Mga Bahagi ng Talumpati

DownloadMga Bahagi ng Talumpati

Advertisement
Download Presentation
Comments
patia
From:
|  
(145) |   (0) |   (0)
Views: 70 | Added: 11-08-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:
Patnubay sa Pagbigkas ng Talumpati. LayuninPagkakaugnay ng mambibigkas at madlaTikasPanuunan ng PaninginTinigHimigPagbigkasPagkumpas. Mga uri ng Talumpati ayon kay Josefina V. Cruz. Talumpati na Nagpapaliwanag . pagbibigay kaalaman ang hangganan ng talumpating ito. Nag-uulat,
Tags
bratz
Mga Bahagi ng Talumpati

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Mga Bahagi ng Talumpati Ayon sa a.nilalaman b. pagkakabuo 1. paksa 1. simula 2. o/ k 2. gitna 3. layunin 3. wakas 3.1. magpakilos 3.2.maghikayat para mapapaniwala 3.3. magbigay impormasyon 3.4. magbigay -aliw

2. Patnubay sa Pagbigkas ng Talumpati Layunin Pagkakaugnay ng mambibigkas at madla Tikas Panuunan ng Paningin Tinig Himig Pagbigkas Pagkumpas

3. Mga uri ng Talumpati ayon kay Josefina V. Cruz

4. Talumpati na Nagpapaliwanag pagbibigay kaalaman ang hangganan ng talumpating ito. Nag-uulat, naglalarawan, tumatalakay para maintindihan ng tagapakinig ang paksa. Gumagamit ng biswal na kagamitan, ng paghahambing upang higit na maunawaan.may katibayan na katotohanan na pagpapaliwanag nang mabuti sa paksa. limitado ang mahahalagang puntos na dapat talakayin, sapat lang na matandaan ng kaisipan ng mga tagapakinig.

5. Talumpati na Nanghihikayat Layuning makaimpluwensya sa pag-iisip at kilos ng nakikinig, at para makumbinse ang nakikinig. May katibayan tulad ng nagpapliwanag.Dapat na buhay ang pamamaraang humihimok sa nakikinig. Karaniwang kontrobersyal ang paksa at alam na nagsasalita na may posisyon ang nakikinig.( pari sa isyu ng pagtatanggal ng death penalty)

6. Uri ng talumpating Nanghihikayat magkintal (impress) Ang posisyon ng tagapagsalita ay ayon sa posisyon ng nakikinig. Pinatitibay niya ang posisyon , konbiksyon o paniniwala. (pari sa katoliko sa isyu ng pagtatanggal ng death penalty ) Magpapaniwala (convince) May posisyon ang tagapagsalita na gusto niyang panigan ng nakikinig. Layunin niyang baguhin ang paniniwala o konbiksyon ng publiko, naghahain siya ng isang alternatibong proposisyon, gumagamit siya ng mga patibay. (pari sa muslim sa isyu ng pagtatanggal ng death penalty Magpakilos (actuate) layunin ay makamit ang kagyat na reaksyon, ang tagumpay ay kung epektibong mapapakilos ang nakikinig. (pari at samahang pro ?life)

7. Talumpati ng Pagpapakilala ang focus ay a. tungkol sa panauhin dito nakasalalay ang pagtanggap sa kanya, ipakita ang awtoridad ng ispiker sa paksa b. tungkol sa paksa inihahanda ang tagapakinig sa kahalagahan ng paksa

8. Talumpati sa Pagkakaloob ng Gantimpala Ang empasis ay ang kahalagahan ng gawaing siyang nagbigay daan sa okasyon. Binabanggit din ang entidad na nagkaloob ng gantimpala.Maihahanay din ang pagkakaloob ng karangalan sa isang indibidwal dahil sa isang gawaing matagumpay na nagampanan

9. Talumpati ng Pagsalubong Uri ng talumpati na ginagawa sa mga okasyong tulad ng pagtanggap sa pinagpipiganang panauhin,dinadakilang nagtapos sa paaralan,pagbati sa isang delegasyon. Nagpapaliwanag sa kabuluhan ng okasyon, pagpapakita ng layunin ng organisasyon, pagpaparangal sa taong sinasalubong

10. Talumpati ng Pamamaalam Kapag aalis na sa isang lugar o magtatapos na sa ginampanang tungkulin. Anu- ano ang mga kasiya-siyang karanasan?Ano ang damdamin sa sandaling yon? Pasasalamat kung tatanggap ng ala-ala o gantimpala

11. Pagpasok ng Pangalan o Nominasyon Sa mga kombensyong pulitikal, sa nominasyon ng isang indibidwal, binibigyang diin ay ang mabubuting katangian , mga papuri, kakayahan na may kaugnayan sa tungkulin. Layunin ng nagsasalita na nagnonomina na tangkilikin din ng mga nakakrarami ang taong ito.

12. Talumpati ng Eulohiya ? binbigkas sa sandali ng pagyao o sa memoryal na serbisyo sa isang kilalang namayapa.Binibigayng diin ang nagawa ng namatay noong buhay pa siya. Inaugurasyon ? binibigkas sa seremonya ng pagsisimula ng isang mahalagang tungkulin o gawain tulad ng Talumpati ng Pangulo sa pagtatalaga sa kainla sa tungkulin, talumpati sa pagsisimula ng isang proyekto ng organisasyon

13. Pangkatang Gawain Umisip ng isang okasyon sa lipunan na kakikitaan ng 2 o higit pang uri ng pagtatalumpati. HALIMBAWA: Sesyon sa senado tungkol sa pagpapasa ng batas sa pagkakaroon ng two party system sa election. Mga talumpati? (nagpapaliwanag,nanghihikayat, nagpapakilala) dapat gawing two party system lang hindi dapat gawing two party system Mga tauhan: mga kongresista, tagapagpakilala

14. Halimbawa: Isang Debate tungkol sa paksang Third sex Marriage sa Pilipinas dapat ipatupad. Mga tauhan(Mga bakla, mga pari at guro,mga lalaki, tomboy) Talumpati Sang-ayon: bakla, tomboy Di sang-ayon: pari, guro . Mga lalaki Matapos ang debate, gantimpalaan ang nagwagi . Mga talumpati nagpapaliwanag nanghihikayat pagpapakilala pagkakaloob ng gantimpala

15. Matapos makaisip ng okasyon sa isang buong papel, Isulat ang mga sumusunod: Mga ka grupo Okasyon Paksa Tauhan Pangalan ng estudyante at gagampanang tauhan, tungkol saan ang kanyang talumpati?

16. Anyo ng Talumpati Impromptu Memoryadong Talumpati Ekstempore Pagbigkas sa pamamagitan ng pagbasa ng Manuskrito o Piyesa


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro