นายศักดา หวังธรรมมั่ง
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายศักดา หวังธรรมมั่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. - ว่าง -. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด. นางสุเพ็ญ หวังธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายปรีชา กลางณรงค์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ. Function. Function. ปีงบประมาณ 2556. Function. Function. Function.

Download Presentation

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


นายศักดา หวังธรรมมั่งหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

- ว่าง -

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

นางสุเพ็ญ หวังธรรมมั่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายปรีชา กลางณรงค์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ


Function


Function

ปีงบประมาณ 2556


Function


Function


Function


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Agenda


แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

51

53

54

ก่อน 49

50

56

56

52

54

53

56

52

53

56

50

51

52

53

56

50

51

52

53

54

56

50

51

52

53

54

56

50

51

52

53

55

50

51

52

53

54

50

51

52

54

55

50

51

52

53

54


  • Login