Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2012
Download
1 / 27

ZMENY A DOPLNKY PRAVIDIEL FUTBALU 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

ZMENY A DOPLNKY PRAVIDIEL FUTBALU 2012. LETNÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR ROZHODCOV, DPR A ŽIEN FIFA Banská Bystrica 6. júla 2012. PRAVIDLO 1 - Hracia plocha. REKLAMY NA ZEMI MAJÚ BYŤ UMIESTNENÉ NAJMENEJ 1 m OD ČIAR OHRANIČUJÚCICH HP. PRAVIDLO 1 - pokračovanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZMENY A DOPLNKY PRAVIDIEL FUTBALU 2012' - peigi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2012

ZMENY A DOPLNKY PRAVIDIEL FUTBALU 2012

LETNÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁR ROZHODCOV, DPR A ŽIEN FIFA Banská Bystrica 6. júla 2012


Pravidlo 1 hracia plocha
PRAVIDLO 1 - Hracia plocha

 • REKLAMY NA ZEMI MAJÚ BYŤ UMIESTNENÉ NAJMENEJ 1 m OD ČIAR OHRANIČUJÚCICH HP


Pravidlo 1 pokra ovanie
PRAVIDLO 1 - pokračovanie

 • ZVISLÉ (VERTIKÁLNE) REKLAMY MAJÚ BYŤ UMIESTNENÉ MAJMENEJ:

  - 1 m od postranných čiar

  - v rovnakej vzdialenosti od bránkovej

  čiary ako je hĺbka bránkovej siete, a

  - 1 m od bránkovej siete


Pravidlo 1 zd vodnenie
Pravidlo 1 - Zdôvodnenie

 • Žiadna vertikálna reklama by nemala byť umiestnená v blízkosti bránkovej siete bližšie ako 1 m preto, aby neprekážala rozhodcom vo výhľade na bránku.

 • Návrh bol schválený s flexibilnosťou pre štadióny, kde plný 1m nie je možné dodržať bez úprav štadióna


Pravidlo 3 po et hr ov
PRAVIDLO 3 - počet hráčov

 • Ak náhradník pred začiatkom stretnutia vstúpi na HP namiesto hráča uvedeného v základnej zostave a rozhodca nie je o tejto zmene informovaný :


Pravidlo 3 pokra ovanie
PRAVIDLO 3 - pokračovanie

 • ROZHODCA UMOŽNÍ NÁHRADNÍKOVI POKRAČOVAŤ V STRETNUTÍ

 • NEVYVODÍ ŽIADNU DISCIPLINÁRNU SANKCIU VOČI NÁHRADNÍKOVI

 • POČET NÁHRADNÍKOV TOHTO DRUŽSTVA NIE JE ZREDUKOVANÝ

 • ROZHODCA OZNÁMI UDALOSŤ PRÍSLUŠNÉMU RIADIACEMU ORGÁNU


Pravidlo 3 zd vodnenie
Pravidlo 3 - Zdôvodnenie

 • Toto je povolené, ak je R o výmene informovaný.

 • Bolo však nevyhnutné objasniť postup, ak R o výmene nebol informovaný.

 • Obvykle sa to stáva vtedy, ak sa hráč zraní počas rozcvičovania sa pred zápasom


Pravidlo 4 v stroj hr ov
PRAVIDLO 4 - Výstroj hráčov

 • ŠTULPNE

  AK JE NA ŠTULPNIACH ZVONKU APLIKOVANÝ TEJP ALEBO PODOBNÝ MATERIÁL, MUSÍ MAŤ ROVNAKÚ FARBU AKO ČASŤ POUŽITEJ ŠTULPNE


Pravidlo 4 zd vodnenie
Pravidlo 4 - Zdôvodnenie

 • Tejpy na rôznofarebných štulpniach

 • Pohľad na ne mení ich vzhľad

 • Pomoc pre AR pri určení družstva, ktorého hráč sa dotkol lopty ako posledný predtým, ako opustila HP za postrannú / bránkovú čiaru a to pohľadom na štulpne


Pravidlo 8 za iatok hry a nadv zovanie na hru
PRAVIDLO 8 - Začiatok hry a nadväzovanie na hru

 • AK LOPTA PREJDE ZA BRÁNKOVÚ ČIARU DO BRÁNKY PRIAMO Z ROZHODCOVSKEJ LOPTY :

  - ak je lopta kopnutá priamo do súperovej bránky,

  na hru sa nadväzuje kopom od bránky

  - ak je lopta kopnutá priamo do vlastnej bránky,

  na hru sa nadväzuje kopom z rohu v prospech

  súperovho družstva


Pravidlo 8 zd vodnenie
Pravidlo 8 - Zdôvodnenie

 • Odbúranie tlaku na R pri rozhodovaní o uznaní dosiahnutia gólu priamo z rozhodcovskej lopty


Pravidlo 12 zak zan hra a ne portov spr vanie
PRAVIDLO 12 - zakázaná hra a nešportové správanie

 • Výklad PF a pokyny pre rozhodcov

  DISCIPLINÁRNE SANKCIE

  „EXISTUJÚ SITUÁCIE, AK HRÁČ

  ÚMYSELNE ZAHRÁ LOPTU RUKOU A

  JE VYŽADOVANÉ NAPOMENUTIE

  HRÁČA ŽK ZA NS. Napríklad vtedy,ak:


Pravidlo 12 zak zan hra a ne portov spr vanie1
PRAVIDLO 12 – zakázaná hra a nešportové správanie

 • Súčasný text: „ ÚMYSELNE A OČIVIDNE ZAHRÁ LOPTU RUKOU, ABY TÝM ZABRÁNIL SÚPEROVI K ZÍSKANIU LOPTY“

 • Nový text: „ÚMYSELNE ZAHRÁ LOPTU RUKOU, ABY TÝM ZABRÁNIL SÚPEROVI K ZÍSKANIU LOPTY“


Pravidlo 12 zd vodnenie
Pravidlo 12 - Zdôvodnenie

 • Potrestanie následkov zakázanej hry rukou (a nie či to bolo očividné)

 • Zakázaná hra rukou nemusí vzbudiť pozornosť, ale môže byť dôležitá

 • Je zložité definovať, čo to je očividné

 • Bez slova „očividný“ – zjednodušenie a uľahčenie výkladu


Al ie rozhodnutia ifab
ĎALŠIE ROZHODNUTIA IFAB

 • NÁHRADNÍ ASISTENTI ROZHODCU

  - finálna spätná väzba o experimente

  - analýzy z EURA 2012

  - závery na špeciálnom zasadnutí

  IFAB dňa 5. júla 2012


Al ie rozhodnutia 2
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 2

2. TECHNOLÓGIA NA BRÁNKOVEJ

ČIARE

Schválené dve spoločnosti pre

vývojové testovanie v II. fáze :

- HAWK – EYE

- GOAL/REF/FRAUNHOFER


Al ie rozhodnutia 3
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 3

3. FIFA PRACOVNÁ SKUPINA PRE

FUTBAL 2014

- Súčasný text: „ Používanie rádio komunikačných

systémov medzi hráčmi a/alebo členmi

realizačného tímu nie je dovolené

- Nový text: „ Používanie elektronických

komunikačných systémov medzi hráčmi a/alebo

členmi realizačného tímu nie je dovolené


Al ie rozhodnutie 3 zd vodnenie
Ďalšie rozhodnutie/3 - zdôvodnenie

 • Súčasná formulácie „rádio komunikačné systémy“ nereflektuje na technologický pokrok


Al ie rozhodnutia 4
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 4

4. ROZPLÝVAJÚCI SA (MIZNÚCI) SPREJ

- pomoc pri stavaní obranných múrov

pri dodržiavaní vzdialenosti 9.15 m

- FIFA ho povolila ako experiment pre

CONMEBOL´s 2011 – CopaAmérica

a iné súťaže v rámci tejto

konfederácie


Al ie rozhodnutia 4 pokra ovanie
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 4pokračovanie

Ciele:

 • Rešpektovanie a dodržiavanie

  predpísanej vzdialenosti 9.15 m

 • Zníženie premárňovania HČ

 • Zabránenie konfrontáciám medzi

  hráčmi a rozhodcami

  - Dostupná predajná cena


Al ie rozhodnutia 4 pokra ovanie1
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 4pokračovanie

 • Súhlas IFAB na používanie takéhoto spreju

 • Je na rozhodnutí každej asociácie, či zrealizuje

  jeho použitie


Al ie rozhodnutia 5
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 5

5. Výstroj hráčov

- ČLENOVIA SCHVÁLILI PRINCÍP

NOSENIA ŠATKY NA HLAVE

- ZÁROVEŇ POŽIADALI ZDRAVOTNÚ

KOMISIU FIFA O ANALÝZU ICH

BEZPEČNOSTI (pred definitívnym

schválením na zasadnutí 5. júla)


Al ie rozhodnutia 6
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 6

6. Smernice FIFA pre MS v Brazílii –

kvalifikačná fáza

- V ZÁPISE O STRETNUTÍ MÔŽE

BYŤ UVEDENÝCH 23 HRÁČOV

(11 hráčov základnej zostavy a 12

náhradníkov)


Al ie rozhodnutia 6 pokra ovanie
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 6 pokračovanie

 • Súčasný text: Oficiálne súťaže

  „V akýchkoľvek súťažiach pod záštitou FIFA,

  Konfederácií alebo členských asociácií môžu byť

  v stretnutí nasadení do hry 3 náhradníci.

  Pravidlá súťaže musia stanoviť, koľko náhradníkov

  môže byť nominovaných na zápas, od 3 do

  maximálne 7.


Al ie rozhodnutia 6 pokra ovanie1
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 6 pokračovanie

 • Nový text: Oficiálne súťaže

  „V akýchkoľvek súťažiach pod záštitou FIFA,

  Konfederácií alebo členských asociácií môžu byť

  v stretnutí nasadení do hry 3 náhradníci.

  Pravidlá súťaže musia stanoviť, koľko náhradníkov

  môže byť nominovaných na zápas, od 3 do

  maximálne 12.


Al ie rozhodnutia 6 zd vodnenie
ĎALŠIE ROZHODNUTIA / 6 - zdôvodnenie

 • Zdôvodnenie:

  - výhoda pracovať s plnou skupinou hráčov

  (pri cykle trvajúcom viac ako týždeň)

  - zranenia hráčov alebo technické rozhodnutia po

  prvom zápase

  - zranenia na poslednú chvíľu pred stretnutím

  (tretí brankár k dispozícii)

  - výhoda a prínos pre mladých hráčov (v šatni, na

  lavičke náhradníkov) – faktor ich napredovania


Realiz cia
REALIZÁCIA

 • Zmeny záväzné pre Konfederácie a členské asociácie od 1. júla 2012.

 • Tie, ktoré nekončia súčasnú sezónu pred 1. júlom, môžu odložiť uplatňovanie zmien v ich súťažiach na začiatok ich novej sezóny.


ad