Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotte...
Download
1 / 16

Nu sätter vi fokus på dem som utsätts för våld i nära relation - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotten och Åklagarmyndigheten . Nu sätter vi fokus på dem som utsätts för våld i nära relation. Projektledare Annika Stävenborg Vennberg annika.stavenborg@bd.komforb.se Tfn 070-693 54 63. Målgrupper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Nu sätter vi fokus på dem som utsätts för våld i nära relation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotten och Åklagarmyndigheten.

Nu sätter vi fokus på dem som utsätts för våld i nära relation

Projektledare

Annika Stävenborg Vennberg

annika.stavenborg@bd.komforb.se

Tfn 070-693 54 63


Målgrupper

 • Kvinnor över 18 år som blivit utsatta för psykisk, fysisk eller sexuellt våld.

 • Barn och unga som utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller bevittnat våld.

 • Män som på eget initiativ söker stöd för ett aggressivt beteende och/eller anmälts för våldsbrott.

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


stärka samordningen

säkra skyddet, stödet och behandling för de barn och kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

erbjuda våldsutövare stöd och behandling

i hela länet,

men hur?

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


 • Förutsättningar:

 • 14 kommuner

 • 248 000 Invånare, dvs3,7 % av sverige

 • 7 kommuner under 10 000 inv.

 • Kiruna-Luleå 35 mil

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Länsstyrgrupp

Divisionschefer från landstinget, fyra socialchefer samt fyra barn- och utbildningschefer

Politisk ledningsgrupp

sociala beredningen, kommunalråd, landstingsråd, polisstyrelsen

Operativ styrgrupp

Socialchef, IFO chef, sektionschef HSV, verksamhetschef BUP, verksamhetsstrateg vuxenpsykiatrin, länschef primärvården Norr, kammaråklagare, poliskommissarie, samt FoU samordnare kommunförbundet, projektledare

Referensnätverk

Andra kommuner, landsting och polismyndigheter

Specialister

Brukarorganisationer

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Hur mycket våld finns i länet och vad gör myndigheterna egentligen?

Hur ser det ut i dag?

Vilken grad av framtida insatser behövs?

Vad vill vi uppnå?

Basnivån som är en ”hög lägsta nivå”.

Hur ska vi uppnå det?

- Grunden för ett långsiktigt och framgångsrikt arbete.

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Vid kartläggningens utformning:

Kunskap om förekomst av våld i länet?

Synliggör vi våldet?

Personal med adekvat kompetens och erfarenhet?

Förhindrar vi fortsatt våld?

Strukturerad samverkan på övergripande nivå och i enskilda ärenden?

Kan vi öka rättsäkerhet/trygghet?

Bedömning och dokumentation av våldets uttryck och barns oro och erfarenhet av våld?

Stöd och behandling riktad till våldsutsatta och våldsutövare?

Lättillgänglig information?

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Antalet polisanmälningar NB 2010

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Synliggör vi våld?

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Använder polis strukturerad riskanalys?

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Behandling särskilt riktad mot våld

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Förslag på struktur och åtgärder i Samverkan mot våld

Parallellt 3 nivåer


Styrgrupp med länssamordnare ”mandat, dokumentation, utveckling”- Överenskommelse/samverkansavtal mellan involverade myndigheter och uppföljning av basnivå avseende myndigheters insatser vid våld i nära relation.- Utveckla evidensbaserad praktik med kompetensförsörjning.- Gruppbehandling för utsatta och förövare med ett länsupptag.- Webbportal våld i nära relation med virtuell arbetsplats.

Länsdel med op. samordnare ”särskild kunskap, rutiner, metoder, konsultation” - Initiera samråd då barn utsatts för våld mellan soc, hsv, åkl och polis.- Strukturerad riskanalys av polis och/eller socialtjänst.- Skyddsåtgärder och hotreducering av socialtjänst, polis och skattemyndighet.- Individuell behandling särskilt riktad mot våld av soc och hsv.- Gruppbehandling för utsatta och förövare med länsupptag.

Lokala samverkansmyndigheter ”basnivå”- Generell insats att synliggöra våld genom exempelvis fråga om våld, screening.- Initial riskanalys av socialsekreterare och/eller polis.- Råd och stöd av socialtjänst, hälso-och sjukvård och/eller skola.- Våldsutsatta kvinnor erbjuds kontakt med kommunverk. särskilt riktad mot våld- Bedömning av fortsatta insatser av socialtjänst, hälso-och sjukvård och polis.

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Webbportal

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Strategi, verksamheter och rutiner

Basnivå

Barnahus utan ETT hus

Från polisanmälan till skydd, råd och stöd

Öppenvårdsmottagning

Kompetens - evidensbaserad praktik

Projektledare Annika Stävenborg Vennberg

Annika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63


Vill du veta mer?

Kontakta gärna Annika Stävenborg Vennberg genom att mejla till annika.stavenborg@bd.komforb.seeller ringa 070-693 54 63.


ad
 • Login