Funkcije proteinov - PowerPoint PPT Presentation

Funkcije proteinov
Download
1 / 18

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Funkcije proteinov. Transport/skladiščenje določenih molekul (ligandov, npr. Hb, Mb) Uravnavanje procesov (DNA-vezavni proteini) Oporna funkcija (strukturni proteini, npr keratini, kolagen ...) Kontraktilni proteini

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Funkcije proteinov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Funkcije proteinov

Funkcije proteinov

 • Transport/skladiščenje določenih molekul (ligandov, npr. Hb, Mb)

 • Uravnavanje procesov (DNA-vezavni proteini)

 • Oporna funkcija (strukturni proteini, npr keratini, kolagen ...)

 • Kontraktilni proteini

 • Membranski proteini, vključeni v transport molekul/ionov preko bioloških membran

 • Proteini, vključeni v prenos signala (receptorji, G-proteini, kinaze ...)

 • Obramba pred tujki/invazivnimi organizmi (imunoglobulini/Ig)

 • Kataliza biokemijskih reakcij (encimi)


Imunski sistem vklju uje vrsto specializiranih celic in proteinov

Imunski sistem vključuje vrsto specializiranih celic in proteinov

 • Levkociti: makrofagi in limfociti

 • Lahko zapustijo krvni obtok, preidejo v tkiva

 • Limfociti proizvajajo proteine, imunoglobuline (Ig) in receptorje (Rp) na površini - prepoznajo tuje molekule (delce) in jih uničijo

 • Imunski sistem včasih prepozna tudi svoje lastne molekule

 • Človek: 108 različnih Ig velika verjetnost, za prepoznanje vseh tujih molekul - antigenov

 • Antigen: vsaka molekula, ki vzpodbudi imunski odgovor: virus, bakterijska celična stena, protein .... (Mr> 5000)

 • Ig ali Rp se veže na določen del antigena – antigenska determinanta (epitop)


Levkociti vklju eni v imunski sistem

Levkociti, vključeni v imunski sistem

Vrsta celic

Funkcija

 • celica pomagalka: limfocit T, ki pomaga limfocitu B pri sintezi protiteles; sin. pomagalka;

 • celica ubijalka limfocit T, odgovoren za celično imunost, ker raztaplja antigensko tuje celice; sin. ubijalka; (Slovenski Medicinski Slovar 2005)


Proteini mhc major histocompatibility complex

Proteini MHC (Major Histocompatibility Complex)

več verig 

več verig 

več verig 

1 veriga 

 • MHC II – na površini specializiranih celic

 • (makrofagi, limfociti B, ki privzamejo

 • tuje proteine/antigene)

 • Na površini se izpostavijo peptidi,

 • nastali z znotrajcelično razgradnjo tujih

 • proteinov

 • MHC I – na površini vseh celic

 • Prepoznajo receptorji celic T

 • Selekcija: po zorenju v timusu ostane

 • 5% celic T, ki prepoznajo samo tuje

 • peptide


Vloga kompleks a hla mhc prepozna in lo i svoje celice od nesvojih

Vloga kompleksa HLA (MHC) – prepozna in loči “svoje” celice od “nesvojih”

Celica B

HLA

(MHC-II)

Celica

pomagalka


Struktura love kega proteina mhc razreda i

Struktura človeškega proteina MHC razreda I

veriga 

veriga 

Antigen:

peptid, nastal z razgradjo virusa HIV

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005


Funkcije proteinov

Celični

imunski odziv

MHC I

MHC II

Voet D, Voet JG

Biochemistry,

John Wiley 1998

Razliko “svoj” / “nesvoj” prepoznajo peptidi na površini celic – detekcija z MHC (Major Histocompatibility Complex)


Struktura imunoglobulina g

Struktura imunoglobulina G

Model strukture IgG

Domena: Imunoglobulinsko zvitje

Vezan ogljikovodik

(OH)

pregib –

delovanje

proteinaz

OH

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005


Vezava antigena na igg

Vezava antigena na IgG

protitelo

kompleks antigen-protitelo

 • Inducirano prilagajanje

 • Visoka afiniteta (Kd~10 nM)

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005


Razredi imunoglobulinov pri vreten arjih

Težke verige

 (IgA)

 (IgD)

 (IgG)

 (IgE)

 (IgM)

Lahke verige

Razredi imunoglobulinov pri vretenčarjih

Ganong WF, Review of Medical Physiology 2003

 • Ig predstavljajo 20% krvnih proteinov

 • prepoznajo in vežejo velike tuje molekule in jih usmerjajo v razkroj


Vrste imunoglobulinov

Vrste imunoglobulinov

J chain

IgM – pentamer iz enot IgM


Fagocitoza virusa vezanega na protitelo z makrofagom

Fagocitoza virusa, vezanega na protitelo, z makrofagom

Fc receptor

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005


Vezava antigena na igg inducirano prilagajanje visoka afiniteta

Vezava antigena na IgG – inducirano prilagajanje → visoka afiniteta

P + L ↔ PL

P, protein/protitelo

L, ligand/antigen

PL, kompleks protein.ligand

Kd, disociacijska konstanta

komplesa PL,

vredsnosti 10-9 M

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005


Funkcije proteinov

Od kod prepoznavanje velikega števila antigenov? Nastanek lahke verige člveškega IgG z rekombinacijo/prerazporeditvijo odsekov genov V in J

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005


Analitske tehnike z uporabo protiteles

Analitske tehnike z uporabo protiteles

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005


Lo itev specifi nih proteinov s kolonsko kromatografijo na osnovi interakcij antigen protitelo

Ločitev specifičnih proteinov s kolonsko kromatografijo na osnovi interakcij antigen-protitelo

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005


Analitska tehnika elisa e nzyme l inked i mmunosorbent a ssay

Analitska tehnika ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)

 • Monoklonska protitelesa

 • Poliklonska protitelesa

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005


Funkcije proteinov

Ločitev proteinov z elektroforezo in prenos na nitrocelulozo, prepojeno s protitelesi na specifičen antigen (angl. immunoblot)


ad
 • Login