Stanje voda v sloveniji in primerjava z evropskimi dr avami
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Stanje voda v Sloveniji in primerjava z evropskimi državami PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Stanje voda v Sloveniji in primerjava z evropskimi državami . Ocenjevanje stanja voda v skladu z Vodno direktivo. Podzemne vode. Površinske vode. Kemijsko stanje. Količinsko stanje. Ekološko stanje. Kemijsko stanje. EU : OSK za NO 3 ,pesticidi DČ : vrednosti praga.

Download Presentation

Stanje voda v Sloveniji in primerjava z evropskimi državami

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stanje voda v Sloveniji in primerjava z evropskimi državami


Ocenjevanje stanja voda v skladu z Vodno direktivo

Podzemne vode

Površinske vode

Kemijsko stanje

Količinsko stanje

Ekološko stanje

Kemijsko stanje

EU: OSK za NO3,pesticidi

DČ: vrednosti praga

DČ: nacionalne metode

EU: OSK za 33 nevarnih snovi

DČ: nacionalne metode - interkalibracija


Kemijsko in ekološko stanje površinskih vodaSLOVENIJA


Kemijsko stanje površinskih voda – EUPovodja:Delež vodnih teles, ki ne dosegajo dobrega stanja

Obalno morje

Celinske vode – reke, jezera

Vir: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps


Ekološko stanje površinskih voda –EUPovodja: Delež vodnih teles, ki ne dosegajo dobrega stanja

Celinske vode – reke, jezera

Obalno morje

Vir: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps


Kemijsko stanje podzemnih voda v letu 2012


Vsebnost atrazina v podzemni vodi v letu 2012 in trendi


Delež vodnih teles podzemnih voda v dobrem in slabem kemijskem stanju, glede na površino VT

Slovenija bi se s 6% VT v slabem stanju glede na površino uvrstila za Finsko in pred Švedsko

Vir: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps


  • Login