Klimat w potrzebie - PowerPoint PPT Presentation

Klimat w
Download
1 / 20

  • 165 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Klimat w potrzebie. Klimat w potrzebie ... Klimat w potrzebie. Co ja, mała gimnazjalistka mogę na to poradzić?. Najpierw muszę się dowiedzieć co mi zagraża, a potem czy mogę mieć na klimat wpływ. Pojęcie, które z tym się kojarzy, to efekt cieplarniany?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Klimat w potrzebie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klimat w potrzebie

Klimat w

potrzebie


Klimat w potrzebie

Klimat w potrzebie ...

Klimat w potrzebie ...

Co ja, maa gimnazjalistka mog na to poradzi?

Najpierw musz si dowiedzie co mi zagraa, a potem czy mog mie na klimat wpyw.


Klimat w potrzebie

Pojcie, ktre z tym si kojarzy, to efekt cieplarniany?

Czy to ma co wsplnego z temperatur?

W zwizku z coraz wikszym zanieczyszczeniem powietrza, wicej gazw (gwnie CO2) unosi si do atmosfery. Gazy te zatrzymuj energi soneczn. Z ciepa ktre wypromieniowuje z ziemi, wiksza cz wraca.

Skoro ciepo wraca to temperatura ronie. Niby wszystko w porzdku, kady lubi jak jest ciepo, ale jak na to reaguje nasza kochana Ziemia.

I tu dopiero si przestraszyam.

>>>>


Klimat w potrzebie

Jeli ronie temperatura powietrza, woda w morzach i oceanach te staje si cieplejsza. Lodowce na biegunach topniej i podnosi si poziom wody.

W cigu najbliszych pidziesiciu lat moe doj do zalania wielu obszarw pooonych na maej wysokoci bezwzgldnej. Obliczono, e w wyniku stopienia lodowcw na Grenlandii i Antarktydzie pod wod moe znale si prawie caa Holandia, Dania, znaczna cz Belgii i Bangladeszu. Na terenie Polski moe zosta zalany obszar pooony w odlegoci nawet do 100 km od wybrzea Morza Batyckiego.

>>>>


Klimat w potrzebie

Znacznie bardziej prawdopodobne jest przesunicie si stref klimatycznych na Ziemi ku biegunom.

Efekt cieplarniany moe rwnie doprowadzi do zmian systemu prdw morskich. Nietrudno domyle si, jakie bd skutki przemieszczenia si stref klimatycznych. Nowe warunki klimatyczne wywoaj liczne klski ywioowe. Zmienione ukady cinie atmosferycznych spowoduj powstanie huraganw, cyklonw i tornad.

>>>>


Klimat w potrzebie

Zwikszone parowanie wd w morzach i oceanach doprowadzi do wystpowania nawalnych opadw, a skutkiem tego bd liczne powodzie, a w grach lawiny. Jednoczenie na obszarach pooonych w znacznych odlegociach od wielkich zbiornikw wodnych w wyniku szybkiego wysychania gleb utrzymywa si bd susze. Dugotrwaym suszom bardzo czsto towarzysz poary lasw - emisja do atmosfery olbrzymich iloci smogu zawierajcego CO2,CO, tlenki azotu i inne gazy.

>>>>


Klimat w potrzebie

Gatunki rolin i zwierzt, ktre nie dostosuj si do zmienionych warunkw, po prostu znikn z powierzchni Ziemi. Wiele chorb zwizanych z gorcym klimatem (np. malaria) dotknie ludzi i zwierzta, ktre s cakowicie na nie nieodporne.

Skutki zmiany klimatu wskutek efektu cieplarnianego mona take bdzie zauway w gospodarce czowieka, a cilej mwic - w rolnictwie. Rolnictwo nie bdzie w stanie wyywi zwikszajcej si wci liczby ludnoci.

>>>>


Klimat w potrzebie

Te wszystkie prognozy wygldaja doc strasznie.

A moe to tylko wymysy naukowcw?

Niestety fakty mwi same za siebie.

Znalazam kilka przykadw w Internecie.

I jest si o co martwi!

>>>>


Klimat w potrzebie

1928

Przykady dwch lodowcw na rnych kontynentach.

Na grze Argentyna w Ameryce Poudniowej, na dole jeden z alpejskich lodowcw w Europie.

Mino tylko kilkadziesit lat a zamiast pl lodowych s jeziora.

1941 2004

>>>>


Klimat w potrzebie

Kilimanjaro Afryka 1970

Kilimanjaro Afryka 2005

Najwysza gra w Afryce jeszcze trzydzieci lat temu prawie caa pokryta niegiem i lodem, a obecnie nieg zalega na niewielkiej czci zboczy!

>>>>


Klimat w potrzebie

Uff! A tak le?

Jak mona rozwizac ten problem?

Jak kady czowiek, nie tylko dorosy moe ochroni cho czstk klimatu?

Najpierw opowiem co powinni robi doroli, potem co mog ja i Wy w swoim otoczeniu!

>>>>


Klimat w potrzebie

1. Segregacja mieci i uywanie surowcw wtrnych. Ogranicza si w ten sposb emisj dwutlenku wgla, ktra towarzyszy produkcji opakowa, a take zmniejsza wydzielanie metanu, powstajcego przy rozkadzie substancji organicznych na wysypiskach mieci.

2. Energia elektryczna moe by oszczdzana dziki uywaniu nowoczesnych, energo-oszczdnych urzdze elektrycznych. W ten sposb zmniejszmy zapotrzebowanie na energi, a wic moliwe stanie si ograniczenie jej produkcji przez ciepownie i elektrownie. Tym samym zmniejszy si emisja dwutlenku wgla do atmosfery.

3. Spoeczestwo powinno oszczdza energi. Dziki zastosowaniu materiaw izolacyjnych w budynkach mieszkalnych moliwe jest zabezpieczenie przed nadmiern utrat energii cieplnej.

>>>>


Klimat w potrzebie

4. W celu zmniejszenia emisji dwutlenku wgla do atmosfery naley uywa alternatywnych rde energii. Zaliczamy do nich: promieniowanie soneczne, ruchy mas powietrza, ruchy wd w rzekach, fale i pywy morskie, energia geotermiczna.

5. Znaczny udzia w emisji dwutlenku wgla i tlenkw azotu maj pojazdy silnikowe. Aby ograniczy emisj gazw cieplarnianych przez samochody naley prbowa nakoni spoeczestwo do korzystania ze rodkw transportu publicznego lub innych pojazdw, nie zanieczyszczajcych rodowiska - rowerw.

6. W regulacji zawartoci dwutlenku wgla w atmosferze ziemskiej najistotniejsze znaczenie maj lasy. Obliczono, e 1ha lasu moe pochon 250 kg dwutlenku wgla. Naley cakowicie zaprzesta wycinania lasw rwnikowych oraz ograniczy wycinanie i wypalanie pozostaych lasw. Naley rwnie sadzi nowe drzewa w miejsce wycitych.

>>>>


Klimat w potrzebie

Jak mog wpyn na ochron klimatu?

Przedstawiam najwaniejsze sposoby oszczdzania energii w rodowisku domowym. Musisz wsplnie z najliszymi o tym porozmawia, bez pomocy rodzicw si nie obejdzie.

Po pierwsze: wyczaj wiato!

Wielu z nas wykazuje w domu tendencj, aby zostawia wczone wiato, gdy si wychodzi z pokoju. Im wicej zuywamy energii elektrycznej, tym wicej paliw kopalnych jest spalanych w celu wyprodukowania tej energii i tym wicej CO2 jest emitowane do atmosfery.

Prosta czynno wyczenia piciu lamp w domu kadego wieczora przez okres jednego roku przyniesie oszczdno w wysokoci rednio 60 euro!

Moesz rwnie zaoszczdzi na energii przez kupowanie arwek energooszczdnych, ktrych wydajno energetyczna jest 5-krotnie wysza.

arwki energooszczdne s troch drosze, jednak rnica w cenie jest zrekompensowana ograniczonym poborem energii i okoo 10-krotnie dusz ywotnoci.

>>>>


Klimat w potrzebie

Po drugie: zakup energooszczdne urzdzenia domowe!

Lodwki pobieraj rednio 25% energii elektrycznej zuywanej w gospodarstwach domowych. Straty energii wystpuj za kadym razem, gdy zostawiamy otwarte drzwi, jeeli lodwka nie jest regularnie rozmraana lub gdy umieszczamy w niej gorce jedzenie. Ju 3 mm lodu na ciankach lodwki powoduje, e zuywa ona dodatkowe 30% energii.

Jeeli masz kupowa now lodwk, wybierz model samorozmraajcy.

Ju 3mm lodu na ciankach lodwki powoduje, e zuywa ona dodatkowe 30% energii.

Nowoczesne pralki (klasy A) pobieraj o poow mniej energii ni pralka typowa!

Po trzecie: susz ubrania w sposb naturalny!

Suszenie ubra w sposb naturalny to z pewnoci najlepszy sposb suszenia nie zuywa energii i nie niszczy ubra!

Jeeli nie moesz zrezygnowa z suszarki bbnowej, upewnij si najpierw, e Twoje ubrania s dobrze odwirowane, a nastpnie uyj rednich, a nie najwyszych obrotw.

Po czwarte: przykr termostat!

Okoo 60% przecitnego zuycia energii w europejskich gospodarstwach domowych wie si z ogrzewaniem wntrz. Gdyby zmniejszy ustawion na termostacie temperatur o zaledwie 1C, to trudno byoby odczu rnic, a mona w ten sposb oszczdzi na kosztach energii elektrycznej 7% rocznie.

>>>>


Klimat w potrzebie

Po pite: izoluj swj dom!

Upewnij si, e Twj dom jest dobrze izolowany. Na przykad okna z podwjnymi szybami mog zapobiec rednio a do 20% strat grzewczych.

Istniej inne proste rodki unikania strat grzewczych w domach, takie jak zasanianie zason wieczorem czy wietrzenie pokoju tylko przez kilka minut, co jest wystarczajce do wymiany duej iloci powietrza wewntrz pomieszczenia.

Po szste: stosuj pokrywki!

Przykrywanie garnkw w czasie gotowania moe zaoszczdzi do 6070% energii potrzebnej do przygotowania posiku.

A do zaparzenia herbaty gotuj tylko tyle wody, ile faktycznie potrzebujesz.

Po sidme: adnego oczekiwania - wycz zasilanie cakowicie!

Przycisk stand-by jest najbardziej podstpnym poeraczem prdu, ktrego wpyw na klimat moemy zredukowa bez koniecznoci ponoszenia jakichkolwiek nakadw finansowych. Czerwona dioda przycisku, sygnalizujca stan czuwania urzdzenia, wiadczy o tym, e cay czas z sieci pobierany jest prd.

Zazwyczaj w naszych mieszkaniach wystpuje po kilka urzdze, ktre posiadaj funkcj stand-by. Moc urzdze w czasie czuwania waha si w granicach od 0,5W do 35W. Gdyby tylko poowa urzdze w naszym domu bya wyczana z sieci, a nie pozostawiana w stanie czuwania, w skali kraju mona byoby zaoszczdzi 293,2 mln zotych i wyemitowa 1 mln ton CO2 mniej.

Uywaj wycznika!

>>>>


Klimat w potrzebie

Na koniec czynnoci, ktre kady uytkownik komputerw powinien wykona, a ucze gimnazjum na pewno!

Prawda?!

Po sme: korzystaj z komputera wedug poniszych wskazwek

1. Nie zostawiaj wczonego komputera w nocy lub na weekend.

Przygotuj si do pracy zanim go wczysz, tak aby wykona zaplanowane zadania przy minimalnym czasie wczonego urzdzenia.

2. Jeeli nie bdziesz uywa komputera duej ni 16 minut, wycz go. 16 minut pracy rwnoway ilo energii potrzebn do ponownego wczenia.

3. Wczaj drukark dopiero, gdy przygotujesz cao materiau do wydrukowania. Drukarka wczona non-stop do 93% energii zuywa na tryb czuwania (stand-by), a tylko 7% na samo drukowanie!

4. Wikszo komputerw ma funkcje zarzdzania energi. Upewnij si, e aktywowae takie funkcje.

5. Ustaw tryb automatycznego przeczania monitora w stan upienia po 10 minutach bezczynnoci komputera i wyczania monitora po 30 minutach bezczynnoci.Najlepszy wygaszacz ekranu to wyczony monitor.

6. Staraj si sprawdza dokumenty na ekranie, zamiast je drukowa. Jeeli drukujesz wstpne wersje uyj uprzednio uywanych kartek.

7. Pamitaj, e drukarki atramentowe, chocia s wolniejsze, zuywaj 80-90% mniej energiini drukarki laserowe.

8. Pamietaj wikszo telefonw komrkowych moesz naadowa w czasie kiedy korzystasz z komputera przez zcze USB!

>>>>


Klimat w potrzebie

Zmiany klimatu to problem globalny, jednak kady z nas moe przyczyni si do jego rozwizania. Nawet drobne zmiany w naszych codziennych nawykach mog pomc ograniczy emisj gazw cieplarnianych, nie obniajc jakoci naszego ycia.

Co wicej, moemy dziki temu nawet wyda mniej pienidzy.

Ty te masz wpyw na zmiany klimatu!

Klimat w potrzebie daj co od siebie!

Odzyskuj!

Id pieszo!

Wyczaj!

Myl!

Oszczdzaj!

>>>>


Klimat w potrzebie

Prezentacj wykonaa uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 20 w Biaymstoku

Izabela Wodarczyk

klasa 3d


  • Login