Alzhe mer hastali i l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

ALZHEİMER HASTALIĞI PowerPoint PPT Presentation


 • 1480 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALZHEİMER HASTALIĞI. HAZIRLAYAN Prof Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. Yaşlılık Psikiyatrisi Programı. Türkiye’ de 65 yaş üzeri nüfus %5.2 (A.B.D de %26) Beklenen yaşam süresi K=71.4 , E=66.8 yıl (DPT 1999)

Download Presentation

ALZHEİMER HASTALIĞI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alzhe mer hastali i l.jpg

ALZHEİMER HASTALIĞI

HAZIRLAYAN

Prof Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D.

Yaşlılık Psikiyatrisi Programı


Slide2 l.jpg

 • Türkiye’ de 65 yaş üzeri nüfus %5.2 (A.B.D de %26)

 • Beklenen yaşam süresi K=71.4 , E=66.8 yıl (DPT 1999)

 • Türkiye’de 250.000 hasta ve 15.000 tedavi alıyor

 • %10 tedavi alıyor

ARTIK NADİR BİR HASTALIK DEĞİL!


Slide3 l.jpg

 • Alzheimer Hastalığı;

 • -1906, Alois Alzheimer, ilk olgu

 • - 65 yaş üzeri nüfusta %5,

 • 80 yaş üzerinde en az %20-50

 • kanser ve kalp hastalığından sonra en pahalı hastalık

 • -Tüm demanslar içindeki oranı %51-73


Demans ned r l.jpg

DEMANS NEDİR?

 • Bir sendromun adıdır

 • entelektüel kapasitenin ilerleyici kaybıdır

 • Sosyal ve iş yaşamında bozulmaya yol açar

 • bellek ve bir ya da daha çok kognitif özelliğin bozukluğudur

 • Bu durum delirium ya da başka bir tıbbi hastalıkla açıklanamaz

  • DSM IV-APA 2000


D er kogn t f zell kler nelerd r l.jpg

DİĞER KOGNİTİF ÖZELLİKLER NELERDİR?

 • Yürütücü işlevlerde bozulma

  • planlama

  • organizasyon

  • yargı

 • Afazi

  • dil bozukluğu

 • Apraksi

  • öğrenilmiş motor yetileri kullanamama

 • Agnozi

  • yüzleri ya da objeleri tanıyamama


 • Erken taninin nem ned r l.jpg

  ERKEN TANININ ÖNEMİ NEDİR?

  • Bireyler ağır nöronal kayba uğramadan tedaviye başlayabilirler

  • Bireylerin kognitif ve fonksiyonel yetileri uzun süre korunabilir

  • Bireyin ve ailenin bu durumdaki hayatlarını planlamaları kolaylaşır

  • Gereksiz tıbbi tetkik ve harcama engellenebilir


  Kogn t f yikimda erken bel rt ler nelerd r l.jpg

  KOGNİTİF YIKIMDA ERKEN BELİRTİLER NELERDİR?

  • Yakın zamandaki olayları, konuşmaları hatırlamaz. Eskileri hatırlamada sorunu yoktur

  • Eşyalarını kaybeder.

  • Tekrarlayıcı sorular sorar.

  • Eşyaları kullanma becerisi bozulur.

  • Para hesabında zorlanır

  • Kişileri içinde bulunduğu yer ve zamanı karıştırabilir

  • Kişilik özellikleri ve duygulanımında değişiklikler fark edilebilir


  Ben hastaya ne sormaliyim l.jpg

  BEN HASTAYA NE SORMALIYIM?

  BU GÖRÜŞME AİLE FERTLERİNDE BİRİ İLE BİRLİKTE YAPILMALIDIR

  • Unutuyor mu ? Neleri unutuyor?

  • Ne zamandır var?

  • Nasıl başladı ve ilerledi?

  • Günlük yaşamını etkiliyor mu?

  • Psikiyatrik ek belirti var mı?

   • Halüsinasyon,depresyon, delüzyon

 • Başka fiziksel bir hastalığı var mı? İlaçları neler?

 • Ailede başka demans hastası var mı?


 • Alzhe mer hastali inda kl n k sey r nasildir l.jpg

  ALZHEİMER HASTALIĞINDA KLİNİK SEYİR NASILDIR?

  • Yavaş başlar

  • Sinsi ve yavaş ilerler

  • Başlangıçta sadece bellek bozukluğu ile başlar

  • Zamanla diğer kkognitif, psikiyatrik ve işlevsel sorunlar eklenir

  • Geri dönüşümsüzdür


  Alzhe mer hastali inda g r len ps k yatr k bel rt ler nelerd r l.jpg

  ALZHEİMER HASTALIĞINDA GÖRÜLEN PSİKİYATRİK BELİRTİLER NELERDİR?

  • Delizyonlar

  • Halüsinasyonlar ( görsel/ işitsel ve diğerleri)

  • Ajitasyon

  • Anksiyete

  • Depresyon

  • Mood elevasyonu

  • Apati

  • Disinhibisyon

  • İrritabilite

  • Motor kontrolsüzlük


  Kogn t f yikima neden olab lecek d er durumlar l.jpg

  GERİ DÖNÜŞÜMLÜ

  DEPRESYON

  TİROİD HASTALIKLARI

  İLAÇ YAN ETKİLERİ

  İLAÇ TOKSİSİTESİ

  DELİRİUM

  ENFEKSİYONLAR

  ORGAN YETMEZLİKLERİ

  ELEKTROLİT DENGE BOZ

  GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ

  VASKÜLER DEMANS

  FRONTOTEMPORAL DEMANS

  LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS

  PARKİNSON DEMANSI

  YER KAPLAYICI LEZYON

  DİĞER(CA METABOLİZMA HAST ,JC HASTALIĞI...)

  KOGNİTİF YIKIMA NEDEN OLABİLECEK DİĞER DURUMLAR


  Alzhe mer hastali inda r skler ve koruyucu fakt rler l.jpg

  KESİN RİSKLER

  Yaş

  Aile hikayesi

  APOE-4

  OLASI RİSKLER

  Kafa travması

  Düşük eğitim

  Vasküler hastalık

  Diğer genler

  KORUYUCU FAKTÖRLER

  Östrojen

  antioksidanlar

  anti-inflamatuar ilaçlar

  düşük yağlı diyet

  aerobik egzersiz

  zihinsel aktivite

  ALZHEİMER HASTALIĞINDA RİSKLER ve KORUYUCU FAKTÖRLER


  Alzhe mer hastali inda kl n k evreler i l.jpg

  ALZHEİMER HASTALIĞINDA KLİNİK EVRELER-I

  AH’nin HAFİF EVRESİ ( MMSE= 21-30)

  Galasko 1997


  Alzhe mer hastali inda kl n k evreler ii l.jpg

  ALZHEİMER HASTALIĞINDA KLİNİK EVRELER-II

  AH’nin ORTA EVRESİ ( MMSE= 10-20)

  Galasko 1997


  Slide15 l.jpg

  ALZHEİMER HASTALIĞINDA KLİNİK EVRELER-III

  AH’nin İLERİ EVRESİ ( MMSE <10)

  Galasko 1997


  Kl n k de erlend rme l.jpg

  KLİNİK DEĞERLENDİRME

  • TIBBİ HİKAYE

  • İLAÇ HİKAYESİ

  • SOSYAL HİKAYE

  • PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME

  • NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME

  • BİYOKİMYA

   • TAM KAN / TİROİD FONKSİYONLAR vb..

 • GÖRÜNTÜLEME

  • BT / MRI


 • De erlend rme ara larina rnekler l.jpg

  DEĞERLENDİRME ARAÇLARINA ÖRNEKLER

  • MMSE

  • BLESSED

  • Bir saat çiz testi


  D er yapilmasi gerekenler l.jpg

  MUAYENE

  TA / nabız

  kalp solunum sistemi

  yürüyüş /denge

  psikiyatrik değerlendirme

  nörolojik değerlendirme

  diğer hastalıklar:

  diabet, KOAH...

  LABORATUAR

  Tam kan sayımı

  tiroid fonksiyonları

  BUN-kreatinin

  AKŞ

  Kc fonksiyon testleri

  elektrolitler, kalsiyum

  B12-folik asit

  Sy testi

  EKG

  DİĞER YAPILMASI GEREKENLER


  Tedav l.jpg

  TEDAVİ

  • Cognex-tacrine

  • Donapezil

  • Rivastigmin

  • Galantamine

  • Memantine

  • diğer yardımcılar??:Vit E, ginkobiloba....


  Ne zaman uzmana sevk ed lmel l.jpg

  NE ZAMAN UZMANA SEVK EDİLMELİ

  • Tanı şüphesi

  • Atipik özellikler / farklı seyir

  • Tedavinin gözden geçirilmesi

  • Kontrol edilemeyen davranışsal ve psikiyatrik belirtiler

  • Hasta yakını / bakım veren veya aile ile ilgili sorunların artması

  • Araya giren diğer hastalıklar veya ani kötüleşmeler


 • Login