U amki l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Ułamki PowerPoint PPT Presentation


 • 525 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

Ułamki. Ułamki zwykłe Przygotowali: Przemek Konopko i Piotr Szydłowski. Spis treści. Ułamki zwykłe (zapis ułamka ) Ułamek skracalny Ułamek nieskracalny Dodawanie ułamków zwykłych Odejmowanie ułamków zwykłych Mnożenie ułamków zwykłych Dzielenie ułamków zwykłych Rozszerzanie ułamków

Download Presentation

Ułamki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ułamki

Ułamki zwykłe

Przygotowali: Przemek Konopko i Piotr Szydłowski


Spis treści

 • Ułamki zwykłe (zapis ułamka)

 • Ułamek skracalny

 • Ułamek nieskracalny

 • Dodawanie ułamków zwykłych

 • Odejmowanie ułamków zwykłych

 • Mnożenie ułamków zwykłych

 • Dzielenie ułamków zwykłych

 • Rozszerzanie ułamków

 • Skracanie ułamków

 • Porównywanie ułamków


Ułamek skracalny

 • Ułamek nieskracalny to taki ułamek, w którym licznik i mianownik nie dzielą się przez liczbę większą od 1.

  Przykład:


Ułamek nieskracalny

 • Ułamek skracalny to taki ułamek, w którym licznik i mianownik dzielą się przez liczbę większą od 1.

 • Przykład:


Ułamki zwykłe

Ułamek jest to iloraz dwóch liczb całkowitych, z których

dzielna jest licznikiem,

dzielnik mianownikiem, a kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.

Mianownik ułamka musi być liczbą

różną od zera, gdyż dzielenie przez zero

nie istnieje.


Dodawanie ułamków zwykłych

 • Aby dodać dwa ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, dodajemy liczniki tych ułamków, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

 • Przykład:


Odejmowanie ułamków zwykłych

 • Aby odjąć dwa ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, odejmujemy liczniki tych ułamków, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

 • Przykład:


mnożenie ułamków zwykłych

Aby pomnożyć ułamek przez ułamek

licznik mnożymy przez licznik,

a mianownik przez mianownik.


Dzielenie ułamków zwykłych

Aby podzielić ułamek przez ułamek,

pierwszy ułamek mnożymy przez odwrotność drugiego.

Przykład:


Ułamek skracalny

Ułamek skracalny to taki ułamek,

w którym licznik i mianownik dzielą się przez liczbę większą od 1.

Przykład:


ułamek nieskracalny

Ułamek nieskracalny to taki ułamek, w którym licznik i mianownik nie dzielą się przez liczbę większą od 1.

Przykład:


Rozszerzanie ułamka

Aby rozszerzyć ułamek należy jego licznik i mianownik pomnożyć przez tę samą liczbę naturalną różną od zera.

Przykład:


Skracanie ułamka

 • Aby skrócić ułamek należy jego licznik i mianownik podzielić przez tę samą liczbę naturalną różną od zera.

 • Przykład:


Porównywanie ułamków zwykłych

 • Sprowadzając do wspólnego mianownika

 • Sprowadzając do wspólnego licznika


Porównywanie ułamków

 • Aby porównać dwa ułamki zwykłe sprowadzamy je do wspólnego mianownika.Z dwóch ułamków o jednakowych mianownikach ten jest większy, którego licznik jest większy.

 • Przykład:


Porównywanie ułamków

 • Aby porównać dwa ułamki zwykłe sprowadzamy je do wspólnego licznika.Z dwóch ułamków o jednakowych licznikach ten jest większy, którego mianownik jest mniejszy.

 • Przykład:


 • Login