Ledelse og patientforl b ledelsesm ssige udfordringer muligheder og handlinger
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Ledelse og patientforløb - ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og handlinger PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ledelse og patientforløb - ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og handlinger. Eva Zeuthen Bentsen Institutleder Ledelse, Politik og Filosofi CBS. Om patientforløb. Tværfaglig proces Fokus på nye faglige rationaler (samarbejde, kommunikation, koordinering, kontinuitet)

Download Presentation

Ledelse og patientforløb - ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og handlinger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ledelse og patientforløb- ledelsesmæssige udfordringer, muligheder og handlinger

Eva Zeuthen Bentsen

Institutleder

Ledelse, Politik og Filosofi

CBS


Om patientforløb

 • Tværfaglig proces

 • Fokus på nye faglige rationaler (samarbejde, kommunikation, koordinering, kontinuitet)

 • Opgør med etablerede rutiner og magtområder

 • Udfordrende…


Patientforløb – indtil nu

 • Standardisering

 • Regler

 • Henvisning til servicemål

 • Patientinformation

 • Koordination af mange aktører

 • Videnskabelig evidens/nytteværdi?

 • Ansvarlighed

 • Afkrydsningslogik


Patientforløb

 • Ikke så meget nytænkning og borgertænkning

 • Ikke så meget brugerinddragelse

 • Få kvalitative studier

 • Høj grad af formalisering

 • Passer til simple produkter og faste omgivelser


Ledelse generelt

 • Tage ansvar

 • Prioritere

 • Symbolik

 • Belønning

 • Rutiner

 • Regler

 • Italesættelse

 • Konkretisering


Rationaler for styring

 • Økonomi – ja (80erne)

 • Lægefaglighed – ja (60erne og 90erne)

 • Professionsdominans – ja (hele tiden)

 • Patienten i centrum?


Determinanter for sammenhængende patientforløb

Empirisk:

 • Kontaktpersoner

 • Indlæggelsessamtaler

 • Udskrivningssamtaler

  Teoretisk:

 • Kobling til intentioner og motivation

 • Mulighed for lokal eksperimentering

 • Fokus på systemets og organisationens rationaler


Teoretisk referenceramme for at diskutere ledelse og forandring


Teoretisk referenceramme – sæt patientforløb ind…


Eksempel: Hvis patientforløb skal ledes..


Lederen som entrepreneur

 • At være leder er at være entrepreneur.

 • At bygge op og konstruere udfra noget eksisterende

 • At det - ligesom entrepreneur rollen - kræver faglighed - et kendskab til klinikkerne og specialerne - for at blive og være respekteret, for at kunne gennemskue hvad der sker på afdelingen og for at kunne gå i detaljer

 • At det kræver handling - dvs. en bevidsthed om at det som leder er muligt at gøre en forskel.


Lederen som kulturskaber

 • Ledelse er skabelse af kulturelle grupperinger, ændringer af disse og etablering af nye.

 • Patienten skal være udgangspunktet for den nye gruppering. Faggruppeidentiteten - som er den gode side af grupperingen i læger, sygeplejersker og administratorer – udskiftes med patientorienteringen - som den gruppe medarbejderen føler loyalitet overfor.


Lederen som sprogskaber

 • Ledelse er italesættelse

 • Konstante forklaringer og rationaliseringer af de beslutninger som man selv og direktionen træffer

 • Forklaringer som skaber klarhed og forståelse overfor ledere, overfor medarbejdere, overfor patienter.


Lederen som mediator

 • De største "slagsmål" kæmpes internt

 • Overlægegruppen - med velerhvervede rettigheder, frihedsgrader og en utrolig autonomi og selvfølelse - har svært ved at acceptere ledelse som handling og ikke som administration.


Hvad muliggør kulturelle brud ?

 • Brud er bevidste og kræver opmærksomhed omkring sociale regler

 • Brud kræver symbolske markeringer

 • Brud indebærer skabelse af nye og alternative kategorier; her patientforløbet.

 • Det kognitive mønster er eksplicit og verbaliseret.


Hvad muliggør brud på sociale strukturer ?

 • “agency implies power ” og forudsætter en vis hierarkisk positionering

 • de sociale strukturer skal løbende forhandles og outcome bestemmes af individuelle relationer og karakteristika.

 • fagligheden er et centralt element i de sociale strukturer og identitetsdannelsesprocesserne


Hvad muliggør brud på rutiner

 • at sætte grænser (når der begås fejl), om løbende at forhandle disse grænser (når nogle medarbejdere begår fejl eller ikke lever op til deres arbejdsforpligtelse)

 • at være ude i klinikkens dagligdag således at man som leder oplever, når der brydes med standarder


 • Login