Unders gelser i et p dagogiske praksisfelt kvalitative eller kvantitative tilgange
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Undersøgelser i et pædagogiske praksisfelt kvalitative eller kvantitative tilgange ? PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Undersøgelser i et pædagogiske praksisfelt kvalitative eller kvantitative tilgange ?. kvantitativ versus kvalitativ. ”Kvalitative metoder (strategiske og teoretiske utvalg) er overlegne i forbindelse med å produsere nye vitenskapelige synspunkter eller begripe

Download Presentation

Undersøgelser i et pædagogiske praksisfelt kvalitative eller kvantitative tilgange ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Undersøgelser i et pædagogiske praksisfelt

kvalitative eller kvantitative tilgange?


kvantitativversuskvalitativ

”Kvalitative metoder (strategiske og teoretiske utvalg) er overlegne i

forbindelse med å produsere nye

vitenskapelige synspunkter eller begripe

ubegrepne tanker, mens kvantitative

metoder oftere fungerer som

revisjonsavdeling” (kvantificering og repræsentative utvalg)

(Holter, 1994)

studier av sosiale processer

tverrsnittsbilder


FASER i en undersøgelse (inspiration: Booelsen)

1: PROBLEMFORMULERING (bestemmer metodevalg –ikke omvendt!)

 • hvad ønsker man at vise?

 • hvad er formålene med undersøgelsen?

  2: PLANLÆGNING AF UNDERSØGELSEN

 • hvad vides allerede om emnet?

 • hvilke variable indgår? (og hvorfor disse og ikke andre?)

 • hvilke sociologiske metoder anvendes? (og hvorfor?)

  3: INDSAMLING AF DATA

  - Man bør føre dagbog undervejs med umiddelbare refleksioner

  - Korrektioner undervejs (nb: ikke al empiri skal nødvendigvis bruges!)

  4: DATABRUG

  - konklusioner, udvalgte citater, resultater


METODER


3 arketypiske argumenter mod den kvalitative undersøgelseKvale (1997)

”der er for få interviewpersoner”

(hvad så hvis der er for mange?)

”der er for mange ledende spørgsmål”

(hvad så hvis der er for få?)

”der er for mange subjektive tolkninger”

(hvad så hvis der er for få subjektive tolkninger?)


undersøgelsestypologier(Andersen,1994)

Beskrivende undersøgelser

(ex et begrebs omfang og brug - AFEL)

Forklarende undersøgelser

(hvorfor-undersøgelser)

Kritisk-diagnosticerende undersøgelser

(”der er noget galt” undersøgelser); hvad er

Årsagerne, retningsanvisning (forbedringer)

Ændringsorienterede undersøgelser

(deltagernes EGNE ændringsprocesser medtænkes; eks er en pædagogisk praksis på en institution, man selv er en del af – også aktionsforskning)


opgave…(besvares digitalt/on-line

Hvad vil vi undersøge?

(tematisering, problemformulering af undersøgelse)

Hvorfor vil vi undersøge dette?

(baggrunde – i relation til vores opgave)

Hvordan gør vi det?

(hvilke metoder egner sig til besvarelsen? Og hvorfor?)

kvalitativ eller kvantitativ metode (både og?)

Hvem skal deltage og hvorfor?

Kriterier, variabler

Hvem er vi?

(livshistorie, professionsfortælling, menneskeamfunds/skole/syn)


Andersen, Heine (Red.) (1994). Introduktion til videnskabsteori og metodelære.Samfundslitteratur, 4.udgave.Andersen, Vilmer & Peter Gamdrup (1994). Om problemformulering og projektarbejde.I: Andersen, Heine (Red.). Introduktion til videnskabsteori og metodelære.Samfundslitteratur, 4.udgave.Boolsen, Watt, Merete (1996): Introduktion til sociologisk metode.C.A.Reitzels ForlagChristiansen, René B (1999). De kvalitative og kvantitative undersøgelser i ungdomsforskningen.Historie & Samfundsfag, nummer 4.Føllesdal, Dagfinn et.al.(red) (1999). Politikens bog om moderne videnskabsteori.Politikens Forlag.Gjøsund, Peik & Roar Huseby (2000). Observationsarbejde i skolen.Carpe/Gyldendal.Holter, Harrier & Ragnvald Kalleberg (1994). Kvalitative metoder i samfunnsforskningUniversitetsforlaget (Oslo).Jacobsen, Bo et.al. (red) (2004). Videnskabsteori.Gyldendal, 2.udgave, 3.oplag.Kvale, Steinar (1997). Om tolkning af kvalitative forskningsinterview.I: Hansen, Bjarne Gorm et.al. (Red.). Voksenliv og læreprocesser i det moderne samfund.Munksgaard.Madsen, Ulla Ambrosius (2003). Pædagogisk etnografi.Klims Forlag.Nielsen, Torben Stener (2007). Fold dig ud! Samfundsfaglig metodebog.Forlaget Columbus.


 • Login