Bologna s reci nde sosyal boyut
Download
1 / 25

Bologna Süreci’nde Sosyal Boyut - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Bologna Süreci’nde Sosyal Boyut. Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan TOBB Ekonomİ ve Teknolojİ Ünİverİtesİ 10 Aralik 2010. İçindekiler. Veri Toplama ve Değerlendirme Süreci Sosyal Boyut Kavramı Neden Önemlidir? Neler Yapılmaktadır? Cinsiyet Başlığı Altında Neler Yapılıyor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bologna Süreci’nde Sosyal Boyut' - paley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bologna s reci nde sosyal boyut

Bologna Süreci’nde Sosyal Boyut

Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan

TOBB Ekonomİ ve TeknolojİÜnİverİtesİ

10 Aralik 2010


İçindekiler

 • Veri Toplama ve Değerlendirme Süreci

 • Sosyal Boyut Kavramı

  • Neden Önemlidir?

  • Neler Yapılmaktadır?

   • Cinsiyet Başlığı Altında Neler Yapılıyor

    • KSGM Türkiye Eylem Planı

     Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

     Kadına Yönelik Şiddet


Yeni bologna resmi sitesi http www ehea info
Yeni Bologna Resmi Sitesi http://www.ehea.info


21 y zy lda ya anan geli meler
21. Yüzyılda Yaşanan Gelişmeler

 • Küreselleşme

 • Teknolojik ilerlemeler

 • Bilgi ekonomisi

 • Sosyal hareketlilik

 • Çok kültürlülük

  her alanda

 • Rekabet

 • Kalite

 • Şeffaflık, karşılaştırılabilirlik

 • İşbirliği

  yapmayı gerektiriyor


D nyada y ksek retimde neler yap l yor
Dünyada Yükseköğretimde Neler Yapılıyor?

Yükseköğretimin tanımı, kapsamı ve rolü değişiyor

 • Toplumsal sorumluğu

 • Öğrenen merkezli eğilimi

 • Uluslararası boyutu

 • Katılımcı yapısı

  önem kazanıyor


Veri toplama ve de erlendirmenin nemi
Veri Toplama ve Değerlendirmenin Önemi

Yükseköğretimde;

 • Durum tespiti yapmak

 • Politikalar üretmek

 • Politikaları güncellemek

 • Değerlendirmeler yapmak için

  • Doğru

  • Güncel

  • Karşılaştırılabilir

   verilere ihtiyaç var.


Hangi kurumlar veri topluyor
Hangi Kurumlar Veri Topluyor?

Bu doğrultuda,

2009 Leuven Bologna Bakanlar Bildirgesinde alınan kararla veri toplama görevi


Raporlama al ma grubu
Raporlama Çalışma Grubu

Raporlama ve Uygulama Çalışma GrubuSosyal Boyut Kavramı Nedir?

Yükseköğretimin her kademesine

 • erişimde

 • devam etmede

 • katılımda

  eşit fırsatlar oluşturmak


Kimler d ar da kal yor
Kimler dışarıda kalıyor?

 • sosyo-ekonomik

 • bölgesel

 • cinsiyete dayalı

 • fiziksel

  engeller ?


Sosyal boyut hedefleri
Sosyal Boyut Hedefleri

Leuven Bildirgesinde; üye ülkeler 2020 ye kadar

 • yükseköğretime katılımın genişletilmesini

 • temsil edilemeyen grupların erişiminin arttırılmasında ölçülebilir hedefler belirlemeyi

 • AYA’da öğrencilerin yükseköğretimdeki paylarının ve bu alandaki verilerin arttırılması

  hedeflediler.

 • Fırsat eşitliğine engel olan ve dezavantajlı grupları tanımlayan araştırmalar ve istatistikler yapılıyor mu? Takip ediliyor mu?

 • Fırsat eşitliği için gerekli tedbirler alınıyor mu?


Y ksek retime eri imde e it f rsatlar
Yükseköğretime erişimde eşit fırsatlar

Yükseköğretimin toplumun bütününe yaygınlaştırılması

 • Şeffaf giriş/geçiş koşulları

  • Ön lisans

  • Lisans

  • Yüksek lisans

  • Doktora

   Ülkemizdeki uygulama: ÖSYM- Merkezi Sistem

   Avrupa 2020 Strateji Hedefi: Genç neslin en az %40 ının yükseköğretim derecesine sahip olması


Y ksek retime devamda e it f rsatlar
Yükseköğretime devamda eşit fırsatlar

 • Yükseköğretime başlayan gençlerin tamamı mezun oluyor mu?

 • Ne kadarı eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamıyor?

 • Devamın önündeki engeller nelerdir?

  Avrupa 2020 Stratejisi Hedefi: Okul bırakma (drop out) oranının % 15 ten %10 un altına çekilmesi


Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine aktif katılımı

 • Öğrenci merkezli eğitim

  Öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımı

 • Öğrenci öncelikli yönetim

  Öğrencilerin yönetim mekanizmalarına katılımı

 • Yüksek

  öğretime katılımı

  sağlamak


  Neriler
  Öneriler… katılımı

  • Yükseköğretime devamda

   • Esnek öğrenme yöntemleri

   • Esnek öğrenme ortamları

  • Kariyer merkezleri

  • Rehberlik ve danışma merkezleri

  • Hukuki ve mali danışma merkezleri

 • Yükseköğretime katılımda

  • BEK çalışmalarında aktif rol almalarını sağlamak

  • Toplantılar düzenlemek

  • Toplantı düzenlemelerini teşvik etmek

  • İyi rol modelleri görünür kılmak

  • Konsey seçimlerine katılımı sağlamak

  • Seçimlerde ve görevlerde cinsiyet dağılımına önem vermek


 • Cinsiyet Başlığı Altında Neler Yapılıyor? katılımı

  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

  2 başlıkta Ulusal Eylem Planı oluşturdu

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele

   • Eylem Hedef ve Stratejileri

   • Sorumlu kurum-kuruluşlar


  Hedef 2: katılımı9. Kalkınma Planı Hedefleri Dahilinde eğitimin her kademesinde kız çocuklarının okullulaşma oranları (kayıt, devam ve tamamlama) artırılacaktır.


  Hedef 3 e itimin her kademesinde fiziki ve teknik kapasite art r lacakt r
  Hedef 3: katılımıEğitimin her kademesinde fiziki ve teknik kapasite artırılacaktır.


  Hedef 5: katılımıAile içinde şiddet gören kadına ve şiddet failine yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak.


  Neler yap ld
  Neler katılımıYapıldı?

  • Her iki Ulusal Stratejik Planlardaki hedefler ve faaliyetlerle ilgili 2 farklı form hazırlandı, Üniversitelere gönderildi

  • Bu alanlardaki çalışmalarını bildirmeleri istendi

  • 4 farklı alanda çalışma grubu oluşturuldu.

   • Tıp/Sağlık

   • Hukuk

   • Eğitim

   • İletişim


  Al ma gruplar n n yapt al malar
  Çalışma gruplarının Yaptığı Çalışmalar katılımı

  • Tıp/Sağlık

   • KYŞ ve TCE konularına tıp fakültelerinin özellikle dönem derslerinin içinde yer verilmesi

   • Halk sağlığı, adli tıp, aile hekimliği ve psikiyatri eğitimlerinin içine de her 2 konunun entegre edilmesi

   • Tıp fakültelerinde (çocuk istismarı, şiddet mağduru vb.) adli vakalarda hekimin; hukuki sorumlulukları, ceza hukuku, ailenin korunması ve kurumlar arasında iletişim gibi görevlerinin derslere entegrasyonu

   • Üniversitelerdeki personel, akademisyen ve uzmanlarda farkındalık ve duyarlılık yaratılması için, her iki konunun da ele alındığı, bilgilendirme toplantıları ve hizmet içi eğitimlerin yapılması

   • Tıp fakültelerinde KYŞ ile ilgili hizmet verenlerin konu ile ilgili uygulamada olan mevzuatı bilerek yönlendirebilmeleri için gereken bilgiye (danışma Merkezlerinin adresleri, şiddet mağdurları için yasal haklar, kadın sığınma evleri, ücretsiz telefon hatları vb ile ilgili bilgilere) sahip olmalarının sağlanması,

   • Eğiticiler ve öğrencilere yönelik tıp fakültelerinin ilgili bölümlerince (adli tıp, halk sağlığı, kadın doğum gibi) KYŞ ve TCE konularının sağlık bağlantısını ve diğer yönlerini içeren “kaynak kitap” oluşturulması/ hazırlanması


  Niversiteler neler yapabilir
  Üniversiteler Neler Yapabilir? katılımı

  • Toplumsal Cinsiyete Farkındalığı Pekiştirmek

  • Kadın Çalışmaları Merkezleri kurmak

  • Bir ağ kapsamında deneyim paylaşmak

  • Rol Modellerini tanıtmak

  • Rehberlik Merkezleri oluşturmak

  • Kayıt sırasında öğrencilere “Cinsiyet Eşitliği” ve hakları /sorumlulukları konusunda broşür dağıtmak

  • Sadece sabır gerektiren konularda değil, karar alma ve inisiyatif kullanma gerektiren konularda da kadın personele (akademik ve idari) sorumluluk vermek


  Te ekk r ederim

  Teşekkür ederim… katılımı

  YRD. DOÇ DR. ARMAĞAN ERDOĞAN

  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

  AB VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ

  [email protected]


  ad