Vyhodnocen innosti psychologick ho pracovi t hzs jiho esk ho kraje za rok 2008
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského kraje za rok 2008 PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice PhDr. Marie Mezníková Jana Váchová 387 005 315, 950 230 315 387 005 316, 950 230 316. Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského kraje za rok 2008. Adresa:

Download Presentation

Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského kraje za rok 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

PhDr. Marie Mezníková

Jana Váchová

387 005 315, 950 230 315

387 005 316, 950 230 316

Vyhodnocení činnosti psychologického pracoviště HZS Jihočeského krajeza rok 2008

Adresa:

Psycholog:

Asistentka:

Telefon:


HZS ČR - počty vyšetření za rok 2008-celkem 1153


DIAGNOSTICKÁ ČINNOST počet všech vyšetření v laboratoři Jč. kraje

Celkem – 197

Osob.způs.: 170

Osob.nezpůs.: 13

VŘ: 14


Počty vyšetření v laboratoři Jč. kraje pro jednotlivé kraje


DIAGNOSTICKÁ ČINNOSTpsychologické laboratoře

UCHAZEČ – HASIČ:

pro Jč.kraj: celkem 30

os.zp. 25

os.nez. 5


DIAGNOSTICKÁ ČINNOSTpsychologické laboratoře

DENNÍ PŘÍSL.+112:

pro Jč.kraj: celkem 28

os. zp. 26

os.nezp. 2


DIAGNOSTICKÁ ČINNOSTpsychologické laboratoře

Výběr stávajících příslušníků-přeřazení na funkci STROJNÍK:

pro Jč.kraj: 23 osob.zp. 23

osob.nezp. 0


DIAGNOSTICKÁ ČINNOSTpsychologické laboratoře

 • VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

 • celkem 14z toho pro ČB 4

  pro JH 4

  pro ST 3

  pro PT 2

  pro TA 1


CELKEM PROVEDENÁ VYŠETŘENÍ pro Jč. kraj


Výběr uchazečů na funkci HASIČ


Výběr uchazečů – denní přísl.


Výběr stávajících hasičů- přeřazení na funkci (STROJNÍK)


PORADENSKÉ SLUŽBY

 • Poskytované příslušníkům HZS ČR

 • - počet klientů 3

  - počet intervencí 8

 • Poskytované rodinným příslušníkům

  - počet klientů 5

  - počet intervencí 9


KONZULTACE

Konzultace – diplomové práce a další studentské práce, psychologická problematika v oblasti HZS

 • Konzultace 18

 • Počet hodin 15


ÚČAST NA CVIČENÍCH

Taktické cvičení IZS – 13. 5. 2008 železniční nehoda osobního vlaku v žst. Katovice (asistentka).


Poskytnutí posttraumatické intervenční péče zasaženým mimořádných událostí

 • Psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí: počet klientů: 1

  počet intervencí: 1

 • Vyjednávání po telefonu (ze „112“)– demonstrování úmyslu sebevraždy:

  počet akcí: 2


Odborné přednášky, besedy pro příslušníky HZS ČR

 • Odborná příprava ve směnách (3x – celkem 6 hod.)


Pro jiné organizace, veřejnost, školy aj.

 • Stres při MU – VOŠ Bílá vločka (zdrav.záchranář) 2x

 • Péče o příslušníky HZS, psychosociální péče při MU – JČU Zdrav.soc.fakulta

 • Psychosociální pomoc při MU – velitelé JPO5

 • Výuka v OU PO Borovany (TŘA, STA)


JINÉ ČINNOSTI

Stěhování psychologického pracoviště

Psycholožka:

- zorganizování 2denní odborné přípravy TPP, vyškolení dvou nových členů TPP (obojí realizováno psychology Libereckého a Ústeckého kraje)

- účast na poradě ředitelů ÚO (informace o aktualitách psychologické služby)

- spolupráce s PITem JčK – vedení dvou setkání, 2x spoluúčast

- uspořádání setkání zástupců Charity a ČČK v oblasti psychosoc. pomoci

Asistentka: evidence úrazů a vedení dokumentace


 • Login