Deskriptivní geometrie
Download
1 / 9

úvod - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Deskriptivní geometrie. úvod. Deskriptivní geometrie. studuje metody zobrazení geometrických útvarů na rovinu a řeší úkoly pomocí rovinných konstrukcí . Má 2 cíle: zobrazit prostorový útvar na rovinu tak, aby rovinný útvar byl názorný, přehledný a úhledný

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' úvod' - pascale-foreman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Deskriptivn geometrie
Deskriptivní geometrie

 • studuje metody zobrazení geometrických útvarů na rovinu a řeší úkoly pomocí rovinných konstrukcí.

  Má 2 cíle:

 • zobrazit prostorový útvar na rovinu tak, aby rovinný útvar byl názorný, přehledný a úhledný

 • studovat prostorový útvar pomocí rovinného zobrazení, tj. nahrazovat prostorové konstrukce rovinnými a výsledek pak prostorově interpretovat

  Pomůcky: tužka č. 3, tužka č. 2, kružítko, 2 pravítka, později křivítko


Gaspard monge
GaspardMonge

Za zakladatele deskriptivní geometrie v dnešním slova smyslu je považován GaspardMonge (1746-1818), který v díle Géometriedescriptive (1799) popsal kolmé promítání na dvě kolmé průmětny. Dříve rozptýlené a na empirismu založené metody

sjednotil a na jednoduchých

geometrických základech založil

novou promítací soustavu, nazvanou

po něm Mongeovo promítání.Rovnob n prom t n
Rovnoběžné promítání

Pojmy:

průmětna - vodorovná rovina 

průmět bodu Aje bod A´

směr promítání –přímka s, různoběžná s 

promítací přímka –přímka AA´rovnoběžná se směrem promítání

promítací rovinaα– je rovnoběžná se směrem promítání


Rovnob n prom t n1
Rovnoběžné promítání

Směr promítání

Bod v prostoru

Průmět bodu A

Promítací rovina

Průmětna


Věty:

 • Rovnoběžným průmětem bodu je bod.

 • Průmětem přímky a, která nepatří směru promítání s, je přímka. Průmětem přímky, která patří směru promítání s, je bod.

 • Průmětem promítací roviny je přímka, průmětem každé jiné je celá průmětna.

 • V rovnoběžném promítání se rovnoběžnost zachovává.


Věty:

 • Rovnoběžným průmětem přímek různoběžných, z nichž žádná nepatří směru promítání s, jsou buď přímky různoběžné, nebo totožné. Patří-li jedna z různoběžek směru promítání s, je jejím průmětem bod, incidentní s průmětem druhé různoběžky.

 • Průměty rovnoběžných a shodných úseček, ležících na přímkách, které nepatří směru promítání, jsou rovnoběžné a shodné úsečky

 • Rovnoběžným průmětem obrazce, který leží v hlavní rovině, je obrazec s ním shodný

 • Rovnoběžné promítání zachovává dělící poměr


AB ǁ CD a taky A´B´ ǁ C´D´ (věta 4)

AB:BE = 2:1 = A´B´:BÉ (věta 8)


ad