Våtorganisk avfall
Download
1 / 15

Våtorganisk avfall Avfallsbransjens veivalg framover ORIO-dagen 2005 1. november 2005, Oslo - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Våtorganisk avfall Avfallsbransjens veivalg framover ORIO-dagen 2005 1. november 2005, Oslo Henrik Lystad Rådgiver biologisk behandling - NRF. Innhold. Status 2000 Noen utviklingstrekk 2000-2005 Utfordringer framover. Norsk renholdsverks-forening (NRF).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Våtorganisk avfall Avfallsbransjens veivalg framover ORIO-dagen 2005 1. november 2005, Oslo' - palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Våtorganisk avfall

 • Avfallsbransjens veivalg framover

 • ORIO-dagen 2005

 • 1. november 2005, Oslo

  • Henrik Lystad

  • Rådgiver biologisk behandling - NRF


Innhold
Innhold

 • Status 2000

 • Noen utviklingstrekk 2000-2005

 • Utfordringer framover


Norsk renholdsverks forening nrf
Norsk renholdsverks-forening (NRF)

 • Norsk renholdsverks-forening, NRF, er en interesseforening for kommuner og interkommunale avfallsselskaper. NRF ivaretar også oppgaver som bransjeorganisasjon (faglig aktivitet, kurs og seminarer)

  • Arbeidsgruppe for biologisk behandling (8-9 faste medlemmer) er NRFs faglige rådgivende organ innenfor biologisk avfallsbehandling (inkl. biogass)

   • igangsetter prosjekter

   • arrangerer kurs og seminarer


Behandling av våtorganisk avfall 2000

 • Mange komposteringsanlegg etablert (30-40)

  • Noen høyteknologiske, de fleste lavteknologiske

 • Betydelige problemer med driften

  • Prosess

  • Kapasitet

  • Lukt

  • Stabilitet

  • Korrosjon

 • Liten erfaring med kompost og markedsføring av dette

 • Forventninger om bioavfallsdirektiv fra EU


Utviklingstrekk 2000 2005
Utviklingstrekk 2000-2005

 • Ingen bioavfallsdirektiv, men ABP

  • Storhusholdningsavfallet må finne nye veier

  • Strengere krav for komposterings- og biogassanlegg?

 • Mer satsing på biogassanlegg (3-4 anlegg etablert)

  • Fokus på energi og klima

  • Mer moden teknologi?

  • Kompostering dyrere enn antatt

 • Stor utvikling på kompostanleggene

  • Investering i ettermodning/luktfiltre

  • Luktfri behandling med kalk

  • Bedre prosesstyring


Utviklingstrekk 2000 20051
Utviklingstrekk 2000-2005

 • Profesjonalisert produktleddet

  • OPS som vellykket modell

  • Grøntanleggsektoren mest interessantmarked

 • Gjødselvareforskriften en suksess

  • Bidratt til trygghet i markedet


Manglende utviklingstrekk 2000 2005
Manglende utviklingstrekk 2000-2005

 • Rammebetingelser for energiproduksjon fra avfall

  • Norge er blitt en eksportør av avfall til Danmark og Sverige

  • Strømpris

   • DK: Minstepris / S: Elsertifikater / N?

 • Samvirkning med landbruket

  • Var tema gjennom hele 90-tallet og for opprettelsen av ORIO-programmet

  • Lite har skjedd i samhandling mellom samfunnets avfall og landbruket

   • Har kildesorteringen dermed vært feilslått?


Biogass til drivstoff
Biogass til drivstoff

 • Fredrikstad Biogass eneste anlegg i Norge

  • Gassen fra renseanlegget oppgraderes til ren metan

  • 4 busser og 1 renovasjonsbil, kapasiteten er mye større

 • Merutgifter til innkjøp av kjøretøy og manglende naturgassnett hindrer videre utvikling

 • Norge vedtok 10. oktober 2005 å delvis slutte seg til EUs biodrivstoff-direktiv

  • 2 % innen 2007

  • 4 % innen 2010

  • Eget statlig forum skal opprettes


Rammebetingelser regelverk for biologisk behandling av avfall
Rammebetingelser/regelverk for biologisk behandling av avfall

 • Forbud mot deponering av våtorganisk avfall

  • varslet på 90-tallet, endelig vedtatt 2001

  • Kommuner kan enten brenne eller kildesortere dette avfallet

 • Forordning mot animalske biprodukter

  • Regler for biologisk behandling av animalske biprodukter ikke egnet for konsum (ikke vedtatt i Norge/EØS ennå)

   • Forbyr bruk av storhusholdningsavfall til grisefôr fra 11/06

   • Egne regler for biologsk behandling av animalske biprodukter, husholdningsavfall er i dag unntatt (N)

 • Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall

  • Skal gjelde fra 1.1.2009

  • våtorganisk + tre, papp/papir, tekstiler med mer

  • Kan bety at ca 500 000 t/år må behandles på annen måte


Hva blir konsekvensene av deponiforbudet
Hva blir konsekvensene av deponiforbudet? avfall

 • NRF ser tre mulige scenarier

  • Som for dagens forbud mot deponering av våtorganisk, dvs at kildesortering av flere fraksjoner kan være tilstrekkelig

  • Strengt forbud som i Sverige, 10 % TOC, som betyr at husholdningsavfall ikke lenger kan deponeres uten å forbrennes først

  • Strengt forbud, men tilpasset annen forbehandling enn forbrenning (som Tyskland) feks gjennom to sett krav

   • Krav til bunnaske basert på TOC

   • Krav til mekanisk-biologisk forbehandlet deponirest basert på kjemiske og biologiske kriterier (nedbrytningsgrad mm)


Hvis norge f lger sverige
Hvis Norge følger Sverige…. avfall

 • Et eventuelt strengt forbud som forutsetter forbrenning av restavfall fra husholdninger

  • Økende økonomiske incitamenter for samforbrenning av våtorganisk med restavfall

  • Eksisterende anlegg og ordninger rundt disse vil bestå en stund

  • Usikkert om det vil bygges nye anlegg

  • Kildesorteringen av våtorganisk vil kunne gå tilbake


Utfordringer muligheter framover
Utfordringer/muligheter framover avfall

 • Rammebetingelser for biogass

  • Fjernvarme, drivstoff og grønne sertifikater

 • Samhandling med andre store avfallsbesittere

  • Industrien og storhusholdninger

   • Større mengder avfall gir muligheter

  • VA-bransjen

   • Bestående råtnetanker kan utnyttes bedre

  • Landbruket

   • Større samarbeid på flere ledd mulig

    • Landbrukets eget avfall

    • Sameierskap om anlegg

    • Løsninger for bruk av biorest/kompost


Hva skal til for at landbruket kommer med
Hva skal til for at landbruket kommer med? avfall

 • Lærdom fra våre naboland: Regulering av landbrukets avfall er viktigste drivkraft

  • Husdyrgjødsel (klimaeffekter, avrenning osv.)

 • Produsentansvar for næringsmidler for produsent/importør

  • Kan gi muligheter for en effektiv oppnåelse av nasjonale mål for gjenvinning av ressurser og redusering av klimautslipp

  • Vil gi landbruket større innflytelse på kvaliteten i hele kjeden

  • Kan omfatte matavfall, men evt. også avløpsslam


Nrf om veien videre
NRF om veien videre avfall

 • NRF støtter videre statlig engasjement i skjæringspunktet mellom kommuner og matavfall og landbruket og dets eget avfall

 • Takk for oppmerksomheten!


 • Kontakt: avfall

 • Henrik Lystad

 • E-mail: [email protected]

 • Tlf: 24 14 66 0890 91 93 60

 • Besøk oss på nettstedene: www.nrfo.no / www.biogassforum.no


ad