Virtuaalne piprotsess
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

( Virtuaalne ) õpiprotsess PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

( Virtuaalne ) õpiprotsess. Henn Sarv [email protected] www.sarv.ee/ftp/henn/opiprotsess. Et millest ma räägin…. Õppimisvärk pisut teise pilguga Erinevad vaated õppimisele Erinevad tükid, millest õppimine koosneb Mis neist tükkidest virtuaalmaailmas saab Ja mis sellest kõigest järeldada.

Download Presentation

( Virtuaalne ) õpiprotsess

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


(Virtuaalne) õpiprotsess

Henn Sarv

[email protected]

www.sarv.ee/ftp/henn/opiprotsess


Et millest ma räägin…

 • Õppimisvärk pisut teise pilguga

 • Erinevad vaated õppimisele

 • Erinevad tükid, millest õppimine koosneb

 • Mis neist tükkidest virtuaalmaailmas saab

 • Ja mis sellest kõigest järeldada


Õpiprotsess – mis see on

 • Teadmiste edasiandmine (pea)

 • Oskuste edasiandmine (käed)

 • Hoiakute edasiandmine (süda)

 • Teadmiste edasiandmine

 • Oskuste edasiandmine

 • Hoiakute edasiandmine


Koolituse neli astet


Tele-koolitus

 • Tavaline koolituse teistsugustes tingimustes

 • Erinevad tehnilised lahendused

 • Teistsugused nõuded koolitajale

 • Teistsugused nõuded koolitatavale


Kuus õpitaset (Benjamin Bloomi taksonoomia)

 • Teadmised, faktid

 • Arusaamine, sidumine

 • Rakendus, oskus kasutada

 • Analüüs, lihtsamateks osadeks jaotamine

 • Süntees, osadest pildi kokku panemine

 • Hindamine, erinevate võimaluste vahel valimine


Täiskasvanud õppija omadused

 • Täiskasvanu on iseseisev

 • Täiskasvanul on varasem kogemus (nii positiivne kui negatiivne)

 • Täiskasvanu seob ja võrdleb õpitut kohe oma igapäevatööga, oma töörolliga.

 • Täiskasvanu on pigem praktikakeskne (kuidas?) mitte niivõrd teooriakeskne (miks?)

 • Täiskasvanul on raskem tähelepanu pikaajaliselt kontsentreerida

 • Täiskasvanul on vaja suuremat motivatsiooni

 • Täiskasvanu ei jäta nii hõlpsasti asju meelde, täiskasvanu mälu vajab seostamist.


Tunnetusliku õpiprotsessi osad ja sündmused

 • Ettevalmistus

  • Tähelepanu köitmine

  • Tulemuse selgitus

  • Varasema õpitu meenutus-õhutus (sidumiseks)

 • Esitlus

  • Juhendi, info edasiandmine

  • Selle info sobitamine laiemasse konteksti

 • Sooritus, saavutus

  • Omandamise jälgimine

  • Tagasiside

 • Kinnistamine

  • Tulemuse hindamine

  • Säilitamine


Koolitusprotsess

Suhtlemine

Motivatsioon

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Tagasiside

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Distsipliin


Kaks traditsioonilist õpetamisviisi

 • Sünkroonne

 • Asünkroonne


Õpetaja – lektor – juhendaja

Suhtlusoskus

Esitamisoskus

Motiveerimisoskus

Küsimisoskus

Professionalism

Oma ala tundmine

Rühmatööoskus

Interaktsioonioskus

Õpilane

Erinev ettevalmistus

Erinev motivatsioon

Erinev mälutehnika

Erinev sotsiaalne tüüp

Õpiprotsessi partnerid


Õpiprotsessi tegurid

 • Õpetaja teadmised, õpetaja omadused

 • Õpilase varasemad teadmised

 • Õpetamissüsteem (metoodika, kogemus)

 • Motivatsioon

 • Distsipliin

 • Suhtlusruum

 • Aeg

 • Keskendumine

 • Tagasiside

 • Hind


Kommunikatsioon õpiprotsessis

 • Õpetajalt õpetatavale

 • Õpetatavalt õpetajale

 • Õpilaste omavaheline

 • Õpitava teemaline välissuhtlus


Erinevad suhtlemisviisid


Erinevad õppimisliigid

 • Individuaalõpe (guvernant)

 • Klassiõpe

 • Rühmaõpe

 • Raamatust õppimine

 • Meedia baasil (video, CD-d, Internet)

 • Virtuaalõpe

  • Isejuhitav, õppematerjal on internetis

  • Veebiõpe lektoriga

  • Veebiõpe grupisuhtlusega

  • Virtuaalne klassiruum


Telekoolituse võimalused

 • Lektoriõpe klassis (ILT)

 • Virtuaalklass (VC)

 • Koduõpetaja (Mentor)

 • Online seminar (OLS)

 • Arvutiõpe (CBT)

 • Abimaterjalid (raamatud, help)

 • Suhtlus-seminarid (Chat)

 • Ringhääling (Broadcast)


Lektoriõpe klassis (ILT)


Virtuaalklass (VC)


Koduõpetaja (Mentor)


Online seminar (OLS)


Arvutiõpe (CBT)


Abimaterjalid (raamatud, help)


Suhtlus-seminarid (Chat)


Ringhääling (Broadcast)


Puuduolevate faktorite kompenseerimisviisid

 • Erinevate õppimisviiside kombineerimine.

 • Testimisviisid:

  • Eeltestimine, eelneva väljakaevamine, õige õppimiskoha, alustuskoha leidmine, motiveerimine

  • Jooksev testimine, õpiprotsessi edenemise mõõtmine, tagasiside õpetajale, mida korrata, mida uuesti seletada, tagasiside õpilasele, kuidas mul läheb

  • Järeltestimine, ikka ja jälle õpitu kordamine, rakendamine ja kinnistamine. Õpiprotsessi kui terviku hindamine.


Testimisest huvitatud isikud

 • Õpilane – saab teada, mida ta oskab, mida õppis, kuidas edeneb. Vähetähtis ei ole ka võrdlusmoment.

 • Õpetaja – saab teada, mida muuta, millest alustada, mida korrata, mida ta valesti tegi jne.

 • Koolituse tellija – saab teada, keda õpetada, kuidas õpetada, kas õpetamisest oli kasu, milliseid meetodeid kasutada jne.


Testimisraskused

 • Test peab olema objektiivne, tagasiside reaalne mitte näiline

 • Test peab olema mugav, see ei tohi õpiprotsessist palju väljuda (jooksev testimine)

 • Test peab olema analüüsitav (dokumenteeriv, süstematiseeriv, ajalugu)

 • Testima peab kõiki Bloomi taksonoomiaid (teadmisi, oskusi, praktikat, analüüsi, sünteesi, võrdlust)

 • Testima peab võimalikult seda, mida testitakse (müügieksamil ei tohi mõõta arvutikasutust, arvutieksamil ei tohi mõõta keeleoskust)

 • Test peab olema usaldusväärne


Kokkuvõtteks

 • Virtuaalõpe on üks võimalus alandada koolituse hinda.

 • Virtuaalõpe ei ole võluvahend – eelised toovad ka puudusi.

 • Virtuaalõppe puudusi on võimalik osaliselt kompenseerida.

 • Igasuguse koolituse, eriti virtuaalse juurde peab kuuluma tagasiside kõigile osapooltele.

 • Testimine on üks võimalus hinnata koolitusprotsessi, selle edenemist, kvaliteeti

 • Kvaliteetne testimine on parim võimalus seda teha.


Kokkuvõtteks

Virtuaal ilma Õppeta ei toimi

Õpetamine ilma Virtuaalita toimib

Oluline ei ole vahend vaid selle kasutamise oskus


 • Login