6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Getirilen Düzenlemeler - PowerPoint PPT Presentation

6514 say l tam g n kanunu ile devlet niversite hastaneleri in getirilen d zenlemeler
Download
1 / 19

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Getirilen Düzenlemeler. Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı 31.1.2014-Ankara Üniversitesi. Tespitler. 6514 Sayılı «Tam Gün Kanunu» Henüz Uygulanmadı

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Getirilen Düzenlemeler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6514 say l tam g n kanunu ile devlet niversite hastaneleri in getirilen d zenlemeler

6514 Sayılı«Tam Gün» Kanunu ileDevlet Üniversite Hastaneleri İçin Getirilen Düzenlemeler

Hüseyin Çelik

T.C. Sağlık Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı

31.1.2014-Ankara Üniversitesi


Tespitler

Tespitler

 • 6514 Sayılı «Tam Gün Kanunu» Henüz Uygulanmadı

 • 2010 Tarihinden Bugüne Yaşanan Süreçten Herkes Mutsuz

 • Yeni Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı Sınırlarında Değerlendirmeliyiz

 • Üniversite Hastanelerinin Gelişimi ve Geleceği Açısından Tarihi Fırsat


Niversitelerde al an retim elemanlar a s ndan 1

Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanları Açısından-1

 • Öğretim Elemanları İçin Devamlı Statüde Çalışma Devam Ediyor (2547/1 Fıkra)

  2) Tabip, Diş Tabibi Öğretim Elemanları Kanunlarda Belirtilen İstisnalar Dışında 657/28 Maddeye Tabi

  3) Serbest Çalışan Prof. ve Doç. ların Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde %5 Oranında Sözleşmeli Çalışma Hakkı Getiriliyor (2547/6 Fıkra)

  4) Devalı Statüde Çalışan Öğretim Elemanlarından; Hekim, Diş Tabibi ve Tıpta Uzmanlı Mevzuatına Göre Uzman Olanlara Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel Hastane ve Vakıf Üni. Hst’de Çalışma Hakkı Getiriliyor (2547/7 Fıkra)


Niversitelerde al an retim elemanlar a s ndan 2

Üniversitelerde Çalışan Öğretim ElemanlarıAçısından-2

 • 37 Madde İle Döner Sermaye Kapsamında Üniversite Dışında Çalışma Hakkı Devam Ediyor

 • 38 Madde İle Diğer Kamu Kurumlarında Çalışma Hakkı Devam Ediyor

 • 39 Madde İle Yurtiçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme Devam Ediyor

 • 40 Madde İle Diğer Üniversitelerde Görevlendirme Devam Ediyor


Mesai sonras al mada tercih hakk

Mesai Sonrası Çalışmada Tercih Hakkı

Devalı Statüde Çalışan Öğretim Elemanlarından; Hekim, Diş Hekimi ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlara:

1. Mesai Sonrası Hoca Farkı Uygulaması İle Üniversitesinde Çalışma Hakkı (5510/Md 73 ve 2547/58 Md)

2. Ana Bilim Dalındaki Prof. ve Doç. ların En Fazla %50’sine, Mesai Sonrası Kurumsal Sözleşme İle Özel Hst veya Vakıf Üni. Hst’de Çalışma Hakkı


1 niversitede al may tercih etmesi durumunda

1) Üniversitede Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda

 • Hoca Farkı Uygulaması Getiriliyor (5510/Md 73 ve 2547/58 Md)

 • Bakanlar Kurulu Kararı İle Asgari Ücretin 2 Katına Kadar Hoca Farkı Alınabilir Hale Geldi (2.142 TL)

  • Poliklinik Muayenelerinde: SUTx2

  • Diğer İşlemlerde: SUTx1

 • Döner Sermaye Payı En Az %50, En Fazla %60 Olarak Garantilendi

 • Hazine ve BAP Kesintisi Kaldırıldı

 • Mesai Dışı Gelir, Mesai İçin Yapılan Performansı Geçemiyor

 • Mesai İçi+Mesai Sonrası Çalışma İle

  • Doç. İçin Toplam 29.000 TL Tavan Gelir İmkanı

  • Prof İçin: Toplam 38.000 TL Tavan Gelir İmkanı


2 d ar da al may tercih etmesi durumunda 1

2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda-1

 • Dışarıda Çalışacak %50’nin Tespitinde Kriterler, SB ve YÖK Tarafından Belirlenecek

 • %50 Uygulamaya İlişkin Performans Kriterleri, %50 Akademik Faaliyet Kriteri Esas Alınacak

 • %50 Üst Sınır Olup, Üniversiteler Daha Düşük Oranları Belirleyebilecek

 • Sadece 1 Yerde Kurumsal Sözleşmeli Çalışılabilecek

 • Aylık Sözleşme Ücreti, Mesai Dışı Toplam Tavan Ek Ödeme Brüt Tutarından Az Olamayacak (Yaklaşık: 16.000 TL ila 19.000 TL).

 • Sözleşme Nedeniyle Elde Edilecek Ücretin Tavanı Yok

 • Bu Gelir Döner Sermayeye Ödenecek. %50’si Öğretim Üyesine Ödenecek


2 d ar da al may tercih etmesi durumunda 2

2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda-2

 • İdari Görevlerde Bulunamaz

 • Hoca Farkı Alarak Çalışma Hakkı Yok

 • Özel Hst ve Vakıf Üni. Hst, Kadrosunun %20’sinden Fazla Hekim İle Kurumsal Sözleşme Yapamayacak

 • Sözleşme Kurallarının İhlalinde 1 Yıl ve Tekerrürü Halinde 5 Yıl Sözleşme Yapılmaması Yaptırımı Getiriliyor

 • Uygulama Usul ve Esasları YÖK Onayı ile Üniversite Yönetim Kurulları Belirleyecek

 • Uygulama 3 Ay Sonra Başlayacak (18 Nisan 2014), Kriterler 1 Ay İçinde (18 Şubat 2014) Belirlenecek (2547/Geçici 65 Md)


Ge i s reci

Geçiş Süreci

 • Dışarıda Çalışan Prof ve Doçlar En Geç 3 Ay İçinde (18 Nisan 2014) Serbest Çalışmalarını Sonlandırmak Zorundalar.

 • Dönmeyenlerin Üni. İle İlişiği Kesilecek (2547/Geçici 64 Md)


Niversitelerde al an hekimler in sa lanan di er kazan mlar 1

Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin Sağlanan Diğer Kazanımlar-1

 • Nöbet Ücretleri YB/Acil/112 Hizmetlerinde %50 Fazla Ödenmesi İmkanı (657/ek 33 Md)

 • Yöneticilik Görevi Bulunmayan Hekimlere 30 Saat İşyeri Hekimliği Yapma Hakkı (1219/Md 12)

 • İşyeri Hekimliği İçin Az Tehlikeli İşlerde 10’dan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sertifika Zorunluluğu Kaldırıldı (1219/Md 12)


Niversitelerde al an hekimler in sa lanan di er kazan mlar 2

Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin Sağlanan Diğer Kazanımlar-2

 • Afiliye EAH’de Temel Tıp Bilimlerine Ek Ödeme Yapılması Getirilmektedir (3359/ Ek 10 Md)

 • Uzmanlık Eğitimi Alan Yabancı Uyruklu Hekimlere Aylık 1000 TL Ödeme İmkanı Getirilmektedir (1219/Ek 14 Md)

 • 6 Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Türk Vatandaşı Olmayanlar da Ücret Ödemesinden (335 TL) Yararlanacak (657/ Ek 29 Md)

 • Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 5. ve 6. Bölgede Bir Kez Yapıldığında, Diğerlerinde Tekrar 5. ve 6. Bölgelere Gitmek Zorunda Olmayacak (3359/ Ek 4 Md)


Niversiteleri lgilendiren di er d zenlemeler

Üniversiteleri İlgilendiren Diğer Düzenlemeler

 • Yıllara Sari İhale Yapma Yetkisi, İlaç ve Tıbbi Cihazlar İçin de Sağlanmaktadır (5018/ Md 28)

 • 7 Yıla Kadar İhale Yapma Yetkisi, 2015 Yılından 2023 Yılına Kadar Uzatılmaktadır (5018/ Geçici 19 Md)


Sb b nyesinde al an sa l k personeli a s ndan

SB Bünyesinde Çalışan Sağlık Personeli Açısından

 • Tam Gün Çalışma ve Özelde Çalışma Yasağı Devam Etmektedir (657/ Md 28)

 • Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel Hastanelerde Ya Da Vakıf Üniversite Hastanelerinde Çalışma Hakkı, Bakanlar Kurulu Kararı İle Mümkün (209/3 Md)

 • Bu Haktan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri İle Afiliye EAH’de Doç., Prof., ve Eğitim Görevlileri Yararlanabilecek (209/3 Md)

 • Yararlanma Koşulları Üniversite’deki Doç., ve Prof., lar İle Aynı


Askeri hastanelerde al an sa l k personeli a s ndan

Askeri Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Açısından

 • Mesai Dışı Özelde Çalışma Hakkı Yok (926/Ek 27 Md)

 • 3 Ay İçinde Dönmeyenler İstifa Etmiş Sayılıyor

 • Sağlık Tazminatları 100 Puan Arttırılmakta (926/ek 17 Md)

 • Serbest Çalışan Prof ve Doçlar %5 Oranında Sözleşmeli Çalışabilir (2955/Md 32)


Di er sa l k meslekleri a s ndan

Diğer Sağlık Meslekleri Açısından

 • Lise Düzeyinde Sağlık Mesleği Eğitimine Son Verilmektedir

  • Hemşire Yrd, Ebe Yrd, Sağlık Bakım Teknisyenliği Hariç


Sa l k personeline iddet konusunda cezai d zenlemeler

Sağlık Personeline Şiddet Konusunda Cezai Düzenlemeler

 • Sağlık Personeline Görevleri Sırasında veya Görevlerinden Dolayı İşlenen Suçlar Tutuklama Gerekçesi Sayılacak (3359/Ek Md 12)

 • Özel Sağlık Kurumlarında Çalışanlar İçin De Kamudaki Hekimlere İşlenmiş Suç Sayılacak (3359/Ek Md 12)


Di er cezai d zenlemeler

Diğer Cezai Düzenlemeler

 • Cezai Yaptırımlar (3359/Ek Madde 11):

  • Ruhsatsız Sağlık Hizmeti Sunanlara Hapis Cezası,

  • Yetkisiz Kişilere Sağlık Hizmeti Verdirenlere Hapis Cezası,

  • İzinsiz Brim Açanlara Aylık Cironun %50 İdari Para Cezası,

  • Kayıt Tutmayan ve Bildirimleri Yapmayanlara Aylık Gelirin %1 İdari Para Cezası,

  • Acil Hastaya Müdahale Kriterlerine Uymama Aylık Gelirin %5 İdari Para Cezası,


Genel d zenlemeler

Genel Düzenlemeler

 • 1.1.2013 Tarihinden Önce Yurtdışında Mesleki Faaliyette Bulunan Hekimlere 3 Yıl Türkiye’de Çalışmak Koşuluyla DHY Muafiyet Sağlanmakta (3359/Geçici 9 Md)

 • Yurtdışından Organ ve Doku Nakli Yetkisi SB Tarafından Yetkilendirilen Kurumlara Verilmektedir (2238/Md 10)

 • Tıbbi Ölüm Tespit Yetkisi 2 Hekim İle Yapılabilecektir (2238/ Md 11)

 • Yurtdışından Kadavra Temini Hükümleri Yeniden Düzenlenmektedir (2238/14)

 • Sünnet İşlemleri 31.12.2014 Tarihinden İtibaren Hekimler Tarafından Yapılabilecek (1219/Md 3)


6514 say l tam g n kanunu ile devlet niversite hastaneleri in getirilen d zenlemeler

Yasal Düzenlemelerin

Üniversite Hastanelerimiz ve

Öğretim Üyelerimiz Açısından;

Vatandaşlarımıza Hizmette, Akademik Hayatta, Mali Haklarda Yeni Kazanımlara Katkı Sağlayacağı İnancıyla

Teşekkürlerim Sunuyorum


 • Login