Perfekt met ha i nederl ndska form och betydelse
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Perfekt met ha i nederländska Form och betydelse PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Perfekt met ha i nederländska Form och betydelse. Evie Coussé Mona Arfs. Nederländska. holländska. tyska. flamländska. franska. Tid i nederländska. nutid. förfluten tid. framtid. yttrande. Förfluten tid i nederländska. nutid. förfluten tid. framtid. imperfekt. perfekt.

Download Presentation

Perfekt met ha i nederländska Form och betydelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Perfekt met ha i nederländskaForm och betydelse

Evie Coussé

Mona Arfs


Nederländska

holländska

tyska

flamländska

franska


Tid i nederländska

nutid

förfluten tid

framtid

yttrande


Förfluten tid i nederländska

nutid

förfluten tid

framtid

imperfekt

perfekt


Imperfekt / preteritum

Form:

regelbundna: verbstam + suffix -te eller -de

Ex:kus-tehoor-de

kyss-tehör-de

kiss-edhear-d

küss-tehör-te

oregelbundna: verbstam + Ablaut

Ex:zingen - zong

sjunga - sjöngsing - sangsingen - sang

Kongruens: ik hoor-de / zong - wij hoor-den /zongen


Perfekt

Sammansatt form:

- hjälpverbhebben ‘ha’ eller zijn ‘vara’ - supinum / perfekt av huvudverbet

regelbundna: ge + verbstam + t/d

Ex: Ik heb ge-kus-t ge-hoor-d

oregelbundna: ge + verbst#m + en

Ex: Wij hebbenge-zong-en


Första frågan

Vad betyder det att nederländska har två sätt att

uttrycka förfluten tid?

Humboldts princip: 1 form - 1 betydelse

Het regende gisteren.

Het heeft gisteren geregend.

Olika betydelse?


Hur hänvisar man till förfluten tid?

Reichenbach:

S: moment of speech

E: moment of event

nutid

förfluten tid

framtid

R: point of reference

E

S


nutid

förfluten tid

framtid

R

E

S


Imperfekt

Används för att berätta om förfluten tid utifrån ett

berättarperspektiv i förfluten tid, t.ex. i en berättelse:

Ex. Ik fietste vroeger veel. Het was toen veel rustiger op de wegen.

nutid

förfluten tid

framtid

R

E

S


nutid

förfluten tid

framtid

E

S

R


Perfekt

Används för att berätta om förfluten tid utifrån nutidens

perspektiv, t.ex. för att påpeka ett resultat:

Ex. Ik heb vroeger veel gefietst. Daarom heb ik nu zo’n

goede conditie.

nutid

förfluten tid

framtid

E

S

R


Svar på första frågan

Vad betyder det att nederländska har två sätt att

uttrycka förfluten tid?

Imperfekt och perfekt har olika funktion genom att de uttrycker förfluten tid utifrån olika tidsperspektiv:

• Imperfekt: referenspunkten ligger i förfluten tid

• Perfekt: referenspunkten ligger i nutiden

 • Denna betydelsenyansering bekräftar Humboldts

 • princip: 1 form - 1 betydelse


Andra frågan

Varför uttrycker imperfekt och perfekt förfluten tid på olika sätt?

Det är en historisk fråga!

 • Imperfekt är en gammal verbform

   ursprunget ligger i språkens förhistoria

 • Perfekt är en relativt ny verbform

   vi kan följa dess historia


Perfekts ursprung

OBS: här presenteras endast perfekt met ha

Exempel:

(1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd.

‘Peter har ett vackert hus byggt’

(2) Peter heeft het haar kort geknipt.

‘Peter har håret kortklippt.’


Perfekts ursprung

OBS: här presenteras endast perfekt met ha

Exempel:

(1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd.

‘Peter har ett vackert hus byggt’

(2) Peter heeft het haar kortgeknipt.

‘Peter har håret kortklippt.’


Perfekt particip vs. supinum

På nederländska finns ingen formskillnad mellan perfekt particip och supinum.

Exempel:

(1) Peter heeft het haar kortgeknipt.

‘Peter har håret kortklippt.’ = perfekt particip

‘Peter har klippt håret kort .’ = supinum


Det finita verbet hebben

Hebben har en possessiv betydelse ‘äga’.

Exempel:

(1) Peter heeft een prachtig huis.

‘Peter har (= äger) ett vackert hus.’

(2) Peter heeft kort haar.

‘Peter har (= äger) kort hår.’


Perfekt particip

Perfekt participet beskriver det tillstånd som objektet befinner sig i.

Resultativ betydelse: fokus ligger på resultatet i nutid av den handling som utfördes i förfluten tid.

 referens till nutid och förfluten tid!


Exempel:

(1) Het huis is gebouwd.

‘Huset är byggt.’

(2) Het haar is kort geknipt.

‘Håret är kortklippt.’


Övergripande betydelse

När vi slår samman tolkningen av det possessiva

hebben och det resultativa perfekt participet, så får vi:

(1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd.

‘Peter har ett vackert hus som är byggt’

(2) Peter heeft het haar kort geknipt.

‘Peter har hår som är kortklippt.’


Subjektets roll

Subjektet äger ackusativobjektet.

Subjektet behöver inte vara den som har utfört handlingen som perfekt participet anger.

(1) Peter heeft het haar kort geknipt.

 • Peter har kortklippt hår

  • Det var Peter / frisören / någon annan som klippte håret kort


Men, det är ofta möjligt att subjektet har utfört handlingen som perfekt participet anger!

(1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd.

‘Peter har ett vackert hus som är byggt (av Peter).’

(2) Peter heeft het haar kort geknipt.

‘Peter har hår som är kortklippt (av Peter).’


En ny perfektbetydelse

(1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd.

‘Peter har ett vackert hus som är byggt av Peter’

 ‘Peter har byggt ett vackert hus’ = perfekt

(2) Peter heeft het haar kort geknipt.

‘Peter har hår som är kortklippt av Peter’

 ‘Peter har klippt kort håret’ = perfekt

Fokus ligger inte längre på ett visst tillstånd till följd av

en handling i det förflutna, utan på själva handlingen

i förfluten tid.


Svar på andra frågan

Varför hänvisar perfekt i nederländska till förfluten tid med utgångspunkt i nutid?

• Ursprungligen var perfekt en konstruktion som huvudsakligen

hänvisade till nutiden  ett subjekt äger ett ackusativobjekt som befinner sig i ett viss tillstånd som följd av en handling i förfluten tid.

• Om subjektet dessutom kunde betraktas som den som utfört handlingen i förfluten tid  perfekttolkning med fokus på själva handlingen i förfluten tid


Modern perfekt

Perfekt är inte längre begränsad till kontexter där endast en possessiv betydelse är möjlig.

(1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd.

‘Peter har byggt ett vackert hus.’

(2) Ik heb vroeger veel gefietst.

‘Jag har cyklat (cyklade) mycket förr i tiden.’

(3) Het heeft vannacht geregend.

‘Det har regnat i natt.’


Relevansen för nutiden

På nederländska är relevansen av handlingen i det förflutna relativt svag. Handlingen får vara avslutad:

(1) Ik heb vroeger veel gefietst. Daarom heb ik nu zo’n goede conditie.

‘Jag (har cyklat) cyklade mycket förr i tiden. Därför har jag nu så bra kondition.’


Tack för uppmärksamheten!

Bedankt voor jullie aandacht!


 • Login