Signs of Safety  als  sectoroverstijgend systeemgericht referentiekader bij  aanpak kindermishandeling

Signs of Safety als sectoroverstijgend systeemgericht referentiekader bij aanpak kindermishandeling PowerPoint PPT Presentation


  • 359 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Signs of Safety als sectoroverstijgend systeemgericht referentiekader bij aanpak kindermishandeling. studiedag sectie forensische systeemtherapie NVRG24 maart 2011UtrechtSander van ArumHoofd behandelzaken jeugd De Waag Nederland. . SCHADE. VEILIGHEID. KRACHTEN.

Download Presentation

Signs of Safety als sectoroverstijgend systeemgericht referentiekader bij aanpak kindermishandeling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2. Signs of Safety als sectoroverstijgend systeemgericht referentiekader bij aanpak kindermishandeling studiedag sectie forensische systeemtherapie NVRG 24 maart 2011 Utrecht Sander van Arum Hoofd behandelzaken jeugd De Waag Nederland

4. kernprincipes SOS rigoreus op veiligheid kind gericht feiten bewezen risicofactoren beschermt maximaal hechtingsrelatie in gezin ik wou dat ik nooit gemeld had samenwerking met ouders solution focused eigen kracht SvA De Waag Nederland

5. doel ontwerp SoS model ondersteuning front line kinderbeschermer Algemeen Meldpunt Kindermishandeling Raad voor de Kinder- & Jeugdbescherming BJZ Jeugdbescherming (gezinsvoogd) ondersteunen aansluiting met andere professionals (bij schade en bij hoog risico op herhaling) punt 1 heeft steeds prioriteit gehad! SvA De Waag Nederland

6. SOS kan de schakels verbinden keten bij schade en hoog risico Algemeen Meldpunt Kindermishandeling Raad voor de Kinderbescherming Kinderrechter Bureau Jeugdzorg Jeugdbescherming (Forensische) GGZ Provinciale jeugdzorg Pleegzorg en 24 uursopvang Jeugd GGZ SvA De Waag Nederland

7. wat is nodig bij ketensamenwerking veiligheid kind leidend regie op bescherming recht van kind op veiligheid bij hoog risico door ingrijpende overheid gezinsgericht abuse focused SvA De Waag Nederland

8. SoS x veiligheid stemt af op risiconiveau zelfde taal voor alle betrokken professionals continuteit van begin tot eind traject SvA De Waag Nederland

9. 2. SoS x rechten kind biedt kader recht kind op veiligheid te borgen biedt kinderbeschermer een kader regie over doel behandeling te voeren SvA De Waag Nederland

10. rechten kind ( ingrijpende overheid ) gezin behandeling SvA De Waag Nederland

11. 3. SoS en gezin is gericht op mishandelende ouder, kind en brusjes houdt belangrijke relaties van het kind zoveel mogelijk in stand gaat huidige versnippering in zorg tegen SvA De Waag Nederland

12. 4. SOS X abuse focused elk doel is gericht op factoren wegnemen die kindermishandeling in stand houden dus breed focus ook als leidraad bij langere behandeling SvA De Waag Nederland

13. Signs of Safety is potentieel de taal die de ketenzorg effectiever kan maken SvA De Waag Nederland

14. het is aan ons die taal goed te leren spreken met elkaar SvA De Waag Nederland

  • Login