PROJEKTNO DELO Primeri prakse Dušan Vodeb Olimia, 19.10.2011 - PowerPoint PPT Presentation

Projektno delo primeri prakse du an vodeb olimia 19 10 2011
Download
1 / 10

 • 191 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROJEKTNO DELO Primeri prakse Dušan Vodeb Olimia, 19.10.2011. Projekt unisVET OP 13.2.3.1.03.0001. PROJEKTNO DELO. Izobraževalni program Ekonomski tehnik Predmetnik: B – Strokovni moduli M1 – Poslovni projekti, 238 ur, 12 KT Vsebinski sklop: Projektno delo

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PROJEKTNO DELO Primeri prakse Dušan Vodeb Olimia, 19.10.2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projektno delo primeri prakse du an vodeb olimia 19 10 2011

PROJEKTNO DELOPrimeri prakseDušan VodebOlimia, 19.10.2011

Projekt unisVET

OP 13.2.3.1.03.0001

Vodeb, 2011


Projektno delo

PROJEKTNO DELO

Izobraževalni program Ekonomski tehnik

Predmetnik:

B – Strokovni moduli

M1 – Poslovni projekti, 238 ur, 12 KT

 • Vsebinski sklop: Projektno delo

 • Vsebinski sklop: IKT (računalništvo in SOB)

Vodeb, 2011


Procesnorazvojna odlo itev kdaj izvajati modul m1 poslovni projekti

Procesnorazvojna odločitev: kdaj izvajati modul M1 – Poslovni projekti?

A: na zaključku izobraževanja, kot podpora 4. enoti poklicne mature (izdelek in zagovor) in uporabi pridobljenega znanja

B: na začetek izobraževanja, kot podpora in osmišljanje izobraževanja

Vodeb, 2011


Projektno delo1

PROJEKTNO DELO

Poklicne kompetence

 • Iskanje idej, določanje vsebin in obsega projekta.

 • Izdelava terminskega načrta, načrta po udeležencih, mrežnega načrta in finančnega načrta projekta.

 • Izvajanje projekta po določenem načrtu.

Vodeb, 2011


Primer 1 b strokovni moduli

Primer 1: B – STROKOVNI MODULI

Vodeb, 2011


Vodeb 2011

Primer 2: B – Strokovni moduli

Vodeb, 2011


Primer 3 b strokovni moduli

Primer 3: B – Strokovni moduli

Vodeb, 2011


Projektno delo formativni cilji

PROJEKTNO DELO Formativni cilji

pripravi projektno mapo

poišče in ovrednoti idejo

naredi raziskavo trga

prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti

izdela terminski načrt

izvede projekt po predvidenem načrtu

predstavi izvedeni projekt

evalvira projekt

kontrolira doseganje rokov

Vodeb, 2011


Kaj e lahko nudi projektno delo

Kaj še lahko nudi PROJEKTNO DELO?

Nove metodično – didaktične rešitve

Večja individualizacija pouka

Razvoj timskega dela vključenih učiteljev

Večjo avtonomijo dijaka, kot pogoj za učenje učenja (Deci in Ryan 1987 in Koren 2011)

Izbirnost, kot pogoj za aktiviranje samoregulacije dijaka (Koren 2011)

Vodeb, 2011


Vodeb 2011

 • Vključenost dijakov v odločitve o ciljih učenja

 • Karierno usmerjanje

 • Priložnost, da izdelujejo projekt daje večje možnosti za pomnjenje in prepletanje znanj ter prevzemanje odgovornosti zanj

 • Postavlja dijake (ne snov) v središče

Vodeb, 2011


 • Login