Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset - PowerPoint PPT Presentation

Kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset
Download
1 / 25

 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset. Pentti Arajärvi Liike- ja virkanaisten liitto 12.10.2013. Samapalkkaisuusohjelman toiminnasta. Hyvät uutiset naisille työurien tasa-arvosta Naisten ja miesten palkoista Suomessa

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Pentti Arajärvi

Liike- ja virkanaisten liitto

12.10.2013


Samapalkkaisuusohjelman toiminnasta

Samapalkkaisuusohjelman toiminnasta

Hyvät uutiset naisille työurien tasa-arvosta

Naisten ja miesten palkoista Suomessa

Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteistä

Arvio samapalkkaisuustoimenpiteiden vaikutuksesta

Kipinää: Samapalkkaisuusohjelman ajankohtaista


Kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Tilastokeskus


Kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Tilastokeskus


Kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Tilastokeskus


Kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Tilastokeskus


Sama palkka samasta ja samanarvoisesta ty st

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

 • Samapalkkaisuusperiaate suojaa työntekijöitä sukupuoleen kohdistuvalta syrjinnältä työehdoissa

 • ILO -sopimuksella pyritään turvaamaan naisille ja miehille sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

  - työtehtävien ja töitten arviointi sen perusteella, ovatko ne samoja ja/ tai voidaanko töitä pitää yhtä vaativina

 • EU: n tasa-arvodirektiivin mukaan välitön tai välillinen sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty, ja palkkaluokitteluun ei saa sisältyä sukupuoleen perustuvaa syrjintää

 • Samapalkkaisuutta käsitellään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa (ILO -sopimus, YK: n Naisten syrjinnän poistamista koskeva sopimus), EY -oikeudessa ja tasa-arvolaissa


Sukupuolten eripalkkaisuuden syit

Sukupuolten eripalkkaisuuden syitä

 • Naiset työskentelevät naisvaltaisilla aloilla, joiden palkkataso on matalampi kuin miesten

 • Ammatillinen eriytyminen

  • tehtävien eriytyminen suurinta yli 40 -vuotiailla, erot pienentyneet eniten 30 -40 -vuotiailla

  • naisia vähemmän johtopaikoilla

 • Naisten todennäköisyys olla vaativissa tehtävissä on pienempi kuin samankaltaisilla ominaisuuksilla varustetuilla miehillä

 • Naiset käyttävät huomattavasti enemmän perhevapaita kuin miehet. Perhevapaat pienentävät äitien palkkaa sitä enemmän mitä pidempi vapaa on ollut

 • Naisilla miehiä enemmän epätyypillisiä työsuhteita


Keinoja sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi

Keinoja sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi

 • Samapalkkaisuusohjelma on suomalainen innovaatio, joka kokoaa naisten ja miesten palkkaeroon vaikuttavat toimijat yhteisen pöydän ääreen

 • Ohjelma toimii kolmikantaisesti

 • Ohjelman päätavoitteena on sukupuolten palkkaeron kaventaminen 15 prosenttiin vuonna 2015

 • Osa samapalkkaisuusohjelman tavoitteista liittyy suoraan palkkaan tai sen määräytymiseen, osalla parannetaan erityisesti naisen työmarkkina-asemaa

 • - keskeisiä tavoitteita sopimus- ja palkkapolitiikka, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitus, työn ja perheen yhteensovittaminen

 • - koulutuksen ja työelämän perinteisen työnjaon muuttaminen tärkeätä, vaikka palkkavaikutukset ovat hitaita


Hyv t uutiset naisille ty urien tasa arvosta

Hyvät uutiset naisille työurien tasa-arvosta

 • Naisten ja miesten työurien pituudet ovat lähes samat, eroa on enää 0,5 vuotta

 • Naisten työuraodote on pidempi kuin miehillä

 • Naisesimiesten määrä on lisääntynyt, 40 prosentilla palkansaajista on naisesimies

 • Naisten miehiä korkeampi koulutustaso on edistänyt esimies- ja asiantuntijatehtäviin siirtymistä, tällä on yhteys on myös työurien pituuteen

 • Naisten matalapalkkatyö huomattavasti vähäisempää kuin EU- maissa keskimäärin


Naisten ja miesten palkoista suomessa

Naisten ja miesten palkoista Suomessa

 • Sukupuolten eripalkkaisuudella Suomessa pitkä perinne, palkkaepätasa-arvo ollut sitkeä tasa-arvo-ongelma

 • Naisten ja miesten palkkaero on kaventunut voimakkaasti pitkällä aikavälillä, erityisesti 1960-luvun lopulla ( v. 1960 naisten palkat miesten palkoista 66%, v. 1970 70% , v. 1980 75,5%n, v. 1985 79% ja vuonna 1990 80%)

 • Noin parikymmentä vuotta naisten ja miesten palkkaero keskimäärin 18 -20 prosenttia

 • Naisten keskiansiot tällä hetkellä keskimäärin miesten ansioista 83 prosenttia koko työmarkkinoilla (ansiotasoindeksi, Tilastokeskus, 2012)


Naisten ja miesten palkoista suomessa1

Naisten ja miesten palkoista Suomessa

 • Keskimääräinen palkkaero on euroissa 590 euroa kuukaudessa koko työmarkkinoilla (sektorien sisällä pienempi)

 • Ansiotasoindeksissä on mukana kokoaikainen säännöllisen työajan ansio

 • Euroopan unionin jäsenmaissa sukupuolten palkkaero on keskimäärin 16 prosenttia ( tässä luvussa mukana osa-aikatyö), työllisyysaste vaikuttaa

 • Koulutustason noustessa palkkaero kasvaa eli työntekijä-ammateissa sukupuolten palkkaero perinteisesti pienempi

 • Iän myötä palkkaero kasvaa


Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteist

Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteistä

 • Sitkeän naisten ja miesten palkkaeron kaventamiseksi käynnistettiin v. 2006 ohjelma, jossa mukana hallitus ja kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt

  - lähtökohtana pyrkimys kaventaa sukupuolten palkkaero enintään 15 prosenttiin koko työmarkkinoilla

  - tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttaminen

 • Osa toimenpiteistä liittyy suoraan palkkaan tai sen määräytymiseen, osalla parannetaan erityisesti naisten työmarkkina-asemaa

  - keskeisiä toimenpiteitä palkka- ja sopimuspolitiikka, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset

  - myös koulutus- ja uravalintoihin vaikuttaminen sekä työelämän työnjaon muuttaminen keskeistä, vaikka niiden palkkavaikutukset hitaita

  - perhevelvoitteiden tasaisempi jako sukupuolten kesken


Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteist1

Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteistä

 • Samapalkkaisuusohjelma on toteuttanut keskeisillä toiminta-alueilla merkittäviä hankkeita

 • Erityisesti on panostettu:

  - palkkausjärjestelmien tutkimiseen ja kehittämiseen

  - työpaikan tasa-arvosuunnitelmiin ja palkkakartoituksiin

  - perinteisen työnjaon purkamiseen koulutus- ja uravalinnoissa

  - palkkaratkaisuihin on kuulunut useasti tasa-arvo- ja samapalkkaisuuseriä, joilla pyritty tukemaan naisvaltaisten ja matalapalkka-alojen palkkatasoa

  - palkkatietämyksen parantamiseen, mm. työmarkkinajärjestöjen tutkimus ja

  STM: n Puhutaan palkoista -kampanja syyskuun alussa


Arvio samapalkkaisuustoimenpiteiden vaikutuksesta

Arvio samapalkkaisuustoimenpiteiden vaikutuksesta

 • Naisten ja miesten palkkaeroa ovat eniten kaventaneet:

  - työehto- ja virkaehtosopimusratkaisut

  - uusien analyyttisten palkkausjärjestelmien käyttö

  - tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset

  - naisten eteneminen työuralla

 • Palkkaeron supistumiseen on ollut vain vähän vaikutusta:

  - sukupuolijaon muutoksilla eri toimialoilla ja ammateissa

  - määräaikaisten työsuhteiden osuuden muutoksilla

  - perhevapaita koskevilla muutoksilla

  Työmarkkinajärjestöt ovat avainasemassa samapalkkatavoitteen saavuttamisessa


Kipin samapalkkaisuusohjelman ajankohtaista

Kipinää: Samapalkkaisuusohjelman ajankohtaista

 • Keskitetty Kasvu- ja työllisyyssopimus sisältää erittäin maltilliset palkankorotukset. Ensi vuoden korotus on euromääräinen ja suosii näin pienituloisia, seuraavan vuoden yleiskorotus (0,4%)

  - vauhti vuoden 2015 tavoitteeseen ei riitä

  - sukupuolten tasa-arvoa tukevat laadulliset kirjaukset

 • Ohjelman loppukaudella tarvitaan ripeitä työelämän kehittämistoimia, mm.

  - palkkausjärjestelmien kehittäminen erityisesti yksityisellä sektorilla

  - työpaikan tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tehostaminen

  - perhevapaiden nykyistä tasaisempi jakaminen

  - työelämän perinteisen työnjaon muuttaminen

  - määräaikaisen työn haittoihin puuttuminen


Kipin samapalkkaisuusohjelman hankkeet

Kipinää: Samapalkkaisuusohjelman hankkeet

 • Tasa-arvon vahvistaminen palkka- ja sopimuspolitiikassa - tutkimus- ja kehittämishanke yksityisillä palvelualoilla ( 2012 -2013), STM

  - selvittää kaupan ja majoitus sekä ravintola-alan palkkauksen tasa-arvoa, suvaatessit ja tekee johtopäätökset palkkausjärjestelmien kehittämistarpeista

 • Työelämän rakennemuutostutkimushanke (2013 -2014), STM

  - selvittää työelämän muutosten ja talouden suhdanteiden vaikutuksia miesten ja naisten työmarkkina-asemaan, urakehitykseen ja palkkaukseen

 • NaisUrat -kehittämishanke (2013-2014), Euroopan sosiaalirahasto ja STM

  - hanke tukee toimihenkilö- ja asiantuntija- sekä keskijohdon tehtävissä toimivien naisten pääsyä vaativampiin tehtäviin


Kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

1. Tulevaisuutta ei voi ennustaa2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty3. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla


 • Login