Δομές Δεδομένων
Download
1 / 15

Δομές Δεδομένων στο Λ.Π. - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Δομές Δεδομένων στο Λ.Π. Λίστες. Λίστα είναι ένας όρος Οι όροι αυτοί ορίζονται με τη βοήθεια μιας συνάρτησης: [ ] σταθερά για κενή λίστα – nil [t1| l] όπου t1 όρος και l λίστα η συνάρτηση έχει το σύμβολο [ | ] ( ↔ f ( , ) ) Παραδείγματα [8,6, cat] [8| [6| [cat| []]]]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Δομές Δεδομένων στο Λ.Π.' - penha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Λίστες

 • Λίστα είναι ένας όρος

  • Οι όροι αυτοί ορίζονται με τη βοήθεια μιας συνάρτησης:

   • [ ] σταθερά για κενή λίστα – nil

   • [t1| l] όπου t1 όρος και l λίστα

  • η συνάρτηση έχει το σύμβολο [ | ] ( ↔f( , ) )

 • Παραδείγματα

  • [8,6,cat] [8| [6| [cat| []]]]

  • [a] [a| []]

  • [a| X]

  • [a, b, 3| X]


Πρόγραμμα κωδικοποίησης λιστών

 • list ([]).

  list ([Χ| Χs]):- list (Χs).

 • ? list ([1, 3, 9])

  • Yes

 • list ([a|[]])

  • Yes

 • list ([a| X])

  X = [];

  X = [A];

  X = [A, B]


Προγράμματα διαχείρισης λιστών

 • member (Χ, [Χ| Χs]).

  member (Χ, [Υ| Υs]):- member (Χ, Υs).

 • ? member (b, [a, b, c])

  • Yes

 • ? member (a, [])

  • No

 • ? member (b, Χ)

  X = [b| A];

  X = [A, b| B]

  ….


Προγράμματα διαχείρισης λιστών

 • append ([], Χ, Χ).

  append ([Χ| Χ1], Υ, [Χ| Ζ]):-

  append (Χ1,Υ,Ζ).

 • ? append ([a, b], [c, d], X)

  X= [a, b, c, d]

 • ? append (X, [c, d], [a, c, d])

  X= [a]


Προγράμματα διαχείρισης λιστών

 • reverse ([], [])

  reverse ([X| X1], Z):- reverse (X1, Y), append (Y, [X], Z).

 • ? reverse ([a, b, c], X)

  X = [c, b, a]

 • length ([], 0).

  length ([X| Xs], L):- length (Xs, N), L is N+1


Δένδρο υπολογισμού

 reverse ([a, b], X)

 • (2ον κανόνα)

 •  reverse ([b], Y), append (Y, [a], X)

 • | (2ο κανόνα)

 •  reverse ([], Y1), append (Y1, [b], Y), append (Y, [a], X)

 • | (1ο κανόνα)

 •  append ([], [b], Y), append (Y, [a], X)

 • | (1ο κανόνα)

 •  append ([b], [a], X)

 • | (2ο κανόνα) X=[b| z]

 •  append ([], [a], Z))

 • | Z= [a]

 • [] X= [b| Z], Z=[a] => X=[b|[a]]=[b,a]

  Yes, X=[b,a]


Ground
(Ground) Δένδρο

 •  reverse ([a, b], [b, a])

 • |

 •  reverse ([b], [b]), append ([b], [a], [b, a])

 • |

 •  reverse ([], []), append ([], [b], [b], append ([b], [a], [b, a])

 • | (γεγονός)

 •  append ([], [b], [b], append ([b], [a], [b, a]

 • | (γεγονός)

 •  append ([b], [a], [b, a]

 • |

 •  append ([], [a], [a]

 • | (γεγονός)

 • []


Προγράμματα διαχείρισης λιστών

 • %delete(Αρχική Λίστα, Στοιχείο, Τελική Λίστα)

 • delete ([X| Xs], X, Ys):- delete (Xs, X, Ys).

  delete ([X| Xs], Z, [X| Ys]):- X ≠ Z,

  delete (Xs, Z, Ys).

  delete ([ ], X, [ ]).

 • Τι θα γίνει αν αφαιρέσουμε τη συνθήκη «X ≠ Z»; (not all occurrences deleted!)

 • ? delete ([a], b, [a])

  • Yes


Προγράμματα διαχείρισης λιστών

 • %new_delete

 • new_delete (X, [X| Xs], Xs).

  new_delete (X, [Y| Ys], [Y| Zs]):-

  select (X, Ys, Zs).

 • % select

 • select (X, [X| Xs], Xs)

 • select (X, [Y| Ys], [Y| Zs]):- select (X, Ys, Zs)

 • Ποιά η διαφορά των δύο “delete”;


Ταξινόμηση

 • sort (X, Y):- permutation (X, Y), ordered (Y).

  Παράδειγμα«generate-and-test»

  Naïve permutation sort

 • % ordered

  ordered ([])

  ordered ([X])

  ordered ([X, Y| Ys]):- X<= Y, ordered ([Y| Ys]).

 • % permutation

  permutation (Χ, [Υ| Ζ]):- select (Υ, Χ,Υ1), permutation (Υ1, Ζ).

  permutation ([], []).


Insertion sort
Insertion sort

 • sort ([Χ| Χs], Υs):- sort (Χs, Ζs), insert (Χ, Ζs,Υs)

  sort ([], [])

 • %insert

  insert (Χ, [], [Χ])

  insert (Χ, [Υ| Υs], [Υ| Ζs]):- Χ > Υ, insert (Χ, Υs, Ζs)

  insert (Χ, [Υ| Υs], [Χ, Υ| Υs]):- Χ <= Υ.


Quicksort
Quicksort

 • quicksort ([Χ| Χs], Υs):-

  partition (Χs, Χ, Littles, Bigs),

  quicksort (Littles, Ls),

  quicksort (Bigs, Bs),

  append (Ls, [X| Bs], Ys).

  quicksort([], [])

  partition ([X| Xs], Y, [X| Ls], Bs):- X<=Y, partition (Xs, Y, Ls, Bs)

  partition ([X| Xs], Y, Ls, [X| Bs]):- X>Y, partition (Xs, Y, Ls, Bs)

  partition ([], Y, [], [])


Δένδρα

 • Δένδρο είναι όρος που ορίζεται με τη βοήθεια της συνάρτησης:

  • void

  • tree (Element, Left, Right)

 • %binary_tree (Tree)

  binary_tree (void).

  binary_tree (tree (Element, Left, Right)):-

  binary_tree (Left), binary_tree (Right).

 • tree_member (Element, Tree)

  tree_member (Χ, tree (Χ, L, R))

  tree_member (Χ, tree (Y, L, R)):- tree_member (X, Left)

  tree_member (Χ, tree (Y, L, R)):- tree_member (X,Right)


Δένδρα (συνέχεια)

 • % substitute (X, Y, TreeX, TreeY)

  substitute (X, Y, void, void)

  substitute (X, Y, tree (N, L, R), tree (N1, L1, R1):- replace (X, Y, N, N1),

  substitute (X, Y, L, L1),

  substitute (X, Y, R, R1).

  replace (X, Y, X, Y)

  replace (X, Y, Z, Z):- X ≠ Z


ad