tabulky a grafické vyjadřování veličin - PowerPoint PPT Presentation

Tabulky a grafick vyjad ov n veli in
Download
1 / 15

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Praktické cvičení s tabulkami a grafy. tabulky a grafické vyjadřování veličin. Základní škola. Střední škola. Tabulky. Základní f yzikální vztahy. Definice fyzikálních veličin. Periodický systém prvků. Tabulky na internetu. http://www.labo.cz/mftabulky.htm.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

tabulky a grafické vyjadřování veličin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praktick cvi en s tabulkami a grafy

Praktické cvičení s tabulkami a grafy

tabulky a grafické vyjadřování veličin


Tabulky

Základní škola

Střední škola

Tabulky


Z kladn f yzik ln vztahy

Základní fyzikální vztahy


Definice fyzik ln ch veli in

Definice fyzikálních veličin


Periodick syst m prvk

Periodický systém prvků


Tabulky na internetu

Tabulky na internetu

http://www.labo.cz/mftabulky.htm

http://www.labo.cz/mftabulky.htm


Grafick z vislosti grafy

Grafické závislosti -grafy

 • Pro jednotlivé osy zvolíme vhodný typ stupnice

 • Zvolíme vhodné měřítkopro jednotlivé osy tak, aby závislost fyzikálních veličin vyplňovala celé okno grafu

 • Nezávislou proměnnou vynášíme vždy na vodorovnou osu, závisle proměnnou veličinu na svislou osu ( tj. veličinu, jejíž funkční závislost zjišťujeme


Grafick z vislost graf

Grafická závislost -graf


Tabulky a grafick vyjad ov n veli in

úkol

 • Pomocí MFCh- tabulek vyhledej :

 • Hustotu:

 • Rychlost zvuku:

 • Vlnovou délku UV záření:

 • Teplotu tání :

 • Indexy lomu látek:

 • Rozpadové řady:

 • Základní fyzikální konstanty :

 • Zjisti údaje z grafů :

 • Kinetika : popiš děje 1,2,3,4

 • Kinetika : popiš pohyb cyklisty

 • Harmonický pohyb : urči frekvence pohybů


Graf kinematika

Graf kinematika


Graf kinematika1

Graf - kinematika


Graf harmonick ho pohybu

Graf harmonického pohybu


Citace

citace

 • http://www.labo.cz/mftabulky.htm

 • http://www.kfy.zcu.cz/dokumenty/FP1/grafy.pdf

 • http://fyzikalniolympiada.cz/texty/mereni.pdf

 • http://www.converter.cz/tabulky/

 • http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1646/grafy-funkci-v-excelu.html/


 • Login