Організація міністерства сільського господарства , продовольсьва , рибальства та сільських справ - PowerPoint PPT Presentation

Організація
Download
1 / 20

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Організація міністерства сільського господарства , продовольсьва , рибальства та сільських справ. Його відносини із регіонами , департаментами та сільськогосподарськими палатами. Адміністративна та інституційна організація Франції. Президент республіки. ДЕРЖАВА. Уряд

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Організація міністерства сільського господарства , продовольсьва , рибальства та сільських справ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3711798

Організаціяміністерствасільського господарства, продовольсьва, рибальстватасільських справ

Його відносиниіз регіонами, департаментамита сільськогосподарськимипалатами


3711798

Адміністративна та інституційна організація Франції

Президент республіки

ДЕРЖАВА

Уряд

Міністерство сільського

господарства,

продовольства, рибальства

та сільських справ

Постійна асамблея

сільськогосподарських

палат

Національні

Професійні

профспілки

(національні

федерації)

РЕГІОНИ (26)

Префект регіону

Регіональна дирекціясільського

господарства та лісу

Регіональна

Сільськогосподарська

палата

Регіональні

федерації

Префект департаменту

Департаментальна дирекція

Сільського господарства та лісу

Департаментальна дирекція

ветеринарних служб

Департаментальна

Сільськогосподарська

палата

Департаментальні

федерації

ДЕПАРТАМЕНТИ (100)

Комунита

Товариство

Комун (36 677)


3711798

Організація міністерствасільського господарства, харчування, рибальстватасільських справ

Генеральна

дирекція

адміністрації

Генеральна

дирекція

продовольства

Генеральна

Дирекція

освіти

Та досліджень

Дирекція з

фінансових

справ

Генеральна

дирекція лісу

та

сільських справ

Дирекція

морського

рибальства та

гідропоніки

Дирекція

міжнародної та

економічної

політики

Відділ по

зв’язкам

Відділ

юридичних

справ

Генеральна інспекція

сільського

господарства

Міністр

Секретаріат Міністра

Генеральна

рада

GREF

Служба секретаріата

Генеральна

Рада

ветеринарів

Начальник Служби

оборони

Постійний координаційний комітетІнспекцій

Служба

оборони

Фінансовий

контроль

Наглядовий комітет

служб

та професій

Комісія з інформаційних

систем

Громадські заклади :

ONF - CNASEA - INAO та 11 організаційпо інтервенціямв галузі сільського господарства


3711798

МІНІСТЕРСТВО З ЧИСЕЛЬНИМИ МІСІЯМИ....

 • Міністерство сільського господарства, продовольства, рибальства та сільських справ виконує чисельні завдання, які містять в собі водночас діяльність людини, роботу з територіями та продуктами. Ці завдання стосуються не тільки сукупності учасників сільського сектору, але також 62 мільйонів споживачів та користувачів сільської місцевості.

 • Ці місії характеризуються різноманітністю напрямків :

  - Контроль з якості та санітарна безпека продуктів харчування

   - Захист навколишнього середовища та сільської місцевості

   - Відповідальність за аграрну освіту

   - Економічний розвиток аграрного та агро-індустріального комплексів Франції, як на рівні Европейського Союзу так і на міжнародному рівні

  - Розвиток зайнятості в сільській місцевості

 • Близько 30 000 службовців міністерства знаходяться на всій французькій території. Менша їхчастина задієна в сфері освіти та сільськогосподарського навчання. Центральна адміністрація, яка в основному базується в Парижі, нараховує 2 000 cлужбовців.


Maapar

Центральна адміністрація MAAPAR

Завдання, орієнтованінакoнцепцію, еволюціюта

контроль

Діяльність, направлена на :

- міжміністерську роботу

- відносиниз національними професійними організаціями

 Координація міждирекцією, яка забезпечується проведенням періодичних колегіальних зборівдиректоріву присутності Міністра.

 Інструкції, переданічерез канали Префектів, регіональнійта департаментальній дирекціїсільського господарства та лісуа також

департаментальній дирекціїветеринарних служб,якіінформують та

звітують.


3711798

ЗавданняРегіональної дирекціїсільського господарства та лісу (DRAF)

 • Вклад ввизначенняполітикирозвиткутарегіонального облаштування,

 • Проведення такоординаціядержавноїполітикив галузісільського облаштування,

 • Вклад ворієнтацію, підтримкутаствореннясільськогосподарських, агро-харчових, лісних та деревопереробних філій,

 • Вклад вукріпленняекономічної організаціївиробників,


3711798

Завдання регіональної дирекції сільського господарства та лісу (DRAF)

 • Санітарний регламенттериторіїв зв’язку ізДирекцією департаментасільського господарствата лісу (DDAF),

 • Захисторганізмів, які управляютьустроємсоціального захистуземлеробів,

 • Розробкапрограмрозвитку сільського господарства,

 • Нагляд за проведенням технічної освітив галузі сільського господарства,

 • Розповсюдженнястатистиксільського господарстві.


3711798

Регіональний

директор

Відділз контролю

по роботі,

зайнятості

тасоціальнїй

політики

сільського

господарства

Відділ

статистик

сільського

господарства

Економічний

відділ

сільського

господарства

Відділісних

ресурсів

та перебобки

дерева

Відділ навчання

та розвитку

Служба

захисту

рослин

Служба

генеральної

адміністрації

Регіональна дирекціясільського господарстваті лісу (DRAF)


3711798

Завдання департаментальної дирекціїз сільського господарства та лісу (DDAF)

 • Впровадженнялісної політики та політики сільського господарства

 •  управління та контрольсуспільної допомогисільським виробникам, лісута розвитку сільської місцевості,

 • Політика облаштуваннятаземельного управліннямісцевості,

 • Завдання суспільногоінженерінгу,

 • -Впровадження, в зв язку з DRAF, законодавства, яке стосуєтьсяроботи тасоціального захисту в сільському господарстві,

 • -Работа з статистиками тамісцеве дослідження.


3711798

Завдання департаментальної дирекціїсільського господарства та лісу (DDAF)

Завдання,організовані за рахунокміністерстваекологіїта довгочасного розвитку:

Захист та управління водними ресурсами

Управлінняприродними, водяними ресурсами, та вологими зонами

Впровадження політики з полювання та рибальства,

-Попередженнята зменшеннязабрудненнята шкідливого впливу (контроль завідходами переробки)

-Управлінняприродним ризиком.


3711798

Департаментальна дирекціяз сільського господарства та лісу (DDAF)


3711798

Завданнядепартаментальної дирекціїветеринарних служб

- Гігієна та санітарна безпекахарчових продуктів,

- Здоров’я та харчування тварин,

- Відслідкованість тваринта продуктів тваринного походження,

- Добробут тазахист тварин,

- Захист дикої фауни, яка знаходиться в неволі

- Практика ветеринарної медицини, виробництво, розповсюдженнята використанняветеринарних препаратів,


3711798

Завданнядепартаментальної дирекціїветеринарних служб

 • - Боротьба з залишкамита зараженнямтваринта продуктів харчування,

 • - Санітарні умовипо ліквідаціїтрупів тваринта залишківтваринного походження,

 • Контроль закладів по діяльності сільського господарствата харчової промисловості,які займаютьсязахистом навколишнього середовища,

 • - Контроль зімпорту-експортутваринта продуктів харчування тасертифікація їх санітарної якостії.


3711798

Департаментальна дирекціяветеринарних служб


3711798

У САМОМУ СЕРЦІ ГАЛУЗІ

Сільське господарство : 600 000 землеробів,

6 200 службовців в DDAF, DRAF та в інших службах

Ліс : 900 службовців

З яких 800 в місцевих службах

12 000 в ONF та INF

Освіта та дослідження : 16 300 службовців,

220 000 учнів закладів середньої та вищої освіти

500 ліцеїв та центрів професійного навчання

5 000 викладачів в приватних закладах по контракту

Рибальство : 27 000 рибалок, 500 службовців в DDAM та DRAM


3711798

Завдання регіонів

-Фінансова підтримкафілій виробництва, у співробітництвіізгромадськими закладамита національними організмами.

-Надають кредитиз державних фондів, таких як :

le FIAM, Fonds d'Intervention pour l'Autodéveloppement en Montagne (Інтервенційні фонди з саморозвитку в горах), впроваджений “законом про гори" 9 січня 1985 ;

le FIDAR, Fonds Interministériel de Développement et d'Aménagement Rural (міжміністерський фонд розвитку та сільського облаштування), призначенийдля підтримкирозвитку діяльностів сільських секторах, де виникають складнощі.


3711798

Завдання регіонів

 • Фінансуваннябудівництвата утриманнязакладів з навчання в сільському господарстві, шкілморського та водного навчання.

 • Розвитокрегіональних технічних полюсівта фінансуваннядослідницьких межрегіональних програм.

 • Регіон Іль де Франсвизначає регіональну політику,яка стосуєтьсязеленого простору, лісівта прогулянок.


3711798

Завдання департаментів

-Фінансуваннядепартаментальноїепізотичноїслужби.

-Фінансування будівництвата утриманняторгівельних та риболовних морських портів.

-Пряма та непряма допомогапідприємствамдля поліпшення економічного розвитку

-Програма допомогив сільському обладнанні, яка включає у собі пропозиції комун.


3711798

Фінансування дільності чи проекту

Європейський

Союз

Регіон

Департамент

Держава

Захід чи проект

Громадський чи приватний заявник


3711798

Présentation réalisée par:

 • Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

  78 rue de Varenne

  75349 Paris 07 SP

  Tél. : 01 49 55 49 55

  www.agriculture.gouv.fr

  Et avec le concours de:

 • L’Association pour de Développement des Echanges Internationaux de Produits et Techniques Agro-alimentaires (ADEPTA)

  41 rue de Bourgogne

  75007 Paris

  Tél. : 01 44 18 08 88

  www.adepta.com


 • Login