Dzi kuj za uwag
Download
1 / 18

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

FORMACJA. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. UCZNIÓW JEZUSA. FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA. Ostatnia Wieczerza. Metoda formacji uczniów zawarta jest w opisie Ostatniej Wieczerzy. To, co Jezus czyni z chlebem, chce także uczynić z nami. Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ' - pascale-cameron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dzi kuj za uwag

FORMACJA

DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ

UCZNIÓW JEZUSA


Formacja uczni w jezusa

FORMACJA UCZNIÓW JEZUSA

Ostatnia Wieczerza


Metoda jezusa

 • Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem.

 • Mamy stać się pokarmem, dla tych, do których posyła nas Jezus.

Metoda Jezusa


Metoda jezusa1

 • Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem.

 • Mamy stać się pokarmem, dla tych, do których posyła nas Jezus.

Metoda Jezusa

„…wziął chleb”


Wzi chleb w swe r ce

 • Formujemy się w rękach Jezusa.

 • Być w rękach Jezusa oznacza uległość i intymną więź z Nim.

 • Jestem jak glina w ręku Garncarza: Bóg mnie lepi, kształtuje. Bóg ma dla mnie plan.

 • Tylko Bóg może mnie uczynić świętym. Bez Niego nic nie mogę uczynić.

 • Moje słabości nie są przeszkodą dla działania łaski Bożej.

 • Czy pozwalam Bogu kształtować siebie? Czy jestem w Jego rękach uległy?

„…wziął chleb w swe ręce”


Metoda jezusa2

 • Mamy stawać się na wzór Jezusa chlebem.

 • Mamy stać się pokarmem, dla tych, do których posyła nas Jezus.

Metoda Jezusa

„…błogosławił”


B ogos awi

„…błogosławił”

 • Mam głosić mądrość Bożą a nie swoją.

 • Mam mówić do ludzi to, co Bóg mi uczynił.

 • Czy czytam Pismo św.? Czy mam czas na rozważanie słowa Bożego?


Po ama

 • Jezus skruszył chleb. Moje serce potrzebuje skruszenia, oczyszczenia: „Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie”.

 • Jezus czasem mnie łamie przez bolesne doświadczenia, próby: łamie mój egoizm, pychę, szukanie siebie, nawyki, schematy, projekty na życie.

 • Biblia ukazuje wielu ludzi, których łamał Bóg: Abraham, Mojżesz, Józef Egipski, Paweł, Piotr…

„…połamał”

 • Musimy nieustannie dbać o o kruszenie serca: rachunek sumienia, spowiedź, postawa pokuty i nawracania.

 • Im większa misja, do której wzywa Jezus, tym dłuższe i boleśniejsze oczyszczenie.

„…połamał”


Po ama1

 • Jezus skruszył chleb. Moje serce potrzebuje skruszenia, oczyszczenia: „Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal Panie”.

 • Jezus czasem mnie łamie przez bolesne doświadczenia, próby: łamie mój egoizm, pychę, szukanie siebie, nawyki, schematy, projekty na życie.

 • Biblia ukazuje wielu ludzi, których łamał Bóg: Abraham, Mojżesz, Józef Egipski, Paweł, Piotr…

„…połamał”

 • Musimy nieustannie dbać o o kruszenie serca: rachunek sumienia, spowiedź, postawa pokuty i nawracania.

 • Im większa misja, do której wzywa Jezus, tym dłuższe i boleśniejsze oczyszczenie.


Dawa im

 • Mam pozwolić Jezusowi dać się tym, których On chce nakarmić nami,

 • Człowiek odnajduje szczęście i spełnienie tylko na drodze stawania się darem dla innych: „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu”.

 • „Bądź dobry jak chleb”, by Pan użył cię dla dobra innych.

„…dawał im”

 • Uczeń, który nie daje się innym, nie ewangelizuje, nie jest uczniem Jezusa.

 • Czy chętnie dzielę się z innymi, co otrzymałem od Boga? Czy znajduję radość w dawaniu siebie innym bezinteresownie?

„…dawał im”


Dawa im1

 • Mam pozwolić Jezusowi dać się tym, których On chce nakarmić nami,

 • Człowiek odnajduje szczęście i spełnienie tylko na drodze stawania się darem dla innych: „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu”.

 • „Bądź dobry jak chleb”, by Pan użył cię dla dobra innych.

„…dawał im”

 • Uczeń, który nie daje się innym, nie ewangelizuje, nie jest uczniem Jezusa.

 • Czy chętnie dzielę się z innymi, co otrzymałem od Boga? Czy znajduję radość w dawaniu siebie innym bezinteresownie?


To jest cia o moje

 • Jesteśmy Ciałem Chrystusa. Tworzymy Kościół, wspólnotę braci i sióstr z Jezusem.

 • W Kościele żyje Jezus. Uczeń istnieje tylko w Kościele, tylko we wspólnocie.

 • Uczeń ma tworzyć Kościół, żyć w Kościele, angażować się w Kościele, być zdrowym, żywym członkiem Kościoła.

„To jest Ciało Moje”

 • Jezus potrzebował wspólnoty. Ja potrzebuję wspólnoty!

 • Co tworzy wspólnotę: przebaczenie, radość, posiadanie przyjaciół.

 • Czy mam potrzebę współpracy razem? Czy tworzę jedność we wspólnocie?

„To jest Ciało Moje”


To jest cia o moje1

 • Jesteśmy Ciałem Chrystusa. Tworzymy Kościół, wspólnotę braci i sióstr z Jezusem.

 • W Kościele żyje Jezus. Uczeń istnieje tylko w Kościele, tylko we wspólnocie.

 • Uczeń ma tworzyć Kościół, żyć w Kościele, angażować się w Kościele, być zdrowym, żywym członkiem Kościoła.

„To jest Ciało Moje”

 • Jezus potrzebował wspólnoty. Ja potrzebuję wspólnoty!

 • Co tworzy wspólnotę: przebaczenie, radość, posiadanie przyjaciół.

 • Czy mam potrzebę współpracy razem? Czy tworzę jedność we wspólnocie?


Bierzcie i jedzcie

„Bierzcie i jedzcie”

 • Jezus mówi: „Bierz wszystko, kim jestem, co mam! Żyję dla ciebie! Stawaj się Mną!”

 • Mam spożywać Jezusa w Eucharystii, karmić się Jego Ciałem: Komunia św.

 • Eucharystia uczy mnie nowego życia, daje mi nowe życie: żyje we mnie Chrystus!

„Bierzcie i jedzcie”


Bierzcie i jedzcie1

„Bierzcie i jedzcie”

 • Jezus mówi: „Bierz wszystko, kim jestem, co mam! Żyję dla ciebie! Stawaj się Mną!”

 • Mam spożywać Jezusa w Eucharystii, karmić się Jego Ciałem: Komunia św.

 • Eucharystia uczy mnie nowego życia, daje mi nowe życie: żyje we mnie Chrystus!


Dzi kuj za uwag1

DZIĘKUJĘ Ciało trwa we Mnie a Ja w nim”.

ZA UWAGĘ

„Idźcie i czyńcie Moich uczniów”


Czy cie to na moj pami tk

 • Jezus chce, byśmy w Kościele powtarzali ten sam proces, co On dokonuje z nami.

 • Jezus chce bym formował uczniów, bym oddawał się dziełu ewangelizacji: „Idźcie na cały świat i czyńcie z ludzi Moich uczniów”.

 • Nie możemy się zwolnić z obowiązku głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie!

„Czyńcie to na Moją pamiątkę”

 • Ilu uformowałem uczniów Jezusa? Ananiasz uformował Pawła? Ks. Bosko formował Dominika Savio, a ja?

 • Jak oddaję się dziełu formowania uczniów Jezusa?


Dzi kuj za uwag2

DZIĘKUJĘ On dokonuje z nami.

ZA UWAGĘ

Opracował ks. Marcin Kozyra SDB

Opracował ks. Marcin Kozyra SDB