Dynamika fluktuacji pracownik w
Download
1 / 34

Dynamika fluktuacji pracowników - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Dynamika fluktuacji pracowników. Marta Donhefner-Wojtkiewicz Advisory Group TEST HR. Warszawa, październik 2007. fluktuacja pracowników – opis zagadnienia analiza wpływów – przyczyny zjawiska badania fluktuacji Advisory Group TEST HR – badania ilościowe i jakościowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dynamika fluktuacji pracowników' - pascal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dynamika fluktuacji pracownik w

Dynamika fluktuacji pracowników

Marta Donhefner-Wojtkiewicz

Advisory Group TEST HR

Warszawa, październik 2007


 • fluktuacja pracowników – opis zagadnienia

 • analiza wpływów – przyczyny zjawiska

 • badania fluktuacji Advisory Group TEST HR – badania ilościowe i jakościowe

 • informacja prewencyjna – jak ją zdobywać?

 • podejmowanie działań

agenda


DEFINICJA: wskaźnik wpływu i odpływu pracowników w firmie w danym okresie czasu.

fluktuacja pracowników

FLUKTUACJA

PRACOWNIKÓW

Praktycznie 100% klientów naszej firmy posiada ten problem !

 • POZYSKANIE PRACOWNIKÓW:

 • problem z dostępnością –

 • najwięcej problemów jest z rekrutacją

 • specjalistów

 • rosnące koszty pozyskania

 • menedżerów (rosnące oczekiwania $ oraz wysoka prowizja agencyjna)

 • ODEJŚCIE PRACOWNIKÓW:

 • szczególnie nurtujący problem

 • szczegółowa analiza czynnikowa

 • - dalsze slajdy


KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW

analiza wpływów – odejścia pracowników cz. 1 z 2

przyczyny

„osobiste”

przyczyny

„naturalne”

przyczyny

makroekonomiczne

 • emigracja pracowników

 • poziom bezrobocia

 • restrukturyzacja firmy

 • rodzinne

 • (przeprowadzka, choroba itp.)

 • zmiana osobistej ścieżki kariery

 • (aspiracje życiowe pracownika)

 • „osobisty” czynnik $

 • wewnętrzna motywacja

 • pracownika

 • brak możliwości rozwoju

 • emerytura

 • awans, przesunięcia w poziomie (fluktuacja

 • wewnętrzna)

 • naturalne „wypalanie

 • zawodowe”


KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW

analiza wpływów – odejścia pracowników cz. 2 z 2

przyczyny

rynkowe

przyczyny

wewnętrzne

firmowe

 • przejście ze względu

 • na działania konkurencji

 • (head-hunt)

 • rosnący popyt na

 • danych pracowników –

 • czynnik $

 • zmiany w zachowaniu

 • wynikające z popytu

 • system wynagrodzeń

 • inne systemy

 • (np. system ocen)

 • atmosfera w firmie –

 • kultura organizacyjna

 • warunki pracy

 • kadra menedżerska


badania fluktuacji

opracowanie Advisory Group TEST HR


 • badania ilościowe:

 • przebadano 44 firmy – badanie ankietowe

 • różnorodna próbka - firmy z całej polski, z różnym kapitałem (większość zagraniczna), zatrudniające do 50 osób i powyżej 500 osób; handel, usługi i produkcja; cała Polska

 • analizowane tylko przypadki, w których pracownicy sami opuścili firmę (bez zwolnień)

 • badania jakościowe:

 • przebadano 12 firm – wywiady strukturyzowane

 • firmy z rejonu małopolski, sektor BPO/SSC

 • firmy „młode”, istniejące na rynku od max. 4 lat, zatrudniające przede wszystkim młodych pracowników – „PALĄCY” PROBLEM ze względu na rosnące zapotrzebowanie na młodych pracowników

badania fluktuacji - wprowadzenie

Prognoza 2010:

najmniej bezrobotnych będzie w przedziale do 24 lat.

Wiek osób rozpoczynających prace stale się obniża.

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


badania fluktuacji – omówienie wyników

MOŻLIWOŚĆ

WYWIERANIA

WPŁYWU


 • KADRA MENEDŻERSKA: wyłonionych

 • jako jedna z 3 najważniejszych przyczyn odchodzenia ludzi z pracy – wg Dyrektorów Personalnych SSC/BPO:

 • „osoby zarządzające nie potrafią stworzyć odpowiedniej atmosfery do pracy, koncentrują się na wynikach”

 • „kierownictwo nie posiada umiejętności miękkich, liderskich”

 • „niskiej jakości kadra zarządzająca wpływa na złą atmosferę w pracy”

 • „źle zarządzane firmy (na poziomie GM) to większy czynnik rotacji”

badania fluktuacji – czynniki firmowe cz. 1 z 4


badania fluktuacji – czynniki firmowe cz. 2 z 4

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


 • SPECYFIKA PRACY/WARUNKI PRACY wyłonionych – najczęściej wymieniany czynnik, na równi z wynagrodzeniem (Dyrektorzy Personalni BPO/SSC).

 • „brak wpływu na podejmowanie decyzji”

 • „trudna, stresująca praca z klientem – duży poziom stresu”

 • „za rzadki kontakt z innymi ludźmi”

 • na pytanie z czego pracownicy są najbardziej niezadowoleni, najwięcej osób odpowiedziało WARUNKI PRACY (o ¼ więcej odpowiedzi niż WYNAGRODZENIE)

 • blisko 2/3 osób zwróciło na to uwagę na ten czynnik na pierwszym miejscu (WAGA ZJAWISKA)

badania fluktuacji – czynniki firmowe cz. 3 z 4

¾ osób badanych wymieniło

ten czynnik jako główną przyczynę odchodzenia

pracowników!


 • ZBYT DUŻO OBOWIĄZKÓW/ NIESATYSFAKCJONUJĄCE WARUNKI wyłonionych – jeden spośród 7 najczęściej wymienianych czynników:

  • Najbardziej niezadowoleni są specjaliści

  • Dyrektorzy w ogóle nie zgłaszają tego problemu

  • Najczęściej zgłaszają ten problem pracownicy z przedziału 46-55 lat

  • Czynnik istotny dla pracowników z sektora handlowego (bardziej niż produkcyjnego), w sektorze usługowym nie pojawia się ten problem

  • Ze wszystkich badanych branż najczęściej pojawiał się ten czynnik w branży FMCG

badania fluktuacji – czynniki firmowe cz. 4 z 4


 • połowa wyłonionych respondentów (SSC/BPO) określiła BRAK MOŻLIWOŚCIROZWOJUjako przyczynę odejścia pracowników

badania fluktuacji – czynniki „osobiste” cz. 1 z 3

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


badania fluktuacji – czynniki „osobiste” cz. 2 z 3

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR

 • BRAK MOŻLIWOŚCIROZWOJU a inne czynniki:

 • najczęściej zgłaszają to pracownicy z doświadczeniem 10-15 lat, pracownicy firm zatrudniających do 100 osób, pracownicy sektora handlowego (16% w porównaniu z sektorem produkcyjnym - 0,5%!)


 • PRZYCZYNY RODZINNE/ ZDROWOTNE: wyłonionych

 • w ogóle nie zgłaszane jako przyczyna odejść z BPO / SSC (młody wiek pracowników)

 • bardzo istotny czynnik w innych sektorach / branżach (wymieniany zaraz po wynagrodzeniu!)

badania fluktuacji – czynniki „osobiste” cz. 3 z 3

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


 • SYTUACJA RYNKOWA wyłonionych – wymieniany na 3 miejscu jako przyczyna odejść pracowników sektora SSC/BPO:

 • „jest dużo ofert, rynek jest bardzo konkurencyjny”

 • „konkurencja kusi lepszymi warunkami, nieraz bezpodstawnie (czasami ludzie wracają zawiedzeni)”

 • „rynek wymusza przyjmowanie niewłaściwych ludzi, którzy nie mają motywacji do pracy (zbieranie punktów do CV)”

 • czynnik tenw ogóle nie pojawił się (lub marginalnie) w badaniach innych sektorów/branż

badania fluktuacji – czynniki rynkowe


 • WYJAZDY ZAGRANICZNE: wyłonionych

 • ponad 1/3 pracowników SSC/BPO odchodzi z pracy ze względu na wyjazd zagraniczny za pracą (wyjeżdżają ludzie młodzi, kobiety za mężami)

 • jest to drugi co do ważności czynnik wpływający na odchodzenie ludzi z pracy

badania fluktuacji – czynniki makroekonomiczne cz. 1 z 2

 • WYJAZDY ZAGRANICZNE – inne sektory: stanowią 10% głównych przyczyn we wszystkich firmach

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


badania fluktuacji – czynniki makroekonomiczne cz. 2 z 2


 • CZYNNIK FINANSOWY wyłonionych - występuje w 3 kategoriach: firmowych, osobistych i rynkowych

 • CZYNNIK FINANSOWY: ¾ respondentów badań BPO/SSC podaje czynnik finansowy jako przyczynę odejść z pracy.

 • CZYNNIK FINANSOWY: jest na pierwszym miejscu (razem ze specyfiką pracy) wśród najczęstszych przyczyn odchodzenia pracowników

badania fluktuacji – czynnik finansowy cz. 1 z 2

„winduje je duże zapotrzebowanie na taki profil osób”

„jest silna potrzeba szybkiego rozwoju”

„nawet jak pojawiają się motywacje rozwojowe to są podparte finansami”


 • CZYNNIK FINANSOWY wyłonionych a stanowisko w firmie

 • W sumie 30% podanych przyczyn odchodzenia ludzi z pracy stanowi czynnik finansowy – badania pozostałych sektorów.

badania fluktuacji – czynnik finansowy cz. 2 z 2

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


 • w sektorze BPO/SSC wyłonionych – w blisko połowie firm poziom fluktuacji (tylko rezygnacje z pracy) znajdował się w przedziale 20%-30%!

badania fluktuacji – ogólny poziom fluktuacji w badanych firmach cz. 1 z 2

 • porównanie w latach 2005-2006 – pozostałe sektory:

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


badania fluktuacji – ogólny poziom fluktuacji w badanych firmach cz. 2 z 2

KAPITAŁ

OBROTY

SEKTOR

FIRMY KRAJOWE:

wzrost o 120%

FIRMY ZAGANICZNE:

wzrost o 50%

większy odsetek

w firmach krajowych

największy odsetek

w firmach

najbogatszych

wzrost o 300%

największy odsetek

– sektor usług

wzrost o 200%


badania fluktuacji wyłonionych – odejścia a staż pracy cz. 1 z 2

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


badania fluktuacji wyłonionych – odejścia a staż pracy cz. 2 z 2

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


badania fluktuacji wyłonionych – odejścia a wiek pracowników

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


badania fluktuacji wyłonionych – prognozy 2010


informacja prewencyjna wyłonionych

jak ją zdobywać?


ZBIERANIE TWARDYCH DANYCH wyłonionych

Argument w negocjacjach wewnętrznych

informacja

 • Większość osób zarządzających Działami HR podjęło temat relacji w kształtowaniu polityki personalnej na linii Dział a centrala zagraniczna.

 • zazwyczaj duża autonomia Działów HR

 • koncentracja central zagranicznych na wynikach końcowych –

 • naciskna efektywność


informacja wyłonionych – jak ją zdobywać?osobiste wyłonionych

rynkowe

podejmowanie działań

 • aspiracje indywidualne

 • pracowników –

 • poznawanie potrzeb

 • otwarta polityka

 • informacyjna

 • oddziaływanie poprzez

 • „dobrą” kadrę

 • menedżerską

 • zatrudnianie małżeństw

 • elastyczny czas pracy

 • (rodzicielstwo, trudne

 • sytuacje rodzinne jak

 • choroba itp.)

 • integracja środowiska

 • (np. inicjatywy dotyczące

 • wspólnych analiz

 • branżowych/sektorowych)

 • niepromowanie

 • patologicznych zachowań

 • pracowników „zepsutych”

 • przez rynek

 • obserwowanie działań

 • konkurencji

 • koncentrowanie się na

 • „zagrożonych” grupach

 • pracowników


firmowe wyłonionych

finansowe

podejmowanie działań

 • prawidłowy dobór kadry

 • menedżerskiej (kwestia też

 • kosztowa) a także Project

 • Managerów

 • wspieranie kadry menedżerskiej

 • dopasowana do oczekiwań

 • integracja

 • inwestowanie w rozwój –

 • gdy jest możliwość awansu

 • informowanie pracowników

 • wpływanie HR na sposób

 • zarządzania firmą

 • (partycypacja, informowanie o sytuacji biznesowej, kształcenie)

 • wewnętrznie zróżnicowany

 • system wynagrodzeń

 • wynagrodzenie uzależnione od

 • efektów pracy (wyznaczenie KPI)

 • w odniesieniu do tego czynnika –

 • działania zintegrowane

 • w 3 różnych sferach

 • (firmowa, indywidualna, rynkowa)


Jakiego rodzaju działania podejmują badane Działy HR w sektorze BPO/SSC?

podejmowanie działań

Źródło: opracowanie Advisory Group TEST HR


dziękuję za uwagę sektorze BPO/SSC?

zapraszam do dyskusji

Marta Donhefner-Wojtkiewicz

Advisory Group TEST HR


ad