Advertisement
/ 16 []

Ułamki - Ułamki zwykłePrzygotowali: Przemek Konopko i Piotr Szydłowski


Ulamki zwykle (zapis ulamka)Ulamek skracalnyUlamek nieskracalnyDodawanie ulamk

Download Presentation

Ulamki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


U amki l.jpg

Ułamki

Ułamki zwykłe

Przygotowali: Przemek Konopko i Piotr Szydłowski


Slide2 l.jpg

Spis treści

 • Ułamki zwykłe (zapis ułamka)

 • Ułamek skracalny

 • Ułamek nieskracalny

 • Dodawanie ułamków zwykłych

 • Odejmowanie ułamków zwykłych

 • Mnożenie ułamków zwykłych

 • Dzielenie ułamków zwykłych

 • Rozszerzanie ułamków

 • Skracanie ułamków

 • Porównywanie ułamków


Slide3 l.jpg

Ułamek skracalny

 • Ułamek nieskracalny to taki ułamek, w którym licznik i mianownik nie dzielą się przez liczbę większą od 1.

  Przykład:


Slide4 l.jpg

Ułamek nieskracalny

 • Ułamek skracalny to taki ułamek, w którym licznik i mianownik dzielą się przez liczbę większą od 1.

 • Przykład:


U amki zwyk e l.jpg

Ułamki zwykłe

Ułamek jest to iloraz dwóch liczb całkowitych, z których

dzielna jest licznikiem,

dzielnik mianownikiem, a kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.

Mianownik ułamka musi być liczbą

różną od zera, gdyż dzielenie przez zero

nie istnieje.


Slide6 l.jpg

Dodawanie ułamków zwykłych

 • Aby dodać dwa ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, dodajemy liczniki tych ułamków, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

 • Przykład:


Slide7 l.jpg

Odejmowanie ułamków zwykłych

 • Aby odjąć dwa ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, odejmujemy liczniki tych ułamków, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

 • Przykład:


Slide8 l.jpg

mnożenie ułamków zwykłych

Aby pomnożyć ułamek przez ułamek

licznik mnożymy przez licznik,

a mianownik przez mianownik.


Slide9 l.jpg

Dzielenie ułamków zwykłych

Aby podzielić ułamek przez ułamek,

pierwszy ułamek mnożymy przez odwrotność drugiego.

Przykład:


Slide10 l.jpg

Ułamek skracalny

Ułamek skracalny to taki ułamek,

w którym licznik i mianownik dzielą się przez liczbę większą od 1.

Przykład:


Slide11 l.jpg

ułamek nieskracalny

Ułamek nieskracalny to taki ułamek, w którym licznik i mianownik nie dzielą się przez liczbę większą od 1.

Przykład:


Slide12 l.jpg

Rozszerzanie ułamka

Aby rozszerzyć ułamek należy jego licznik i mianownik pomnożyć przez tę samą liczbę naturalną różną od zera.

Przykład:


Slide13 l.jpg

Skracanie ułamka

 • Aby skrócić ułamek należy jego licznik i mianownik podzielić przez tę samą liczbę naturalną różną od zera.

 • Przykład:


Slide14 l.jpg

Porównywanie ułamków zwykłych

 • Sprowadzając do wspólnego mianownika

 • Sprowadzając do wspólnego licznika


Slide15 l.jpg

Porównywanie ułamków

 • Aby porównać dwa ułamki zwykłe sprowadzamy je do wspólnego mianownika.Z dwóch ułamków o jednakowych mianownikach ten jest większy, którego licznik jest większy.

 • Przykład:


Slide16 l.jpg

Porównywanie ułamków

 • Aby porównać dwa ułamki zwykłe sprowadzamy je do wspólnego licznika.Z dwóch ułamków o jednakowych licznikach ten jest większy, którego mianownik jest mniejszy.

 • Przykład: