ledelse og patientforl b ledelsesm ssige udfordringer muligheder og handlinger
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ledelse og patientforløb - ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og handlinger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Ledelse og patientforløb - ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og handlinger - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Ledelse og patientforløb - ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og handlinger. Eva Zeuthen Bentsen Institutleder Ledelse, Politik og Filosofi CBS. Om patientforløb. Tværfaglig proces Fokus på nye faglige rationaler (samarbejde, kommunikation, koordinering, kontinuitet)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ledelse og patientforløb - ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og handlinger' - pekelo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ledelse og patientforl b ledelsesm ssige udfordringer muligheder og handlinger

Ledelse og patientforløb- ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og handlinger

Eva Zeuthen Bentsen

Institutleder

Ledelse, Politik og Filosofi

CBS

om patientforl b
Om patientforløb
 • Tværfaglig proces
 • Fokus på nye faglige rationaler (samarbejde, kommunikation, koordinering, kontinuitet)
 • Opgør med etablerede rutiner og magtområder
 • Udfordrende…
patientforl b indtil nu
Patientforløb – indtil nu
 • Standardisering
 • Regler
 • Henvisning til servicemål
 • Patientinformation
 • Koordination af mange aktører
 • Videnskabelig evidens/nytteværdi?
 • Ansvarlighed
 • Afkrydsningslogik
patientforl b
Patientforløb
 • Ikke så meget nytænkning og borgertænkning
 • Ikke så meget brugerinddragelse
 • Få kvalitative studier
 • Høj grad af formalisering
 • Passer til simple produkter og faste omgivelser
ledelse generelt
Ledelse generelt
 • Tage ansvar
 • Prioritere
 • Symbolik
 • Belønning
 • Rutiner
 • Regler
 • Italesættelse
 • Konkretisering
rationaler for styring
Rationaler for styring
 • Økonomi – ja (80erne)
 • Lægefaglighed – ja (60erne og 90erne)
 • Professionsdominans – ja (hele tiden)
 • Patienten i centrum?
determinanter for sammenh ngende patientforl b
Determinanter for sammenhængende patientforløb

Empirisk:

 • Kontaktpersoner
 • Indlæggelsessamtaler
 • Udskrivningssamtaler

Teoretisk:

 • Kobling til intentioner og motivation
 • Mulighed for lokal eksperimentering
 • Fokus på systemets og organisationens rationaler
slide11

Lederen som entrepreneur

 • At være leder er at være entrepreneur.
 • At bygge op og konstruere udfra noget eksisterende
 • At det - ligesom entrepreneur rollen - kræver faglighed - et kendskab til klinikkerne og specialerne - for at blive og være respekteret, for at kunne gennemskue hvad der sker på afdelingen og for at kunne gå i detaljer
 • At det kræver handling - dvs. en bevidsthed om at det som leder er muligt at gøre en forskel.
slide12

Lederen som kulturskaber

 • Ledelse er skabelse af kulturelle grupperinger, ændringer af disse og etablering af nye.
 • Patienten skal være udgangspunktet for den nye gruppering. Faggruppeidentiteten - som er den gode side af grupperingen i læger, sygeplejersker og administratorer – udskiftes med patientorienteringen - som den gruppe medarbejderen føler loyalitet overfor.
slide13

Lederen som sprogskaber

 • Ledelse er italesættelse
 • Konstante forklaringer og rationaliseringer af de beslutninger som man selv og direktionen træffer
 • Forklaringer som skaber klarhed og forståelse overfor ledere, overfor medarbejdere, overfor patienter.
slide14

Lederen som mediator

 • De største "slagsmål" kæmpes internt
 • Overlægegruppen - med velerhvervede rettigheder, frihedsgrader og en utrolig autonomi og selvfølelse - har svært ved at acceptere ledelse som handling og ikke som administration.
slide15

Hvad muliggør kulturelle brud ?

 • Brud er bevidste og kræver opmærksomhed omkring sociale regler
 • Brud kræver symbolske markeringer
 • Brud indebærer skabelse af nye og alternative kategorier; her patientforløbet.
 • Det kognitive mønster er eksplicit og verbaliseret.
slide16

Hvad muliggør brud på sociale strukturer ?

 • “agency implies power ” og forudsætter en vis hierarkisk positionering
 • de sociale strukturer skal løbende forhandles og outcome bestemmes af individuelle relationer og karakteristika.
 • fagligheden er et centralt element i de sociale strukturer og identitetsdannelsesprocesserne
slide17

Hvad muliggør brud på rutiner

 • at sætte grænser (når der begås fejl), om løbende at forhandle disse grænser (når nogle medarbejdere begår fejl eller ikke lever op til deres arbejdsforpligtelse)
 • at være ude i klinikkens dagligdag således at man som leder oplever, når der brydes med standarder
ad