( Virtuaalne ) õpiprotsess - PowerPoint PPT Presentation

Virtuaalne piprotsess
Download
1 / 31

 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

( Virtuaalne ) õpiprotsess. Henn Sarv henn@sarv.ee www.sarv.ee/ftp/henn/opiprotsess. Et millest ma räägin…. Õppimisvärk pisut teise pilguga Erinevad vaated õppimisele Erinevad tükid, millest õppimine koosneb Mis neist tükkidest virtuaalmaailmas saab Ja mis sellest kõigest järeldada.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

( Virtuaalne ) õpiprotsess

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Virtuaalne piprotsess

(Virtuaalne) õpiprotsess

Henn Sarv

henn@sarv.ee

www.sarv.ee/ftp/henn/opiprotsess


Et millest ma r gin

Et millest ma räägin…

 • Õppimisvärk pisut teise pilguga

 • Erinevad vaated õppimisele

 • Erinevad tükid, millest õppimine koosneb

 • Mis neist tükkidest virtuaalmaailmas saab

 • Ja mis sellest kõigest järeldada


Piprotsess mis see on

Õpiprotsess – mis see on

 • Teadmiste edasiandmine (pea)

 • Oskuste edasiandmine (käed)

 • Hoiakute edasiandmine (süda)

 • Teadmiste edasiandmine

 • Oskuste edasiandmine

 • Hoiakute edasiandmine


Koolituse neli astet

Koolituse neli astet


Tele koolitus

Tele-koolitus

 • Tavaline koolituse teistsugustes tingimustes

 • Erinevad tehnilised lahendused

 • Teistsugused nõuded koolitajale

 • Teistsugused nõuded koolitatavale


Kuus pitaset benjamin bloomi taksonoomia

Kuus õpitaset (Benjamin Bloomi taksonoomia)

 • Teadmised, faktid

 • Arusaamine, sidumine

 • Rakendus, oskus kasutada

 • Analüüs, lihtsamateks osadeks jaotamine

 • Süntees, osadest pildi kokku panemine

 • Hindamine, erinevate võimaluste vahel valimine


T iskasvanud ppija omadused

Täiskasvanud õppija omadused

 • Täiskasvanu on iseseisev

 • Täiskasvanul on varasem kogemus (nii positiivne kui negatiivne)

 • Täiskasvanu seob ja võrdleb õpitut kohe oma igapäevatööga, oma töörolliga.

 • Täiskasvanu on pigem praktikakeskne (kuidas?) mitte niivõrd teooriakeskne (miks?)

 • Täiskasvanul on raskem tähelepanu pikaajaliselt kontsentreerida

 • Täiskasvanul on vaja suuremat motivatsiooni

 • Täiskasvanu ei jäta nii hõlpsasti asju meelde, täiskasvanu mälu vajab seostamist.


Tunnetusliku piprotsessi osad ja s ndmused

Tunnetusliku õpiprotsessi osad ja sündmused

 • Ettevalmistus

  • Tähelepanu köitmine

  • Tulemuse selgitus

  • Varasema õpitu meenutus-õhutus (sidumiseks)

 • Esitlus

  • Juhendi, info edasiandmine

  • Selle info sobitamine laiemasse konteksti

 • Sooritus, saavutus

  • Omandamise jälgimine

  • Tagasiside

 • Kinnistamine

  • Tulemuse hindamine

  • Säilitamine


Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Suhtlemine

Motivatsioon

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Tagasiside

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Koolitusprotsess

Distsipliin


Kaks traditsioonilist petamisviisi

Kaks traditsioonilist õpetamisviisi

 • Sünkroonne

 • Asünkroonne


Piprotsessi partnerid

Õpetaja – lektor – juhendaja

Suhtlusoskus

Esitamisoskus

Motiveerimisoskus

Küsimisoskus

Professionalism

Oma ala tundmine

Rühmatööoskus

Interaktsioonioskus

Õpilane

Erinev ettevalmistus

Erinev motivatsioon

Erinev mälutehnika

Erinev sotsiaalne tüüp

Õpiprotsessi partnerid


Piprotsessi tegurid

Õpiprotsessi tegurid

 • Õpetaja teadmised, õpetaja omadused

 • Õpilase varasemad teadmised

 • Õpetamissüsteem (metoodika, kogemus)

 • Motivatsioon

 • Distsipliin

 • Suhtlusruum

 • Aeg

 • Keskendumine

 • Tagasiside

 • Hind


Kommunikatsioon piprotsessis

Kommunikatsioon õpiprotsessis

 • Õpetajalt õpetatavale

 • Õpetatavalt õpetajale

 • Õpilaste omavaheline

 • Õpitava teemaline välissuhtlus


Erinevad suhtlemisviisid

Erinevad suhtlemisviisid


Erinevad ppimisliigid

Erinevad õppimisliigid

 • Individuaalõpe (guvernant)

 • Klassiõpe

 • Rühmaõpe

 • Raamatust õppimine

 • Meedia baasil (video, CD-d, Internet)

 • Virtuaalõpe

  • Isejuhitav, õppematerjal on internetis

  • Veebiõpe lektoriga

  • Veebiõpe grupisuhtlusega

  • Virtuaalne klassiruum


Telekoolituse v imalused

Telekoolituse võimalused

 • Lektoriõpe klassis (ILT)

 • Virtuaalklass (VC)

 • Koduõpetaja (Mentor)

 • Online seminar (OLS)

 • Arvutiõpe (CBT)

 • Abimaterjalid (raamatud, help)

 • Suhtlus-seminarid (Chat)

 • Ringhääling (Broadcast)


Lektori pe klassis ilt

Lektoriõpe klassis (ILT)


Virtuaalklass vc

Virtuaalklass (VC)


Kodu petaja mentor

Koduõpetaja (Mentor)


Online seminar ols

Online seminar (OLS)


Arvuti pe cbt

Arvutiõpe (CBT)


Abimaterjalid raamatud help

Abimaterjalid (raamatud, help)


Suhtlus seminarid chat

Suhtlus-seminarid (Chat)


Ringh ling broadcast

Ringhääling (Broadcast)


Puuduolevate faktorite kompenseerimisviisid

Puuduolevate faktorite kompenseerimisviisid

 • Erinevate õppimisviiside kombineerimine.

 • Testimisviisid:

  • Eeltestimine, eelneva väljakaevamine, õige õppimiskoha, alustuskoha leidmine, motiveerimine

  • Jooksev testimine, õpiprotsessi edenemise mõõtmine, tagasiside õpetajale, mida korrata, mida uuesti seletada, tagasiside õpilasele, kuidas mul läheb

  • Järeltestimine, ikka ja jälle õpitu kordamine, rakendamine ja kinnistamine. Õpiprotsessi kui terviku hindamine.


Testimisest huvitatud isikud

Testimisest huvitatud isikud

 • Õpilane – saab teada, mida ta oskab, mida õppis, kuidas edeneb. Vähetähtis ei ole ka võrdlusmoment.

 • Õpetaja – saab teada, mida muuta, millest alustada, mida korrata, mida ta valesti tegi jne.

 • Koolituse tellija – saab teada, keda õpetada, kuidas õpetada, kas õpetamisest oli kasu, milliseid meetodeid kasutada jne.


Testimisraskused

Testimisraskused

 • Test peab olema objektiivne, tagasiside reaalne mitte näiline

 • Test peab olema mugav, see ei tohi õpiprotsessist palju väljuda (jooksev testimine)

 • Test peab olema analüüsitav (dokumenteeriv, süstematiseeriv, ajalugu)

 • Testima peab kõiki Bloomi taksonoomiaid (teadmisi, oskusi, praktikat, analüüsi, sünteesi, võrdlust)

 • Testima peab võimalikult seda, mida testitakse (müügieksamil ei tohi mõõta arvutikasutust, arvutieksamil ei tohi mõõta keeleoskust)

 • Test peab olema usaldusväärne


Kokkuv tteks

Kokkuvõtteks

 • Virtuaalõpe on üks võimalus alandada koolituse hinda.

 • Virtuaalõpe ei ole võluvahend – eelised toovad ka puudusi.

 • Virtuaalõppe puudusi on võimalik osaliselt kompenseerida.

 • Igasuguse koolituse, eriti virtuaalse juurde peab kuuluma tagasiside kõigile osapooltele.

 • Testimine on üks võimalus hinnata koolitusprotsessi, selle edenemist, kvaliteeti

 • Kvaliteetne testimine on parim võimalus seda teha.


Kokkuv tteks1

Kokkuvõtteks

Virtuaal ilma Õppeta ei toimi

Õpetamine ilma Virtuaalita toimib

Oluline ei ole vahend vaid selle kasutamise oskus


 • Login