f retagsobligations marknaden i sverige
Download
Skip this Video
Download Presentation
Företagsobligations-marknaden i Sverige

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

F retagsobligations-marknaden i Sverige - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Företagsobligations-marknaden i Sverige. Daniel Barr. Frågeställningar. Hur stor är marknaden? Växer marknaden? Hur stor del av företagens finansiering sker med värdepapper? Har svenska företag en mindre eller större andel än i andra länder? Vem emitterar? Vem investerar?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'F retagsobligations-marknaden i Sverige' - palti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fr gest llningar
Frågeställningar
 • Hur stor är marknaden?
 • Växer marknaden?
 • Hur stor del av företagens finansiering sker med värdepapper?
 • Har svenska företag en mindre eller större andel än i andra länder?
 • Vem emitterar?
 • Vem investerar?
 • Förslag till förbättringar
o bligationsmarknaden i sek utest ende belopp 2011 03 31
Obligationsmarknaden i SEKutestående belopp 2011-03-31

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken

penningmarknaden i sek utest ende belopp 2011 06 30
Penningmarknaden i SEKutestående belopp 2011-06-30

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken

emissioner i sek mdr
Emissioner i SEK (mdr)

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken

emissioner sek och fx
Emissioner, SEK och FX

Källa: Bloomberg, Riksbanken

f retagsobligationsstocken i sek
Företagsobligationsstocken i SEK

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken

andel av obligationsmarknaden
Andel av obligationsmarknaden

Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken

hur stor r f retagens v rdepappersuppl ning
Hur stor är företagens värdepappersupplåning?
 • Stocken i SEK knappt ca 250 mdkr (certifikat + obligationer 2011-03-31)
 • Stocken i SEK och FX är ca 575 mdkr
 • Årlig emissionsvolym (obligationer)
  • SEK ca 30 mdkr
  • SEK+FX ca 70 mdkr
 • En fjärdedel av totala certifikatmarknaden i SEK
 • En fjortondel av totala obligationsmarknaden i SEK
v xer marknaden
Växer marknaden?
 • Företagsobligationsstocken i SEK har nära tredubblats på 15 år
  • Företagsobligationsstocken i utländsk valuta växer ännu snabbare
 • Andelen av obligationsmarknaden i SEK ökar inte
f retagens skuldfinansiering exkl koncernl n
Företagens skuldfinansiering exkl. koncernlån

Källa: SCB, Näringslivsstatistiken

utveckling ver tid mdkr
Utveckling över tid, mdkr

Värdepappers-upplåning (575 mkr)

Källa: SCB, Näringslivsstatistiken

utveckling ver tid andelar
Utveckling över tid, andelar

Värdepappers-upplåning (25 %)

Källa: SCB, Näringslivsstatistiken

obligationsmarknaden andel utl ndsk valuta
Obligationsmarknaden, andel utländsk valuta

Källa: SCB, Näringslivsstatistiken

internationell j mf relse andel v rdepappersuppl ning
Internationell jämförelse,andel värdepappersupplåning

2009-12-31

Sweden II exkl. bostadsrättsföreningar

Källa: Eurostat, SCB

l ptidsprofil
Löptidsprofil

Statsskulden

f retagens finansiering
Företagens finansiering
 • 25 procent av lånefinansieringen (exkl. koncernlån) kommer från värdepappersmarknaden
 • Andelen värdepappersupplåning har ökat över tid
  • Upplåning i utländsk valuta står för ökningen
 • FX dominerar obligationsupplåningen
 • SEK dominerar certifikatupplåningen
 • Genomsnittlig löptid omkring 4 år (något år kortare än staten)
 • Sverige synes ha en relativt normal andel värdepappersupplåning i ett europeiskt perspektiv
emittenter och investerare
Emittenter och investerare
 • Emittenter
  • Ca 70 emittenter
  • Bolag med statlig anknytning
  • Stora börsbolag
  • Fastighetsbolag
  • Växande antal ”high yield”-bolag (små volymmässigt)
 • Investerare
  • Icke-finansiella företag, banker och fonder dominerar certifikatmarknaden
  • Utlänningar dominerar obligationsmarknaden
  • Försäkringssektorn/pensionsbolagen spelar en överraskande undanskymd roll
genomlysning
Genomlysning
 • Arbeta för samma genomlysning som för stats- och bostadsobligationsmarknaden
  • genomdriva existerande regelverk rörande genomlysning
 • Krav på transparens i emissionskontrakten
 • Påverka Sveriges hållning i EU
 • Ta initiativ till en hemsida med stamdata
marknadsv rd
Marknadsvård
 • Gemensam benchmarkstruktur?
 • Standard för lånedokumentation?
 • Provisionsbaserade återförsäljningsavtal?
 • Repofacilitet?
 • Värdepapperslånefacilitet i Euroclear?
 • Arbeta för att Riksbanken tillåter BBB obligationer som säkerhet
 • Arbeta för att Finansinspektionen tillåter BBB-obligationer i bankernas likviditetskrav
intressekonflikter
Intressekonflikter
 • En ”Svensk Tillitsman”
 • Föreslå finansdepartementet att göra förtydliganden i lagen om värdepappers­marknaden
ka utbudet
Ökautbudet
 • Locka in riskkapitalister
 • Underlätta uppkomsten av en privatmarknad
ad