Hanna Talving EMI-ECO keskkonnaprojekti juht - PowerPoint PPT Presentation

Katsetusi keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks omavalitsustes. “EMAS Partnerülevaatus linnade...
Download
1 / 11

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Katsetusi keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks omavalitsustes. “EMAS Partnerülevaatus linnades” projekti näide. Hanna Talving EMI-ECO keskkonnaprojekti juht. Sissejuhatuseks. Omavalitsuste otsene ja kaudne mõju keskkonnale suur

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hanna Talving EMI-ECO keskkonnaprojekti juht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hanna talving emi eco keskkonnaprojekti juht

Katsetusi keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks omavalitsustes. “EMAS Partnerülevaatus linnades” projekti näide

Hanna Talving

EMI-ECO keskkonnaprojekti juht


Sissejuhatuseks

Sissejuhatuseks

 • Omavalitsuste otsene ja kaudne mõju keskkonnale suur

 • Kuidas hinnatakse keskkonnaalaseid prioriteete? Kuidas need kajastuvad arengukavade eelarves? ÜHTNE HINDAMISSÜSTEEM enamasti puudub!!!

 • KeskkonnaJUHTIMISÜSTEEM (KKJS)

 • Oodatavad KKJS tulemused: keskkonna parenemine, süstematiseeritud juhtimine, avalike teenuste parem kvaliteet, elanike rahulolu kasv, eeskuju ettevõtjatele/teistele organisatsioonidele

  “Kohalikke omavalitsusi võib vaadata kui organisatsioone, kes “aitavad” oma poliitika kaudu teistel reostada ning ressursse kasutada” Suttoni linnavalitsus


Mis on keskkonnajuhtimiss steem

Mis on keskkonnajuhtimissüsteem?

KKJS eesmärgid:

 • organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkuse süstemaatiline, objektiivne ja korrapärane hindamine ning parandamine

 • avalikkuse asjakohane teavitamine

 • töötajate aktiivne kaasamine


Mis on keskkonnajuhtimiss steem1

Mis on keskkonnajuhtimissüsteem?

KKJS loomise ja rakendamise etapid:

 • Esmane keskkonnaülevaatus

 • Keskkonnapoliitika kujundamine

 • Juhtimissüsteem keskkonnapoliitika elluviimiseks

 • Keskkonnaaudit süsteemile ja selle täitmisele

 • Teavitamine- keskkonnaaruanded

  a2) keskkonnaülevaatus...


Keskkonnajuhtimiss steemid standardiseeritud v i registreerimata juhtimiss steem

Keskkonnajuhtimissüsteemid-standardiseeritud või registreerimata juhtimissüsteem

Igal organisatsioonil on õigus valida endale sobivat juhtimissüsteemi!

 • EMAS- EL sertifitseeritud KKJS

 • ISO 14001 standardile vastav KKJS

 • Standardi järgi koostatud, kuid registreerimata juhtimissüsteemid

 • Keskkonnapoliitika ja kava selle elluviimiseks

  Osaline keskkonnajuhtimissüsteem/kava


Keskkonnajuhtimiss steemid ja kov id

Keskkonnajuhtimissüsteemid ja KOV-id

EMAS Partnerülevaatus linnades (2002-2004), EK Keskkonna peadirektoraat, UBC

16 EL omavalitsust; Eestist:Tallinn ja Viljandi, EMI-ECO konsultandid

Projekti eesmärgid:

 • KKJS tutvustamine

 • Partnerülevaatuse meetodi katsetamine

 • EMAS määruse täiendamine (2005-2007)

 • Euroopa Komisjoni oodatav panus

 • Juhendid KKJS rakendamiseks omavalitsuseks ning Partnerülevaatuse korraldamiseks http://www.emascities.org/cdrom/cdrom.html


Mis kasu saab ov emas ist

Mis kasu saab OV EMAS-ist?

 • Avalike teenuste ja keskkonna kvaliteedi kuluefektiivne parenemine

 • Paraneb üldine juhtimine organisatsioonis

 • Korralik seiresüsteem

 • Järjepidevus keskkonnaprobleemidega tegelemisel

 • Tagasiside tehtud töö mõjust

 • Eelarve põhjendatus

 • Pidev informatsioon avalikkuse teavitamiseks

 • Halduskulude vähenemine


Mida me ppisime

Mida me õppisime?

 • Seiresüsteemi parenemine

 • Alustada võib OV nn. tehnilistest osakondadest

 • OV mõju keskkonnale suurem kaudsete aspektide läbi (investeeringud, arengukavad, allhanked, otsused jms)

 • Partnerülevaatus oluline juhtkonna toetusel

  Tallinna ja Viljandi õppetunnid:

 • Juhtkonna toetus hädavajalik

 • Organisatoorne kaardistamine

 • Ressursside eraldamine


Tasub teada

Tasub teada!

Sertifitseeritud juhtimissüsteem nõuab ressursse

Keskkonnajuhtimissüsteem kohustuslikuks?

(al. 100 000 elanikust)

KKJS Euroopa Komisjonis- investeeringud, allhanked, projektitaotlused?


Hanna talving emi eco keskkonnaprojekti juht

Tänan!

Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO

hanna@emieco.ee

Tel. 6 139 709


Hanna talving emi eco keskkonnaprojekti juht

 • Mis on EMI-ECO:

 • Mittetulunduslik erapooletu ühing

 • Isemajandav koolitus- ja konsultatsiooniorganisatsioon

 • Tegevuse põhisuunad

  • strateegiline juhtimine omavalitsuses,

  • keskkonnakaitses,

  • koolides

 • Tegevuse eesmärk:

  • Eesti ettevõtete konkurentsivõime suurendamine kodu- ja välisturgudel;

  • omavalitsuste konkurentsivõime suurendamine,

  • Kaasa aidata hää elukeskkonna loomisele Eestis


 • Login