Företagsobligations-marknaden i Sverige - PowerPoint PPT Presentation

F retagsobligations marknaden i sverige
Download
1 / 27

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Företagsobligations-marknaden i Sverige. Daniel Barr. Frågeställningar. Hur stor är marknaden? Växer marknaden? Hur stor del av företagens finansiering sker med värdepapper? Har svenska företag en mindre eller större andel än i andra länder? Vem emitterar? Vem investerar?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Företagsobligations-marknaden i Sverige

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F retagsobligations marknaden i sverige

Företagsobligations-marknaden i Sverige

Daniel Barr


Fr gest llningar

Frågeställningar

 • Hur stor är marknaden?

 • Växer marknaden?

 • Hur stor del av företagens finansiering sker med värdepapper?

 • Har svenska företag en mindre eller större andel än i andra länder?

 • Vem emitterar?

 • Vem investerar?

 • Förslag till förbättringar


O bligationsmarknaden i sek utest ende belopp 2011 03 31

Obligationsmarknaden i SEKutestående belopp 2011-03-31

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken


Penningmarknaden i sek utest ende belopp 2011 06 30

Penningmarknaden i SEKutestående belopp 2011-06-30

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken


Emissioner i sek mdr

Emissioner i SEK (mdr)

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken


Emissioner sek och fx

Emissioner, SEK och FX

Källa: Bloomberg, Riksbanken


F retagsobligationsstocken i sek

Företagsobligationsstocken i SEK

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken


Andel av obligationsmarknaden

Andel av obligationsmarknaden

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken


Hur stor r f retagens v rdepappersuppl ning

Hur stor är företagens värdepappersupplåning?

 • Stocken i SEK knappt ca 250 mdkr (certifikat + obligationer 2011-03-31)

 • Stocken i SEK och FX är ca 575 mdkr

 • Årlig emissionsvolym (obligationer)

  • SEK ca 30 mdkr

  • SEK+FX ca 70 mdkr

 • En fjärdedel av totala certifikatmarknaden i SEK

 • En fjortondel av totala obligationsmarknaden i SEK


V xer marknaden

Växer marknaden?

 • Företagsobligationsstocken i SEK har nära tredubblats på 15 år

  • Företagsobligationsstocken i utländsk valuta växer ännu snabbare

 • Andelen av obligationsmarknaden i SEK ökar inte


F retagens skuldfinansiering exkl koncernl n

Företagens skuldfinansiering exkl. koncernlån

Källa: SCB, Näringslivsstatistiken


Utveckling ver tid mdkr

Utveckling över tid, mdkr

Värdepappers-upplåning (575 mkr)

Källa: SCB, Näringslivsstatistiken


Utveckling ver tid andelar

Utveckling över tid, andelar

Värdepappers-upplåning (25 %)

Källa: SCB, Näringslivsstatistiken


Obligationsmarknaden andel utl ndsk valuta

Obligationsmarknaden, andel utländsk valuta

Källa: SCB, Näringslivsstatistiken


Penningmarknaden andel utl ndsk valuta

Penningmarknaden, andel utländsk valuta


Internationell j mf relse andel v rdepappersuppl ning

Internationell jämförelse,andel värdepappersupplåning

2009-12-31

Sweden II exkl. bostadsrättsföreningar

Källa: Eurostat, SCB


L ptidsprofil

Löptidsprofil

Statsskulden


F retagens finansiering

Företagens finansiering

 • 25 procent av lånefinansieringen (exkl. koncernlån) kommer från värdepappersmarknaden

 • Andelen värdepappersupplåning har ökat över tid

  • Upplåning i utländsk valuta står för ökningen

 • FX dominerar obligationsupplåningen

 • SEK dominerar certifikatupplåningen

 • Genomsnittlig löptid omkring 4 år (något år kortare än staten)

 • Sverige synes ha en relativt normal andel värdepappersupplåning i ett europeiskt perspektiv


Emittenter sek och utl ndsk valuta

Emittenter, SEK och utländsk valuta


Emittenter sek

Emittenter, SEK


Investerare i f retagsobligationer utgivna av svenska f retag

Investerare i företagsobligationer utgivna av svenska företag


Investerare i f retagscertifikat utgivna av svenska f retag

Investerare i företagscertifikat utgivna av svenska företag


Emittenter och investerare

Emittenter och investerare

 • Emittenter

  • Ca 70 emittenter

  • Bolag med statlig anknytning

  • Stora börsbolag

  • Fastighetsbolag

  • Växande antal ”high yield”-bolag (små volymmässigt)

 • Investerare

  • Icke-finansiella företag, banker och fonder dominerar certifikatmarknaden

  • Utlänningar dominerar obligationsmarknaden

  • Försäkringssektorn/pensionsbolagen spelar en överraskande undanskymd roll


Genomlysning

Genomlysning

 • Arbeta för samma genomlysning som för stats- och bostadsobligationsmarknaden

  • genomdriva existerande regelverk rörande genomlysning

 • Krav på transparens i emissionskontrakten

 • Påverka Sveriges hållning i EU

 • Ta initiativ till en hemsida med stamdata


Marknadsv rd

Marknadsvård

 • Gemensam benchmarkstruktur?

 • Standard för lånedokumentation?

 • Provisionsbaserade återförsäljningsavtal?

 • Repofacilitet?

 • Värdepapperslånefacilitet i Euroclear?

 • Arbeta för att Riksbanken tillåter BBB obligationer som säkerhet

 • Arbeta för att Finansinspektionen tillåter BBB-obligationer i bankernas likviditetskrav


Intressekonflikter

Intressekonflikter

 • En ”Svensk Tillitsman”

 • Föreslå finansdepartementet att göra förtydliganden i lagen om värdepappers­marknaden


Ka utbudet

Ökautbudet

 • Locka in riskkapitalister

 • Underlätta uppkomsten av en privatmarknad


 • Login