Internet
Download
1 / 23

Ligjerata 7 Dr. Fisnik Dalipi - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Internet. Ligjerata 7 Dr. Fisnik Dalipi. Permbajtja. Hyrje në Javascript Çka paraqet Javascript Qëllimi javascript-it Mënyrat e vendosjes së Javascript në XHTML Përdorimi karaktereve dhe simboleve në Javascript

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ligjerata 7 Dr. Fisnik Dalipi' - pembroke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Internet

Ligjerata 7

Dr. Fisnik Dalipi


Permbajtja
Permbajtja

 • Hyrje në Javascript

 • Çka paraqet Javascript

 • Qëllimi javascript-it

 • Mënyrat e vendosjes së Javascript në XHTML

 • Përdorimi karaktereve dhe simboleve në

  Javascript

 • Deitel, Deitel, and Nieto, (2007) Internet & World Wide Web How to Program, Prentice Hall; 4 edition

 • W3C Tutorial për JavaScript. http://www.w3schools.com/js/default.asp


Hyrje n javascript
Hyrje në JavaScript

 • Sot JavaScript përdoret nga miliona web faqe për rregullimin e pamjes, validim të formave dhe shumë gjëra tjera

 • Fillimisht u dizajnua nga Netscape

 • Microsoft-i më vonë prezantoi verzionin e vet të

  quajtur Jscript

 • Më vonë JavaScript/JScript u standardizua nga

  ECMA (European Computer Manufacturers

  Assocoation) si ECMAScript


Sht javascript
Ç’është JavaScript

 • JavaScript është dizajnuar t’ju jep interaktivitet

  HTML/XHTML dokumenteve

 • JavaScript paraqet gjuhë skriptuese që paraqet një

  formë e lehtë (lightweight) e “gjuhës programuese”

 • JavaScript paraqet bashkësi rreshtash të kodeve

  kompjuterike që ekzekutohet

 • Javascript vendoset (nderthuret) në HTML/XHTML

  dokument

 • JavaScript paraqet gjuhë interpretuese. Kodi interpretohet rresht për rreshti në vend që të kompajlohet si tërësi


Sht javascript 2
Ç’është JavaScript ‏(2)

 • JavaScript funksionon dhe ekzekutohet në

  anën e klientit (browser-it)‏

 • Çdokush mund ta përdorë JavaScript-in pa

  kërkuar dhe blerë licencë për të

 • JavaScript përmbahet nga shumica e browserëve si: Internet Explore, Netscape, Mozilla, Safari etj.


Ka mund t b n javascript
Çka mund të bën JavaScript?

 • JavaScript u jep web dizajnuesve një mjet programues

  • HTML/XHTML dizajnuesit në shumiën e rasteve nuk janë programues. Por, JavaScript ofron sintaksë të thjeshtësuar.

 • JavaScript mund të vendos tekst në browser në mënyrë dinamike

 • Mund të reagon në ngjarje (events)‏

 • Mund të lexon dhe ndryshon përmbajtjen në HTML/XHTML

 • JavaScript mund të validon të dhëna


Vendosja e javascript kodit n xhtml
Vendosja e JavaScript kodit në XHTML

 • Vendosja e JavaScript kodit në XHTML mund të bëhet në head seksionin sikursepër CSS ose edhe në body

 • Këtu në vend të <style> tag-ut përdoret

 • <script> tag-u si në shembullin në vijim:


Vendosja e javascript kodit n xhtml 2
Vendosja e JavaScript kodit në XHTML(2)

 • Skripta që do të vendoset në head sekcionin do të ekzekutohen kur të THIRRET (Shfrytëzuesi thirr një ngjarje)‏

 • Skripta që do të vendoset në body sekcionin do të ekzekutohen kur të NGARKOHET faqja

 • Skripta që vendoset në head sekcionin duhet të ngarkohet para se dikush ta përdor


Javascript kodi
JavaScript Kodi

 • Kodi i mësipërm do ta vendos fjalën Miresevini ne JavaScript në browser

 • Kodi i mësipërm mundëson shkruarjen e diçkahit në browser

 • Shumica e programuesve përdorin ; pas rreshtit të shkruar

 • Nëse kemi të vetmin rresht si në kodin më lartë kjo

 • është opcionale

 • Nëse ka më tepër rreshta ato preferohen të ndahen me

 • ;


Javascript dhe browser t e vjet r
JavaScript dhe browser-ët e vjetër

 • Ndonjëherë ndodh që browser-ët e vjetër mos ta interpretojnë JavaScript kodin direkt

 • Shpeshherë kodin e hudhin në browser si tekst

 • Për tu evituar kjo përdoren komentet në XHTML


Vendosja e javascript
Vendosja e JavaScript

 • JavaScript thamë që mund të vendoset në head ose në body sekcionin në XHTML

 • Numri i kodeve që mund të vendoset në këto sekcione është i papërcaktuar, pra mund të vendosim sa të duam kode në këto sekcione

 • Madje mundemi edhe t'i kombinojmë të dy sekcionet


Thirrja e javascript it t jasht m
Thirrja e JavaScript-it të jashtëm

 • Ndonjëherë nevojitet, që njëlloj si në CSS, të thirret një JavaScript dokument nga jashtë

 • Kjo mundëson manipulim me më tepër XHTML dokument nga një fajll i vetëm JavaScript

 • Dokumenti i jashtëm JavaScript nuk duhet të përmban script sekcionin, por vetëm JavaScript komandat përkatëseDisa rregulla n javascript
Disa rregulla në JavaScript

 • JavaScript kodi është Case Sensitive

 • Variabla, objekti ose funksioni test nuk është e njëjtë me Test ose tEsT

 • Simbolet që happen siç janë ( ‏‏{ ‏‏[ ‏‏‘ ‏‏”‏ , duhet ta kenë edhe pjesën mbyllëse të saj ,‏ “ ‏‘ ] } )‏

 • Vendi i zbrazët në JavaScript injorohet

 • Thyerja e rreshtit në mes të stringut mund të bëhet përmes \ simbolit. Shembull:

 • document.write(“Miresevini ne \

 • JavaScript”);


Escape karakteret
Escape karakteret

 • Si do ti përdorim simbolet ,‏ “‏ ‘ ‏[ ‏{ ‏& ‏\ si

 • karaktere ?!?!

 • Sepse ato përdoren nga JavaScript si pjesë e kodit

 • Mjafton që para simbolit të qëndron shenja \

 • Pra teksti: Une bleva librin “Advances‏Data‏ Structures‏&‏Algorithms” . Në JavaScript do shkruhet siKomentet n javascript
Komentet në JavaScript

 • Komentet në JavaScript janë të ngjashme si në

 • CSS

 • Për komente përdoren /* dhe */ simbolet

  sum = a + b /*Kalkulimi i shumes*/

 • Gjithashtu përdoret mënyra me simbolin // ku këtu vendoset komenti vetëm për një rresht

  sum = a + b //Kalkulimi i shumes


Debugg im n javascript
Debugg-im në JavaScript

 • Gjatë shkruarjes së kodit në JavaScript, janë të pashmangshme gabimet

 • Aftësia e evitimit dhe përmirësimit të gabimeve (debugging) është një mjeshtri që fitohet me kohë

 • Disa kërkues ofrojnë konzola që tregojnë se ku ka ndodhur gabimi

 • Një mënyrë e evitimit të gabimeve është testimi i kodit rresht për rreshti në browser


Debugim i n javascript
Debugim-i në JavaScript

 • IE ofron mënyrë për debugim ku tregon rreshti ku ka ndodhur gabimi

 • Disa browser as qe tregojnë ku gjendet gabimi, por interpretojne XHTML dokumentin pa JavaScript kodin (Firefox)


Thank You!

 • PYETJE???

23


ad