fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet http www vki hu tfleisch tfleisch@vki hu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet vki.hu/~tfleisch/ [email protected]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet vki.hu/~tfleisch/ [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

A KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL. Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet http://www.vki.hu/~tfleisch/ [email protected] ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomtudományok Módszertana Tanszék Településtudományi és humánökológia szakirány

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet vki.hu/~tfleisch/ [email protected]' - palila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet http www vki hu tfleisch tfleisch@vki hu

A KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL

Fleischer Tamás

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

http://www.vki.hu/~tfleisch/

[email protected]

ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete

Társadalomtudományok Módszertana Tanszék

Településtudományi és humánökológia szakirány

Az épített környezet humánökológiája - közlekedés

http://www.vki.hu/~tfleisch/~humanokologia/

Budapest, 2007 február 19.

a m lt r n a v rosi k zleked sr l
A múlt órán: a városi közlekedésről
 • A városi köztér: Fórum, Korzó, Piac. Helyek és nem-helyek
 • A városi közterületek találkozási hely funkciója fokozatosan kiüresedett, bezárkózás, a közterületnek való hátat fordítás jellemzi a köztérhez való viszonyunkat.
 • A változásoknak az egyik elősegítője volt az autó, és a városi térnek az autók folyamatos áramlása érdekében végzett áttervezése, a nem-hely funkciójú terek szaporodása.
 • A városi gépkocsi-használatot jól modellezi a ‘közlegelők tragédiája’: miközben rövid távon és a magunk szempontjából racionális döntést hozunk, egyben mindenkinek (önmagunkat is beleértve) rontjuk az utazási körülményeit.
 • A lakható város megteremtése érdekében vissza kell fordulnunk az utca, a közterület felé, és meg kell változtatnunk a mára ott kialakult prioritásokat. Ez részben várostervezési, várospolitikai feladat, de emellett mindenki maga is tehet azért, hogy gyalogosként visszafoglaljon valamit a városi köztérből.
a k z th l zatr l s az aut p ly kr l
A közúthálózatról és az autópályákról
 • A szárazföldi távolsági közlekedés nehézségei
 • A közúti közlekedés funkcionális rétegei
 • Az inter-regionális közúti kapcsolatok kialakulása
 • A hazai autópályák épülése: a struktúraváltás csődje
 • Alternatív hálózati lehetőségek összehasonlítása
 • Az előadás alapja egy cikk: Fleischer Tamás (1994) A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről. Közlekedéstudományi Szemle Vol. 44. No. 1. (január) pp.7-24http://www.vki.hu/~tfleisch/PDF/pdf93/APOKO930912.pdf
 • A közlekedésföldrajz a hálózatokról
slide4

„A közúthálózatról és az autópályákról”

„Minden esetre csak minmagunktul függ hazánk eddigi mulasztásibul a lehető legnagyobb nyereményt vonni az által, hogy a polgárosodott világ drágán szerzett tapasztalatait, mellyek teljes kifejlődésükben állnak előttünk, felhasználjuk; mi egyedül attul föltételeztetik: mennyire tudjuk azokat saját viszonyinkra alkalmazni, s e közben megóvni magunkat a vak utánzás, avagy szertelen elbizakodás ballépéseitül. Szóval függ a külföldi tapasztalatok elfogúlatlan birálásátul, s saját viszonyaink helyes felfogásátul.”

Grof Széchenyi István:

Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül.

Pozsony január 25-dikén 1848.

slide5

A szárazföldi közlekedés nehézségeiről

Repin: Hajóvontatók a Volgán

slide6

A hazai alsóbbrendű hálózat a falvakat összekötő egykori szekérutak mintázatát őrzi. A vonalvezetést a terep-, a tulajdon- és a talajviszonyok határozzák meg.

slide8

A városokat összekötő főhálózat egy egészen más, új struktúrát képez. Városok körüli sugárirányok. (1851-)

slide9

„A közlekedési vonalak meghatározásánál – kivált a vaspálya fővonalainál – elengedhetetlen szabály, hogy azok a kijelölt végpontok felé egyenes irányban vezessenek, mert ez mind az átviteli mind a helybeli forgalomnak főfeltétele. Ezen szabályt még akkor is szigoruan meg kell tartani, ha szinte ez által némelly helyek látszólag szenvednének is; mert ha a helybeli érdekleteknek a fővonalak irányára befolyás engedtetik, vagy ha a fővonalokkal egyszersmind minden nevezetes helyeket érinteni akarunk, ebbül az fog okvetlenül következni, hogy egy bizonyos vonalban annyi mindenféle czélok elérése fog együtt kivántatni, hogy elvégre semmi egész s rendszeres nem alakulhat.”

Grof Széchenyi István:

Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül.

Pozsony január 25-dikén 1848.

slide10

Az 1960-as évektől induló autópályaépítések a legforgalmasabb fővárosi bevezető főutakat próbálták tehermentesíteni

slide11

Úgy tűnik, az átlagos napi forgalom alakulása alátámasztja az első autópályák helyének megválasztását.

slide12

Európa keleti felében az autópályák szinte mindenütt a fővárosok bevezető szakaszait váltották ki

slide13

Lehetett volna másként? Automobilutak terve 1941-bőlA tervezett autópályák a főutak szögfelezőibe kerültek

slide15

Új útszámozás 1975-ből: a TEN és a korridorok előképe

Kialakul egy új hálózati szint: régiókat összekötő utak

slide16

Az 1997. évi, 70. Bélyegnapra megjelent blokkon az 1905. május 15-én elkészült első postaautó látható, amit az akkor megnyílt budapesti autó-kiállításon is bemutattak. Az autót Csonka János tervezte, aki 1902-ben kapott erre megbízást a Postától

slide19

A nyolcvanas évek végén magán kezdeményezésű terv készült a déli autópálya megépítésére

slide21

Egy téglalap négy sarokpontjának összekötése a legrövidebb összes vonal segítségével.

slide22

Egy téglalap négy sarokpontjának összekötése a legrövidebb összes vonal segítségével. Steiner-pontok kialakulása

slide24

Korai kísérletek rácsos mintázatú hálózat kialakítására. (Megjelent Közlekedéstudományi Szemle 1994 január)

slide28

(a) keveredik egy sugaras-gyűrűs elképzelés a nyitott hálós rendszerrel.

(b) keverednek a főútvonal-hálózati funkciók és a régióközi folyosók funkciói

(c) a gyorsforgalmi hálózat közvetlenül ki akarja szolgálni mindazokat a forgalmilag érzékeny területeket, amelyeket éppen mentesítenie kellene.

(d) elvi, funkcionális tisztázatlanságot jelez egyes városok zsákszerű gyorsforgalmi bekötése a közelében elhaladó folyosóhoz.

(e) elvi tisztázatlanságot jelentenek a térképen az egymáshoz közeli párhuzamos folyosók.

(f) megoldandó tisztázatlanságot jeleznek a térképen megjelenő kisméretű háromszögek.

Mi hibás struktúrábantervezzük a tranzitfolyosókat

(g) hibás meggondolást jeleznek a közvetlenül vízpartra tervezett autópályák.

slide30

A Magyarországon át vezető pán-európai (vagy helsinki-) folyosók közúthálózati interpretációja.

slide31

A 2000. évi Útügyi Napokon jelent meg először hivatalos elképzelésben az M8-as gyorsforgalmi út vonala.

a tanuls gok sszefoglal sa
A tanulságok összefoglalása
 • A közúthálózatoknak megkülönböztettük három funkcionálisan eltérő rétegét: a falvakat összekötő alsóbbrendű utakat, a városokat összekötő főúthálózatot, valamint a régiókat összekötő gyorsforgalmi hálózatot.
 • Az új szintek kialakulása új funkciók létrejöttét is jelentette, amelyek jó kiszolgálásához új térbeli struktúrák tartoznak.
 • Mindegyik szint hagyományos feladatát továbbra is el kell látni, a kialakuló új szint nem veszi át a korábbi funkciókat.
 • Nálunk egyelőre nem alakult ki a régióközi kapcsolatok ellátásának feladatköréhez illeszkedő új struktúra, és egyáltalán nem működik a hálózati szinten történő tervezés.
 • A jelenleg tervezett autópálya-folyosók nem felelnek meg a régióközi kapcsolatok követelményeinek: a tervezők nem érzékelik a többrétegű és többfunkciós rendszer belső összefüggéseit, és az új pályák egy hibás főváros-centrikus struktúrában készülnek.
k zleked sf ldrajzi megk zel t s a k zleked si rendszer
Közlekedésföldrajzi megközelítés: a közlekedési rendszer

Kis kiegészítés a hálózatokról

Nodes

Origins

Destinations

Intermediacy

Terminals

Locations

Friction

People

Freight

Information

Flows

Linkages

Networks

Demand

slide35

Kis kiegészítés a hálózatokról

Paul Baran hálózatai.Központosított, decentralizált és elosztott hálózatok sémája - 1964.

Forrás: Albert-László Barabási (2002) Behálózva. A hálózatok új tudománya. Magyar Könyvklub, Budapest.

slide36

Kis kiegészítés a hálózatokról

A hálózatokról a közlekedésföldrajzban.Forrás: Rodrigue, J-P et al. (1998) Transport geography Web Site. Bishop’s University, Dep. of Geography

slide37

Kis kiegészítés a hálózatokról

Forrás: Rodrigue, J-P et al. (1998) Transport geography Web Site. Bishop’s University, Dep. of Geography

Ha az átlagos eljutási hosszt két tetszőleges pont között rövidíteni akarom, egyre hosszabb lesz a kiépítendő összes hálózat.

slide38

Kis kiegészítés a hálózatokról

Centripetális és centrifugális hálózatok megkülönböztetéseForrás: Rodrigue, J-P (1998-2003), Dept. of Economics & Geography, Hofstra University

slide39

Kis kiegészítés a hálózatokról

Közlekedési hálózatok és a földrajzi specializációForrás: Rodrigue, J-P (1998-2003), Dept. of Economics & Geography, Hofstra University

slide40

Kis kiegészítés a hálózatokról

Közlekedési hálózatok és a földrajzi szegregációForrás: Rodrigue, J-P (1998-2003), Dept. of Economics & Geography, Hofstra University

slide41

Kis kiegészítés a hálózatokról

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

Degree centrality, betweenness centrality.

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.

slide42

Kis kiegészítés a hálózatokról

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.

slide43

Kis kiegészítés a hálózatokról

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.

slide44

Kis kiegészítés a hálózatokról

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.

slide45

Kis kiegészítés a hálózatokról

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.

slide46

Kis kiegészítés a hálózatokról

Forrás: Valdis Krebs http://www.orgnet.com

A hatalom eloszlása a hálózaton belül.

fleischer tam s mta vil ggazdas gi kutat int zet http www vki hu tfleisch tfleisch@vki hu1

A KÖZÚTHÁLÓZATRÓL ÉS AZ AUTÓPÁLYÁKRÓL

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

Fleischer Tamás

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

http://www.vki.hu/~tfleisch/

[email protected]

ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete

Társadalomtudományok Módszertana Tanszék

Településtudományi és humánökológia szakirány

Az épített környezet humánökológiája - közlekedés

http://www.vki.hu/~tfleisch/~humanokologia/

Budapest, 2007 február 19.

ad