Vilniaus komercinio arbitra o teismas gin kylan i i sporto teisini santyki nagrin jimo tvarka
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VILNIAUS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMAS: GINČŲ KYLANČIŲ IŠ SPORTO TEISINIŲ SANTYKIŲ NAGRINĖJIMO TVARKA. 2013. Arbitražas – kas tai?.

Download Presentation

2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VILNIAUS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMAS: GINČŲ KYLANČIŲ IŠ SPORTO TEISINIŲ SANTYKIŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

2013


Arbitražas – kas tai?

Arbitražas- ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniaiasmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis ne į teismą, o į jų susitarimu paskirtą arbitrą (arbitrus), kurie priima arbitražo sprendimą, privalomą ginčo šalims.


Vilniaus komercinio arbitražo teismas (VKAT)

 • Nuolatinė arbitražo institucija;

 • Patyrusi institucija (>16 metų);

 • Ne pelno siekianti;

 • Nevalstybinė.


VKAT steigėjai


Arbitražo procedūros privalumai

 • Konfidencialumas;

 • Lankstumas;

 • Galimybė pasirinkti arbitrus;

 • Riboti skundimo pagrindai

 • Galimos mažesnės laiko ir lėšų sąnaudos

 • Arbitražo sprendimas= teismo sprendimas

 • Pripažinimo ir vykdymo galimybės 148 valstybių


Jei šalys nesusitarė dėl arbitrų skaičių ir neprašo kitaip, ginčą nagrinėja 1 arbitras,

Laikinojo arbitro procedūra – laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki arbitražo teismo suformavimo

Pagreitinta mažų ginčų, kylančių ir finansinių paslaugų teisinių santykių nagrinėjimo tvarka (Priedas Nr.3)

VKAT Arbitražo procedūros reglamento (nuo 2013 m. sausio 1 d.) naujovės


Sporto ginčų sprendimas arbitraže

 • LR kūno kultūros ir sporto įstatymo 51 str. 2 d.:

 • “Jeigu ginčo šalys pageidauja, jos gali ginčą spręsti sporto arbitraže. <...>”


Ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių, nagrinėjimo tvarka (1)

 • Galioja nuo 2013 m. kovo 1 d.

 • Objektas: ginčai, kylantys iš sutartinių ar nesutartinių sporto teisinių santykių tarp sporto teisinių santykių subjektų;

 • Ieškinys surašomas pagal VKAT patvirtintą pavyzdinę ieškininio pareiškimo formą.


Ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių, nagrinėjimo tvarka (2)

Jeigu ginčo šalys nesusitaria kitaip:

 • Ginčas nagrinėjamas arbitražo teismo sudaryto iš vieno arbitro, kurį skiria VKAT pirmininkas, jeigu šalys per dvi savaites nuo ieškinio pateikimo arbitražui nesutarė dėl arbitro paskyrimo;

 • Kai iš atsakovo yra gautas atsiliepimas į ieškinį arba sueina terminas atsiliepimui pateikti, arbitražo teismas paskiria posėdžio datą; Ginčas paprastai turi būti išnagrinėtas per pirmą posėdį.


Ginčas yra nagrinėjamas rašytinių ir/arba žodinių įrodymų pagrindu.

Ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas byloje priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo bylos perdavimo arbitražo teismui dienos. Pratęsimas galimas ne daugiau kaip 2 mėnesiam;

Arbitražinio nagrinėjimo rinkliavos už arbitražinį nagrinėjimą nustatomos vadovaujantis VKAT arbitražo procedūros reglamento Priedu Nr. 2.

Ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių, nagrinėjimo tvarka (3)


Reglamento Priedas Nr. 2Arbitražo rinkliavos ir jų mokėjimo tvarka

Arbitražo rinkliavos


Arbitravimo rinkliava

Arbitravimo rinkliavos dydis nustatomas pagal ieškinio (pranešimo apie arbitražą), priešieškinio reikalavimų (ginčo) sumas, vadovaujantis šia lentele:

* Kai ginčą nagrinėja 3 arbitrai, arbitravimo rinkliava didinama 70 procentų.


Nuolatinė arbitražo institucija

„Vilniaus komercinio arbitražo teismas“

Gedimino pr. 50

LT – 01110 Vilnius

Lietuva

Tel.: 8 5 261 4517

Faks.: 8 5 278 4363

[email protected]

www.arbitrazas.lt


 • Login