Advertisement
/ 15 []

SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice


Globalizacija i urbanizacija. ?ta je globalizacija i da li i kako utice na razvoj modernih gradskih sredina?Urbanizacija je proces koji utice na moderne gradove i koji moderne gradove u kontinuitetu oblikuje;Urbanizacija je globalni proces, cija je jedna od glavnih posledica znatno uvecanje broja

Download Presentation

SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Sociologija ruralne i urbane lokalne zajednice

SOCIOLOGIJARuralne i urbane lokalne zajednice

prof. dr Milan I. Miljević

Vladimir Džamić


Globalizacija i urbanizacija

Globalizacija i urbanizacija

 • Šta je globalizacija i da li i kako utiče na razvoj modernih gradskih sredina?

 • Urbanizacija je proces koji utiče na moderne gradove i koji moderne gradove u kontinuitetu oblikuje;

 • Urbanizacija je globalni proces,čija je jedna od glavnih posledica znatno uvećanje broja stanovnika u gradovima u moderno doba


Karakteristike modernog urbanizma

Karakteristike modernog urbanizma

 • Postoje dva bitna obeležja modernog urbanizma:

 • konurbacije – skupine gradova koji čine veliku zajedničku teritoriju, odnosno oblast;

 • megalopolis– velike konurbacije (tzv. gradovi gradova)

 • Razvoj modernih gradova značajno utiče na život, navike, ponašanje i mišljenje ljudi


Irenje gradova

Širenje gradova

 • Na širenje gradova utiču tri važna činioca:

 • porast broja stanovnika u njima;

 • migracije iz ruralnih zajednica i manjih sredina (deagrarizacija sela);

 • migracije iz siromašnijih sredina u bogatije urbane sredine (međunarodne migracije).


Teorije o urbanizmu

Teorije o urbanizmu

 • Čikaška škola (Univerzitet u Čikagu);

 • Robert Park, Ernest Bardžes i Luis Virt;

 • Osnov teorije urbane sociologije;

 • Dva osnovna koncepta ovih autora:

 • ekološki pristup u analizi gradova;

 • urbanizam kao način življenja.


Urbani razvoj na zapadu

Urbani razvoj na Zapadu

 • Razvoj urbanih zajednica na Zapadu ima tri značajne karakteristike:

 • suburbanizacija;

 • pojava urbanih sukoba;

 • finansijske krize i strategije koje su usmerene ka obnovi gradova.

 • Posebno važan proces: obnova gradova


Suburbanizacija

Suburbanizacija

 • Polovinom XX veka, u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD, dolazi do širenja pregrađa, na rubovima velikih gradova (tzv. suburbana područja);

 • Ovaj proces se naziva suburbanizacija;

 • Posledica: brže širenje predgrađa, nego samih gradskih jezgara i propadanje centra grada;

 • U SAD: belačka populacija se svesno iseljavala u predgrađa kako bi izbegla mešovite škole u koje su išla i deca afroameričkih roditelja;


Urbani sukobi

Urbani sukobi

 • Velike tenzije i brojni socijalni problemi, glavne su pojave iz kojih nastaju sukobi u gradovima (urbani sukobi);

 • Osnovni uzroci urbanih sukoba su:

 • siromaštvo;

 • etničke podele i antagnonizmi;

 • kriminal;

 • nesigurnost.


Obnova gradova na zapadu

Obnova gradova na Zapadu

 • Kako bi se sprečila dalja suburbanizacija na uštrb razvoja centralnih delova grada, pojedine Vlade zapadnih država počele su sa sprovođenjem politike obnove gradova;

 • U UK: subvencije za obnovu kuća ili poreske olakšice kojima bi se privukli poslovni ljudi, kako bi se obnovilo gradsko jezgro


Urbanizacija u dr avama tre eg sveta

Urbanizacija u državama “trećeg sveta”

 • Gradovi u državama trećeg sveta suočavaju se sa brojnim i veoma ozbiljnim problemima;

 • Neki od tih problema su:

 • nedostatak pijaće vode;

 • prenaseljenost (“dolazeća anarhija”– Kaplan);

 • veliko zagađenje;

 • neadekvatna zdravstvena zaštita;

 • pojava nelegalne izgradnje stanova u izuzetno siromašnim delovima grada i slično.


Megagrad

Megagrad

 • Osnovno obeležje urbanizacije u XXI veku;

 • Megagradovi su stecišta svih važnijih aktivnosti;

 • U njima dolazi do velike koncentracije političkih, medijskih, finansijskih, proizvodnih i drugih tokova;

 • M. Kastels: Hongkong i oblast oko reka Perl i Makao (tzv. megagrad Guangdong u kome je po popisu iz 1995. živelo čak 50 miliona ljudi na 50 hiljada kvadratnih kilometara površine).


Globalizacija i gradovi

Globalizacija i gradovi

 • Proces globalizacije podstiče sve veću samostalnost gradova, ali i sve intenzivnije horizontalne veze sa drugim gradovima bez obzira na to da li su u istoj državi ili na istom kontinentu;

 • Najveći gradovi na svetu danas su najveći centri kroz koje se odvija čitav proces ekonomske, političke i društvene globalizacije


Globalni grad

Globalni grad

 • Urbani centar u kome se nalaze sedišta velikih transnacionalnih kompanija, veliki broj tehnoloških, konsultantskih i drugih službi;

 • Visok nivo nejednakosti između bogatih i siromašnih stanovnika;

 • Imaju veću ulogu u rešavanju pitanja od međunarodnog značaja (npr. Njujork, Brisel);


Karakteristike globalnog grada

Karakteristike globalnog grada

 • centri međunarodne trgovine;

 • centri za usmeravanje i kreiranje politike u uslovima globalne ekonomije;

 • sedišta najvažnijih kompanija;

 • centri proizvodnje i inovacija u novim ekspanzivnim industrijama;

 • tržišta na kojima se proizvodi finansijskih ili uslužnih delatnosti kupuju ili prodaju.


Decentralizacija i lokalne zajednice

Decentralizacija i lokalne zajednice

 • Lokalne samouprave kao oblik političke decentralizacije;

 • Organizacija vlasti na lokalnom nivou koji je najbliži građanima (načelo subsidijernosti);

 • Sfere u kojima gradovi bolje upravljaju nego država na nacionalnom nivou:

 • političko predstavljanje i upravljanje;

 • društvena i kulturna integracija;

 • privredna produktivnost i konkurentnost.