V ci ve ejn chytr e en pro v echny slu n a poctiv ob any r
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Věci veřejné „Chytrá řešení pro všechny slušné a poctivé občany ČR.“ PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Věci veřejné „Chytrá řešení pro všechny slušné a poctivé občany ČR.“. Sociální solidarita ANO,korupce a zadlužování NE. Sociální solidarita ANO,korupce a zadlužování NE. VV rostou preference. Volební model pro Prahu STEM/MARK, 12/2009 a Factum Invenio, 1/2010, 4/2010.

Download Presentation

Věci veřejné „Chytrá řešení pro všechny slušné a poctivé občany ČR.“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V ci ve ejn chytr e en pro v echny slu n a poctiv ob any r

Věci veřejné„Chytrá řešení pro všechny slušné a poctivé občany ČR.“

Sociální solidarita ANO,korupce a zadlužování NE.


Soci ln solidarita ano korupce a zadlu ov n ne

Sociální solidarita ANO,korupce a zadlužování NE.


Vv rostou preference

VV rostou preference


Volebn model pro prahu stem mark 12 2009 a factum invenio 1 2010 4 2010

Volební model pro Prahu STEM/MARK, 12/2009 a Factum Invenio, 1/2010, 4/2010

Po ODS a TOP 09 jsou VV na 3. místě z pohledu volebního modelu. Všichni největší konkurenti zaznamenali ztráty, ze kterých profitují jak VV, ale i Zelení.

N=910

N=508

N=2412

FactumInvenio, kontaktní osoba: RNDr. Jan HERZMANN, CSc, herzmann@ppmfactum.cz


Vv a pravolev orientace nechceme ani doprava ani doleva chceme dop edu

VV a pravolevá orientace Nechceme ani doprava, ani doleva, chceme dopředu!

 • Dosavadní parlamentní strany jsou vymezeny podle pravolevé orientace a intenzivně hájí zájmy své úzké skupiny voličů.

 • Problémy, před kterými stojí naše země, buď nemají pravolevý charakter vůbec (korupce, veřejné zakázky, vymahatelnost práva, fungování policie, státních zastupitelství a soudů) nebo dochází ke zmatení rolí – např. systém výpočtu důchodů za vlády ODS byl nastaven tak levicově, až musel zasáhnout Ústavní soud.

Levice

ČSSD, KSČM

Pravice

ODS, TOP 09

Věci veřejné

Odlišujeme se od ostatních stran i tím, že hájíme zájmy všech slušných a poctivých lidí v ČR a nabízímeřešení vyvážená a spravedlivá. Proto jsou naši příznivci jak z řad bývalých voličů levice, tak pravice.


Vv a povolebn spolupr ce 1

VV a povolební spolupráce (1)

Cíle VV při povolební spolupráci:

 • Přispět ke spravedlivému uspořádání společnosti, které bude v dlouhodobém horizontu bude stabilní.

 • V základních systémových změnách (reforma zdravotnictví, důchodová reforma) prosazovat širší dohodu všech demokratických stran, aby byly zohledněny zájmy všech slušných lidí, bez ohledu na to, jestli vydělávají málo nebo hodně.

 • V těchto bodech není na místě otázka, jestli budeme prosazovat řešení s ČSSD nebo s ODS, protože to musí být řešení společné. Jedině tak lze zabránit tomu, aby se každé 4 roky pravidla měnila podle toho, kdo zrovna bude u moci. Jsme přesvědčeni, že dlouhodobá stabilita obou sociálních reforem je nejdůležitější.

 • Povolební vyjednávání budou samozřejmě závislá na výsledcích voleb. Jediné závazné omezení máme ve směru ke KSČM, kdy nebudeme součástí vládní koalice s jejich účastí ani vlády závislé na jejich podpoře.


Vv a povolebn spolupr ce 2

VV a povolební spolupráce (2)

ČSSD, KSČM

Řešení problémů ČR zadlužováním budoucnosti na úkor jediné skupiny lidí v České republice, která navíc zatím nemá volební právo - děti do 18 let. Další zdaňování střední třídy.

ODS, TOP 09

Řešení problémů ČR na úkor nejslabších členů této společnosti (důchodců, rodin s dětmi a sociálně slabých spoluobčanů). Omezení solidarity s nejchudšími.

Věci veřejné

Získáme finance na svá opatření nikoliv dalším zdaňováním střední třídy jako levice, ani omezením solidarity s nejchudšími jako pravice, ale zdroje najdeme ve vyšší hospodárnosti státní správy, omezení rozkrádání veřejných peněz, omezením korupce, zefektivněním státní správy a dalšími podobnými kroky bez dopadu na příjmy nejchudších i střední třídy.


Konec politick ch dinosaur

Konec politických dinosaurů

 • Máme výhrady k řadě lidí ve vedení různých stran (Ivan Langer, Marek Šnajdr, Milan Jančík, Jiří Paroubek, David Rath)

 • Budeme usilovat o to, aby se jejich hříchy prokázaly a byli řádně souzeni a potrestáni. Na druhé straně musíme respektovat rozhodnutí stran týkajících se jejich představitelů a zástupců, kterým jednoznačná vina nebude prokázána. V žádném případě nechceme díky osobním nevraživostem uvrhnout tuto zemi do neřešitelných patových situací.

 • Podpoříme jakýkoliv rozumný návrh, aniž budeme přihlížet k tomu, zda jej přednesla ta či ona strana.

 • Osobní antipatie nám nesmí bránit spolupracovat na řešení problémů. Zájmy občanů jsou nad osobními útoky představitelů konkurenčních stran.


Vl da nebo opozice

Vláda nebo opozice

Prioritou pro nás bude náprava situace v ČR. Jestli bude efektivnější formou naší účasti na vládě nebo role opoziční, záleží na mnoha faktorech.

Samozřejmě jsme si vědomi toho, že větší vliv na dění v zemi má strana, která je součástí vládnoucí koalice, ale v žádném případě neobětujeme důvěru, kterou v nás vložili voliči, za bezvýznamné ústupky dalších koaličních stran.

Naše případná účast ve vládě musí mít hmatatelné výsledky, nechceme jen sekundovat někomu, kdo bude tuto zemi dále vyjídat. V takovém případě bychom tvrdě pracovali v opozici, abychom přesvědčili co nejvíce lidí do příštích voleb dát nám tolik hlasů, abychom měli větší vliv na věci veřejné a mohli potřebné změny prosadit třeba v příštím volebním období.

V tomto směru není pro nás rozhodující, zda bude vládní koalice spíše do oranžova nebo spíše do modra, podstatný je vládní program a činy.


Vv a podm nky pro povolebn spolupr ci

VV a podmínky pro povolební spolupráci

Podmínky pro spolupráci jsou pro všechny nekomunistické strany stejné:

prosazení reforem napříč politickým spektrem.

 • Účinný boj s korupcí a odchod politických dinosaurů

 • Plnění maastrichtských kritérií do roku 2012 - stop zadlužování

 • Sociální solidarita ano, příživnictví ne

 • Zdravotnická a sociální reforma

 • Více peněz do školství

  Přijetí těchto reforem a zákonů budeme požadovat zapracovat do případné

  koaliční smlouvy jako závazné.


Srovn n program politick ch stran

Srovnání programů politických stran


Srovn n program politick ch stran1

Srovnání programů politických stran


Srovn n program politick ch stran2

Srovnání programů politických stran


Srovn n program politick ch stran3

Srovnání programů politických stran


Srovn n program politick ch stran4

Srovnání programů politických stran


Srovn n program politick ch stran5

Srovnání programů politických stran


Srovn n program politick ch stran6

Srovnání programů politických stran


 • Login