E-faktura Privat - PowerPoint PPT Presentation

E faktura privat
Download
1 / 10

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

E-faktura Privat. Statistiksammanställning - Svenska marknaden 2013. INNEHÅLL. Genomförande och tänkbara felkällor Sammanfattning av undersökningen Resultat av insamlat data från banker Resultat av insamlat data från fakturautställare. GENOMFÖRANDE. Insamling.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

E-faktura Privat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E faktura privat

E-faktura Privat

Statistiksammanställning - Svenska marknaden 2013


Inneh ll

INNEHÅLL

 • Genomförande och tänkbara felkällor

 • Sammanfattning av undersökningen

 • Resultat av insamlat data från banker

 • Resultat av insamlat data från fakturautställare


Genomf rande

GENOMFÖRANDE

Insamling

Analys och kvalitets-säkring

 • Datainsamling via en standardiserad svarsmall under januari, februari och mars 2014

 • Resultatet i studien baseras på insamlat data från 10 bankerunder hela 2013

 • 2 banker tillkom samverkan e-faktura under 2013, men dessa har inte omfattats av insamlingen för 2013

 • Insamlat data har analyserats och i möjligaste mån kvalitetssäkrats

 • Studiens utfall redovisas på ett sätt som inte röjer någon medlems individuella indata

Redovisning


Sammanfattning av unders kningen

SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGEN

 • Totalt förmedlades ca 83,3 miljoner elektroniska fakturor till privatkunder under 2013 (2012: ca 71,8 miljoner)

 • Den absoluta ökningen av antalet elektroniska fakturor under året är ca 11,4 miljoner (2012: ca 11,6 miljoner)

 • Andelen betalningar som initierats via elektronisk faktura motsvarar totalt 21%av bankernas privata internetbetalningar (2012: 20%)

 • Antalet unika privatkunder som tar emot minst en e-faktura motsvarar under Q4 2013 43 % av det totala antalet privata internetbetalningskunder (2012: 43%)

 • Varje privatkund tog i snitt emot 29 e-fakturor under 2013 (av de privatkunder som tog emot minst en e-faktura, denna siffra var 27,3 st år 2012.)

 • Antalet unika privatkunder som tar emot e-faktura motsvarar under Q4 2013 8,2 % av deltagande fakturautställarnas privatkunder (2012: 8,7%)


E faktura privat

BANK

RESULTAT AV INSAMLAT DATA


Totala antalet e fakturor steg fr n 71 8 miljoner 2012 till 83 3 miljoner 2013 16 kning

Totala antalet e-fakturor steg från 71,8 miljoner 2012 till 83,3 miljoner 2013 (16 % ökning)


E faktura privat

Totala andelen e-fakturorfortsätter att öka NÅGOT och uppgår i genomsnitt till 21% av totala antalet internetbetalningar (20% 2012)


E faktura privat

Antalet unika privatkunder som tar emot minst en e-faktura i förhållande till totala antalet privata internetbetalningskunder uppgår FORTSATT till ca 43% (CA 43% 2012)


Totala antalet fakturautst llare kade 2013 med 17 till 1147 fr n 981 2012

Totala antalet fakturautställare ökade 2013 MED 17% till 1147 (från 981 2012)


E faktura privat

 • På uppdrag av Nätverket för e-faktura

 • Karin Wallin

 • Kontaktinfo

 • E-post: karin.wallin@wallinconsulting.se

 • Telefon:073-947 57 24


 • Login