Asid-Baz Dengesi - PowerPoint PPT Presentation

Asid baz dengesi
Download
1 / 54

 • 315 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Asid-Baz Dengesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D Doç.Dr. Mustafa Balal. Asit: ortama H + iyonu veren Asitin gücü ortama H + verme yeteneğine bağlıdır. Baz: ortamdan H + iyonu alan. pH bir solüsyondaki H + iyon konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Asid-Baz Dengesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Asid baz dengesi

Asid-Baz Dengesi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nefroloji B.D

Doç.Dr. Mustafa Balal


Asid baz dengesi

 • Asit: ortama H+ iyonu veren

  • Asitin gücü ortama H+ verme yeteneğine bağlıdır.

 • Baz: ortamdan H+ iyonu alan


Asid baz dengesi

pH bir solüsyondaki H+ iyon konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır

Vücut sıvılarında H+ iyon konsantrasyonu

40x10-9


Asid baz dengesi

pH=6.1+log {HCO3- / 0.03xPaCO2}

pH 7.35- 7.45

HCO3- 25-28 mmol/L

PaCO2 45mmHg


Asid baz dengesi

HCO3-

PaCO2


Asid baz dengesi

Hem asid hem de alkali oluşumu diyetle yakından ilişkilidir.

Lisin, Arginin, Metionin, Sistin (H2SO4 ) gibi amino asidler ve organofosfatlar (H3PO4 ) asidik diyeti oluştururlar.

Glutamat, Aspartat gibi amino asidler, Asetat, Sitrat gibi organik anyonlar alkali diyeti oluştururlar.

Genel olarak yüksek protein ve organofosfat içeriği olan hayvansal gıdalar asidik diyeti oluştururken, organik anyonlardan zengin bitkisel gıdalar alkali diyeti oluştururlar.


Asid baz dengesi

Diyet dışında, organizmanın ürettiği asid oluşumu da vardır ve günlük miktar yaklaşık 1mEq/kg dır.

Örnek olarak, pirüvik asid, asetik asid, laktik asid verilebilir (non-volatil asid)


Asid baz dengesi

 • Karbohidratlar, yağlar ve proteinlerin CO2 de oksidatif metabolizması

 • H2SO4 oluşturmak için sulfidril gruplarının oksidasyonu

 • H2PO4 oluşturmak için fosfoprotein, fosfolipidler ve nükleik asitlerin hidrolizi

 • Karbohidratlar, yağlar ve proteinlerin organik asitlere tam olmayan metabolizması sonucu volatil asidler oluşur.


Asid baz dengesinde b bre in rol

Asid-Baz Dengesinde Böbreğin Rolü

 • Filtre edilen bikarbonatın geri emilimi

  • Glomerulde4,500 mmol HCO3 filtre edilir %90 proksimal tubulden %10 distaltübülden geri emilir

 • Bikarbonat sentezi

 • Distaltübülde hidrojen iyon sekresyonu

  • amonyum yapımı (proksimaltübül)


Tamponlar

Solutler, sıvı ortamda H+alarak ya da vererek pH değişikliklerini minimize eder

Fizyolojik tamponlar

hemoglobin

plazma proteinleri

Fosfat bileşikleri

kemik

bikarbonat/karbonik asit

Tamponlar


Asid baz dengesi

HA+NaHCO3 NaA+H2CO3 H+HCO3

H+HCO3 H2CO3 H2O+ CO2

(Bikarbonat/karbonik asid tampon sistemi)

CO2 akciğer, HCO3 böbrekler tarafından kontrol edilir.

KA

KA


Asid baz dengesi

Overview of Acid-Base Physiology


Asid baz dengesi

HCO3-

H+

H2CO3

H2CO3

CA

CA

CO2 + H2O

CO2

+

H2O

Asit Baz Homeostazisi:Proksimal Tubul

Apikal

Bazolateral

Na+

Na+

3 HCO3-

H+

HCO3-


Asid baz dengesi

Proksimal HCO3- geri emilimi

 • Uyarıcı Faktörler

  • volum deplesyonu

  • klorid deplesyonu

  • asidemi

  • hipokalemi

  • hiperkapni

 • İnhibitör Faktörler

  • volum ekspansiyonu

  • alkalemi

  • hiperkalemi

  • hipokapni


Riner tamponlar

Üriner Tamponlar

 • Fosfatlar

 • Sulfatlar

 • Organik iyonlar

 • Amonyum iyonu (NH3+H+→NH4+)

 • Bikarbonat

 • Kreatin


 • Asid baz dengesi

  2 NH4+

  aKG=

  2 H+

  2 NH3

  Glukoz veya

  CO2

  +

  2 H+

  2 CO2 + 2 H2O

  2 HCO3-

  2 HCO3-

  2 NH4+

  Asit Baz Homeostazisi:Amonyak oluşumu

  Apikal

  Proksimal Tubul

  Bazolateral

  Glutamine


  Asid baz dengesi

  Distal H+ Sekresyonu

  • Uyarıcı faktörler

   • Artmış distal Na taşınması

   • Aşırı mineralokortikoid etkisi

  • İnhibitör faktörler

   • azalmış distal Nataşınması

   • hipoaldosteronizm

   • ürinertampon yetersizliği


  Asid baz dengesi

  Basit Asit BazBozuklukları


  Asid baz dengesi

  CO2 basıncındaki değişiklik, HCO3 konsantrasyonuna oranla daha düşüktür.

  Her 1 mmol/L HCO3 düşüklüğü için PCO2 basıncı 1.2 mmHg düşer.

  Her 1 mmol/L HCO3 yüksekliği için PCO2 basıncı 0.6 mmHg artar.


  Asid baz dengesi

  Metabolik Asidoz

  Winters formülü

  pCO2 = 1.5 x [HCO3-] + 8 ± 2


  Asid baz dengesi

  Herhangi bir nedenle asid yükünde artış pH ve HCO3- düzeyinde azalmaya yol açar.

  Düşük pH ve HCO3- düzeyi solonum merkezini uyararak hiperventilasyona yol açar (Kussmaull solunumu).


  Metabolik asidoz

  Metabolik Asidoz

  • Renal veya ekstrarenal kaynaklı olabilir.

  • Neden ya asid yükünde artışa veya, renal asidifikasyon mekanizmalarındaki bozukluğa bağlıdır.

  • pH HCO3 CO2

  • HCO3 düşüklüğü özgül değildir. Kronik respiratuar alkalozda da HCO3 düşer.

  • pH ölçümü bu iki durumu birbirinden kolayca ayırır.


  Asid baz dengesi

  Metabolik asidoz tanısından sonra anyon açığının hesaplanması ayırıcı tanı için oldukça önemlidir.


  Asid baz dengesi

  Anyon Açığı (Gap)

  • AG = [Na+] - [Cl-+ HCO3-]

  • Normal değer: 12 ± 2 mmol/L

  • ölçülmeyenmajor anyonlar

   • albumin

   • fosfatlar

   • sulfatlar

   • organik anyonlar


  Asid baz dengesi

  Anyon Gap

  METABOLIK ASİDOZ

  NORMAL

  Hiperkloremik

  Yüksek Anyon Gap

  AG

  AG

  AG

  HCO3-

  HCO3-

  HCO3-

  Na+

  Na+

  Na+

  Cl-

  Cl-

  Cl-


  Asid baz dengesi

  Yüksek anyon gap nedenleri Metabolik Asidoz

  Tip

  • diyabetik ketoasidoz

  • alkolik keto asidoz

  • laktik asidoz

  • renal yetersizlik

  • Toksinler

   • metanol

   • etilen glikol

   • salisilat

  Artmış Anyonlar

  b-hidroksibutirat, asetoasetat

  b-hidroksibutirat, asetoasetat, laktat

  fosfat, sulfat, organik anyonlar

  formik asid, laktat

  oksalik, glikolik asid

  ketoasitler, laktat, salisilat


  Hiperkloremik anyon a normal metabolik asidoz

  Hiperkloremik (anyon açığı normal) metabolik asidoz

  Proksimal renal tübüler asidoz

  Hipokalemik distal renal tübüler asidoz

  Hiperkalemik distal renal tübüler asidoz

  Renal yetersizlik

  Diyare

  Gastrointestinal üreteral fistüller

  Pankratik ve biliyer sekresyon kaybı


  Diyare

  Diyare

  • Pankreas, biliyer traktüs ve gastrointestinal sekresyolar HCO3 zengindirler

  • HCO3 kaybı metabolik asidoza neden olur

  • Diyare ile oluşan sıvı açığı böbreklerden NaCl emilimini arttırır.

  • Cl emilimindeki artış ise hiperkloreminin nedenidir.


  Metabolik asidozda klinik

  Metabolik asidozda klinik

  • Hiperpotasemi

  • Kardiyak outputda azalma

  • Aritmi

  • Hipotansiyon

  • Vazopressör ajanlara direnç

  • Venöz konstrüksiyon

  • Gastrik atoni

  • Hepatik kan akımında azalma

  • Hemoglobinin O2 afinitesinde artma

  • İnsülin direnci


  Asid baz dengesi

  Metabolik Asidoz: Tedavisi

  • Altta yatan nedeni tedavi et

  • Alkali replasmanı

   • Akut metabolik asidoz

    • pH ~7.15’ten küçük olduğunda görülür

    • Amaç serum [HCO3] to ~15mmol/L üzerine çıkarmaktır

    • bikarbonat dozu =

     0.5 x vücut ağırlığı (kg) x{[HCO3]istenen- [HCO3]bulunan}

   • Kronik metabolik asidoz

    • Tedavinin amacı uzun süreli sekeli önlemektir

    • serum [HCO3] normalize edilmelidir


  Metabolik alkaloz

  Metabolik alkaloz

  • Metabolik alkaloz alkali retansiyonu ve asid kaybı sonucu gelişir.

  • Alkali retansiyonuna böbrekler hızla alkali atılımı ile cevap verir

  • Metabolik alkalozda çoğunlukla renal regülasyon bozulmuştur.


  Metabolik alkaloz1

  Metabolik alkaloz

  • pH HCO3 CO2


  Asid baz dengesi

  Nefronda H+ iyonunun sekresyonu Na+, K+ ve Cl- iyonlarının sekresyonu ile birliktelik gösterir

  Na+, K+ ve Cl- kaybı metabolik alkaloza neden olur.

  Metabolik alkaloz Cl- hassas ve dirençli olmak üzere ikiye ayrılır

  Metabolik alkalozun en sık nedeni diüretik kulllanımıdır.

  Cl- dirençli metabolik alkalozun ensık nedeni ise hiperaldosteronizmdir.


  Asid baz dengesi

  HCO3


  Metabolik alkaloz klinik

  Metabolik alkaloz-Klinik

  • Metabolik alkaloz iyi tolere edilebilir

  • K eksikliği ile birlikte olduğunda aritmi riski artar

  • Ciddi alkalozda hipoventilasyon nedeni ile hiopoksemi gelişir

  • HCO3>50 mmol/L olduğunda güçsüzlük tetani, stupor görülebilir.


  Asid baz dengesi

  Metabolik Alkaloz: Tedavi

  • Sodyum klorür yanıtlı

   • Normal SF ile intravasküler volumün genişletilmesi

   • potasyum eksikliğinin giderilmesi

  • Sodyum klorüre dirençli

   • Potasyum eksikliğinin giderilmesi

   • mineralokortikoid antagonistleri

   • asetazolamid


  Hco 3 tedavi riskleri

  HCO3- tedavi riskleri

  • PaCO2 basınç artışı; hücre içi serebral sistemik asidoz

  • Alkaloz

  • Hipertonisite

  • Overvolemi

  • Hipoksemi

  • Hipokalemi

  • Hemodinamide daha fazla bozulma (hücre içi asidoz laktat metabolizması yavaşlar)


  Respiratuar asidoz

  Respiratuar Asidoz

  • pH CO2 HCO3

   Basit respiratuar asidozda PCO2 basıncı>45mmhg

   Metabolik asidozla birlikte olduğunda daha düşük PCO2 basıncı anlamlıdır.

   PCO2 basıncının normal sınırlarda tutulabilmesi için solunum sisteminin normal çalışması gereklidir.


  Respiratuar asidoz nedenleri 1

  Respiratuar asidoz nedenleri-1

  • Üst solunum yolu obstrüksiyonları (laringospazm, yabancı cisim, anjioödem )

  • Alt solunum yolu obstrükiyonları (bronkospazm, hava yolu ödemi, sekresyon,asthma,broşiyolit)

  • Akciğer ödemi, emboli

  • ARDS, atelektazi, pnömo-hemo toraks

  • Asit, abdominal distansiyon

  • Kas disfonksiyonu (hipokalemi, hiperkalemi, hipoksemi)

  • Kafa travması, sedatifler

  • Serebral ödem, ensefalit


  Respiratuar asidoz nedenleri 2

  Respiratuar asidoz nedenleri-2

  • Gullian barre sendromu

  • Tetanoz

  • Myastenia gravis

  • Kifoskolyoz, obesite

  • Diafragma paralizi

  • Tonsiler, paratonsiller hipertrofi


  Asid baz dengesi

  Hiperkapniye adaptasyon plazma HCO3 düzeyinde artışla sağlanır

  CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3 + H

  H + B → HB


  Asid baz dengesi

  Hiperkapninin uzaması durumunda renal cevap 3-5 gün içinde tam olarak devreye girer.

  Böbrekte HCO3 sentezi ve HCO3 geri emilimi artar.

  Renal Cl geriemilimi inhibe olur


  Asid baz dengesi

  Hiperkapni hemen her zaman bir miktar hipoksi ile birliktedir.

  Akut hiperkapnide;

  anksiyete

  solunum sıkıntısı

  disoryantasyon

  konfüzyon

  tremor

  aritmi

  myoklonik jerkler

  asteriksis

  papil ödemi

  koma görülebilir.


  Asid baz dengesi

  Hafif orta derecede CO2 retansiyonu renal sirkülasyonda vazodilatasyona yol açarken, PCO2 basıncı >70 mmHg olduğunda renal vazokonstriksiyon ve renal hipoperfüzyona yol açar.


  Tedavi

  Tedavi

  • O2 verilmesi önemlidir.

  • Altta yatan hastalık tedavi edilmelidir.

  • Şiddetli hipoksemi (PO2<60 mmHg, PCO2>70-80 mmHg olduğunda) veya apne varlığında mekanik ventilasyon endikedir.


  Respiratuar alkaloz

  Respiratuar alkaloz

  pH CO2 HCO3

  PCO2 basıncı düşüktür. Buna ikincil olarak HCO3 düzeyide düşer.

  PCO2 basıncı <35 mmHg

  Hipokapni ventilasyonun artmış olması veya CO2 üretiminin artmış olması sonucu gelişebilir.


  Asid baz dengesi

  H+HCO3↔H2CO3↔CO2+H2O


  Asid baz dengesi

  En sık karşılaşılan asid-baz denge bozukluğudur

  Respiratuar asidoza oranla daha benign

  pH 7.55 pek geçmez


  Respiratuar alkaloz nedenleri

  Respiratuar alkaloz nedenleri

  • Gebelik

  • Gr +,- sepsisler

  • KC yetersizliği

  • Hemodiyaliz (asetatlı)

  • İlaçlar (nikotin, progesteron, salisilatlar)

  • Pnömoni, pnömo-hemo toraks

  • Pulmoner emboli, fibrozis

  • Dolaşım yetersizliği

  • Hipoksemi

  • Anemi


  Klinik

  Klinik

  • Hipokapniya bağlı olarak parestezi, kas krampları, DTR artış, mental konfüzyon, karpopedal spazm, göğüs ağrısı ve iskemik ST-T değişiklikleri (vazokonstriksiyon, hemoglobinin oksijene finitesinde artma suçlanıyor) görülebilir.


  Tedavi1

  Tedavi

  • Anksiyetesi olan olgular kapalı sistemden solutulmalıdır

  • Altta yatan hastalığın tedavisi

  • Hipoksemisi olan olgulara O2 verilmelidir.


 • Login