Slune n soustava
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

SLUNEČNÍ SOUSTAVA PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SLUNEČNÍ SOUSTAVA. http://solarsystem.nasa.gov/planets/. NEJ. SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Slunce - nejhmotnější a nejteplejší objekt sluneční soustavy 99,9% hmotnosti celé sluneční soustavy Teplota povrchu dosahuje 6000°C. JUPITER – nejhmotnější, největší planeta sluneční soustavy

Download Presentation

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SLUNEČNÍ SOUSTAVA

http://solarsystem.nasa.gov/planets/


NEJ

SLUNEČNÍ SOUSTAVY


Slunce - nejhmotnější a nejteplejší objekt sluneční soustavy

 • 99,9% hmotnosti celé sluneční soustavy

 • Teplota povrchu dosahuje 6000°C


JUPITER – nejhmotnější, největší planeta sluneční soustavy

 • 317,8x hmotností Země

 • rovníkový průměr 142 948 km

 • Jupiter má rovněž nejvíce měsíců (63)


GANYMED – největší a nejhmotnější měsíc sluneční soustavy

 • tento Jupiterův měsíc je větší než planeta Merkur


MONT OLYMPUS – nejvyšší hora sluneční soustavy (Mars)- je přibližně třikrát vyšší než Mt. Everest - její základna zabírá plochu odpovídající přibližně území Francie.


SATURN - má nejvýraznější a nejjasnější soustavu prstenců ze všech planet sluneční soustavy. Původně byly známé jedině Saturnovy prstence a planeta Saturn byla těmito prstenci ojedinělá. Až v roce 1977 byly objeveny nevýrazné prstence okolo planety Uran a poté i okolo Jupitera a Neptunu. Prstence jsou tvořeny velkým množstvím drobných částeček různé velikosti od prachových zrnek až po objekty velké desítky metrů. Pravděpodobně se jedná o kousky hornin obohacené kousky vodního ledu.


HALLEYOVA KOMETA – nejznámější kometa sluneční soustavy- je ze Země vidět každých 75-76 let- kometa byla zaznamenána už 30 krát, první doložené pozorování Čína 240 př.n.l.- každý průlet okolo Slunce, ztratí asi 1 m vysokou povrchovou vrstvu = většina materiálu komety se vypaří za asi 50 až 100 tisíc let


Vznik sluneční soustavy

 • Naše Galaxie (část - Mléčná dráha) se zformovala 3 miliardy let od velkého třesku (tj. asi před 12 miliardami lety)

 • Naše Sluneční soustava vznikla před 4,6 miliardami lety.


Hlavní části sluneční soustavy

 • Sluneční soustavu tvoří:

  - Slunce

 • 8 planet (obíhají kolem Slunce proti směru hodinových ručiček)

 • většina planet má své oběžnice – měsíce (nejvíce má Jupiter – 63)

 • planetky (největší Ceres), komety (Halleyova kometa se vrací každých 76 let – naposledy 1986, 2062….), meteory

HLAVNÍ PÁS

PLANETEK

PLANETY

ZEMSKÉHO

TYPU

OBŘÍ

PLANETY

KUIPLERŮV

PÁS

OORTŮV

OBLAK

SLUNCE


SLUNCE

Je jediná hvězda sluneční soustavy, vyzařuje velké množství energie (tepla a světla), při svém stáří (4,6 mld. let) je v polovině svého života.


PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY


Sluneční soustava

 • Slunce je středem sluneční soustavy. Vyzařuje tepelné a světelné záření (Slunce – Země = 8 min.), které umožnilo vznik života na Zemi.

 • Sluneční soustavu dále tvoří:

 • 8 planet

 • měsíce

 • planetky (např. Ceres, Pluto)

 • komety (např. Halleyova kometa)

 • meteorická tělesa


Meteorická tělesa

meteor

impaktní kráter

Meteor Crater (USA – Arizona)

Kráter má průměr asi 1200 metrů a tvar široké ploché mísy. Jeho okraje částečně vystupují nad úroveň okolního terénu. Vznikl v období pleistocénu před přibližně 50 tisíci lety dopadem meteoritu, který měřil okolo 50 metrů a vážil cca. 300 tisíc tun. Při nárazu rychlostí asi 65 tisíc km/h se téměř celý vypařil a uvolnil energii cca. 20 megatun TNT.

meteorit


Křížovka - zadání

1. Roční období.

2. Nejbližší hvězda.

3. Sluneční záření nám dodává světlo a …..nutné pro život.

4. Velké množství hvězd tvoří….

5. Dříve planeta, dnes díky změně klasifikace jen planetka.

6. Nejznámější kometa sluneční soustavy (vrací se pravidelně každých 75 let). Je………kometa.

7. Jedna z obřích plynných planet sluneční soustavy s nejnápadnějším prstencem.

TAJENKA:………………………..


Křížovka - řešení


Měsíc

 • Je těleso nejblíže k Zemi (384 400 km – tj. 30 průměrů Země) asi 4krát menší než Země.

 • Rotace kolem osy a oběh kolem Země trvá asi 28 dnů – vidíme jen přivrácenou stranu.

 • Pro Zemi je důležité gravitační působení Měsíce – způsobuje příliv a odliv (viz. hydrosféra), udržuje sklon zemské osy.


a) 8 minut

b) 4,6 miliard let

c) 76 let

d) asi 15 miliard let

e) 384 400 km

f) 28 krát větší

g) asi 28 dní

h) 15 °C

ch) +130°C/-170°C

i) 6000°C

j) 26 km

k) 20.7. 1969

Vzdálenost Země – Měsíc

Návrat Halleyovy komety k Zemi

Rotace Měsíce kolem Země a své osy.

Gravitace na Slunci k poměru ke gravitaci na Zemi

Průměrná teplota na Zemi

Výška nejvyšší sopky sluneční soustavy – Olympus Mons na Marsu

Vznik sluneční soustavy a Země

Teplota na Měsíci ve dne a v noci

První přistání člověka na Měsíci

Doba letu světelného paprsku (fotonu) Slunce – Země

Průměrná teplota na povrchu Slunce

Předpokládaný vznik vesmíru – Velký třesk

Zamotaná čísla ve vesmíru – přiřaď číselné údaje a pojmy k sobě


a) 8 minut

b) 4,6 miliard let

c) 76 let

d) asi 15 miliard let

e) 384 400 km

f) 28 krát větší

g) asi 28 dní

h) 15 °C

ch) +130°C/-170°C

i) 6000°C

j) 26 km

k) 20.7. 1969

Vzdálenost Země – Měsíc

Návrat Halleyovy komety k Zemi

Rotace Měsíce kolem Země a své osy.

Gravitace na Slunci k poměru ke gravitaci na Zemi

Průměrná teplota na Zemi

Výška nejvyšší sopky sluneční soustavy – Olympus Mons na Marsu

Vznik sluneční soustavy a Země

Teplota na Měsíci ve dne a v noci

První přistání člověka na Měsíci

Doba letu světelného paprsku (fotonu) Slunce – Země

Průměrná teplota na povrchu Slunce

Předpokládaný vznik vesmíru – Velký třesk

Zamotaná čísla ve vesmíru – přiřaď číselné údaje a pojmy k sobě

Řešení: a10, b7, c2, d12, e1, f4, g3, h5, ch8, i11, j6, k9


Opakování

 • Které planety jsou větší než Země, které planety jsou nejblíže k Zemi?

 • Jaké jsou části naší Sluneční soustavy?

 • Vypočítej kdy se opět vrátí Halleyova kometa?

 • Která planeta má nejvíce měsíců?

 • Proč nemůže být na Měsíci život?

 • Jak probíhá zatmění Měsíce a Slunce?

 • Vysvětli Měsíční fáze?

 • Kteří kosmonauti byli první na Měsíci?


 • Login