Download

SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice


Advertisement
/ 15 []
Download Presentation
Comments
pearl
From:
|  
(1067) |   (0) |   (0)
Views: 95 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice. prof. dr Milan I. Miljević Vladimir Džamić. Globalizacija i urbanizacija. Šta je globalizacija i da li i kako utiče na razvoj modernih gradskih sredina?
SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sociologija ruralne i urbane lokalne zajedniceSlide 1

SOCIOLOGIJARuralne i urbane lokalne zajednice

prof. dr Milan I. Miljević

Vladimir Džamić

Globalizacija i urbanizacijaSlide 2

Globalizacija i urbanizacija

 • Å ta je globalizacija i da li i kako utiče na razvoj modernih gradskih sredina?

 • Urbanizacija je proces koji utiče na moderne gradove i koji moderne gradove u kontinuitetu oblikuje;

 • Urbanizacija je globalni proces,čija je jedna od glavnih posledica znatno uvećanje broja stanovnika u gradovima u moderno doba

Karakteristike modernog urbanizmaSlide 3

Karakteristike modernog urbanizma

 • Postoje dva bitna obeležja modernog urbanizma:

 • konurbacije – skupine gradova koji čine veliku zajedničku teritoriju, odnosno oblast;

 • megalopolis– velike konurbacije (tzv. gradovi gradova)

 • Razvoj modernih gradova značajno utiče na život, navike, ponaÅ¡anje i miÅ¡ljenje ljudi

Irenje gradovaSlide 4

Å irenje gradova

 • Na Å¡irenje gradova utiču tri važna činioca:

 • porast broja stanovnika u njima;

 • migracije iz ruralnih zajednica i manjih sredina (deagrarizacija sela);

 • migracije iz siromaÅ¡nijih sredina u bogatije urbane sredine (međunarodne migracije).

Teorije o urbanizmuSlide 5

Teorije o urbanizmu

 • ČikaÅ¡ka Å¡kola (Univerzitet u Čikagu);

 • Robert Park, Ernest Bardžes i Luis Virt;

 • Osnov teorije urbane sociologije;

 • Dva osnovna koncepta ovih autora:

 • ekoloÅ¡ki pristup u analizi gradova;

 • urbanizam kao način življenja.

Urbani razvoj na zapaduSlide 6

Urbani razvoj na Zapadu

 • Razvoj urbanih zajednica na Zapadu ima tri značajne karakteristike:

 • suburbanizacija;

 • pojava urbanih sukoba;

 • finansijske krize i strategije koje su usmerene ka obnovi gradova.

 • Posebno važan proces: obnova gradova

SuburbanizacijaSlide 7

Suburbanizacija

 • Polovinom XX veka, u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD, dolazi do Å¡irenja pregrađa, na rubovima velikih gradova (tzv. suburbana područja);

 • Ovaj proces se naziva suburbanizacija;

 • Posledica: brže Å¡irenje predgrađa, nego samih gradskih jezgara i propadanje centra grada;

 • U SAD: belačka populacija se svesno iseljavala u predgrađa kako bi izbegla meÅ¡ovite Å¡kole u koje su iÅ¡la i deca afroameričkih roditelja;

Urbani sukobiSlide 8

Urbani sukobi

 • Velike tenzije i brojni socijalni problemi, glavne su pojave iz kojih nastaju sukobi u gradovima (urbani sukobi);

 • Osnovni uzroci urbanih sukoba su:

 • siromaÅ¡tvo;

 • etničke podele i antagnonizmi;

 • kriminal;

 • nesigurnost.

Obnova gradova na zapaduSlide 9

Obnova gradova na Zapadu

 • Kako bi se sprečila dalja suburbanizacija na uÅ¡trb razvoja centralnih delova grada, pojedine Vlade zapadnih država počele su sa sprovođenjem politike obnove gradova;

 • U UK: subvencije za obnovu kuća ili poreske olakÅ¡ice kojima bi se privukli poslovni ljudi, kako bi se obnovilo gradsko jezgro

Urbanizacija u dr avama tre eg svetaSlide 10

Urbanizacija u državama “trećeg sveta”

 • Gradovi u državama trećeg sveta suočavaju se sa brojnim i veoma ozbiljnim problemima;

 • Neki od tih problema su:

 • nedostatak pijaće vode;

 • prenaseljenost (“dolazeća anarhija”– Kaplan);

 • veliko zagađenje;

 • neadekvatna zdravstvena zaÅ¡tita;

 • pojava nelegalne izgradnje stanova u izuzetno siromaÅ¡nim delovima grada i slično.

MegagradSlide 11

Megagrad

 • Osnovno obeležje urbanizacije u XXI veku;

 • Megagradovi su steciÅ¡ta svih važnijih aktivnosti;

 • U njima dolazi do velike koncentracije političkih, medijskih, finansijskih, proizvodnih i drugih tokova;

 • M. Kastels: Hongkong i oblast oko reka Perl i Makao (tzv. megagrad Guangdong u kome je po popisu iz 1995. živelo čak 50 miliona ljudi na 50 hiljada kvadratnih kilometara povrÅ¡ine).

Globalizacija i gradoviSlide 12

Globalizacija i gradovi

 • Proces globalizacije podstiče sve veću samostalnost gradova, ali i sve intenzivnije horizontalne veze sa drugim gradovima bez obzira na to da li su u istoj državi ili na istom kontinentu;

 • Najveći gradovi na svetu danas su najveći centri kroz koje se odvija čitav proces ekonomske, političke i druÅ¡tvene globalizacije

Globalni gradSlide 13

Globalni grad

 • Urbani centar u kome se nalaze sediÅ¡ta velikih transnacionalnih kompanija, veliki broj tehnoloÅ¡kih, konsultantskih i drugih službi;

 • Visok nivo nejednakosti između bogatih i siromaÅ¡nih stanovnika;

 • Imaju veću ulogu u reÅ¡avanju pitanja od međunarodnog značaja (npr. Njujork, Brisel);

Karakteristike globalnog gradaSlide 14

Karakteristike globalnog grada

 • centri međunarodne trgovine;

 • centri za usmeravanje i kreiranje politike u uslovima globalne ekonomije;

 • sediÅ¡ta najvažnijih kompanija;

 • centri proizvodnje i inovacija u novim ekspanzivnim industrijama;

 • tržiÅ¡ta na kojima se proizvodi finansijskih ili uslužnih delatnosti kupuju ili prodaju.

Decentralizacija i lokalne zajedniceSlide 15

Decentralizacija i lokalne zajednice

 • Lokalne samouprave kao oblik političke decentralizacije;

 • Organizacija vlasti na lokalnom nivou koji je najbliži građanima (načelo subsidijernosti);

 • Sfere u kojima gradovi bolje upravljaju nego država na nacionalnom nivou:

 • političko predstavljanje i upravljanje;

 • druÅ¡tvena i kulturna integracija;

 • privredna produktivnost i konkurentnost.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro