EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - PowerPoint PPT Presentation

ETMDE PROGRAM GELTRME
Download
1 / 138

 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Eğitim ve Öğretim Kavramları.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E t mde program gel t rme

ETMDE PROGRAM GELTRME

A.CEVAT OSMANELEBOLU

ETM UZMANI-PSKOLOJK DANIMAN


E itim ve retim kavramlar

Eitim ve retim Kavramlar

Eitim, en genel anlamda bireyde davran deitirme srecidir. Eitim srecinden geen bireyin davranlarnda bir deime olmas beklenir. Var; eitim yoluyla kiinin amalar, bilgileri, davranlar, tavrlar ve aklk llerinin deitiini ifade etmektedir. Eitim srecine giren kiilerde bu deimenin istenen ynde olmas beklenir. Ertrk; eitimi bireylerin davranlarnda kendi yaants yoluyla ve kastl olarak istendik deime meydana getirme sreci olarak ifade eder.


E t mde program gel t rme

Eitim ve retim Kavramlar

retim:nsan yaamnn belli kesimlerinde kazandrlan, plnl, programl, destekli, genellikle bir belge ile sonulanan bir sretir

Eitim

retim


E t mde program gel t rme

RETM : Bireyin davranlarnda istenilen deiiklikler oluturmak iin Belli Bir mekan ve Zamanda srdrlen planl etkinliklerin tm

retme

renme


E t mde program gel t rme

ETMN K BOYUTU

 • PLANLI ETM (FORMAL)

 • Okul (rgn eitim)

 • Okul ncesi

 • lkretim

 • Ortaretim

 • Yksekretim

 • Yaygn eitim

 • Hizmet ncesi eitim

 • Hizmetii eitim

 • Halk eitimi

  FORMAL ETM NFORMAL ETMDEN AYIRAN EN NEML FARK PLANLI VE PROGRAMLI OLMASIDIR.

nformal eitim (yaplandrlmam) eitim

Planl Eitim ( Formal Eitim)Yaplandrlm eitim


E t m n temel lev b rey n mutlu olmasini sa lamaktir

ETMN TEMEL LEV BREYN MUTLU OLMASINI SALAMAKTIR

 • TOPLUMSAL LEVLER

 • Kltrleme

 • Kltrn devam

 • Toplumsal sorunlarn zmne katk

 • SYASAL LEVLER

 • yi insan, iyi vatandan niteliklerini belirlemek

 • yi insan, iyi vatanda yetitirmek

 • Lider yetitirmek

 • Bilinli semen yetitirmek

Temel

levler

 • EKONOMK LEVLER

 • Bireyin kendine uygun meslek semesi

 • yi retici ve tketici yetitirmek

 • Nitelikli insan gc yetitirmek

 • GZL LEVLER

 • E seimi

 • Tandk salama

 • Stat salama

 • BREYSEL LEVLER

 • Kendini gerekletime


Formal e itim s reci

ETM PROGRAMI

Formal Eitim sreci

LEM

GRD

(RETME-RENME

SREC)

IKTI (rn)

LME VE DEERLENDRME

ETM DURUMLARI

 • HEDEFLER

 • (STENDK DAVRANILAR)

 • ERK


Program belli bir hedefe ula mak i in yap lan d zenek

PROGRAM : Belli bir hedefe ulamak iin yaplan dzenek.

Niin ?

Ne ile ?

Nasl ?

Ne kadar ?


E t mde program gel t rme

Eitimde Program Hiyerarisi

Eitim program

retim program

Ders program

nite plan

Gnlk plan


E t mde program gel t rme

 • Eitim Program:

 • renene okulda ve okul dnda planlanm etkinlikler yoluyla salanan renme yaantlar dzeneidir.

 • retim Program :

  Okulda ya da okul dnda bireye kazandrlmas planlanan derslerin retimiyle ilgili tm etkinlikleri kapsayan yaantlar dzeneidir. (renmeyi klavuzlama)


E t mde program gel t rme

Program Tanmlar

retim program: Eitim program iinde arlk tayan bu kesim, genellikle belli bilgi kategorilerinin bir sistem dahilinde dzenlenmesiyle olumaktadr. rnein: 9.,10.,11. Snflar matematik program, fen program, sosyal bilgiler program.

Ders program: Konunun zel amalarn gerekletirmek zere, belli bir sreye gre planlanm niteler, retmen-renci etkileimi, konunun zne uygun retim ilke ve yntemlerinin uygulanmas, programlarda ierik gesini destekleyen ve zenginletiren ders kitaplar ve dier materyallerin gelitirilmesi esastr.

Konu plan: Her bir derse girmeden, retmenin o derse ilikin bir plan hazrlamas ise doaldr.


E t mde program gel t rme

 • Eitim program,belirlenen hedefler dorultusunda planlanan tm etkinlikleri kapsamaktadr.

 • retim program ise; bir eitim basamanda eitli snf ve derslerdeele alnacak konularla ilgili tm retim etkinliklerini belirler .


E t mde program gel t rme

 • Mfredat Program

  ou zaman retim program yerine kullanlan bir kavramdr. Oysa mfredat program bir dersin bir yl boyunca erevesinin izilmesidir

 • Trke dersi 2005-2006 mfredat program

 • Matematik dersi 2005-2006 mfredat program v.b


E t mde program gel t rme

POSNERE GRE

RESM PROGRAM

UYGULAMADAK PROGRAM

RTK PROGRAM

EKSTRA (FAZLADAN) PROGRAM

HMAL EDLEN PROGRAM


E t mde program gel t rme

Eitim Programlarnn Milli Eitim Sistemindeki Yeri ve nemi

Eitim Programlar

Milli Eitim Teori Ve Politikalar

Eitim Uygulayclar

Ynetici, retmen, renci, evre, dier ilgililer


E t mde program gel t rme

ETM PROGRAMININ ELER

Niin reteceiz?

HEDEFLERN

Ne reteceiz?

ERN

ETM DURUMLARININ

Nasl reteceiz?

Ne kadar rettik?

LME VE DEERLENDRME

ELERNN KARILIKLARIDIR


E t mde program gel t rme

Eitim (retim) Programnn zellikleri

yi (etkili) bir eitim program aadaki zelliklere sahip olmaldr:

 • Grevsel (ilevsel) olmaldr; Konularn toplumun ve bireylerin ihtiyalarna cevap verebilmesi zelliidir (yaama dnklk).

 • ereve Program zellii: renme-retme etkinliklerine ilikin konularn genel hatlaryla belirlenmesi ve ayrntlara girmemesi durumudur. Konular, niteler ve genel balklar eklinde belirlenir.


E t mde program gel t rme

 • Esnek Olmaldr. retmen eitim programndaki konulan ve etkinlikleri grev yapt yrenin ekonomik, sosyal zellikleri ile rencilerin lgi, ihtiya, beklenti ve seviyelerine gre dzenlenmesidir.

 • Deimez ve genel olma zellii: Belli konularn lkemizdeki btn okullarda ilenmesi zorunluluu bulunmaktadr. rnek : 10 Kasm'n olduu haftada lkemizdeki btn okullarda Atatrk' anma etkinliklerinin yaplmas zorunluluu bulunmaktadr.UygulaycIara yardmc olmaldr.

 • Toplumun deer gr ve isteklerine uygun olmaldr.

 • Bilimsel olmaldr:

 • Bir amaca ynelik olmaldr:


E t mde program gel t rme

PROGRAM GELTRME KAVRAMI

Tanm:

Gerek okul iinde gerekse okul dnda Mill Eitimin ve okulun amalarn etkinlikle gelitirmek ve gerekletirmek zere dzenlenen muhteva ve faaliyetlerin; uygun yntem, teknik, ara ve gerelerle

Gelitirilmesine ynelmi koordine abalarn tmdr.


E t mde program gel t rme

PROGRAM GELTRME (CURRICULUM DEVELOPMENT)

HEDEFLERN

ERN

ETM DURUMLARININ

LME VE DEERLENDRME

DNK KOORDNEL FAALYETLERN TAMAMIDIR

HTYA


E t mde program gel t rme

PROGRAM GELTRME ALIMALARININ KAPSAMI

Okulun renme koullarnn gelitirilmesi

rencilerin yaantlarnn gelitirilmesi

retim imknlarnn zaman, mekan, aralar ve gereler ynnden gelitirilmesi

retmenlerin ve dier ilgililerin bilgi yaps, renme, retim, deerlendirme vb. konularda srekli biimde bilgilendirilmesi

Eitim amalarnn en st dzeyde gereklemesi iin ilgililerin istekli hle getirilmesi vb.


E t mde program gel t rme

PROGRAM GELTRME SREC

Dzeltilmi program

Eitim Durumlar

Deerlendirme

Hedefler

DEERLENDRME

HAZIRLIK

UYGULAMA


Program geli tirme s recinin ba l ca ilkeleri

Program gelitirme srecinin balca ilkeleri

 • Uygulanmakta olan programlar,aratrma gelitirme faaliyetleri ile deerlendirilerek gelitirilir

 • Program gelitirme dinamik (Dirik) ve devamll olan bir sretir

 • Program gelitirme sreci uygulanmakta olan eitimin kalite kontroln yapar

 • Program gelitirme sreci,eitim programnn elerini sistem btnl yaklamyla inceler

 • Operasyonel (lemsel) bir sretir.


Program gel t rmen n zell kler

PROGRAM GELTRMENN ZELLKLER

Hazrlanm olan bir programn aratrmac bir yaklamla uygulamada gelitirilmesidir. Masa banda yaplan bir alma deildir.

Program Gelitirme merkezden okula, okuldan merkeze doru haberleme gerektiren bir sretir.

Program Gelitirme devaml, kapsaml ve uygulamal bir sretir.

Program Gelitirmede, deerlendirme nemli ve srekli bir yer tutar.

Program Gelitirme ekip almasn gerektirir.


Program gel t rmen n temeller

PROGRAM GELTRMENN TEMELLER

FELSEF TEMELLER (HEDEFLER)

SOSYAL TEMELLER (TOPLUMUN HTYALARI..)

PSKOLOJK TEMELLER (RENME PSKOLOJS, GELM PSKOLOJS, HEDEFLERN ULAILABLRL)

EKONOMK TEMELLER (Maliyet)

TARH TEMELLER (H BRET ALINSAYDI TEKERRR EDERMYD?)

BREYSEL TEMEL


E t mde program gel t rme

Hedeflerin ve ieriin dzenlenmesinde bireylerin bedensel ve zihinsel geliim zellikleri; renme retme srecinde ise ok byk oranda renme modelleri ile renme kuramlar kullanlr.

Yukardaki sreler program gelitirme almalarnn hangi temeli ile ilgilidir?

Psikolojik temel


E t mde program gel t rme

psikoloji

psikoloji

 • I. Varsaymlarda akla varmada

 • II. Hedeflerin renci dzeyine uygunluunu belirlemede

 • III. Hedefleri nem srasna koymada

 • IV. Kullanlacak yntem ve teknikleri belirlemede

 • Yukardakilerden hangileri hedeflerin oluturulmas aamasnda felsefeden yararlanlan konular arasnda yer alr?


E t mde program gel t rme

Program gelitirme almalarnda felsefeden yararlanlr. Aadakilerden hangisi felsefenin etkiledii aama ve srelerden biri deildir?

A- eriin seilmesi ve rgtlenmesi

B- Hedeflerin belirlenmesi

C- Hangi konularn deerli olduunun belirlenmesi

D- retme yntem ve tekniklerinin belirlenmesi

E- retim maliyetinin karlmas

E


E t mde program gel t rme

PROGRAM GELTRMEDE FELSEF TEMELLER

Felsefe ;

 • Biz kimiz?

 • nan ve deerlerimiz neler?

 • Var olma nedenimiz nedir?

 • Ne olmak istiyoruz?

 • Nereye gideceiz?

 • Gerek nedir?

 • Doru nedir?

  Sorularnn yantn arama abasdr.


E t mde program gel t rme

EPSTEMOLOJ (BLG SORUNU)BLG NEDR? BLGNN KAYNAI NEDR? BLGNN DORULUUNA VE YANLILIINA NASIL KARAR VERLR? DORU BLG NEDR? .

AKSYOLOJ (DEER BLM) (ETK ESTETK)

AHLAK-AHLAKSIZLIK, Y-KT, ZGRLK-TUTSAKLIK, ERDEERDEMSZLK, GZELLK-RKNLK, MUTLULUK-MUTSUZLUK. NEDR?

ONTOLOJ (VARLIK BLGS)

LK NEDR? GEREK NEDR? NSAN, RUH, TANRI NEDR? VARLIK VE YOKLUK NEDR? TANRI VAR MIDIR, YOK MUDUR? EVREN AKILLICA BR DZENB NDEMDR?

MANTIK (AKIL YRTME)

AKIL NEDR? AKLIN KURALLARI VAR MIDIR? VARSA NELERDR? DORU DNME NEDR? DORU DNMENN KURALLARI NELERDR?


E t mde program gel t rme

Eitim Felsefesi

 • Okullarn ne iin olduunu,(i grsn)

  • Hangi konularn retilmesi gerektiini

  • rencilerin nasl rendiini

  • Eitimin hedeflerini

  • eriin seilmesi ve rgtlenmesini

  • renme-retme srecini belirlemede

 • ksaca program gelitirmenin her esi felsefeye dayanr.


Deal zm

DEALZM

GERE RUHSAL SAYAN BR FELSEFE RETSDR. GEREK, MADD VE FZKSEL OLMAKTAN OK METAFZK VE RUHSAL MAHYETTEDR.

GEREE GDEN YOL SADECE BLMSEL YNTEMLE OLMAYIP (GZLEM VE DENEY) SEZGSEL DNMEDE NEMLDR. BLGNN KAYNAI AKIL VE DNCELERDR.

Y, DORU VE GZEL EVRENSELDR. TM NSANLAR N DEERLER MUTLAKTIR VE DEMEZ.

OKULDA KLTREL MRASIN AKTARILMASINA VE DEERLERN RETLMESNE NEM VERLMELDR. ETM, NSAN AKLI VE ZHNSEL SRELERNN GELTRLMESDR. FELSEFE, MANTIK, AHLAK GB DERSLER ETMN TEMELDR.

EFLATUN (PLATON)UN GRLERNE DAYANIR. LBERAL ETM NEMLDR.


Real zm

REALZM

TEMELDE DEALZME KARIT OLARAK DOMUTUR

VAROLAN HEREY GEREKTR. DI DNYA NSANIN ALGILAMASINDAN BAIMSIZDIR

BLG; DUYGU VE ARZULARDAN TE AKLA BAIMLIDIR. BU DNCE NESNELL DOURMUTUR.


Pragmat zm

PRAGMATZM

NYARGILARIN YER YOKTUR, SONULAR DEERLENDRLR. SONULARA BAKILIR; BR EYN YARARI ZARARINDAN FAZLAYSA O EY YDR, DORUDUR.

NSAN DENEYMNE DAYANDIINDAN ETMDE AMA VE YNTEMLERE SREKL DZELTME VE ESNEKLK MKANI VERR.

ETMDE IKI NOKTASI KONU DEL RENCDR. ETM HAYATIN KENDSDR.

BR DNCENN DORULUU ONUN BAARISINA BALIDIR. DEM GEREN ESASIDIR.


Varolu uluk egz stans yal zm

VAROLUULUK (EGZSTANSYALZM)

NSANI MERKEZE ALIR. NSAN HAYATTA ANLAM ARAYAN ZGR BR VARLIKTIR. NSAN BRCKTR, HEREYN STNDEDR, HKMSE BAKASINA KARIMAMALIDIR.

ETMN AMACI ZGRLKLERN ARTMASIDIR. HER RENC KEND DEER SSTEMN KEND OLUTURMALIDIR.YETKNLERN GREV ONLARI ZORLAMADAN YARDIMCI OLMAKTIR.

RETMEN BLG VEREN, SORUN ZEN OLMAMALI; RENCLERN KLN GELTREN BR OLMALI.

ETMDE UYGULANABLRL ZORDUR.


E t mde program gel t rme

2009 KPSS

B

yinin, dorunun ve gzelin evrenselliini, deerlerin mutlak olduunu ve deimezliini, tutarllk kavramnn nemli olduunu savunan bir retmen, rencilerine seme zgrl tanmakta, onlarn seme ve karar verme becerilerini gelitirmek istemektedir.

Bu retmen iin aadakilerden hangisi sylenebilir?

A) Gereki

B) dealist

C) Yararc

D) Varoluu

E) lerlemeci


Da m c l k

DAMCLK

Gerek bir entellektel olan retmen Deniz, akll rencilerini hayata hazrlamak ve karakterli insanlar yetitirmek iin onlara klasik eserler okutmaktadr. Deimeyen deerlerden ve evrensel eitimden yanadr ve rencilerine sabit bir eitim uygular.


E t mde program gel t rme

Geleneksel eitimin ileyii

renciler okula deiik bilgi ve becerilerle gelirler

Her renci ayn yolu izler

imdiki durum

Yol (eitim)

UlalacakHedef


E t mde program gel t rme

Eitim Felsefeleri

 • Daimicilik :( Prenializm)

 • Eitim evrensel nitelikteki belli gereklere gre ekillenmelidir.insann doas ve ahlaki ilkeleri deimez.nsanlarn bu deimez gereklere gre yetitirilmesi gerekir.Eitim salam ve doru karakterli insan yetitirmeli ve zihinsel eitime nem verilmelidir.

 • lkeleri:

 • Konularn retilmesi nemlidir

 • Deimeyen evrensel bir eitim

 • Entelektel eitim

 • Eitim hayatn kopyas deil, ona hazrlktr

 • Kltr yeni kuaklara aktarma

 • Maddi ve manevi eitim

 • Klasik eserler eitimi


E t mde program gel t rme

Eitim Felsefeleri

 • Esasicilik (Essentializm)

 • rencilere btn insanlarn sahip olmas gereken temel esaslar, gemi tecrbe ve deerler retilmelidir. nsann iradesinin eitilmesi iin manevi eitim arlkl olmaldr.Zamann tecrbesinden gemi kalc temel konularn ve deerlerin retilmesi esastr.

 • lkeleri:

 • renmenin doasnda ok sk alma ve ou zaman zorlanma vardr.Disipline nem verilmelidir.

 • Eitim retmen merkezli olmaldr.

 • Eitim srecinin zn konu alannn ok iyi zmlenmesi oluturur.

 • Okulda zihinsel disiplin yaklamnn geleneksel yntemleri kullanlmaldr.

 • Soyut dnme, altrma ve ezberleme yntemleri kullanlmaldr.


E t mde program gel t rme

Eitim Felsefeleri

 • lerlemecilik : Progressivizm)

 • Pragmatik felsefenin eitime uygulandr.Eitimciler yeni bilgi ve evredeki deimeler nda politika ve yntemlerini semeye hazr olmallar.Eitimin z topluma uyumda deil tecrbelerin srekli yeniden ina edilmesindedir.Bylece gemiteki yaantlar,gelecekteki davranlar daha doru,daha iyi,daha gzele ynlendirilmesine yardm eder.

 • lkeleri:

  • Eitim aktif ve ocuun ilgilerine gre olmaldr.

  • retimde problem zme yntemi esas alnmaldr.

  • Okul yaama hazrlk deil yaamn kendisi olmaldr.

  • retmenin grevi ynetmek deil rehberliktir

  • Okul rencileri yartrmaktan ok, ibirliini salamaldr.

  • Demokratik eitim ortam


E t mde program gel t rme

Eitim Felsefeleri

 • Yeniden Kurmaclk (Reconstructionism)

 • lerlemeciliin devamdr. eitimin amac toplumu yeniden dzenlemek ve toplumda gerek demokrasiyi yerletirmektir.Eitim sosyal reform hareketi oluturmada nemli aralardan biridir.

 • lkeleri:

  • Eitim yeni bir toplumsal dzen yaratmaldr

  • Toplumun yaplandrlmasnda, yeni dzenin oluturulmasnda temel sorumluluk okullardadr

  • Esas g retmenlerdedir.retmen yeniden eitimin merkezindedir.

  • Eitim davran bilimlerinin bulgularna dayal olarak toplumu yeniden ina etmelidir. (john dewey)


E t mde program gel t rme

Yeni eitimin ileyii

renciler okula deiik bilgi ve becerilerle gelirler

Her renci farkl bir yol izler

imdiki durum

Yol (eitim)

UlalacakHedef


E t mde program gel t rme

Evrende sabit bir dzenin varolduu ve evreni yneten yasalarn deimedii anlayn savunan ve dnyann maddi ve manevi deerlerinin retilmesinde klasik eserlerin nemini vurgulayan eitim felsefesi aadakilerden hangisidir?

Daimicilik


E t mde program gel t rme

Eitimin amac; insanlara kltrel birikimi aktarmak, akllarn kullanma yollarn gelitirmek ve mutlak dorulara ulatrarak onlar mutlu etmektir. nsan akln merkeze aldklarndan, konu alannn sistematik disiplinlere ayrlarak organize edilmesinin dnmeyi kolaylatrdn kabul ederler.

Bu anlayn yer ald eitim felsefesi aadakilerden hangisidir?

Daimicilik


E t mde program gel t rme

Eitim programnn odan, klasik konularn ve edebi zmlemelerin oluturduu, kat program anlaynn yer ald eitim felsefesi hangisidir?

lerlemecilik

Yeniden kurmaclk

Esasicilik

Daimicilik

Gerekilik


Esas c l k

ESASCLK

Gerek bir idealist olan Esin retmen, geleneksel retimden yanadr, konular ezberlemeleri iin rencileri zorlamakta, cezalandrmaktadr. Kltrel deerleri aktarr.

(tabularasa)


Lerlemec l k

LERLEMECLK

Okulunu hayatn kendisi olarak gren renci brahim, rehber retmeni Deweyle birlikte problem zmekte, yaparak renmektedir. kiside demokrasinin faydasna ve toplumun gelimesi gerektiine inanr.


E t mde program gel t rme

Eletirel dnmeyi rencilerinde gelitirmeyi amalayan bir retmenin eitim felsefesi aadakilerden hangisidir?

Daimicilik

Esasicilik

lerlemecilik

Realizm

Varoluuluk


E t mde program gel t rme

Kemal retmen yeni ilkretim programlarnn bireylerin rendikleri bilgilerle yaam arasnda ba kurmalarn salad, bilgiyi zmlediklerini sylemitir.

Buna gre Kemal retmen aadaki hangi felsefi akmdan etkilenmitir?


E t mde program gel t rme

Yeni ilkretim programlarnn dayand renme yaklamlar, renenlerin rendikleri bilgilerle gnlk yaamlar arasnda balant kurmalarna , bilgiyi zmlemelerine ve kalc bilgi edinmelerine frsat vermektedir.

Bu zellikler dikkate alndnda yeni ilkretim programlarnn arlkl olarak hangi eitim felsefesine dayandrld sylenebilir?


Yen den kurmacilik

YENDEN KURMACILIK

Toplumu yeniden yaplandrmak iin varolduunu dnen renci Yaar, retmenlerini sosyal reformun temsilcileri olarak grmektedir. Eitimde frsat eitliine inanr.


E t mde program gel t rme

Bir eitim felsefesi olan daimicilik, eitimin evrensel nitelikteki belli gereklere gre ekillendirilmesi zerinde durur. Aadakilerden hangisi daimicilik eitim felsefesinin temel ilkelerinden biri deildir?

A)Eitim srecinde evrensel retim yaplmaldr.

B)Entelektel eitim verilmelidir

C)Gemi deneyimler bugnn eitimine yne verir

D)Klasik eserlere eitimde yer verilmelidir

E)Eitimde frsat ve imkan eitlii vardr


En tutucu olandan itibaren s ralama

En tutucu olandan itibaren sralama

Daimicilik

Esasicilik

lerlemecilik

Yeniden kurmaclk


A a dakilerden hangisi esasicilik g r n n temel ilkelerinden de ildir

Aadakilerden hangisi esasicilik grnn temel ilkelerinden deildir?

A-renme ok almay gerektirir

B-Eitimde giriim renciden ok retmende olmaldr

C-Eitim srecinin zn konu alannn ok iyi zmlenmesi oluturur

D-Okulda zihinsel disiplin yaklamlarnn geleneksel yntemleri kullanlmaldr

E-retimde problem zme yntemi kullanlmaldr

E


E t mde program gel t rme

Eitim programlar ayn zamanda rencilerin yaratclklarna ve kiisel ihtiyalarna da yer vermelidir. Eitimin yaam boyu devam ettii dnldnde rgn eitim dnda da bireylere ihtiya duyacaklar eitim faaliyetleri dzenlenmelidir. Yukarda sz edilen programlar, aadakilerden hangileridir?

A- rtk program Yaygn eitim programlar

B- Modler program rgn eitim programlar

C- Programl retim yksekretim programlar

D- Bireysel program rtk program

E- Yaygn eitim programlar zel eitim programlar

A


E itim programlar rencilerin ihtiya lar na g re haz rlanmal programlar renci merkezli olmal d r

Eitim programlar rencilerin ihtiyalarna gre hazrlanmal, programlar renci merkezli olmaldr.

Bu dnceyi yanstan eitim felsefesi aadakilerden hangisidir?

A- lerlemecilik

B- Daimicilik

C- Esasicilik

D- Yeniden kurmaclk

E- Varoluuluk

A


E t mde program gel t rme

Program gelitirme almalarnda felsefeden yararlanlr. Aadakilerden hangisi felsefenin etkiledii aama ve srelerden biri deildir?

A- eriin seilmesi ve rgtlenmesi

B- Hedeflerin belirlenmesi

C- Hangi konularn deerli olduunun belirlenmesi

D- retme yntem ve tekniklerinin belirlenmesi

E- retim maliyetinin karlmas

E


E t mde program gel t rme

OKUMA, YAZMA VE MATEMATE AIRLIK VEREN BR ETM PROGRAMININ AAIDAK ETM FELSEFELERNDEN HANGSNDEN ETKLEND KESNLKLE SYLENEBLR?

A-PRAGMATZM

B-DAMCLK

C-ESASCLK

D-VAROLUULUK

E-LERLEMECLK

Esasicilik konu manya bir eitim felsefesidir. Cevap C


E t mde program gel t rme

VAROLUULUUN ETKL OLDUU ETM PROGRAMI LE LGL OLARAK AAIDAKLERDEN HANGS KESNLKLE SYLENEBLR?

A-ERN RENCLERE KAZANDIRILMASI NEMLDR

B-OKUL ORTAMI BREYLERDE DAVRANI DEKL MEYDANA GETRECEK EKLDE DZENLENMELDR

C-HEDEFLER, GZLENEBLR DAVRANILAR EKLNDE FADE EDLMELDR

D-PROGRAMIN AMACI BREYN KENDN GEREKLETRMESN SALAMAKTIR

E-BREYLERN BLSEL NTELKLERN GELTRECEK AKTVTELER TEMELE ALINMALIDIR

D


E t mde program gel t rme

ETM FELSEFELER ETM PROGRAMLARININ FARKLI ELERNE AIRLIK VERR. ERE NEM VEREN K ETM FELSEFES AAIDAKLERDEN HANGSDR?

A-LERLEMECLK-YENDEN KURMACICLIK

B-DAMCLK-LERLEMECLK

C-YENDEN KURMACILIK-ESASCLK

D-ESASCLK-LERLEMECLK

E-ESASCLK-DAMCLK

E


E t mde program gel t rme

GEREKLK DEMEYEN NESNEDR. ETM, RENCLERE DEMEYEN EVRENSEL GEREKLER AKTARMALIDIR.GRN TEMEL ALAN ETM FELSEFES HANGSDR?

A-LERLEMECLK

B-DAMCLK

C-YENDEN KURMACILIK

D-ESASCLK

E-VAROLUULUK

B


A a idak lerden hang s lerlemec l n kapsadi i lkelerden de ld r

AAIDAKLERDEN HANGS LERLEMECLN KAPSADII LKELERDEN DELDR?

A-DEMOKRATK ETM ORTAMI SALANMALIDIR.

B-ETM, RENCLEREN AKTF KATILIMII SALAMALIDIR

C-OKUL, RENCLER BRLNE YNLENDRMELDR

D-OKUL, BREY YAAMA HAZIRLAYICI BLGLER KAZANDIRMALIDIR

E-RETMEN, RENCNN BLGYE ULAMASINDA REHBER ROL STLENMELDR

D


E t mde program gel t rme

Ayn okulda grev yapan iki Trke retmeninden Aylin Hanm; dersinde Tolstoy, Dostoyevski gibi yazarlarn kitaplarn okutup bu snvalardan yazl snav yaparken Zarife Hanm; Cumhuriyet dnemi Trk edebiyatnn zelliklerini ezberletmi ve bu konudan yazl snav yapmtr.

Bu iki retmenin belirledii eitim felsefeleri aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir?

DAMCLK - ESASCLK


E t mde program gel t rme

YOLSUZLUK, RVET, ALIK, SAVA GB TOPLUMSAL PROBLEMLER OKUL ORTAMINA GETREN ETM FELSEFELER AAIDAKLERDEN HANGSLERDR?

A-YENDEN KURMACILIK-ESASCLK

B-DAMCLK-LERLEMECLK

C-LERLEMECLK-YENDEN KURMACILIK

D-ESASCLK-LERLEMECLK

E-ESASCLK-DAMCLK

C


Esas c l kle lg l olarak hang s yanli tir

ESASCLKLE LGL OLARAK HANGS YANLITIR?

A-RENMENN DOASINDA SIKI ALIMA VE ZORLAMA VARDIR

B-ETMDE VURGU, RENCDEN OK KONU ALANINDADIR

C-ETMN LEV KLTREL MRASI RENCYE AKTARMAKTIR

D-RENCLER BRER PROBLEM ZCDR

E-RETMDE SUNU YOLU NEMLDR

D


E t mde program gel t rme

 • retmenin rettii su 100 derecede kaynar ifadesini sorgulayan , doru olup olmadna dair deneyler yapan bir rencinin bu davran aadaki hangi felsefe alannn ilevselliine rnek olur?

 • A-ontoloji

 • B-epistemoloji

 • C-aksiyoloji

 • D-mantk

 • E-metafizik

B


Program tasarimi yakla imlari

PROGRAM TASARIMI YAKLAIMLARI

Sorun Merkezli

Yaklam

renen merkezli

yaklam (Etkinlie Dayal)

Konu alan merkezli

(Ders merkezli) yaklam

 • Yaam artlar

 • ekirdek (core)Korelasyon Desen,

 • Disiplinler aras yaklam

 • Toplumsal sorunlar

  Ve yeniden kurmaclk

 • ocuk Merkezli

 • Yaant Merkezli

 • Romantik (radikal)

 • Hmanistik tasarm

 • Konu tasarm

 • Geni Alan tasarm

 • Disiplin tasarm

 • Sre tasarm


E t mde program gel t rme

 • Geni alan Tasarm

  Alanlarn Btnletirilmesiyle program dzenlenir.

Sosyal Bilgiler

Fen Bilgisi

Hayat Bilgisi

Fen Bil. +Sosyal Bil.

Tarih +Corafya

Fizik+ Kimya+ Biy.

Fizik

Tarih

Atom Fizii + Quantum Fizii

Osmanl Tarihi+ lka tarihi

Ama konular genel hatlaryla Yzeysel retmektir.


E t mde program gel t rme

 • Disiplin Tasarm

  Alanlarn Ayrtrlmasn ve konularn derinlemesine retilmesini savunur.

Fizik

Tarih

Osmanl Tarihi

lka tarihi

Quantum Fizii

Atom Fizii

Ama uzmanlamay salamaktr.


Ekirdek core

ekirdek (Core)

 • Derslerin Temel (mihfer) Derslerle (Fen+Sosyal) likilendirilmesini savunur.


Disiplinler aras yakla m

Disiplinler Aras Yaklam

 • Derslerin dier derslerle likilendirilmesini savunur.


Ara d s pl n alanlari

ARA DSPLN ALANLARI

 • AFET ETM ve GVENL YAAM

 • GRMCLK

 • NSAN HAKLARI VE VATANDALIK

 • ZEL ETM

 • REHBERLK VE PSKOLOJK DANIMA

 • SALIK KLTR

 • SPOR KLTR VE OLMPK ETM


E t mde program gel t rme

SINIF: 4 FEN VE TEKNOLOJ


Sinif 2 matemat k

SINIF: 2 - MATEMATK


Sinif 3 hayat b lg s

SINIF: 3 HAYAT BLGS


Program geli tirmenin planlanmas

Program gelitirmenin planlanmas

PROGRAM ALIMA GRUPLARININ OLUTURULMASI

 • 1.GRUP : Program karar ve koordinasyon grubu

 • 2.GRUP: Program alma grubu

 • 3.GRUP : Program danma grubu yeleri


E t mde program gel t rme

1.GRUP : PROGRAM KARAR VE KOORDNASYON GRUBU

A- Milli Eitim Bakanl Temsilcileri

 • lgili Genel Mdrlk Temsilcisi/temsilcileri

 • Talim Terbiye Kurulu Temsilcisi

 • Tefti Kurulu temsilcisi

  B-retmen rgtlerinin temsilcileri

 • Konu alan retmenlerinin temsilcisi

 • Kamu kurum ve kurulularnn temsilcisi

 • i ve iveren temsilcisi

 • Meslek odas ve birlii temsilcisi

  C- Veli Temsilcileri

 • Okul-Aile birlii temsilcisi

 • Okul koruma dernei temsilcisi

 • renci velisi temsilcisi

 • D- renci temsilcisi ( Orta ve yksek retim dzeyinde)


E t mde program gel t rme

2.GRUP : Program alma grubu (tam sreli alma grubu)

 • Eitimde program gelitirme uzman

 • Eitimde lme ve deerlendirme uzman

 • lgili konu-alan uzman (niversiteden bu alann uzman)

 • lgili konu alan retmenleri (uygulayclar)


E t mde program gel t rme

3. GRUP : Program Danma Grubu

 • Eitim felsefecisi

 • Eitim psikolou

 • Eitim sosyolou

 • Eitim ekonomisti

 • Eitim denetisi

 • Okul yneticisi

 • Eitim teknolou

 • letiim uzman


Program geli tirme ak emas

Program gelitirme ak emas

BALA

ETM DUR.HAZ.

PROGRAM GEL.KOM.

OLUTUR

ZLEME TEST HAZ.

ALIMA PLANI.HAZ.

DZEY BEL. TEST HAZ.

HTYA BELRLE

PROGRAMI DENE-DZELT VE

SONULARI RAPORLATIR.

HED.YAZ

DAV.YAZ

BTR

ERK ANALZ YAP

BELRTKE TAB. YAP


Ht ya saptama

HTYA SAPTAMA

1.Toplumun beklenti ve ihtiyalar nelerdir?

2.Bireyin ihtiyalar nelerdir?

3.Konu alan ile ilgili ihtiyalar nelerdir?


Htiya saptamada temel sorular

htiya saptamada temel sorular

 • Genel durum nedir?

 • rencilerle ilgili genel veriler nelerdir?

 • Ders kitaplarnn ierii nasldr?

 • Eitim programnn hedefleri neler olmaldr?

 • Eitim programlar hangi alardan hedeflere ulaamamaktadr?

 • Eitim programlarnn hangi ynleri incelenmelidir?

 • Bilimde hangi deiiklikler olmutur?


E t mde program gel t rme

htiyalar DeerlendirmeSreci

 • Hazrlk

 • Bilgi toplama

 • Bilgilerin analizi

 • Bilgilerin rapor edilmesi

 • Bilgilerin kullanm


E t mde program gel t rme

htiya deerlendirme sreci ne ile ne olmal arasndaki farkn,kurumlar ya da bireyler asndan belirlenmesi ve bu farkn nasl kapatlaca ynnde nceliklerin belirlenmesi srecidir.htiya deerlendirme sreci tamamlandnda;-Nereye doru yol alndnVe-Niin yol alnd ortaya kar


Htiya analizi yakla mlar

htiya Analizi Yaklamlar

 • Farklar Yaklam


E t mde program gel t rme

Analitik YaklamGelecekte ulalmak istenen hedeflerle,Mevcut durum arasndaki farka gre gelecekteki hedeflere ulamak iin ihtiyalarn tespitine dayanr.

-

=

ETM

HTYACI

MEVCUT

YETERLLKLER

GELECEKTE OLMASI GEREKEN

YETERLLKLER


E t mde program gel t rme

 • Demokratik yaklam

  Toplum ounluunun(BASKI GRUPLARININ) ihtiyalarnn ve beklentilerinin dikkate alnmas temeline dayanr.


E t mde program gel t rme

Betimsel YaklamBilgi-Beceri ve tutumlarn kazandrlmasnn(eitim yaantlar ile) bireye salayaca yarar ile bu kazanmlardan bireyin yoksun olmas durumunda ortaya kacak zararnn belirlenerek ihtiyacn belirlenmesi prensibine dayanr.


E t mde program gel t rme

Hedef:Planlanm ve dzenlenmi yaantlar yoluyla kazandrlmas kararlatrlan davran deiiklikleridir.

HEDEF


Hedeflerin taksonomisi s n fland r lmas

Uzak Hedefler (lkenin politik felsefesini yanstr.)

Genel Hedefler (okulun hedefleri eitim felsefesine dayanr)

zel hedefler ( Dersin hedefleri)

Bilisel

Duyusal

Psiko-motor

Hedeflerin taksonomisi (snflandrlmas)

 • M.E.B hed.

 • Okulun hed.

 • Derslerin hed.

 • Konularn hed.


Hedefler n n tel kler

HEDEFLERN NTELKLER

 • Hedefler, retmenin deil, rencinin neler yapmas gerektiini belirtmelidir.

 • Hedefler, renme srecine deil, renme rnne dnk olmaldr.

 • Hedefler, renme rnn gsterecek biimde olmaldr.

 • Hedef, ierie deil, renme rnne dayal olmal. Konu bal hedef ifade etmez.

 • Hedef, tek tip renme rnn ifade etmelidir.

 • Hedef, rencilerin kazanaca davran gsteren bir eylemle ifade edilmelidir.


E t mde program gel t rme

Eitim psikolojisi

Eitim felsefesi

Eitim sosyolojisi

Eitim ekonomisi

ADAY

HEDEFLER

HEDEF


E t mde program gel t rme

HEDEF

HEDEFLERN RENC DAVRANILARINA (KAZANIMA) DNTRLMESEitimde her trl deerlendirme ileminin yaplabilmesi ,Eitim durumlarnn dzenlenebilmesi Programlarn gelitirilebilmesi, ltler, standartlar belirleyebilmek in, Hedefler Davrana (Kazanma) Dntrlr


Hedef yazma lkeleri

Hedef Yazma lkeleri

1.renci yaantsna dnklk

2.Ak-seiklik

3.Genellik ve snrllk

4.Konu alan ile iliiklik


Hedef ve davran yazmada farkl yakla mlar

Hedef ve davran yazmada farkl yaklamlar

 • Aamal Hedef Yazma Yaklam

  Bloomun aamal snflama yaklamn temel almaktadr.


E t mde program gel t rme

r: Alan : Duyusal

Dzey : Deer verme

Hedef : Snfn temiz tutmay kendine i edini.

Davranlar : 1) Yeri ve zaman gelince konuyu savunan konumalar yapma.

2) Bu konu ile ilgili tartma.

3) Bu konuyu savunan yazlar yazma.

4) Bu konu ile ilgili toplantlar dzenleme.


E t mde program gel t rme

 • Yeterlie Dayal Ama Yazma Yaklam

  Yeterlie dayal ama, programn sonunda rencilerin hangi standartta ne yapabileceklerini belirtir. Drt esi vardr:

  renci; Davran(ilem); Koullar(verilenler); standart


E t mde program gel t rme

BLOOMUN HEDEFLERN AAMALI SINIFLAMASI

(TAKSONOMS)


E t mde program gel t rme

HEDEFLERN TAKSONOMS

BLSEL HEDEFLER

DEERLENDRME

SENTEZ

ANALZ

UYGULAMA

KAVRAMA

BLG

SENTEZ

ANALZ

UYGULAMA

KAVRAMA

BLG

ANALZ

UYGULAMA

KAVRAMA

BLG

UYGULAMA

KAVRAMA

BLG

KAVRAMA

BLG

BLG


E t mde program gel t rme

HEDEFLERN TAKSONOMS

DUYUSAL HEDEFLER

KLK HALNE GETRME

RGTLEME

DEER VERME

TEPKDE BULUNMA

ALMA

RGTLEME

DEER VERME

TEPKDE BULUNMA

ALMA

DEER VERME

TEPKDE BULUNMA

ALMA

TEPKDE BULUNMA

ALMA

ALMA


E t mde program gel t rme

DUYUSAL RENMELER


E t mde program gel t rme

HEDEFLERN TAKSONOMS

PSKO-MOTOR HEDEFLER

YARATMA

UYDURMA

BECER HALNE

GETRME

MEKANKLEME

KURULMA

ALGILAMA

UYDURMA

BECER HALNE

GETRME

MEKANKLEME

KURULMA

ALGILAMA

BECER HALNE

GETRME

MEKANKLEME

KURULMA

ALGILAMA

MEKANKLEME

KURULMA

ALGILAMA

KURULMA

ALGILAMA

ALGILAMA


Ps komotor renmeler

PSKOMOTOR RENMELER


E t mde program gel t rme

ERK


Okullar ne retecektir

Okullar ne retecektir?


Ne sorusunun kar l i erik dir

ne? sorusunun karl ierik dir.


Eri in se imi ve organizasyonu

eriin Seimi ve Organizasyonu

 • erik dorudan doruya hedefle ilikili mi?

 • erikte sunulan bilgi bilimsel adan doru mu?

 • erik zel bir alanla ilgili ve gncel mi?

 • Sunulan ierik iyi organize edilmi ve sistematik mi?

 • Sunulan ierik rencilerin nceki renmeleriyle kaynaklk salyor mu?

 • renciler sunulan bilgiyi uygulayabilir yada kullanabilir mi?

 • Konu sunumunda rencilere ok fazla materyal sunuluyor mu?

 • Konunun temel ayrntlar etkili bir ekilde gsteriliyor mu?

 • erik kendi bana yeterli mi?


E t mde program gel t rme

ERK DZENLEME YAKLAIMLARI

Dorusal Programlama Yaklam

Birbiri ile ardk sral,yakn ilikili ve zorunlu yada n koul renmelerin arlkl olduu konularn dzenlenmesinde dorusal programlama yaklam kullanlr. zellikle aamallk zellii tayan dersler iin kullanlr.


E t mde program gel t rme

Sarmal Programlama Yaklam

Konularn yeri ve zaman geldike tekrar tekrar retilmesi sz konusu olduunda bu dzenlemeden yararlanlr. Her konunun kendi iindeki konular arasnda da bir ardklk sz konusudur.zellikle dil retim programlarnn ieriini dzenlemede bu yaklamdan yararlanlmaktadr.

A

B

F

C

E

D


E t mde program gel t rme

Modler Programlama Yaklam

renme niteleri modllere ayrlr.Her modl kendi iinde dorusal,sarmal yada farkl yaklamla dzenlenir.Modller arasnda aamal bir ba olmas nemli deildir.nemli olan her modln anlaml

bir btn oluturmasdr.

M2

M1

M3


E t mde program gel t rme

Piramitsel ve ekirdek Programlama Yaklam

Piramitsel yaklamda ilk yllarda geni tabanl

konularn yer ald giderek uzmanlamann kk

birimlerde olduu ve darald bir yaklam tarzdr.

ekirdek programda ise ortak ekirdek konular

ilk renilecek konular olarak planlanr ve piramit

yaklamda olduu gibi her renci tarafndan alnr.Bu ekirdek program etrafnda her renci ilgi duyduu ortak ekirdek alanlarda ders alabilir.Sz gelimi fen bilgisi konular ekirdek programla,fizik,kimya,biyoloji konular da ilgi alanlaryla alnr ve buna gre ierik dzenlemesi yaplr.

Nkleer

fizik

Fizik

Fen Bilgisi

Fizik

Kimya

Fen Bilgisi

Biyoloji


E t mde program gel t rme

A

B

Konu A-Proje Merkezli Program Yaklam

Konu A-Proje merkezli program yaklamnda rencilere konularn a bir harita gibi kartlp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmalar gerektii sylenir.Bu yaklamda konularn ieriine renciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler.Konular kk projeler olarak da belirlenir.

1

A1

B1

Devreler

A2

B2

2


E t mde program gel t rme

Sorgulama Merkezli Programlama Yaklam

erik dzenlemesi rencilerin sorularna gre oluturulur.Bu yaklam rencilerin sorularna ve gereksinimlerine yant verme gerekliliini benimseyen felsefi gre gre temellendirilir.


E t mde program gel t rme

Aadakilerden hangisi,retim etkinliklerine temel oluturacak ierik elerini belirlemeye alrken retmenlerin,bu elerle ilgili olarak kendi kendilerine sormalar ve olumlu bir yant almalar gereken sorulardan biri deildir?(KPSS-2002)a)Hedeflerle ilikili mi?b)Bilimsel adan doru mu?c)Kullanlacak retim yntemine uygun mu?d)renci dzeyine uygun mu?e)nceki renmelerle uyumlu mu?lkretim ilk yllarnda bir derste gerekletirilecek retme renme etkinliklerinin sra ve dzeni belirlenirken aadakilerden hangisinin gz nnde tutulmas doru olmaz?(KPSS-2002)a)kolaydan-zora doru ilerlemeb)btnden paraya ve sonra tekrar btne gitmec)yakn evreden uzaa gitmed)soyut kavramlara ncelik vermee)bugnden gemie doru gitme


E t mde program gel t rme

Aadakilerden hangisi program gelitirme srecinde kapsam deerlendirilirken yant aranan temel sorulardan deildir?(KPSS-2003)a)kapsam renciler iin anlaml m?b)kapsamn ele aln retmenlerin becerilerine uygun mu?c)kapsam hedeflerle tutarl m?d)kapsamn sunulu sras renme ilkelerine uygun mu?e)kapsamda yer alan bilgiler nemli,dayankl ve geerli mi?retim srecinde nemli olan bireyin gereksinim duyduu yararl ve kullanlabilir bilgilerin retilmesidir.Bu gr,aadakilerden hangisini nemli klmaktadr?(KPSS-2004)a)Aklkb)Btnlkc)Yaama uygunlukd)Somutluke)Dzeye uygunluk


E t mde program gel t rme

lk yllarda geni tabanl konularn ele alnmas ve giderek kk birimlerde derinlemesine alma yoluna gidilmesi yani uzmanlamann olmasdr.Burada verilen aklama aadaki hangi ierik dzenleme yaklamna rnektir?(KPSS-2004)a)dorusalb)sarmalc)modlerd)sorgulama merkezlie)piramitselProgram gelitirme srecinde ierik seilirken aadakilerden hangisi dikkate alnmaz?a)hedeflerle tutarl olmalb)retim ilkelerine uygun olmalc)rencilerin geliim dzeyine uygun olmald)velilerin istekleri dorultusunda olumale)gnlk yaamla ilgili olmal


Bel rtke tablosu hedef erik tablosu

BELRTKE TABLOSU(Hedef erik Tablosu)

Belirtke tablosu, bir boyutunda hedef ve hedef davranlarn, dier boyutunda program ieriinin yer ald iki boyutlu bir izelgedir.


E t mde program gel t rme

Belirtke tablosu;

-hedeflerin hangi ieriklerle ne younlukta gerekletirilebileceini belirler

-soru saysn ierikle balantna dikkat ederek belirlemeyi kolaylatrr.


E t mde program gel t rme

Belirtke tablosunda (X) yerine hedeflerin arlna gre deer verilerek bir puanlama yaplrsa snavlarda nerelerden arlkl soru sorulaca daha kolay bulunur.


E t mde program gel t rme

 • rnek:


E itim durumlar retme renme ya ant lar

Eitim Durumlar(retme-renme yaantlar)

Eitim durumunun zellikleri

 • Hedefe grelik

 • renene grelik

 • Ekonomiklik


E t mde program gel t rme

Deerlendirme, bilgi toplama iidir. Bu bilgilerle...

program tanmlanr ve kalitesi llr,

programn gvenilirlii ve ie yararl ortaya kar.


E itim program n n denenmesi ve de erlendirme

Eitim programnn Denenmesi ve Deerlendirme

 • Uygulamann planlanmas

 • Deneme yaplacak okullarn ve snflarn seilmesi

 • Okul yneticisi ve retmenlerin seilmesi

 • Okul yneticisi ve retmenlere programn tantlmas

 • Hazrlanan program ve retim materyallerinin ie koulmas

 • Denenen programn ve retim materyallerinin deerlendirmesi


Program geli tirme s recinde nas l bir yol izlendi 2

Program gelitirme srecinde nasl bir yol izlendi? (2)

Yeni retim programlarn hazrlamak iin;

 • Dersler iin zel ihtisas gruplar ve disiplinler aras zel ihtisas gruplar oluturuldu.

 • Taslak programlar alan uzman ve uygulamaclarn katld altaylarda deerlendirildi,

 • Dokuz ilde 120 okulda yeni programn pilot uygulamas devam etmektedir,

 • Yeni programlara uygun ders kitaplarnn ve retim materyallerinin hazrlanmas devam etmektedir,

 • Yeni programn pilot uygulamadan salanan dntler dorultusunda gzden geirilecektir ve

 • 2005-2006 retim ylnda lke genelinde tm ilkretim okullarnda uygulamaya geilecektir.


De erlendirme e itleri

Deerlendirme eitleri

 • Tanlayc deerlendirme

 • Biimlendirici deerlendirme

 • Dzey belirleyici deerlendirme


E t mde program gel t rme

CIPP

 • Stufflebeam bu modeli 1985te ileri srmtr.

 • Ba harfleri oluturan temel elemanlar:

  • Context (balam)-hedefleri ortaya karan tm ihtiyalar ve mevcut durum

  • Input (girdi)- ulalabilir kaynaklar, mmkn baka stratejiler, belirlenen hedefler en iyi nasl karlanabilir

  • Process (ilem)-plann nasl yrtldnn incelenmesi

  • Product (rn)-elde edilen rn planland gibi mi? Yoksa hata hangi blmde ise baa orada dzeltilmelidir


E t mde program gel t rme

Uygunluk Modeli

 • Robert Stake tarafndan 1967 ylnda gelitirildi. Deerlendirmenin iki yz var: tasvir ve karar verme.

 • Deerlendirmede iki tr veri toplanr: deerlendirmecinin tasviri gzlemleri ve deerlendirilecek faaliyetlerle ilgili uygun ltlerin listesi.

 • Sonunda iki veri mukayese edilerek, hedeflenen amalara ulatrmaya uygunluk asndan farklar yorumlanr.


E t mde program gel t rme

Uzmanlk (Connoisseurship) Modeli

 • Michael Eisner tarafndan 1979da gelitirildi. Eletiricilik presiplerine dayanr.Bir uzmann seviyesinden program alglayp, anlayp eletirmeye dayanr.

 • ok subjektif bir metottur. Uzmanlk gerektiren cerrahi, spor, tiyatro, mzik gibi alanlarda kullanlr.


E t mde program gel t rme

Sre deerlendirme

 • Planland gibi yryor mu?

  • Ka retmen, ne kadar sk deerlendiriyor?

  • Tamamn m, paralarn m?

  • Programn ne kadar, ne kadar sklkla deerlendiriliyor?

 • Uygulamay engelleyen faktrler

  • evresel, lojistik


 • Login