K zigazgat si alapismeretek
Download
1 / 16

Közigazgatási alapismeretek - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Közigazgatási alapismeretek. 9. előadás. Az Ötv. önkormányzat fogalma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Közigazgatási alapismeretek' - pascha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Az tv nkorm nyzat fogalma
Az Ötv. önkormányzat fogalma

5. §A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (továb-biakban: választópolgárok) közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján, és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.


A helyi nkorm nyzat szervei

Részben vagyteljesen választott

Képviselő-testület

Bizottság

Részönkormányzat

Polgármester

Szakmai (kinevezett)

Jegyző

Képviselő-testület hivatalának ügyintézője

A helyi önkormányzat szervei


A k pvisel test let
A képviselő-testület

 • Tagjai: közvetlenül választott települési képviselők

  • Jogaik és kötelességeik azonosak

  • Felelősségük a település egészére vonatkozik

  • Szavazati jog a képviselő-testületi ülésen

  • Tájékoztatáshoz való jog

  • Bizottsági munkában való részvételhez való jog


A k pvisel test let1
A képviselő-testület

 • Hatásköre: elsődlegesen ez a testület az önkormányzati hatáskörök címzettje

  • Át nem ruházható hatáskörök:

   • a rendeletalkotás;

   • szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,

   • a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;

   • a helyi népszavazás kiírása,

   • az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása,

   • díszpolgári cím adományozása;


A k pvisel test let2
A képviselő-testület

 • Át nem ruházható hatáskörök (folytatás):

  • a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról,

  • a helyi adó megállapítása,

  • a településrendezési terv jóváhagyása,

  • a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel,

  • a kötvénykibocsátás,

  • közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása;

  • önkormányzati társulás létrehozása,

  • társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás;


A k pvisel test let3
A képviselő-testület

 • Át nem ruházható hatáskörök (folytatás):

  • megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről,

  • nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;

  • intézmény alapítása;

  • közterület elnevezése,

  • emlékmű állítás;

  • eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;

  • a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;


A k pvisel test let4
A képviselő-testület

 • Át nem ruházható hatáskörök (folytatás):

  • állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;

  • véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő;

  • a települési képviselő összeférhetetlenségi ügyében való döntés,

  • a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; hozzájárulással kapcsolatos döntés;

  • a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;

  • amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.


A k pvisel test let5
A képviselő-testület

 • Működése:

  • Évente minimum 6 ülés

  • Az ülések nyilvánosak

  • Az üléseket a polgármester vezeti

  • Határozatképesség: a települési képviselők több, mint fele jelen van

  • Egyszerű többség: határozatképes számban jelenlévő képviselők több, mint fele

  • Minősített többség: összes települési képviselő több, mint fele


Bizotts g
Bizottság

 • Jelentős szervezeti autonómia, kevés kötöttséggel:

  • a 2000-nél több lakosú településen pénzügyi bizottság

  • a kisebbségi képviselők kezdeményezésére kisebbségek ügyeivel foglalkozó bizottság

  • a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi

  • törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti


Bizotts g1
Bizottság

 • Elnöke:

  • Települési képviselő

 • Tagjai:

  • Több, mint fele települési képviselő

  • Indokolt beválasztani:

   • települési kisebbségi önkormányzat tagját, a feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.

   • a feladatköre szerinti területi szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét,

   • a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.


Bizotts g2
Bizottság

 • Nem lehet elnök vagy tag:

  • a polgármester,

  • az alpolgármester,

  • a települési kisebbségi önkormányzat elnöke,

  • a képviselő-testület hivatalának dolgozója.


Bizotts g3
Bizottság

 • Feladatai:

 • előkészíti a képviselő-testület döntéseit,

 • szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását

 • a képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.

 • a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja,

 • a képviselő-testület önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának


R sz nkorm nyzat
Részönkormányzat

A képviselő-testület a településrész lakóhelyi közösségének - kezdeményezésére - kizárólag a településrészt érintő ügyekben önkormányzati jogokat adhat.

 • Nem tagadhatja meg a kizárólag a településrészt érintő hatáskör átruházását:

  • az egyesítéssel létrejött településrésztől,

  • a külterületi lakott helytől,

  • az olyan üdülőterülettől, amelynek népessége eléri a település állandó lakosságának egynegyedét.


R sz nkorm nyzat1
Részönkormányzat

 • Vezetője:

  • Települési képviselő

 • Tagjai:

  • Települési képviselők

  • Más választópolgárok


R sz nkorm nyzat2
Részönkormányzat

 • Feladatai:

  • Településrészt érintő ügyek

  • Akár önkormányzati hatósági ügyek is


ad