Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych
Download
1 / 30

Maria Próchnicka Stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Maria Próchnicka Stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych. Raport z badań VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Kiekrz k. Poznania, 2-3 września 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Maria Próchnicka Stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych' - peggy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

Maria PróchnickaStosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

Raport z badań

VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Kiekrz k. Poznania, 2-3 września 2011


 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.99.41.419)

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U.99.45.446, zm. 2009.12.01 Dz.U.2009.196.1516.

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U.2006.251.1852, zm. 2007.05.16 Dz.U.2007.98.650, zm. 2009.03.18 Dz.U.2009.51.406)

 • Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 • http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=143&layout=1&page=0

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.1997.128.838, ost. zm. 2008.04.22 Dz.U.2008.73.435).


Cel 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.99.41.419)

Ustalenie praktyk związanych ze stosowaniem pragmatyki zawodowej bibliotekarzy w warunkach zróżnicowania i niespójności obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych


Obszary poddane diagnozie
Obszary poddane diagnozie 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.99.41.419)

I. Charakterystyka bibliotekarzy pod względem:

 • Długości stażu pracy w bibliotece

 • Zajmowanego stanowiska

 • Długości stażu pracy na obecnie zajmowanym stanowisku

 • Typu biblioteki, stanowiącej miejsce zatrudnienia

  II. Kwalifikacje i zakres wykształcenia bibliotekarzy oraz podnoszenie kwalifikacji

 • Kwalifikacje posiadane przez bibliotekarzy

 • Poziom i kierunek wykształcenia bibliotekarzy

 • Podwyższanie kwalifikacji przez bibliotekarzy

  III. Struktura stanowisk w bibliotece i system awansowania


IV. Warunki wynagrodzenia bibliotekarzy 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.99.41.419)

 • Wysokość wynagrodzenia bibliotekarzy

 • Podwyżki wynagrodzenia, ich częstość oraz przyczyny

 • Dodatkowe formy gratyfikacji dostępne dla bibliotekarzy

  V. Retencja zasobów ludzkich w bibliotece (zachowanie stanu zasobów ludzkich w bibliotece)

 • Mobilność intra-branżowa bibliotekarzy (zmiana miejsca zatrudnienia w obrębie branży bibliotecznej), jej natężenie i przyczyny

 • Mobilność inter-branżowa bibliotekarzy (zmiana branży zatrudnienia) i jej kierunki

  VI. Opinie bibliotekarzy dotyczące kierunków zmian w pragmatyce zawodowej bibliotekarzy


Metodyka bada
Metodyka badań 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.99.41.419)

 • Dane niezbędne do opracowania diagnozy w sześciu wyodrębnionych obszarach zostały zebrane przy pomocy kwestionariusza ankiety.

 • Dystrybucja kwestionariusza ankiety się odbywała się za pośrednictwem sieci Internet. Do dystrybucji kwestionariusza został wykorzystane narzędzie LimeSurvey. Kwestionariusz był dostępny dla bibliotekarzy w wytypowanych do badania województwach (małopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim) w okresie od lipca do września 2010


Respondenci wed ug typu biblioteki
Respondenci 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.99.41.419)według typu biblioteki


Respondenci wed ug zajmowanego stanowiska
Respondenci 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.99.41.419)według zajmowanego stanowiska


Respondenci wed ug sta u pracy
Respondenci 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.99.41.419)według stażu pracy


Poziom i kierunek wykszta cenia bibliotekarzy w bibliotekach publicznych i akademickich
Poziom i kierunek wykształcenia bibliotekarzy w bibliotekach publicznych i akademickich*,**


Aktywno bibliotekarzy w podwy szaniu lub uzupe nianiu kwalifikacji
Aktywność bibliotekarzy w podwyższaniu lub uzupełnianiu bibliotekach publicznych i akademickichkwalifikacji


Wysokość wynagrodzenia w grupie bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach naukowych, których organizatorem jest wyższa uczelnia (akademickich)


Wysokość wynagrodzenia w grupie dyplomowanych w bibliotekach naukowych, których organizatorem jest wyższa uczelnia (akademickichpracowników służby bibliotecznej w bibliotekach naukowych, których organizatorem jest wyższa uczelnia (akademickich)


Wysoko wynagrodzenia w grupie bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach publicznych
Wysokość wynagrodzenia w grupie bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach publicznych


Wysoko wynagrodzenia w grupie pracownik w s u by bibliotecznej w bibliotekach publicznych
Wysokość wynagrodzenia w grupie pracowników służby bibliotecznej w bibliotekach publicznychKorzystanie z dodatkowych form gratyfikacji przez bibliotekarzy
Korzystanie z dodatkowych form gratyfikacji przez bibliotecznej w bibliotekach bibliotekarzy


Respondenci wed ug okresu kt ry up yn od ostatniej podwy ki wygrodzenia
Respondenci bibliotecznej w bibliotekach według okresu, który upłynął od ostatniej podwyżki wygrodzenia


Przyczyny otrzymania podwy ki wynagrodzenia
Przyczyny otrzymania podwyżki wynagrodzenia bibliotecznej w bibliotekach *


Przyczyny awansowania w bibliotekach
Przyczyny awansowania w bibliotekach bibliotecznej w bibliotekach *


Cz sto zmiany miejsca pracy w bibliotekarstwie
Częstość zmiany miejsca bibliotecznej w bibliotekach pracyw bibliotekarstwieMobilność bibliotekarskiejinter-branżowa bibliotekarzy - zmiana branży zatrudnienia na bibliotekarską (biblioteki akademickie)


Mobilność bibliotekarskiejinter-branżowa bibliotekarzy - zmiana branży zatrudnienia na bibliotekarską (biblioteki publiczne)


Mobilno inter bran owa bibliotekarzy planowanie zmiany bran y zatrudnienia i jej kierunki
Mobilność bibliotekarskiejinter-branżowa bibliotekarzy (planowanie zmiany branży zatrudnienia) i jej kierunkiad