معاونت
Download
1 / 14

: - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

معاونت توسعه تجارت خارجي. وظايف و فعالیت های جديد مورد عمل.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' :' - pearlie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

معاونت

توسعه تجارت خارجي

وظايف و فعالیت های جديد مورد عمل

پرداخت جوايز و یارانه های صادراتياعزام هيئتهاي تجاري به خارج از كشور برگزاری و حضور در نمايشگاه ها دبيرخانه كارگروه توسعه صادرات استانهاايجاد زيرساخت ها جهت پايانه هاي صادراتی و مناطق آزاد ارایه توانمندی هاو مزيتهاي صادراتي استان


معاونت

توسعه تجارت خارجي

اهم پیشنهادهای ارایه شده:

لزوم تقويت جايگاه و وظيفه تجارت الكترونيكي

تغييرعنوان تعدادي از پستها بهكارشناس خدمات تجاري جهت انجام برخي وظايف نظير امور بیمه ، گمرک ، حمل و نقل ، ضمانت صادرات ،جوايز و يارانه هاي صادراتي و ...

تفکیک اداره بازاریابی به دو اداره بازاریابی و توسعه صادرات و اداره تجارت الکترونیکی


معاونت

توسعه تجارت خارجي

واگذاری وظا یف پرداخت جوايز و یارانه های صادراتي و اعزام هيئتهاي تجاري به خارج از كشور به اتاقهای بازرگانی. .

پیش بینی پست سازمانی برای انجام وظایف ثبت سفارش و امور گمرکی در ادارات بازرگانی شهرستان ها

تبدیل پست های کاردانی به کارشناسی

واگذاری امور قابل قابل واگذاری ثبت سفارش به بخش غیر دولتی.


معاونت

توسعه بازرگانی داخلی

وظايف و فعالیت های جديد مورد عمل

توزيع يارانه شيرصدور مجوز پروانه بهره برداري از سيلو، انبار، سردخانه و ...داير نمودن نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالانظارت بر توزيع سيمانساماندهي شبكه هاي توزيع به ويژه كالابرگتسهيلات مربوط به بنگاه هاي اشتغال زا و پروژه هاي زود بازده


معاونت

توسعه بازرگانی داخلی

اهم پیشنهادهای ارایه شده:

تعیین جايگاه سازمانی وظایف سازمان حمايت در استان تقویت جایگاه سازمانی وظايف مربوط به فرش دستباف تغييرعنوان تعدادي از پستها به كارشناس خدمات بازرگانی جهت انجام برخي وظايف نظير امور یارانه، انبارو سیلو، سردخانه، توزیع سیمان ،تسهیلات زود بازده و کالا برگ و ...پیش بینی تشکیلات مناسب با توجه به پیوستگی و تشابه وظیفه وظایف اداره تنظیم بازار کالا و خدمات و اداره توسعه بازار و خدمات بازرگانی


معاونت

توسعه بازرگانی داخلی

ادغام معاونت های بازرگانی داخلی و معاونت نظارت و بازرسی پیش بینی وظایف صرفاً نظارتی برای سازمانهای باز ر گانی درامور توزیع سیمان ، کالا برگ ،امور نمایشگاهی ،اصناف و یارانه ها ی شیر و روغن ادغام اداره تنظیم بازار کالا و خدمات و اداره نظارت بر امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی


معاونت

بازرسی و نظارت

اهم پیشنهادهای ارایه شده:

پیش بینی جایگاه سازمانی مناسب برای دبیرخانه هيئتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي .واگذاري وظايف بازرسي واحدهاي صنفي به اتحاديه هاتداخل وظايف بين دو معاونت بازرگاني داخلي و معاونت بازرسي و نظارت و لزوم تفكيك وظايف به ويژه در بين دو اداره نظارت بر كالا و خدمات و اداره تنظيم و توسعه بازار كالا و خدماترفع ابهام در وظايف اداره مشاركتهاي مردمي


ادارات شهرستا نها

واحد بازرگاني شهرستان مركز استان

محاسن تشکیل :

تفکیک امور اجرایی شهرستان مرکز استان از وظایف ستادی

تقویت نظارت و کنترل مدیران ارشد بازرگانی استان بر امور مربوط

امکان بهره گیری مناسب از توان تخصصی کارکنان موجود

تحت الشعاع قرار نگرفتن امور برنامه ریزی و ستادی با امور اجرایی


ادارات شهرستا نها

واحد بازرگاني شهرستان مركز استان

ایجاد هماهنگی بین امورکلیه ادارات شهرستان ها.

پاسخگو بودن در مقابل سازمان های نظارتی


ادارات شهرستا نها

واحد بازرگاني شهرستان مركز استان

معایب ايجاد :

افزایش هزینه ها (ساختمان، خودرو و سایر تجهیزات...)

مقاومت های مجامع امور صنفی با واحد مرکز استان.

ضرورت پاسخگویی سازمان بازرگانی استان به مسئول ارشد استان ( استاندار) و نه رییس واحد مذکور.

بروز مشکل از جهت تامین نیروی انسانی به لحاظ تفکیک واحد مرکز استان .


ادارات شهرستا نها

تجدید نظر در ساختار سازمانی حوزه سازمان و کاهش تشکیلات ستادی

انتقال پاره ای از اختیارات به واحد بازرگانی مرکز استان و کاهش اقتدار ریاست سازمان


ادارات شهرستا نها

اهم پیشنهادهای ارایه شده:

طراحي مجدد واحدهاي شهرستاني با توجه به ويژگي هاي خاص هر شهرستان

پیش بینی پست سازماني كارشناس فرش، كارشناس بازرگاني خارجي، كارشناس بازارچه مرزي و ... حسب مورد


مديريت برنامه ريزي

و توسعه منابع انساني

اهم پیشنهادهای ارایه شده:

واگذار شدن وظايف مربوط به امور بازنشستگي، امور استخدام و مراحل آن، كميسیون تحول اداري ، تكريم ارباب رجوع ارزيابي عملكرد و... تبديل مديريت برنامه ريزي و توسعه منابع انساني به معاونت

ايجاد پست مديريت برنامه ريزي و توسعه منابع انساني براي استانهاي درجه سه

تفكيك اداره امور اداري و مالي به دو اداره امور اداري و اداره امور مالي

پیش بینی تشکیلات لازم برای امور تحول اداري، بهره وری، بهبود سیستم و روشها، طبقه بندی مشاغل، ارزيابي عملكرد ، تکریم ارباب رجوع ، بازنشستگی و ...


مديريت برنامه ريزي

و توسعه منابع انساني

تغيير عنوان پست سازماني كارشناس خدمات ماشيني بهكارشناس فناوري اطلاعاتلزوم تقويت گروه برنامه ريزيتنظيم و تدوين شرح وظايف برای پستهاي سازماني لزوم تقویت بنیه تشکیلاتی واحد امورمالي در فعالیتهای کارپردازی، جمع داری اموال و پرداخت جوايز و يارانه ها و ... پیش بینی پست کارشناس مسئول مطالعات یا پژوهش و مطالعه.ایجاد گروه فن آوری اطلاعات


ad