fasilitering i praksis

Blokkerte grupper

Fasiliterings alternativer


Eit modul 29 november 2006

Hvorfor lytte?

Tilegne oss informasjon

Sjelne/ tolke og evaluere informasjon

Empatisere med og anerkjenne andre (og oss selv)

Hva hindrer oss?

Å ta den andres perspektiv kan innebære:

At vi blir forandret (mister oss selv?)

At vi kommer hverandre for nær (må trøste og bære?)


Lytte som fasilitator

Å lytte som fasilitator

Kan være slitsomt:

Krever konsentrasjon og energi

Kan være konfronterende:

Økt bevissthet om egne mentale modeller

Kan være givende:

Grunnlag for tillit og kontakt


Lytteferdigheter

Lytteferdigheter

Lytting på tre nivå (Gjerde 2005)

Indre lytting – å koble seg på med egne erfaringer

Fokusert lytting – å følge den andres fortelling

Global lytting – å lytte etter det uutalte


Lytteferdigheter1

Lytteferdigheter

Verbal og nonverbal lytting

Blikk og kroppsposisjon (matching)

Oppsummering

Døråpnere


Lytte velse

Lytteøvelse

A – sender

B – lytter/mottaker

C – observatør

Del 1:

A: Forteller om noe ved EiT du er opptatt av

B: Lytt til A sin fortelling (match i kroppsspråk + oppsummer+ døråpner)

C: Observer B

Del 2:

B: Hvordan var det å lytte?

A: Hvordan var det å bli lyttet til?

C: Hva observerte du av B?


Sp rsm lstyper

Spørsmålstyper

 • Klargjørende spørsmål (utforske)

 • Hensiktsspørsmål (chunke opp)

 • Presiseringsspørsmål (chunke ned)


Hindringer

Hindringer

Momenter som kan vanskeliggjøre

kommunikasjon og lytting:

 • Sperringer: eks. løsninger, dømme, bagatellisering, utspørring, unngåelse.

 • Faktorer: se ark


Eit modul 29 november 2006

A – sender

B – lytter/mottaker

C – observatør

Del 1:

A: Fortell om noe ved EiT du er opptatt av

B: Lytt til A sin fortelling

(match i kroppsspråk, oppsummer og bruk ulike spørsmål)

C: Observer B

Del 2:

B: Hvordan var det å lytte?

A: Hvordan var det å bli lyttet til?

C: Hva observerte du av B?


Eit modul 29 november 2006

Pause


Rollespill blokkert gruppe

Rollespill – blokkert gruppe

Situasjonen er som følger:

En studentgruppe i landsbyen vil absolutt ikke bli fasilitert på samspillet i gruppen. De gjør det de kan for å unngå å bli observert av fasilitatorteamet.

Fasilitatorteamet har bestemt seg for å ta opp dette med gruppa. Hva gjør du/dere?

5personer utgjør studentgruppen

Lev deg inn i rollen. Improviser.

3personer skal fasilitere studentgruppen

Prøv ut teknikkene fra forrige time. Støtt hverandre. Improviser.

2 personer er observatører

Observer samspillet mellom fasilitator og gruppen. Hva skjer? Noter


Deling og tilbakemelding

Deling og tilbakemelding

Gruppemedlemmer

Hvordan opplevde du de ulike innspillene fra fasilitator?

Eksempler på når du følte deg møtt/ ikke-møtt

Fasilitatorteam

Hvordan var det for deg å fasilitere gruppen?

Eksempler på når du opplevde åpning og lukking i samspillet

Observatører

Hva la du merke til i samspillet mellom fasilitator og gruppen eventuelt mellom enkeltpersoner i gruppen?

Noe som ikke er blitt nevnt til nå, som kan være viktig for fasilitator


Oppgave

Oppgave

 • Finn minst ett eksempel på en fasiliteringspraksis som fungerte BRA i din gruppe.

 • Fortell eller spill en situasjon i plenum


Utsjekk

Utsjekk

Sum sammen tre og tre:

Hva er det viktigste du har oppdaget om deg selv som fasilitator? (ressurser, potensialer, utfordringer)

Hva er det viktigste du har lært?

(til sammen 3 min pr. person)


Eit modul 29 november 2006

Takk for i dag!


 • Login