Maja Savić (Novi Sad) Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ majasavic56 @ gmail - PowerPoint PPT Presentation

Maja Savić
Download
1 / 13

  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Maja Savić (Novi Sad) Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ majasavic56 @ gmail.com Kroz kulturološku optiku o čoveku i ljubavi: korelacijsko osvetljavanje putopisa Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog i Afrika Rastka Petrovića 70 . Istraživačko veče Grac, 12. 6. 2014.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Maja Savić (Novi Sad) Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ majasavic56 @ gmail

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Maja Savić (Novi Sad)

Institut za slavistiku

Univerziteta „Karl Franc“

majasavic56@gmail.com

Kroz kulturološku optiku o čoveku i ljubavi: korelacijsko osvetljavanje putopisa Ljubav u ToskaniMiloša Crnjanskog i AfrikaRastka Petrovića

70. Istraživačko veče

Grac, 12. 6. 2014.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Sadržaj:

Način predstavljanjakulture

Motiv za preduzimanje putovanja

Odnos između apolonijskog i dionizijskog

Susret kultura

Zaključak

1.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

RastkoPetrovićživotikulturuAfrikepredstavljaopisujućivišekolektivniharhetipovavećegbrojaplemenskihzajednicakrozupoznavanječitaocasanjihovomsvakodnevicom.

MilošCrnjanskisvojusliku o tradicionalnojkulturiiprošlostiToskane, tereč o slovenskimstradanjimaostvarujesagledavanjemkulturnihznamenitostiToskane, njeneistorijeinjenetragike.

2.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Motiv za preduzimanje putovanja

RastkoPetrovićpreduzimaputovanjezbogčežnjezaosvajanjemnepoznatihprostora, u željida upoznarazličitekultureodslovenske.

Motiv Crnjanskovog putovanja izvire iz želje da se pronađe viši smisao života i stradanja.

3.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Odnos između apolonijskog i dionizijskog

U Ljubavi u Toskani,,telesnostidionizijsko u čoveku je prihvaćenoalitekoplemenjenoapolonijskimaspektomduhovnosti, dobivši time svojejedinoopravdanjeismisao u činuobnoveirađanjasimbolizovanom u likuMadonePorodilje“ (Raičević 2010: 81)

4.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

PutopisAfrika, premdaostvarujeapologijutela, primarno ne naglašavazanosečulnogživotaispoznajno–otkrivalačkinjihovkarakter.

5.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Susret kultura

„Jasamdošaodadrhćućomrukomuspostavimveze, nevidljiveineverovatne, milujućiovucrkvu. [...]Pitam, o sudbininašoj, krvilešineštosuokusile so moraSredozemnog. Putujem,beznačajaniprašnjav, alizadušudvestamilionanagihidivljih, kojiiduizdaljinezamnom, nesvesnim, teškimizverskimkorakom“(Ljubav u Toskani, 77).

6.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

„Smešnoje da u Africi, izmeđudvacrncakoji se prihvateodevanja, mnogo je bližeprimitivnostiigolotinjionajkojinosievropskuodeću, sastavljenuodnajčudnijegkomađa, no onajkojiusvajasvojetradicionalneplašteve, čuvanedotlesamozapraznike“(Afrika, 12).

7.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Zaključak:

Bezobziranabrojneievidentnerazlike u pristuputemi, odabirunjenogidejnogrešenjainjenojstilističkojobradi, LJUBAV U TOSKANI MilošaCrnjanskogi AFRIKURastkaPetrovićapribližavaonasveprožimajuća nit duhovnostikoja je iizatkalatradicionalnonasleđe, biloonoovekovečenokakvomkulturološkomtvorevinom, biloidaljeizražavanokrozživecivilizacijeinjihovenačinesagledavanjastvarnosti; nit dovoljnoelastičnaivitalnadaobujmirazličiteimnogobrojnesvetove, otkrivalačko–spoznajnadaprodre do univerzalnihi, zato, multikulturološkiobjedinjavajućihistina o osnovniminepromenljivimvrednostimačovekovogbićaiživota.

8.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Izvori:

Crnjanski 2008: Crnjanski, Miloš. Ljubav u Toskani. Beograd.

Petrović 1955: Petrović, Rastko. Afrika. Beograd.

9.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Literatura:

Kovač 1988: Kovač, Zvonko. Dominantnisemantemipoetike. In: LjubomirStefanović (ur.). PoetikaMilošaCrnjanskog. Rijeka. S. 85–kkk109.

Lončar 1972: Lončar, Mate. Obzorisumatraizma. In: PredragPalavestra, Svetlana Radulović (ur.). KnjiževnodeloMilošaCrnjanskog. Beograd. S. 93–119.

10.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Mikić 2004: Mikić, Radivoje. Priča, san i manifest. Jedan pogled na Dnevnik o Čarnojeviću. In. Radivoje Mikić (ur). Dnevnik o Čarnojevoću. Beograd. S. 137-169.

Musabegović 1976: Musabegović, Jasmina. Rastko Petrović i njegovo djelo. Beograd.

11.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Petrović 1972: Petrović, Rastko. Sava Šumanović i estetika suviše stvarnog u novoj umetnosti. In: I. Andrić (ur.). Poezija–proza–eseji, Rastko Petrović. Novi Sad; Beograd. S. 21–29.

Raičević 2005: Raičević, Gorana. OtkrovenjeRastkaPetrovića. In: EsejiMilošaCrnjanskog. SremskiKarlovci; Novi Sad. S. 144–151.

12.


  • Login