Download

După Eugen Jianu


Advertisement
/ 14 []
Download Presentation
Comments
penda
From:
|  
(1155) |   (0) |   (0)
Views: 2150 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
După Eugen Jianu. Eugen Jianu ( 1925- 2006), numele adevărat Eugeniu Ionel Popescu s-a născut la data de 11 ianuarie 1925, în jud. Timiş şi a murit la 20 februarie 2006. D in dragoste lui nemărginită pentru natură şi vânătoare, scriitorul a lăsat copiilor următoarele volume:
După Eugen Jianu

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dupa eugen jianuSlide 1

După Eugen Jianu

Dupa eugen jianuSlide 2

 • Eugen Jianu ( 1925- 2006),

 • numeleadevărat Eugeniu Ionel Popescu

 • s-a născut la data de 11 ianuarie 1925, în jud. Timiş şi a murit la 20 februarie 2006. Din dragoste lui nemărginită pentru natură şi vânătoare, scriitorul a lăsat copiilor următoarele volume:

 • „Casa lui Moş Vuia”

 • „Locuitorii pădurii”

 • „Prin fâneaţă, prin verdeaţă”

 • „Păcăleala bursucului”.

 • Recomandări de lectură: „Poveste de iarnă”

 • „ Legenda ciocănitoarei”

 • „Cântecul privighetorii”

 • „Întâlniri cu somnoroşii”

 • „ Buburuza”, „Ştrengărel”, „Legenda licuriciului”

 • „De o mie de ori de ce”, „Cucul şi puii săi” etc.

Dupa eugen jianuSlide 3

Fiecare floare din cele care există are ceva cu care să ne bucure.

Eu,a întrebat ghiocelul,aşa mic şi slab cum sunt,ce bucurie pot face omului?

Dar,iată,iarna este în puterile ei.Peste tot e doar omăt.Într-o zi,mic,alb şi plăpând,ghiocelul îşi sună vesel clopoţelul.

Dupa eugen jianuSlide 4

-Cine îndrăzneşte să mi se împotrivească ?întrebă baba Iarna,scuturându-şi cojoacele de nea şi ţurţuri.

Se uită împrejur şi zări ghiocelul.

-Tu erai ?Am să te îngheţ la noapte! exclamă Iarna.

-Nu vă mâniaţi, babă Iarnă şi moş Omăt.Soarele mi-a trimis veste să mă arăt,răspunse ghiocelul.

Dupa eugen jianuSlide 5

Dar peste noapte,baba Iarnă şi moş Omăt au chemat gerul în ajutor.Asuflat şi moş Crivăţ.

-Unde eşti, ghiocelule ? N-ai îngheţat ? Mai cutezi

să mi te împotriveşti ?

-Drept să vă spun, mi-a fost tare frig.Ba era să mă smulgă vântul.M-am pitit după un bulgăre de zăpadă.Dacă

şi la noapte va fi tot atât de frig,am să mor îngheţat,

spuse cu tristeţe ghiocelul.

Dupa eugen jianuSlide 6

Soarele , auzind vorbele duioase ale ghiocelului,îi trimise în ajutor raze calde. Dis de dimineaţă, de sub plapuma de nea, au apărut o mulţime de ghiocei.

Dupa eugen jianuSlide 7

- Babă Iarnă,moş Omăt,hai să ne jucăm de-a prinselea!strigau veseli ghioceii.

Aşa s-a dovedit ghiocelul mai tare decât iarna,arătând că el este vestitorul primăverii.

R spunde i la urm toarele ntreb riSlide 8

Răspundeţi la următoarele întrebări:

 • Când se petrece acţiunea?

 • Care sunt personajele povestirii ?

 • De ce era trist ghiocelul ?

 • Cum a vrut iarna să-l pedepsească ?

 • Cine i-a venit în ajutor ghiocelului ?

 • Care este semnificaţia acestei flori ?

Completa i propozi iileSlide 9

Completaţi propoziţiile:

 • Peste noapte, Baba Iarnă şi Moş Omăt au chemat în ajutor…………….

 • A suflat şi …………………..

 • Soarele, auzind vorbele duioase ale ghiocelului, îi trimise în ajutor……

 • Scrieţi întrebări potrivite pentru răspunsul dat:

 • ------------------------------------------------?

 • Ghiocelul s-a ascuns după un bulgăre de zăpadă.

G si i cuvinte cu acela i n elesSlide 10

Găsiţi cuvinte cu acelaşi înţeles:

 • omăt

 • firav

 • pitit

 • a îndrăzni

 • vesel

 • duios

 • a vesti

Leag cuvintele cu sens opusSlide 11

a bucura

slab

a se arăta

a îngheţa

mulţi

a dispărea

a se dezgheţa

puţini

puternic

a întrista

Leagă cuvintele cu sens opus:

Scrie i c teva tr s turi ale ghioceluluiSlide 12

Scrieţi câteva trăsături ale ghiocelului:

Fi de evaluare nlocui i cuvintele subliniate cu altele cu n eles asem n tor din textSlide 13

Fişă de evaluare:Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele cu înţeles asemănător din text:

 • - Nu vă supăraţi , babă Iarnă si moş Zăpadă.

 • Iarna a chemat frigul în ajutor.

 • - Îndrăzneşti sa mi te împotriveşti ?

 • Ghiocelul este o floare plăpândă.

 • S-a ascuns după un bulgăre de zăpadă.

 • Soarele a fost impresionat de vorbele blânde ale florii.

 • Aşa s-a demonstrat cine e mai puternic.

Mesajul textuluiSlide 14

Mesajul textului:

 • Legenda explică în mod imaginar un fapt real, şi anume că ghiocelul este vestitorul primăverii. Deşi mic şi firav, ghiocelul a avut curajul să înfrunte omătul şi gerul iernii. Ajutat de căldura soarelui, a dovedit că este mai puternic decât iarna.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro