Preru šovací systém uP 8051 - PowerPoint PPT Presentation

Preru ovac syst m up 8051
Download
1 / 11

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Preru šovací systém uP 8051. Harvardská architektúra. Druhy prerušení a ich priorita. Externé prerušenie INT0 ( P3.2 ) Prerušenie pretečením čítača T0 ( P3.4 ) Externé prerušenie INT1 ( P3.3 ) Prerušenie pretečením čítača T1 ( P3.5 ) Prerušenie od sériového kanálu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Preru šovací systém uP 8051

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Preru ovac syst m up 8051

Prerušovací systém uP 8051


Harvardsk architekt ra

Harvardská architektúra


Druhy preru en a ich priorita

Druhy prerušení a ich priorita

 • Externé prerušenie INT0 ( P3.2 )

 • Prerušenie pretečením čítača T0 ( P3.4 )

 • Externé prerušenie INT1 ( P3.3 )

 • Prerušenie pretečením čítača T1 ( P3.5 )

 • Prerušenie od sériového kanálu

 • Prerušenia sú zoradené podľa priority od najvyššej po najnižšiu. Je však možné poradie priority aj zmeniť podľa potreby

 • Prerušenie je vlastne reakcia procesora na danú udalosť (napr. zmena logického stavu na vstupe INT0, INT1, prijatie sériovej informácie, pretečenie časovača TF0, TF1, ...).

 • Návrat z podprogramu obsluhy prerušenia sa vykonáva inštrukciou RETI, ktorá je poslednou inštrukciou podprogramu.


Priebeh in truk n ho cyklu

Priebeh inštrukčného cyklu

 • Procesor vykonáva inštrukcie hlavného programu postupne jednu za druhou

 • Na konci každého inštrukčného cyklu testuje, či sa vyskytla žiadosť o prerušenie

 • Ak procesor zaregistruje takúto udalosť, opúšťa hlavný program a odskakuje na tzv. vektorovú adresu príslušného typu prerušenia

 • Vektorová adresa je miesto v pamäti programu, kde sa nachádza buď samotný podprogram obsluhy prerušenia alebo častejšie je tam skoková inštrukcia na príslušný podprogram


Vektorov adresy preru en

Vektorové adresy prerušení


Oblas vektorov

0000H

JMP (skok na hlavný program)

0001H

30 ( nižší bajt adresy )

0002H

00 ( vyšší bajt adresy )

0003H

JMP ( skok na podprogram EXT 0 )

0004H

67 ( nižší bajt adresy )

8

0005H

00 ( vyšší bajt adresy )

- - - - - -

Začiatok programu

000AH

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu EXT 0

Vektorové adresy prerušení

000BH

JMP ( skok na podprogram EXT 1 )

Hlavný program :

000CH

00 ( nižší bajt adresy )

8

000DH

01( vyšší bajt adresy )

- - - - - -

0012H

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu EXT 1

EXT 0 :

0013H

JMP ( skok na podprogram TF0 )

0014H

30 ( nižší bajt adresy )

RETI

8

0015H

01( vyšší bajt adresy )

EXT 1 :

- - - - - -

RETI

001AH

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu TF0

TF0 :

001BH

JMP ( skok na podprogram TF1 )

001CH

60 ( nižší bajt adresy )

RETI

8

001DH

01( vyšší bajt adresy )

TF1 :

- - - - -

0022H

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu TF1

RETI

0023H

JMP ( skok na podprogram RI &TI )

RI & TI

0024H

80 ( nižší bajt adresy )

8

0025H

01( vyšší bajt adresy )

- - - - -

RETI

002BH

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu RI & TI

END

Oblasť vektorov

Adresa iROM

0000H

0030H

0067H

0100H

0130H

0160H

0180H


Povolenie preru en

Povolenie prerušení

Register prerušení IE ( Interrupt enable ) ( adresa A8h )

 • EA – enable all centrálne povolenie prerušení

 • ES - enable serial povolenie sériového kanálu

 • ET1 – enable Timer1 povolenie časovača T1

 • EX1 – enable external1 povolenie externého prerušenia 1

 • ET0 – enable Timer0 povolenie časovača T0

 • EX0 - enable external0 povolenie externého prerušenia 0

 • LOG 1 – povolenéLOG 0 - zakázané


Riadenie asova ov a pr znaky preru en

Riadenie časovačov a príznaky prerušení

Register TCON ( adresa 88h )

 • TF0 – Timer0 Flagpríznak pretečenia časovača T0

 • TF1 – Timer1 Flag príznak pretečenia časovača T1

 • IE0 - Interrupt External 0 príznak externého prerušenia EX0

 • IE1 – Interrupt External 1 príznak externého prerušenia EX1

 • IT0 – typ externého prerušenia EX0( 1 – dobežná hrana )

 • IT1 - typ externého prerušenia EX1( 0 – úroveň LOG0 )

 • TR0, TR1 – štartovací bit pre čítače ( 1 – štart, 0 – stop )


Riadenie priority preru en

Riadenie priority prerušení

Register priority prerušení IP ( Interrupt Priority ) (adresa B8h)

 • PS – Priority Serial priorita prerušenia sériového kanálu

 • PT1 – Priority Timer1 priorita prerušenia časovača T1

 • PX1 – Priority External1 priorita externého prerušenia 1

 • PT0 - Priority Timer0 priorita prerušenia časovača T0

 • PX0 - Priority External0 priorita externého prerušenia 0

 • Prerušenia môžu mať vyššiu alebo nižšiu prioritu

 • Nastavením príslušného príznaku (1) sa danej žiadosti o prerušenie priradí vyššia priorita


Preru ovac syst m 8051

Prerušovací systém 8051


Peci lne registre pracuj ce s preru en m

Špeciálne registre pracujúce s prerušením

adresa

 • TCON – riadenie čítačov

 • SCON – riadenie sériového kanálu

 • IE – register povolenia prerušení

 • IP – register nastavenia priority prerušení

88h

98h

A8h

B8h


 • Login