Unijny Kodeks Celny
Download
1 / 9

Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r. SYTUACJA PRAWNA Unijny Kodeks Celny (UKC) przekształci Zmodernizowany Kodeks Celny od 1 listopada 2013 r. UWAGA! zmiana daty stosowania ZKC z 24 czerwca 2013 na 1 listopada 2013 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r.' - peigi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Unijny Kodeks Celny

stan prac na czerwiec 2013 r.


SYTUACJA PRAWNA

Unijny Kodeks Celny (UKC) przekształci Zmodernizowany Kodeks Celny

od 1 listopada 2013 r.

UWAGA!

zmiana daty stosowania ZKC z 24 czerwca 2013 na 1 listopada 2013 r.

na podstawie odrębnego rozporządzenia - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania

W okresie 24 czerwca do 1 listopada – sytuacja prawna bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

projekt UKC:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0064:PL:NOT

projekt rozporządzenia zmieniającego datę stosowania UKC:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0193:PL:NOT


TRILOG

w Komisji Europejskiej i Radzie

- prace zakończone

Projekt UKC będący owocem kilkumiesięcznego trilogu PE, KE i Rady UE został przyjęty jednogłośnie przez Radę na posiedzeniu COREPER 23 maja b.r.

Oświadczenie DE do:

 • art. 7 ust. 3 (elektroniczna wymiana danych na podstawie UKC),

 • art. 125 g ust. 5 (przemieszczanie towarów w ramach czasowego składowania).

  w Parlamencie Europejskim

  - projekt uzgodniony

  głosowanie:

  - 29 maja przyjęcie w Komitecie IMCO,

  - wrzesień – oficjalne głosowanie na sesji plenarnej


DALSZE PRACE

1) UKC:

 • tłumaczenie,

 • publikacja

  2) przepisy wdrażające UKC:

 • opracowanie planu roboczego IT (określi zakres i terminy wdrożenia systemów IT),

 • podział na dwa odrębne akty wykonawczy i delegowany,

 • „odmrożenie” MCC IP wersja 3 i dalsze prace merytoryczne, z uwzględnieniem BPM.


ZAKRES ZMIAN

 • zmiany redakcyjne

 • dostosowanie do zmian w prawodawstwie UE

 • zmiany merytoryczne wynikające z prac nad przepisami wykonawczymi do ZKC, BPM i przygotowaniem IT

 • zmiany wynikające z Traktatu Lizbońskiego (art. 290 i 291 – akty delegowane i wykonawcze)


ZMIANY MERYTORYCZNE

Dotyczą głównie:

 • - czasowego składowania,

 • warunków i kryteriów AEO dla procedur specjalnych,

 • - odprawy scentralizowanej (przyjęcie i weryfikacja zgłoszenia celnego, zwolnienie towarów),

 • - wpisu do rejestru (zgłoszenie uzupełniające),

 • - powiadomienia o powrotnym wywozie.


 • ZMIANY MERYTORYCZNE

 • art. 83 ust. 2

 • zmiana z inicjatywy PL

 • pierwotnie

 • korzystanie przez AEO ze zwolnienia z zabezpieczenia generalnego i z ograniczenia kwoty referencyjnej dla dopuszczenia do obrotu

 • ostatecznie

 • rozszerzenie możliwości korzystania przez AEO z ograniczenia kwoty referencyjnej dla zabezpieczenia generalnego (poprawka PE przyjęta przez KE i Radę)


WPŁYW PRAC nad UKC na PL

 • zadanie wciąż strategiczne, jednak długoterminowe

 • ustabilizowanie przyszłego prawa ułatwi budowę systemów IT w UE i PL,

 • udział w dalszych pracach nad przepisami wykonawczymi/delegowanymi na poziomie KE i Rady, potrzebne konsultacje wewnątrz cła i z interesariuszami (w  tym z biznesem) w okresie przyjmowania aktów wykonawczych/delegowanych,

  - kontynuowanie prac nad BPM-ami.ad