Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004: PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004: Prosjekter av interesse for lokalsamlinger. Dokumentasjonsprosjektet, Museumsprosjektet, Skjermkontakt. Kjelder til kunnskap og oppleving : om arkiv, bibliotek og

Download Presentation

Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale

Tor Sveum

Forelesning fredag 12. november 2004:

Prosjekter av interesse for lokalsamlinger


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Dokumentasjonsprosjektet, Museumsprosjektet, Skjermkontakt...

Kjelder til kunnskap og oppleving : om arkiv, bibliotek og

museum i ei IKT-tid ...(St.meld. ; nr 22 (1999/2000).

ABM-U


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Dokumentasjonsprosjektet (1990-1997)

Samarbeid mellom: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo,

Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø.

Formålet: gjøre elektronisk tilgjengelig:

universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge.

spredt i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter, kataloger,

hefter, bøker eller på arkivkort -

Prosjektet ble avsluttet i 1997


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

 • Dokumentasjonsprosjektet:

 • tverrvitenskapelig - grunnlag for forskning og undervisning

 • tverrfaglig

 • Fag: arkeologi, historie, etnografi, folkloristikk, numismatikk,

 • runologi, navnegransking og lingvistikk

 • Formål 2: motvirke arbeidsløshet, bygge opp kompetanse


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Museumsprosjektet (1998-2005)

Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt

Tromsø Museum

Bergen Museum

Vitenskapsmuseet Trondheim

Universitetets kulturhistoriske museer Universitet i Oslo

(Historisk museum, Etnografisk museum etc)

Universitetets naturhistoriske museer Universitet i Oslo

(Botanisk museum, Zoologisk museum, Geologisk museum)


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

 • Museumsprosjektet 1998 - 2005

 • Formål:

 • å lage felles databasesystemer for samlingene ved alle

 • universitetsmuseene.

 • både naturhistoriske og de kulturhistoriske museer.

 • Fagområder:

 • arkeologi og etnografi (kulturhistoriske museer)

 • zoologi, botanikk og geologi (naturhistoriske museer)


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Gjenstandsmateriale (kataloger, foto, tekst -> beskrivelse)

(felles database for gjenstandshåndtering)

Ulike registreringsdata:

tidsepoke, funnsted og finner, samt konserveringsopplysninger

og lagringsmåte


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Skjermkontakt med lokalhistorien (1999-2001)

Et paraplyprosjekt i regi av Statens bibliotektilsyn der lokalhistorie og

lokalhistorisk materiale er utgangspunktet for at syv bibliotek har

innledet samarbeid med institusjoner som arkiv, museer, historielag og

skoleverket.

Målet med samarbeidet er å gjøre lokalhistorisk materiale mer

tilgjengelig for publikum ved å ta i bruk informasjons- og

kommunikasjonsteknologi (IKT).


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

 • Prosjektets to overordnede målsetninger er:

 • Styrke samarbeidet innen ABM-sektoren.

 • Prøve ut nettverksorganiseringen i utviklingsarbeidet innen

  folkebiblioteksektoren.


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

 • Prosjektets underordnede målsetninger er:

 • Kartlegge opphavsrettslige problemstillinger omkring publisering

  av materiale på nettet.

 • Utprøve ulike modeller for formidling, tilgjengeliggjøring og

  markedsføring.

 • Vurdere forskjellige organisasjons- og samarbeidsformer innen

  ABM-sektoren.

 • Utprøve ulike informasjonsteknologiske løsninger for å gi et bedre

  tjenestetilbud.

 • Vurdere ulike samarbeidsmodeller med skole.


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Tre kategorier prosjekter:

1) Fulltekstversjoner av eller referanser til lokalhistorisk litteratur

(Telemark, del av Sogndal-prosjektet og Porsgrunn).

2) Formidling mot skoleelever (Austevoll, Stavanger og Ål)

3) Frittstående prosjekt. Fusa folkebibliotek valgte å legge ut

lokalhistorisk materiale i forbindelse med sitt pågående

bygdebokprosjekt

Sogndal i tillegg til litteraturbasene, lokalhistorisk referansetjeneste


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Fusa - Bygdebok i nettet

Parallelt med redigeringen av en ny bygdebok for Fusa legges deler

av det innsamlede materialet ut på Internett.

Smakebitene - i form av ulike skriftlige kilder og fotografier -

er blant annet knyttet opp til julefeiring, håndverkstradisjoner

og steder i Fusa kommune.


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Porsgrunn - Framtidas medier for bevaring av fortidas kulturarv

Digitalisert byhistorie fra Porsgrunn som består av lokale bøker,

fotografier og en unik samling av arkivmateriale fra 2. verdenskrig.

Materialet er til en viss grad lenket sammen slik at publikum kan gå

fra et fotografi av en bygning direkte til en tekstbasert beskrivelse

av den samme bygningen fra den digitaliserte "bygdeboken".


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Sogndal - Lokalhistorisk spørjevev

Lokalhistorisk spørjevev er en felles digital referansetjenste

der publikum kan henvende seg med konkrete spørsmål om

lokalhistorie fra Sogn og Fjordane. Sogndal bibliotek,

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og De Heibergske samlinger -

Sogn Folkemuseum samarbeider om å svare på spørsmålene.


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Stavanger - Forskning og opplevelse

Et prosjekt der målet er å formidle lokalhistorie til elever i

ungdomsskolen. Forskningstimene utgjør en sentral del og

innebærer at elevene kommer på biblioteket tre uker på rad for

å lære å utnytte biblioteket og å bruke IKT som søkeredskap for

å lete frem opplysninger om sitt næromåde.


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Telemarksbiblioteket - Lokalhistoriske data frå Telemark på Internett

Søkbare databaser med lokalhistorisk materiale hvor publikum kan

søke etter opplysninger om romaner, fortellinger og dikt av

Telemarksforfattere og person- og stedsnavn samt finne informasjon fra

bygdebøker, årbøker, rapporter og tidsskrifter.


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Austevoll - Tidsbilete frå Austevoll

Prosjektet utvikler et omfattende nettsted med lokalhistorisk

materiale fra Austevoll kommune der publikum etter hvert vil kunne

tilnærme seg materialet tematisk eller kronologisk.


Val324 lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale tor sveum forelesning fredag 12 november 2004

Ål bibliotek - Heimbygda - ein refleks av landet og verda

Prosjektet utvikler en presentasjon av Ål sin historie gjennom tekst,

fotografier og lyd på Internett. Kombinasjonen av kunnskap,

opplevelse og aktiv deltagelse er først og fremst rettet mot

grunnskoleelever.


 • Login