Barnpsykiatriska problem hos asyls kande barn i lule boden en retrospektiv studie
Download
1 / 26

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie. Lars Joelsson, överläkare Karin Dahlin, socialpedagog PBU Luleå/Boden Läkartidningen Nr 48, 2005. Antal asylsökande barn 1/1 1998 – 1/4 2005. På förläggning 1299 barn Till PBU 124 barn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie' - penda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Barnpsykiatriska problem hos asyls kande barn i lule boden en retrospektiv studie

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Bodenen retrospektiv studie

Lars Joelsson, överläkare

Karin Dahlin, socialpedagog

PBU Luleå/Boden

Läkartidningen Nr 48, 2005


Antal asyls kande barn 1 1 1998 1 4 2005
Antal asylsökande barn Luleå/Boden1/1 1998 – 1/4 2005

 • På förläggning 1299 barn

 • Till PBU 124 barn

 • Måste matats/sondats 27 barn


Bakgrund
Bakgrund Luleå/Boden

 • Flyktingförläggning sedan 1992

 • Ökat antal asylsökande from 2000

 • Behandla som svenska barn

  • Kunde inte avsluta behandling

  • Ofta inläggningar

  • Barnet var ”bärare” av problemet

  • Vanmakt hos personalen


F r ndring
Förändring Luleå/Boden

 • Flytta fokus från barnet

 • Mer fokus på familjen

 • Mer fokus på asylsituationen

 • Flera instanser måste hjälpas åt

 • Hjälpen måste samordnas


N tverket bildas
Nätverket bildas Luleå/Boden

 • BUP

 • Vuxenpsykiatrin

 • Primärvård

 • Skola

 • Socialtjänst

 • Migrationsverket

 • Barnmedicin


N tverket
Nätverket Luleå/Boden


Heml nder
Hemländer Luleå/Boden

Procentandel av alla barn som varit på förläggning, sökt PBU och som behövt hjälp med matning eller sond.


Tillst nd f re ankomst till sverige
Tillstånd före ankomst till Sverige Luleå/Boden

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 40 % har varit med om traumatiska händelser

  • 19 % ”problem”

 • Barn som behövt näringstillförsel

  • 55 % har varit med om traumatiska händelser

  • 22 % ”problem”


Tillst nd vid ankomst till sverige
Tillstånd vid ankomst till Sverige Luleå/Boden

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 89 % av alla 6-19 år gick i skolan

 • Barn som behövt näringstillförsel

  • 89 % gick i skolan


Symtomdebut
Symtomdebut Luleå/Boden

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 64 % debuterande efter negativt besked

 • Barn som behövt näringstillförsel

  • 85 % slutade att äta efter negativt besked


Diagnoser

Alla asylsökande barn som sökte PBU Luleå/Boden

Oro/ängslan 39 %

Depression 31 %

Apati 12 %

PTSD 6 %

Miljöfaktorer 6 %

Beteendestör. 5 %

Mental retard. 1 %

Barn som behövt näringstillförsel

Oro/ängslan 4 %

Depression 40 %

Apati 56 %

PTSD 0 %

Miljöfaktorer 0 %

Beteendestör. 0 %

Mental retard. 0 %

Diagnoser


Sj lvmordsf rs k
Självmordsförsök Luleå/Boden

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 22 %

 • Barn med näringstillförsel

  • 44 %


Permanent put och tillf lligt tut uppeh llstillst nd
Permanent (PUT) och Tillfälligt (TUT) uppehållstillstånd Luleå/Boden

 • Alla barn på förläggningen

  • 32 %

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 60 %

 • Barn med näringstillförsel

  • 74 %


Tillst nd utan put
Tillstånd utan PUT Luleå/Boden

Alla asylsökande barn på PBU


Tillst nd efter put
Tillstånd efter PUT Luleå/Boden

Alla asylsökande barn på PBU


Tillst nd utan put1
Tillstånd utan PUT Luleå/Boden

Barn med näringstillförsel


Tillst nd efter put1
Tillstånd efter PUT Luleå/Boden

Barn med näringstillförsel


Kontakt med pbu alla asyls kande barn som s kt pbu
Kontakt med PBU Luleå/BodenAlla asylsökande barn som sökt PBU


Kontakt med pbu barn med n ringstillf rsel
Kontakt med PBU Luleå/BodenBarn med näringstillförsel


Kontakt med pbu

Alla asylsökande barn som sökt PBU Luleå/Boden

Median 9 mån före och 1 mån efter PUT/TUT

Barn med näringstillförsel

Median 7 mån före och 2 mån efter PUT/TUT

Kontakt med PBU


Familj
Familj Luleå/Boden

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 48 (39 %) mödrar kontakt med vuxenpsykiatrin

 • Barn med näringstillförsel

  • 5 (19 %) mödrar kontakt med vuxenpsykiatrin

  • 23 mödrar hade nedsatt omsorgsförmåga före PUT

  • Ingen efter PUT


Barn med n ringstillf rsel

11 barn som matats Luleå/Boden

7 i hemmet

4 bara på avdelningen

16 barn med sond

10 i hemmet

6 bara på avdelning

Barn med näringstillförsel


Sonduts ttning efter put fram till i dag 2 12 05
Sondutsättning efter PUT Luleå/Bodenfram till i dag 2/12 05

 • 1 barn före PUT

  • Vårdats på barnmedicinska avdelningen

 • 9 barn inom 1 vecka

  • 5 av dessa har vårdats hemma med sond 4 - 9 månader

 • 1 barn inom 2 veckor

  • Vårdats hemma i 5 månader

 • 1 barn inom 3 veckor

  • Vårdats hemma med sond i 8 månader


Sammanfattning 1
Sammanfattning (1) Luleå/Boden

 • De flesta är deprimerade eller ångestfyllda

 • Överrepresentation från fd Sovjet

 • Nästan alla fungerade bra när de kom till Sverige

 • Negativt besked utlöser ofta symptomen

 • Förbättring och tillfriskning när man fått PUT


Sammanfattning 2
Sammanfattning (2) Luleå/Boden

 • Tiden till tillfrisknande är oberoende av vårdform

 • Självmordsförsök vanligt bland barn som inte äter

 • Mödrarnas omsorgsförmåga förbättras efter PUT


Slutsats
Slutsats Luleå/Boden

 • Som två olika tillstånd före och efter uppehållstillstånd

  • Före PUT svarar barnen dåligt på vår behandling

  • Efter PUT svarar barnen på omvärldens omsorg och vår behandling

 • Asylprocessen viktigare faktor än tidigare trauma

 • Blir det för mycket fokus på det ”sjuka” barnet?

  • Stötta, trösta och aktivera familjen

 • Förändring av asylprocessen


ad