Прилагателни имена
Download
1 / 14

Прилагателни имена Обобщение - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Прилагателни имена Обобщение. М.р. Мн.ч. ранен известен рожден каменен особен. 1. Напишете прилагателните имена в множествено число. М.р. Мн.ч. ра нен ра нн и извест ен извест н и рожд ен рожде н и каме нен каме нн и особ ен особе н и.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Прилагателни имена Обобщение

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6139172

Прилагателни имена

Обобщение


6139172

М.р.Мн.ч.

ранен

известен

рожден

каменен

особен

1. Напишетеприлагателните имена в множествено число.


6139172

М.р.Мн.ч.

ранен ранни

известен известни

рожден рождени

каменен каменни

особен особени

Провери:


6139172

чес…на –

радос…на –

влас…на –

извес…на –

възрас…на –

прелес…на –

2. Поставете пропуснатата съгласна, като направите проверка чрез формите за м. р. ед. Ч.


6139172

честна – честен

радостна – радостен

властна – властен

известна – известен

възрастна – възрастен

прелестна – прелестен

Провери:


6139172

злато -

писък –

възраст –

луна –

чупи -

мълчи -

3. Образувайте прилагателни имена от съществителните имена и глаголите:


6139172

злато - златен

писък – писклив

възраст – възрастен

луна – лунен

чупи - чуплив

мълчи - мълчалив

Провери:


6139172

4. Напишете синоними и антоними на прилагателните имена


6139172

Провери:


6139172

 • Учениците чет…т урок… си.

 • Животните ближ…т раните си, за да зарасн…т по-бързо.

 • Изморени… мом…к седна на студени… кам…к.

 • На отсрещни… стъл… вра…чето си направи гнездо.

5. Поставете пропуснатата буква в думите:


6139172

 • Учениците четат урока си.

 • Животните ближат раните си, за да зараснат по-бързо.

 • Измореният момък седна на студения камък.

 • На отсрещния стълб врабчето си направи гнездо.

Провери:


6139172

1. На кой ред са написани само прилагателни имена:

а) сив, подскок, висок;

б) красив, верен, щастлив;

в) море, морски, морени.

2. На кой ред прилагателните имена са написани вярно:

а) сив,млат, дълаг;

б) красиф, суров,богат;

в) щастлив,ведър,близък.

6. Огради верния отговор:


6139172

3. В кое изречение прилагателните имена са употребени в преносно значение.

а) Купих си златен пръстен.

б) Майсторът имаше златни ръце.

в) Пинокио намери златното ключе.

4. В кое изречение е написано вярно степенуваното прилагателно име:

а) По пътя вървеше мъж.

б) Нарисувах най - красивото цвете.

в) Иво е по висок от Стефан.


6139172

5. На кой ред са написани само сложни прилагателни имена:

а) русокос, млечен, дървен;

б) иглолистно, трудолюбив, обувен;

в) виторог, черноок, трудолюбив.

Мери Георгиева

НУ “ Хр. Ботев”

гр. Годеч


ad
 • Login