Barnpsykiatriska problem hos asyls kande barn i lule boden en retrospektiv studie
Download
1 / 26

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie. Lars Joelsson, överläkare Karin Dahlin, socialpedagog PBU Luleå/Boden Läkartidningen Nr 48, 2005. Antal asylsökande barn 1/1 1998 – 1/4 2005. På förläggning 1299 barn Till PBU 124 barn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Bodenen retrospektiv studie

Lars Joelsson, överläkare

Karin Dahlin, socialpedagog

PBU Luleå/Boden

Läkartidningen Nr 48, 2005


Antal asylsökande barn1/1 1998 – 1/4 2005

 • På förläggning 1299 barn

 • Till PBU 124 barn

 • Måste matats/sondats 27 barn


Bakgrund

 • Flyktingförläggning sedan 1992

 • Ökat antal asylsökande from 2000

 • Behandla som svenska barn

  • Kunde inte avsluta behandling

  • Ofta inläggningar

  • Barnet var ”bärare” av problemet

  • Vanmakt hos personalen


Förändring

 • Flytta fokus från barnet

 • Mer fokus på familjen

 • Mer fokus på asylsituationen

 • Flera instanser måste hjälpas åt

 • Hjälpen måste samordnas


Nätverket bildas

 • BUP

 • Vuxenpsykiatrin

 • Primärvård

 • Skola

 • Socialtjänst

 • Migrationsverket

 • Barnmedicin


Nätverket


Hemländer

Procentandel av alla barn som varit på förläggning, sökt PBU och som behövt hjälp med matning eller sond.


Tillstånd före ankomst till Sverige

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 40 % har varit med om traumatiska händelser

  • 19 % ”problem”

 • Barn som behövt näringstillförsel

  • 55 % har varit med om traumatiska händelser

  • 22 % ”problem”


Tillstånd vid ankomst till Sverige

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 89 % av alla 6-19 år gick i skolan

 • Barn som behövt näringstillförsel

  • 89 % gick i skolan


Symtomdebut

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 64 % debuterande efter negativt besked

 • Barn som behövt näringstillförsel

  • 85 % slutade att äta efter negativt besked


Alla asylsökande barn som sökte PBU

Oro/ängslan39 %

Depression31 %

Apati12 %

PTSD 6 %

Miljöfaktorer 6 %

Beteendestör. 5 %

Mental retard. 1 %

Barn som behövt näringstillförsel

Oro/ängslan 4 %

Depression40 %

Apati56 %

PTSD 0 %

Miljöfaktorer 0 %

Beteendestör. 0 %

Mental retard. 0 %

Diagnoser


Självmordsförsök

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 22 %

 • Barn med näringstillförsel

  • 44 %


Permanent (PUT) och Tillfälligt (TUT) uppehållstillstånd

 • Alla barn på förläggningen

  • 32 %

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 60 %

 • Barn med näringstillförsel

  • 74 %


Tillstånd utan PUT

Alla asylsökande barn på PBU


Tillstånd efter PUT

Alla asylsökande barn på PBU


Tillstånd utan PUT

Barn med näringstillförsel


Tillstånd efter PUT

Barn med näringstillförsel


Kontakt med PBU Alla asylsökande barn som sökt PBU


Kontakt med PBU Barn med näringstillförsel


Alla asylsökande barn som sökt PBU

Median 9 mån före och 1 mån efter PUT/TUT

Barn med näringstillförsel

Median 7 mån före och 2 mån efter PUT/TUT

Kontakt med PBU


Familj

 • Alla asylsökande barn som sökte PBU

  • 48 (39 %) mödrar kontakt med vuxenpsykiatrin

 • Barn med näringstillförsel

  • 5 (19 %) mödrar kontakt med vuxenpsykiatrin

  • 23 mödrar hade nedsatt omsorgsförmåga före PUT

  • Ingen efter PUT


11 barn som matats

7 i hemmet

4 bara på avdelningen

16 barn med sond

10 i hemmet

6 bara på avdelning

Barn med näringstillförsel


Sondutsättning efter PUT fram till i dag 2/12 05

 • 1 barn före PUT

  • Vårdats på barnmedicinska avdelningen

 • 9 barn inom 1 vecka

  • 5 av dessa har vårdats hemma med sond 4 - 9 månader

 • 1 barn inom 2 veckor

  • Vårdats hemma i 5 månader

 • 1 barn inom 3 veckor

  • Vårdats hemma med sond i 8 månader


Sammanfattning (1)

 • De flesta är deprimerade eller ångestfyllda

 • Överrepresentation från fd Sovjet

 • Nästan alla fungerade bra när de kom till Sverige

 • Negativt besked utlöser ofta symptomen

 • Förbättring och tillfriskning när man fått PUT


Sammanfattning (2)

 • Tiden till tillfrisknande är oberoende av vårdform

 • Självmordsförsök vanligt bland barn som inte äter

 • Mödrarnas omsorgsförmåga förbättras efter PUT


Slutsats

 • Som två olika tillstånd före och efter uppehållstillstånd

  • Före PUT svarar barnen dåligt på vår behandling

  • Efter PUT svarar barnen på omvärldens omsorg och vår behandling

 • Asylprocessen viktigare faktor än tidigare trauma

 • Blir det för mycket fokus på det ”sjuka” barnet?

  • Stötta, trösta och aktivera familjen

 • Förändring av asylprocessen


ad
 • Login